• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 旅游天堂――蘇梅島

    旅游天堂――蘇梅島

   3.  
   4.  
   5. yóu
   6. tiān
   7. táng
   8.  
   9.  
   10. méi
   11. dǎo
   12.  旅游天堂――蘇梅島
   13.  
   14.  
   15. guǎng
   16. dōng
   17. shěng
   18. zhōng
   19. shān
   20. shì
   21. shí
   22. zhōng
   23. xīn
   24. xiǎo
   25. xué
   26. liù
   27.  
   28.    
   29.  
   30. bān
   31. dān
   32.  廣東省中山市石岐中心小學六(6)班盧丹
   33. yán
   34. xīn
   35. nián
   36. dào
   37. le
   38.  
   39. le
   40. tài
   41. guó
   42. de
   43. méi
   44. dǎo
   45.  
   46. ér
   47. jǐng
   48. 妍新年到了,我去了泰國的蘇梅島。那兒景色
   49. yōu
   50. měi
   51.  
   52. yīn
   53. wéi
   54. shù
   55. shàng
   56. guà
   57. mǎn
   58. le
   59. xiǎo
   60. xiǎo
   61. de
   62.  
   63. 優美,因為椰子樹上掛滿了大大小小的椰子,
   64. suǒ
   65. yíng
   66. le
   67.  
   68. lín
   69. hǎi
   70. dǎo
   71.  
   72. de
   73. měi
   74. míng
   75.  
   76. tīng
   77. dǎo
   78. yóu
   79. jiè
   80. 所以也贏得了“椰林海島”的美名。聽導游介
   81. shào
   82.  
   83.       
   84. nián
   85. qián
   86.  
   87. méi
   88. dǎo
   89. hái
   90. shì
   91. piàn
   92. běn
   93. shì
   94. jué
   95. de
   96. shì
   97. 紹,20年前,蘇梅島還是一片基本與世隔絕的世
   98. wài
   99. táo
   100. yuán
   101.  
   102. méi
   103. yǒu
   104. yóu
   105. rén
   106. lái
   107. jiǎo
   108. zhè
   109. mào
   110. de
   111. shù
   112. lín
   113. 外桃源,沒有游人來打攪這里茂密的椰樹林和
   114. ān
   115. jìng
   116. de
   117. xiǎo
   118. cūn
   119.  
   120. zhí
   121. dào
   122. fāng
   123. yóu
   124. chéng
   125. cóng
   126. màn
   127. 安靜的小漁村。直到幾個西方游客搭乘從曼谷
   128. lái
   129. yùn
   130. de
   131. chuán
   132.  
   133. méi
   134. dǎo
   135. yōng
   136. yǒu
   137. měi
   138. hǎi
   139. tān
   140. de
   141. xiāo
   142. 來此運椰子的木船,蘇梅島擁有美麗海灘的消
   143. cái
   144. jìng
   145. ér
   146. zǒu
   147.  
   148. jìn
   149. guǎn
   150. xiàn
   151. zài
   152. měi
   153. tiān
   154. yǒu
   155. shí
   156. háng
   157. bān
   158. 息才不脛而走。盡管現在每天有十幾個航班與
   159. màn
   160.  
   161. xīn
   162. jiā
   163. děng
   164. xiàng
   165. lián
   166.  
   167. yǒu
   168. xíng
   169. de
   170. 曼谷、普吉和新加坡等地相連,也有大型的客
   171. lún
   172. chuān
   173. suō
   174. wǎng
   175. lái
   176.  
   177. dàn
   178. méi
   179. dǎo
   180. rán
   181. bǎo
   182. cún
   183. zhe
   184. fèn
   185. 輪穿梭往來,但蘇梅島依然保存著一份獨立于
   186. dōu
   187. shì
   188. zhī
   189. wài
   190. de
   191. yuán
   192. shǐ
   193. fēng
   194. wèi
   195.  
   196. méi
   197. dǎo
   198. shàng
   199. zuì
   200. rén
   201. de
   202. shì
   203. shā
   204. 都市之外的原始風味。蘇梅島上最迷人的是沙
   205. tān
   206.  
   207. lín
   208.  
   209. bào
   210.  
   211. méi
   212. dǎo
   213. yán
   214. àn
   215. shì
   216. píng
   217. yuán
   218. jǐng
   219. zuì
   220. 灘、椰林、瀑布。蘇梅島沿岸是平原和景色醉
   221. rén
   222. de
   223. hǎi
   224. tān
   225.  
   226. zài
   227. dǎo
   228. shàng
   229. zhòng
   230. duō
   231. hǎi
   232. tān
   233. zhōng
   234.  
   235. chá
   236. wēn
   237. mài
   238. 人的海灘,在島上眾多海灘中,以查溫和拉邁
   239. hǎi
   240. tān
   241. zuì
   242. wéi
   243. nào
   244. zhe
   245. míng
   246.  
   247. shì
   248.  
   249.  
   250. tōng
   251. 海灘最為熱鬧和著名,其次是波菩、大佛、通
   252. yáng
   253. děng
   254.  
   255. quán
   256. dōu
   257. shì
   258. jīn
   259. shā
   260. hǎi
   261.  
   262. jǐng
   263. zhì
   264. rén
   265.  
   266. tóng
   267. shí
   268.  
   269. hǎi
   270. 洋等,全都是金沙碧海,景致迷人。同時,海
   271. tān
   272. shàng
   273. dōu
   274. yǒu
   275. fēng
   276. fān
   277.  
   278. huá
   279. shuǐ
   280.  
   281. kuài
   282. tǐng
   283. děng
   284. shuǐ
   285. shàng
   286. huó
   287. dòng
   288. gòng
   289. yóu
   290. 灘上都有風帆、滑水、快艇等水上活動供游客
   291. wán
   292.  
   293. méi
   294. dǎo
   295. shàng
   296. de
   297. bào
   298. wéi
   299. zhe
   300. míng
   301.  
   302. fēi
   303. zhū
   304. 玩樂。蘇梅島上的幾大瀑布也頗為著名,飛珠
   305. xiè
   306.  
   307. jǐng
   308. zhuàng
   309. guān
   310.  
   311. qiě
   312.  
   313. zhōng
   314. zuì
   315. wéi
   316. zhe
   317. míng
   318. 瀉玉,景色壯觀,且各具特色,其中最為著名
   319. de
   320. shì
   321. wǎn
   322. bào
   323. xīn
   324. bào
   325.  
   326. ér
   327. biàn
   328. dǎo
   329. shàng
   330. de
   331. sān
   332. bǎi
   333. 的是納挽瀑布和欣拉瀑布。而遍布島上的三百
   334. duō
   335. wàn
   336. shù
   337.  
   338. dài
   339. gěi
   340. yóu
   341. de
   342. shì
   343. pài
   344. dài
   345. fēng
   346. qíng
   347.  
   348. 多萬棵椰子樹,帶給游客的是一派熱帶風情。
   349. lìng
   350. wài
   351.  
   352. dǎo
   353. shàng
   354. yǒu
   355. shù
   356. qiān
   357. zhī
   358. xùn
   359. yǎng
   360. de
   361. hóu
   362.  
   363. jīng
   364. cháng
   365. wéi
   366. yóu
   367. 另外,島上有數千只馴養的猴子,經常為游客
   368. biǎo
   369. yǎn
   370. zhāi
   371. shuǎ
   372.  
   373. jīn
   374. yóu
   375.  
   376. zhēn
   377. shì
   378. shǐ
   379. 表演摘椰子及其它雜耍。今次去旅游,真是使
   380. kāi
   381. yǎn
   382. jiè
   383.  
   384. 我大開眼界!
   385.  
   386.  
   387. zhǐ
   388. dǎo
   389. jiāo
   390. shī
   391.  
   392. xiāo
   393. shǎo
   394. qióng
   395.  指導教師:肖少瓊
     
    無注音版:旅游天堂――蘇梅島
     
     旅游天堂――蘇梅島
     廣東省中山市石岐中心小學六(6)班盧丹妍新年到了,我去了泰國的蘇梅島。那兒景色優美,因為椰子樹上掛滿了大大小小的椰子,所以也贏得了“椰林海島”的美名。聽導游介紹,20年前,蘇梅島還是一片基本與世隔絕的世外桃源,沒有游人來打攪這里茂密的椰樹林和安靜的小漁村。直到幾個西方游客搭乘從曼谷來此運椰子的木船,蘇梅島擁有美麗海灘的消息才不脛而走。盡管現在每天有十幾個航班與曼谷、普吉和新加坡等地相連,也有大型的客輪穿梭往來,但蘇梅島依然保存著一份獨立于都市之外的原始風味。蘇梅島上最迷人的是沙灘、椰林、瀑布。蘇梅島沿岸是平原和景色醉人的海灘,在島上眾多海灘中,以查溫和拉邁海灘最為熱鬧和著名,其次是波菩、大佛、通洋等,全都是金沙碧海,景致迷人。同時,海灘上都有風帆、滑水、快艇等水上活動供游客玩樂。蘇梅島上的幾大瀑布也頗為著名,飛珠瀉玉,景色壯觀,且各具特色,其中最為著名的是納挽瀑布和欣拉瀑布。而遍布島上的三百多萬棵椰子樹,帶給游客的是一派熱帶風情。另外,島上有數千只馴養的猴子,經常為游客表演摘椰子及其它雜耍。今次去旅游,真是使我大開眼界!
     指導教師:肖少瓊


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-27 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.zhida2000.com:临高县| www.slclong.com:碌曲县| www.dawntoner.com:随州市| www.fukui-keieiken.com:余姚市| www.hndth.com:浦东新区| www.juao56.com:沈丘县| www.dubailandresort.com:云浮市| www.9zmm.com:溧水县| www.grammylist.org:苗栗县| www.zybrickmachine.com:贞丰县| www.escortseoservices.com:乐都县| www.informasijakarta.com:绵阳市| www.acseconference.com:无棣县| www.wh-leadlaser.com:宝鸡市| www.ilaoer.com:通化县| www.szjrgb.com:孟津县| www.cropbowtie.com:浦北县| www.enshuohuojia.com:武清区| www.soupesasoups.com:佛山市| www.o8o7.com:当阳市| www.tattoo-drawings.com:玛纳斯县| www.youchenfood.com:石河子市| www.znmqw.cn:岑巩县| www.aodowear.com:汝阳县| www.faribaba.com:宜丰县| www.hg84678.com:沧源| www.wphammer.com:湖南省| www.thecreditscholar.com:商丘市| www.cp8595.com:河曲县| www.thewinconcept.com:甘孜| www.cropbowtie.com:桐城市| www.jessinet.com:万州区| www.n6858.com:杂多县| www.maranathawichita.com:辰溪县| www.aidaomu.com:苗栗县| www.shahnawazenterprises.com:连城县| www.gq992.com:永州市| www.zshxyl.com:渭南市| www.libertytechs.com:故城县| www.fifth-wheels.com:和林格尔县| www.greenitways.com:大冶市| www.discover-trinity.org:宕昌县| www.dracowar-gaming.com:武邑县| www.lx9188.com:渭南市| www.elisa110.com:囊谦县| www.tech1950.com:景东| www.nkshbd.com:蓝山县| www.blogcampghana.com:嘉定区| www.mancharus.com:丹凤县| www.dreclements.com:荆州市| www.saltatoria.com:长宁区| www.desaisartstudio.com:牡丹江市| www.elite-a.com:吴旗县| www.pzbxyx.com:孙吴县| www.xafkyy120.com:双流县| www.allfanpage.com:高尔夫| www.sortpix.com:新河县| www.walterosorio.net:阜南县| www.procarpetcleaningservices.com:利辛县| www.tecnoconfundido.org:乐昌市| www.natural-cuba.com:兴文县| www.yeo-yeo.com:宣汉县| www.hzqbsjz.com:双柏县| www.97chao.com:板桥市| www.stranded-deep.net:彰化市| www.house-of-jorob.com:玉龙| www.acdnq.com:临高县| www.zhuangshi-qz.com:东兴市| www.chaobi123.com:临湘市| www.whoneedsaneditor.com:无为县| www.wapgdp.com:河池市| www.ilovelingerie.net:定南县| www.hg79678.com:北京市| www.heritage-academy.org:河池市| www.oxbtest.com:册亨县| www.ccss9988.com:江山市| www.bobbiepeers.com:钟山县| www.xueyugifts.com:安多县| www.divided-games.com:徐州市| www.usfluence.com:淅川县| www.gz577.com:北碚区| www.aw368.com:上高县| www.mjknetworks.com:南丰县| www.glitznglow.com:任丘市|