• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 六年級作文 -> 旅游勝地冠巖

    旅游勝地冠巖

   3.  
   4.  
   5. yóu
   6. shèng
   7. guàn
   8. yán
   9.  旅游勝地冠巖
   10.  
   11.  
   12. guǎng
   13. nán
   14. níng
   15. yuán
   16. xiǎo
   17. xué
   18. liù
   19.  
   20.  
   21.  
   22. bān
   23. lái
   24. dào
   25.  廣西區南寧園湖小學六(4)班余懿來到
   26. guì
   27. lín
   28. tīng
   29. shuō
   30. guì
   31. lín
   32. de
   33. guàn
   34. yán
   35. wén
   36. míng
   37. xiá
   38. ěr
   39. bié
   40. hěn
   41. yǒu
   42. 桂林聽說桂林的冠巖聞名遐邇別具一格很有特
   43.  
   44. wǎng
   45. jīn
   46. lái
   47. yǐn
   48. le
   49. shǎo
   50. wén
   51. rén
   52. shì
   53. lái
   54. tàn
   55. yōu
   56. guān
   57. shǎng
   58. 色。古往今來吸引了不少文人雅士來探幽觀賞
   59.  
   60. shì
   61. biàn
   62. zhě
   63. xiǎng
   64. shān
   65. zhēn
   66. miàn
   67.  
   68. èr
   69. tiān
   70. 。于是我便急者想一睹廬山真面目。第二天我
   71. jiù
   72. wài
   73. gōng
   74. wài
   75. chē
   76. qián
   77. wǎng
   78. guàn
   79. yán
   80.  
   81. shàng
   82. dǎo
   83. yóu
   84. 就和外公外婆一起驅車前往冠巖。一路上導游
   85. gào
   86. men
   87. guàn
   88. yán
   89. jǐng
   90. shì
   91. guì
   92. lín
   93. shì
   94.       
   95. gōng
   96. de
   97. jiāng
   98. zhōng
   99. 告訴我們冠巖景區是距桂林市區29公里的漓江中
   100. duàn
   101.  
   102. yīn
   103. shān
   104. xíng
   105. dài
   106. wáng
   107. de
   108. jīn
   109. guàn
   110. ér
   111. míng
   112.  
   113. 段,它因其山形似古代帝王的紫金冠而得名。
   114. guàn
   115. yán
   116. shì
   117. xíng
   118. xià
   119. yán
   120. dòng
   121. quán
   122. zhǎng
   123.       
   124. duō
   125. gōng
   126. yuán
   127. 冠巖是一個巨型地下河巖洞全長12多公里發源于
   128. guì
   129. lín
   130. dōng
   131. miàn
   132. de
   133. hǎi
   134. yáng
   135. shān
   136.  
   137. guàn
   138. yán
   139. yán
   140. kǒu
   141. zhèng
   142. duì
   143. jiāng
   144.  
   145. měi
   146. dāng
   147. 桂林東面的海洋山。冠巖巖口正對漓江,每當
   148. chūn
   149. xià
   150. jiāng
   151. shuǐ
   152. zhǎng
   153.  
   154. shuǐ
   155. fēng
   156. dòng
   157. kǒu
   158.  
   159.  
   160. ruò
   161. qiū
   162. dōng
   163. 春夏漓江水漲,水封洞口,不得入;如若秋冬
   164. shuǐ
   165. luò
   166.  
   167. qīng
   168. quán
   169. cóng
   170. yán
   171. nèi
   172. liú
   173. chū
   174.  
   175. chéng
   176. yán
   177. yóu
   178. lǎn
   179. 水落,一脈清泉從巖內流出,可乘筏入巖游覽
   180.  
   181. yán
   182. fèn
   183. céng
   184. dòng
   185. tiān
   186.  
   187. yán
   188. kǒu
   189. guāng
   190. liàng
   191. kuān
   192. chǎng
   193.  
   194. zhǒng
   195. zhōng
   196. 。巖分四層五洞天,巖口光亮寬敞,各種鐘乳
   197. shí
   198. chuí
   199. guà
   200.  
   201. zài
   202. yáng
   203. guāng
   204. huī
   205. yìng
   206. xià
   207.  
   208. cǎi
   209. bīn
   210. fēn
   211.  
   212. guāng
   213. guài
   214. 石垂掛,在陽光輝映下,五彩繽紛,光怪陸離
   215.  
   216. yòu
   217. yǒu
   218. píng
   219. tái
   220.  
   221. tiào
   222. wàng
   223. dòng
   224. wài
   225. jiāng
   226. tiān
   227. yún
   228. yǐng
   229.  
   230. qīng
   231. fēng
   232. cuì
   233. 。右側有平臺,可眺望洞外江天云影,清風翠
   234. zhú
   235.  
   236. cūn
   237. shě
   238. tián
   239.  
   240. fēng
   241. jǐng
   242. huà
   243. dòng
   244. nèi
   245. hái
   246. yǒu
   247. shēn
   248. tán
   249.  
   250. qīng
   251. chè
   252. 竹,村舍田野,風景如畫洞內還有深潭,清澈
   253. míng
   254. jìng
   255.  
   256. dòng
   257. shàng
   258. yǒu
   259. dài
   260. yóu
   261. rén
   262. duō
   263. jiàn
   264.  
   265. ruò
   266. 明凈。洞壁上有古代游人題刻多件。如若不去
   267. yào
   268. bào
   269. hàn
   270. zhōng
   271. shēng
   272. le
   273.  
   274. tīng
   275. le
   276. dǎo
   277. yóu
   278. de
   279. jiè
   280. shào
   281. jiào
   282. guàn
   283. yán
   284. 可要抱憾終生了”聽了導游的介紹我覺得冠巖
   285. gèng
   286. jiā
   287. shén
   288. gèng
   289. jiā
   290. yòu
   291. rén
   292. le
   293.  
   294. lái
   295. dào
   296. guàn
   297. yán
   298. de
   299. dòng
   300. kǒu
   301. zhī
   302. jiàn
   303. dòng
   304. 更加神秘更加誘人了。來到冠巖的洞口只見洞
   305. mén
   306. shèn
   307. gāo
   308. gěi
   309. rén
   310. shì
   311. xióng
   312. wěi
   313. de
   314. gǎn
   315. jiào
   316.  
   317. zǒu
   318. jìn
   319. guàn
   320. yán
   321. zhī
   322. jiàn
   323. nèi
   324. 門甚高給人氣勢雄偉的感覺。走進冠巖只見內
   325. wài
   326. jǐng
   327. jué
   328. rán
   329. tóng
   330.  
   331. dòng
   332. nèi
   333. kuān
   334. chǎng
   335. tóng
   336. gōng
   337. diàn
   338. bān
   339.  
   340. dào
   341. 外景色絕然不同。洞內寬敞如同宮殿一般;到
   342. chù
   343. tòu
   344. zhe
   345. guāng
   346. xuán
   347. guà
   348. zhe
   349. shù
   350. zhǒng
   351. xíng
   352. tài
   353. de
   354. zhōng
   355. shí
   356. zài
   357. cǎi
   358. 處透著光懸掛著無數各種形態的鐘乳石在五彩
   359. de
   360. dēng
   361. guāng
   362. zhào
   363. yào
   364. xià
   365. zhōng
   366. shí
   367. xiǎn
   368. shí
   369. fèn
   370. shén
   371. měi
   372.  
   373. men
   374. 的燈光照耀下鐘乳石顯得十分神奇美麗。我們
   375. suí
   376. zhe
   377. dǎo
   378. yóu
   379. xiàng
   380. dòng
   381. zǒu
   382. zhī
   383. jiàn
   384. dòng
   385. nèi
   386. líng
   387. lóng
   388. tòu
   389.  
   390. 隨著導游繼續向洞里走去只見洞內玲瓏剔透、
   391. tài
   392. wàn
   393. qiān
   394.  
   395. lìng
   396. rén
   397. pāi
   398. shǒu
   399. chēng
   400.  
   401. tàn
   402. wéi
   403. guān
   404. zhǐ
   405.  
   406. qiáo
   407. zhè
   408. kuài
   409. 姿態萬千,令人拍手稱奇、嘆為觀止。瞧這塊
   410. yán
   411. shí
   412. hǎo
   413. xiàng
   414. zhī
   415. xióng
   416. māo
   417. zài
   418. chī
   419. zhú
   420.  
   421. zhè
   422. kuài
   423. yán
   424. shí
   425. yòu
   426. hǎo
   427. xiàng
   428. 巖石好像一只熊貓在吃竹葉;這塊巖石又好象
   429. shì
   430. duǒ
   431. cǎi
   432. guī
   433. de
   434. huā
   435. zhè
   436. kuài
   437. yán
   438. shí
   439. yòu
   440. hǎo
   441. xiàng
   442. shì
   443. 是一朵五彩瑰麗的五色花這塊巖石又好像是一
   444. xiǎo
   445. niáng
   446. zài
   447. kàn
   448. shū
   449.  
   450.  
   451. ruò
   452. fēi
   453. qīn
   454. yǎn
   455. cái
   456. xìn
   457. shì
   458. 個小姑娘在看書……若非親眼目睹我才不信世
   459. shàng
   460. huì
   461. yǒu
   462. zhè
   463. me
   464. shén
   465. guī
   466. de
   467. yóu
   468. shèng
   469.  
   470. huì
   471. men
   472. 上會有這么神奇瑰麗的旅游勝地。不一會我們
   473. jiù
   474. gēn
   475. suí
   476. zhe
   477. dǎo
   478. yóu
   479. lái
   480. dào
   481. le
   482.  
   483. xiá
   484. liè
   485. chē
   486.  
   487. de
   488. mǎi
   489. piào
   490. chù
   491.  
   492. 就跟隨著導游來到了”峽谷列車”的買票處。
   493. mǎi
   494. wán
   495. piào
   496. hòu
   497. dǎo
   498. yóu
   499. men
   500. dōu
   501. shàng
   502. le
   503. liè
   504. chē
   505.  
   506. liè
   507. chē
   508. dào
   509. shì
   510. 買完票后導游和我們都上了列車。列車我到是
   511. zuò
   512. guò
   513. shǎo
   514. dàn
   515. zài
   516. yán
   517. dòng
   518. zuò
   519. liè
   520. chē
   521. dào
   522. shì
   523. 坐過不少次但在巖洞里坐列車我到是第一次體
   524. yàn
   525.  
   526. huì
   527. liè
   528. chē
   529. huǎn
   530. huǎn
   531. kāi
   532. dòng
   533. le
   534. zuǒ
   535. yòu
   536. pàn
   537. dōng
   538. zhāng
   539. 驗。不一會列車緩緩地開動了我左顧右盼東張
   540. wàng
   541. kàn
   542. zhōu
   543. wéi
   544. de
   545. shí
   546.  
   547. zhōu
   548. de
   549. yán
   550. shí
   551. yǒu
   552. de
   553. xià
   554. chuí
   555. yǒu
   556. 西望地看周圍的奇石。四周的巖石有的下垂有
   557. de
   558. chū
   559. hái
   560. yǒu
   561. de
   562. āo
   563. jìn
   564.  
   565.  
   566. zhī
   567. guò
   568. le
   569. duō
   570. jiǔ
   571. liè
   572. chē
   573. tíng
   574. 的突出還有的凹進去……不知過了多久列車停
   575. le
   576.  
   577. men
   578. yòu
   579. chéng
   580. zuò
   581.  
   582. xià
   583. zhōu
   584.  
   585.  
   586. gāng
   587. gāng
   588. zuò
   589. 了。我們又去乘坐”地下河木舟”。我剛剛坐
   590. shàng
   591. xiǎo
   592. zhōu
   593. hái
   594. méi
   595. zuò
   596. xiǎo
   597. zhōu
   598. jiù
   599. tíng
   600. yáo
   601. bǎi
   602. hài
   603. 上小舟屁股還沒坐熱小舟就不停地搖擺害得我
   604. xiǎn
   605. xiē
   606. diào
   607. jìn
   608.  
   609. zuì
   610. hòu
   611. zài
   612. dǎo
   613. yóu
   614. de
   615. bāng
   616. zhù
   617. xià
   618. de
   619. xiǎo
   620. zhōu
   621. 險些掉進河里。最后在導游的幫助下我的小舟
   622. cái
   623. píng
   624. ān
   625. zài
   626. miàn
   627. shàng
   628. háng
   629. shǐ
   630.  
   631. chuán
   632. shì
   633. diàn
   634. dòng
   635. de
   636. měi
   637. rén
   638. hái
   639. pèi
   640. 才平安地在河面上行駛。船是電動的每人還配
   641. yǒu
   642. xiǎo
   643. shǒu
   644. diàn
   645. tǒng
   646. kāi
   647. shǒu
   648. diàn
   649. tǒng
   650. jiè
   651. zhe
   652. shǒu
   653. diàn
   654. tǒng
   655. de
   656. guāng
   657. 有一個小手電筒我打開手電筒借著手電筒的光
   658. yǐn
   659. yǐn
   660. yuē
   661. yuē
   662. kàn
   663. dào
   664. yǒu
   665. xiǎo
   666. zhōu
   667. wéi
   668. de
   669. yán
   670. shí
   671. hǎo
   672. xiàng
   673. gāng
   674. 隱隱約約看到河里有小魚周圍的巖石好像比剛
   675. cái
   676. gèng
   677. le
   678. xuán
   679. guà
   680. zài
   681. dòng
   682. dǐng
   683. de
   684. zhōng
   685. shí
   686. hěn
   687. zhǎng
   688. fǎng
   689. yào
   690. pèng
   691. dào
   692. 才更低了懸掛在洞頂的鐘乳石很長仿佛要碰到
   693. yàng
   694.  
   695. huì
   696. men
   697. yòu
   698. zuò
   699. guān
   700. guāng
   701. diàn
   702. diàn
   703. màn
   704. màn
   705. 我一樣。不一會我們又去坐觀光電梯電梯慢慢
   706. xiàng
   707. shàng
   708. shēng
   709. zài
   710. diàn
   711. guān
   712. shǎng
   713. zhe
   714. guàn
   715. yán
   716. tài
   717. wàn
   718. qiān
   719. de
   720. yán
   721. 向上升我在電梯里觀賞著冠巖里姿態萬千的巖
   722. shí
   723. lǎn
   724. zhěng
   725. yán
   726. dòng
   727. de
   728. jǐng
   729.  
   730. jiǔ
   731. zhè
   732. nán
   733. wàng
   734. de
   735. háng
   736. 石一覽整個巖洞的景色。不久這次難忘的旅行
   737. jiù
   738. jié
   739. shù
   740. le
   741.  
   742. dàn
   743. shì
   744. zhè
   745. jiāng
   746. shì
   747. zhè
   748. bèi
   749. nán
   750. wàng
   751. huái
   752. de
   753. 就結束了。但是這將是我這輩子難以忘懷的旅
   754. háng
   755.  
   756. guàn
   757. yán
   758. zhēn
   759. shì
   760. bié
   761. yǒu
   762. dòng
   763. tiān
   764. lìng
   765. rén
   766. pāi
   767. shǒu
   768. chēng
   769. zàn
   770. tàn
   771. 行。冠巖真是別有洞天令人拍手稱奇贊嘆不以
   772.  
   773. guì
   774. lín
   775. de
   776. fēng
   777. guāng
   778. gèng
   779. shì
   780. quán
   781. guǎng
   782. shǒu
   783. zhǐ
   784. de
   785.  
   786. jīn
   787. hòu
   788. yào
   789. 。桂林的風光更是全廣西首屈一指的。今后要
   790. shì
   791. yǒu
   792. huì
   793. dìng
   794. yào
   795. kàn
   796. kàn
   797. zhè
   798. shān
   799. shuǐ
   800. jiǎ
   801. tiān
   802. xià
   803. de
   804. guì
   805. lín
   806. fēng
   807. 是有機會一定要去看看這山水甲天下的桂林風
   808. jǐng
   809. gèng
   810. yào
   811. mǎn
   812. shén
   813. bié
   814. yǒu
   815. dòng
   816. tiān
   817. de
   818. guàn
   819. yán
   820.  
   821. tuī
   822. jiàn
   823. gěi
   824. péng
   825. yǒu
   826. 景更要去滿神秘別有洞天的冠巖。推薦給朋友
   827. xiǎn
   828. shì
   829. yìn
   830. 顯示打印
     
    無注音版:旅游勝地冠巖
     
     旅游勝地冠巖
     廣西區南寧園湖小學六(4)班余懿來到桂林聽說桂林的冠巖聞名遐邇別具一格很有特色。古往今來吸引了不少文人雅士來探幽觀賞。于是我便急者想一睹廬山真面目。第二天我就和外公外婆一起驅車前往冠巖。一路上導游告訴我們冠巖景區是距桂林市區29公里的漓江中段,它因其山形似古代帝王的紫金冠而得名。冠巖是一個巨型地下河巖洞全長12多公里發源于桂林東面的海洋山。冠巖巖口正對漓江,每當春夏漓江水漲,水封洞口,不得入;如若秋冬水落,一脈清泉從巖內流出,可乘筏入巖游覽。巖分四層五洞天,巖口光亮寬敞,各種鐘乳石垂掛,在陽光輝映下,五彩繽紛,光怪陸離。右側有平臺,可眺望洞外江天云影,清風翠竹,村舍田野,風景如畫洞內還有深潭,清澈明凈。洞壁上有古代游人題刻多件。如若不去可要抱憾終生了”聽了導游的介紹我覺得冠巖更加神秘更加誘人了。來到冠巖的洞口只見洞門甚高給人氣勢雄偉的感覺。走進冠巖只見內外景色絕然不同。洞內寬敞如同宮殿一般;到處透著光懸掛著無數各種形態的鐘乳石在五彩的燈光照耀下鐘乳石顯得十分神奇美麗。我們隨著導游繼續向洞里走去只見洞內玲瓏剔透、姿態萬千,令人拍手稱奇、嘆為觀止。瞧這塊巖石好像一只熊貓在吃竹葉;這塊巖石又好象是一朵五彩瑰麗的五色花這塊巖石又好像是一個小姑娘在看書……若非親眼目睹我才不信世上會有這么神奇瑰麗的旅游勝地。不一會我們就跟隨著導游來到了”峽谷列車”的買票處。買完票后導游和我們都上了列車。列車我到是坐過不少次但在巖洞里坐列車我到是第一次體驗。不一會列車緩緩地開動了我左顧右盼東張西望地看周圍的奇石。四周的巖石有的下垂有的突出還有的凹進去……不知過了多久列車停了。我們又去乘坐”地下河木舟”。我剛剛坐上小舟屁股還沒坐熱小舟就不停地搖擺害得我險些掉進河里。最后在導游的幫助下我的小舟才平安地在河面上行駛。船是電動的每人還配有一個小手電筒我打開手電筒借著手電筒的光隱隱約約看到河里有小魚周圍的巖石好像比剛才更低了懸掛在洞頂的鐘乳石很長仿佛要碰到我一樣。不一會我們又去坐觀光電梯電梯慢慢向上升我在電梯里觀賞著冠巖里姿態萬千的巖石一覽整個巖洞的景色。不久這次難忘的旅行就結束了。但是這將是我這輩子難以忘懷的旅行。冠巖真是別有洞天令人拍手稱奇贊嘆不以。桂林的風光更是全廣西首屈一指的。今后要是有機會一定要去看看這山水甲天下的桂林風景更要去滿神秘別有洞天的冠巖。推薦給朋友顯示打印


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 02-07 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.xuiacona.com:屏山县| www.coolvier.com:汾阳市| www.game-football.com:治多县| www.3dbasketballcamp.com:新余市| www.ladyrss.com:方城县| www.micheray.com:辽宁省| www.genoad.com:卢龙县| www.wwwhg8682.com:凤庆县| www.aiellocalabro.org:柳州市| www.bjhbyhdx.com:浙江省| www.potap-nastya.net:普兰县| www.cxqht.cn:富裕县| www.cachuongcollagen.com:彩票| www.shblcht.com:黄骅市| www.mehmet-ali.net:中牟县| www.tjwanliguotong.com:枣庄市| www.anfibiorecords.com:靖边县| www.baiyunplaza.com:长丰县| www.cedarcoverentals.com:喜德县| www.investment-e.com:新竹县| www.david-bird.com:镇赉县| www.anahuacpn.com:武汉市| www.chujiaquan0512.com:永福县| www.yzzzm.com:东至县| www.acssecuritygroup.com:云梦县| www.plan-a-3.com:西峡县| www.bwbuffaloridgeinn.com:竹山县| www.0571-edu.com:射阳县| www.hkbfw.cn:波密县| www.ac8ufu.com:美姑县| www.bleach-toysoldier.com:丰顺县| www.jvbkv.cn:桦甸市| www.temp-abc.com:株洲县| www.patenaude-trempe.com:高雄市| www.foodtechnologys.com:桂东县| www.mmm522.com:宜兰县| www.tjskexin.com:东莞市| www.radiocachora.com:静乐县| www.teatreeoilusage.com:如皋市| www.theabsenceofsounds.com:雅江县| www.penghancurbatuempedu.com:前郭尔| www.uggboots999.com:新竹县| www.s7765.com:海兴县| www.gztbyf.com:嵊泗县| www.njsitong.com:赣榆县| www.idai777.com:通化市| www.suncity233.com:临夏县| www.gxyingjing.com:濮阳县| www.274122.com:唐海县| www.kmrln.cn:奎屯市| www.chuangxinyuanyi.com:轮台县| www.dzqck.cn:信丰县| www.xnxqw.cn:宁夏| www.dhc-net-cn.com:洪泽县| www.duchang999.com:略阳县| www.zhusihuai.com:新绛县| www.prfacadier.com:蕲春县| www.story-of-us.com:镇安县| www.esfhera.com:景东| www.xdhunganh.com:安平县| www.lnkqxx.com:临猗县| www.guccibagsfactory.com:鱼台县| www.martingayford.com:临夏县| www.beamourhair.com:乾安县| www.qdjcg.com:黎城县| www.chryslermodules.com:依兰县| www.freetrafficx.com:隆化县| www.leonardhaleyelectric.com:新密市| www.cp1107.com:车险| www.usuariointernet.net:都江堰市| www.teatreeoilusage.com:台东市| www.sjdnw.cn:沙湾县| www.fr662.com:乐平市| www.gerakansehat.com:阿勒泰市| www.khxrw.cn:南和县| www.tzdqw.com:咸宁市| www.whatschimp.com:聂拉木县| www.kangyuehuanbao.com:霸州市| www.taxlawobserver.com:平顶山市| www.marketwus.com:枣阳市| www.z5662.com:珠海市| www.house-of-jorob.com:鄂托克旗| www.cp5159.com:涞水县| www.katepattison.com:耿马|