• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 寫物作文 -> 旅游真開心

    旅游真開心

   3.  
   4.  
   5. yóu
   6. zhēn
   7. kāi
   8. xīn
   9.  旅游真開心
   10.  
   11.  
   12. mào
   13. míng
   14. shì
   15. shí
   16. xiǎo
   17. xué
   18. sān
   19.  
   20.    
   21.  
   22. bān
   23. zhāng
   24. wēi
   25.  茂名市第十四小學三〈1〉班張羽薇
   26.  
   27.  
   28. zhě
   29. biān
   30. hào
   31.  
   32.  記者編號:
   33.  
   34.  
   35. zài
   36. qíng
   37. kōng
   38. wàn
   39. de
   40. zǎo
   41. chén
   42.  
   43. zài
   44. huǒ
   45. bàn
   46. men
   47. xìng
   48. gāo
   49. cǎi
   50.  在一個晴空萬里的早晨,在伙伴們興高采
   51. liè
   52. de
   53. huān
   54. shēng
   55. zhōng
   56.  
   57. men
   58. zuò
   59. shàng
   60. le
   61. kāi
   62. wǎng
   63. yáng
   64. jiāng
   65. de
   66. háo
   67. huá
   68. 烈的歡呼聲中,我們坐上了開往陽江的豪華巴
   69. shì
   70.  
   71. kāi
   72. shǐ
   73. le
   74. men
   75. pàn
   76. wàng
   77. jiǔ
   78. de
   79. kuài
   80. yáng
   81. jiāng
   82. zhī
   83.  
   84. 士,開始了我們盼望已久的快樂陽江之旅。
   85.  
   86.  
   87. dǎo
   88. yóu
   89. dài
   90. zhe
   91. men
   92. lái
   93. dào
   94. le
   95. yáng
   96. jiāng
   97. zuì
   98. měi
   99. de
   100. fāng
   101.  
   102.  導游帶著我們來到了陽江最美麗的地方―
   103.  
   104. hǎi
   105. líng
   106. dǎo
   107.  
   108. men
   109. xiàng
   110. xiǎo
   111. niǎo
   112. yàng
   113. fēi
   114. xiàng
   115. hǎi
   116. biān
   117.  
   118. zài
   119. róu
   120. ruǎn
   121. ―海陵島,我們象小鳥一樣飛向海邊,在柔軟
   122. de
   123. shā
   124. tān
   125. shàng
   126. bēn
   127. pǎo
   128.  
   129. tóu
   130. hǎi
   131. de
   132. huái
   133. bào
   134.  
   135. jìn
   136. xiǎng
   137. 的沙灘上奔跑,投入大海的懷抱,我不禁想起
   138. shǒu
   139.  
   140.  
   141. xiǎo
   142. shí
   143. hòu
   144.  
   145. duì
   146. jiǎng
   147.  
   148. hǎi
   149. jiù
   150. shì
   151. 一首歌:“小時候,媽媽對我講,大海就是我
   152. xiāng
   153.  
   154. hǎi
   155. biān
   156. chū
   157. shēng
   158.  
   159. hǎi
   160. chéng
   161. zhǎng
   162.  
   163.  
   164.  
   165. miàn
   166. xiàng
   167. wàng
   168. 故鄉,海邊出生,海里成長……”面向一望無
   169. de
   170. hǎi
   171.  
   172. yóu
   173. jìng
   174. pèi
   175. shū
   176. běn
   177. zhōng
   178. zuò
   179. zhě
   180. gěi
   181. hǎi
   182. biān
   183. xiě
   184. 際的大海,不由得敬佩書本中作者給大海編寫
   185. le
   186. měi
   187. de
   188. shī
   189.  
   190.  
   191. hǎi
   192. shàng
   193. de
   194. fēng
   195. shì
   196. huā
   197. shén
   198.  
   199. lái
   200.  
   201. 了美麗的詩歌:“海上的風是花神,他一來,
   202. jiù
   203. xiān
   204. tāo
   205. tiān
   206. làng
   207. huā
   208.  
   209.  
   210.  
   211. ā
   212.  
   213. duō
   214. měi
   215. de
   216. shī
   217.  
   218. duō
   219. měi
   220. 就掀起滔天浪花……”啊,多美的詩歌,多美
   221. de
   222. hǎi
   223. líng
   224. dǎo
   225.  
   226. 的海陵島!
   227.  
   228.  
   229. yáng
   230. jiāng
   231. fēng
   232. jǐng
   233. yōu
   234. měi
   235.  
   236. chǎn
   237. fēng
   238.  
   239. zhī
   240. dào
   241. yáng
   242. jiāng
   243. zuì
   244.  陽江風景優美,物產豐富,我知道陽江最
   245. yǒu
   246. míng
   247. de
   248. jiù
   249. shì
   250. dāo
   251. fēng
   252. zhēng
   253.  
   254. chī
   255. wán
   256. fàn
   257. hòu
   258.  
   259. men
   260. lái
   261. 有名的就是刀具和風箏。吃完午飯后,我們來
   262. dào
   263. le
   264. fēng
   265. zhēng
   266. guǎn
   267.  
   268.  
   269. wa
   270.  
   271. hǎo
   272. duō
   273. fēng
   274. zhēng
   275. ā
   276.  
   277. hǎo
   278. de
   279. fēng
   280. zhēng
   281. 到了風箏館,“哇,好多風箏啊!好大的風箏
   282. ā
   283.  
   284. hǎo
   285. měi
   286. de
   287. fēng
   288. zhēng
   289. ā
   290.  
   291.  
   292.  
   293. xiǎo
   294. huǒ
   295. bàn
   296. men
   297. yóu
   298. jīng
   299. 啊,好美麗的風箏啊……”小伙伴們不由得驚
   300. jiào
   301. lái
   302.  
   303. de
   304. fēng
   305. zhēng
   306. lín
   307. láng
   308. mǎn
   309.  
   310. qiān
   311. bǎi
   312. tài
   313.  
   314. yǒu
   315. 叫起來,那里的風箏琳瑯滿目,千姿百態,有
   316. lǎo
   317.  
   318. yǒu
   319. xiǎo
   320. gǒu
   321.  
   322. yǒu
   323. xiǎo
   324.  
   325. yǒu
   326. xióng
   327. yīng
   328.  
   329. yǒu
   330. sūn
   331. kōng
   332.  
   333. 老虎,有小狗,有小魚,有雄鷹,有孫悟空,
   334. yǒu
   335. zhū
   336. jiè
   337.  
   338.  
   339. zuì
   340. yǐn
   341. rén
   342. zhù
   343. de
   344. yào
   345. shù
   346. tiáo
   347. zhǎng
   348. de
   349. 有豬八戒……最引人注目的要數那條八米長的
   350. lóng
   351. le
   352.  
   353. zhī
   354. jiàn
   355. jīn
   356. guāng
   357. shǎn
   358. shǎn
   359.  
   360. cǎi
   361. bān
   362. lán
   363.  
   364. shuāng
   365. yǎn
   366. jīng
   367. 龍了,只見它金光閃閃,五彩斑斕,那雙眼睛
   368. jǐn
   369. jǐn
   370. yǒu
   371. shén
   372.  
   373. shēng
   374.  
   375. xīn
   376. yóu
   377. jīng
   378. tàn
   379. zhì
   380. zào
   381. zhě
   382. 緊緊有神,栩栩如生,心里不由得驚嘆制造者
   383. men
   384. de
   385. shǒu
   386. shén
   387. gōng
   388.  
   389. 們的斧手神功。
   390.  
   391.  
   392. cān
   393. guān
   394. wán
   395. fēng
   396. zhēng
   397. guǎn
   398.  
   399. men
   400. yòu
   401. lái
   402. dào
   403. le
   404. máo
   405. qiú
   406. guǎn
   407.  
   408.  參觀完風箏館,我們又來到了羽毛球館,
   409. men
   410. yào
   411. yáng
   412. jiāng
   413. de
   414. xiǎo
   415. péng
   416. yǒu
   417. men
   418. jìn
   419. háng
   420. chǎng
   421. yǒu
   422. sài
   423.  
   424. 我們要和陽江的小朋友們進行一場友誼賽,我
   425. ne
   426.  
   427. hái
   428. shì
   429. chū
   430. lái
   431. sài
   432.  
   433. xīn
   434. bié
   435. yǒu
   436. duō
   437. jǐn
   438. 呢,還是第一次出來打比賽,心里別提有多緊
   439. zhāng
   440.  
   441. jié
   442. guǒ
   443.  
   444. hái
   445. shì
   446. wèi
   447. néng
   448. huī
   449. chū
   450. shuǐ
   451. píng
   452.  
   453. le
   454. chǎng
   455. 張,結果,我還是未能發揮出水平,打了四場
   456. qiú
   457.  
   458. sān
   459. shèng
   460.  
   461. hái
   462. hǎo
   463.  
   464. jiāo
   465. liàn
   466. jiāo
   467. dǎo
   468. men
   469. néng
   470. xiè
   471. 球,三負一勝。還好,教練教導我們不能泄氣
   472.  
   473. jiā
   474. dōu
   475. qiàn
   476. quē
   477. sài
   478. jīng
   479. yàn
   480.  
   481. yào
   482. zài
   483. zhè
   484. sài
   485. zhōng
   486. lèi
   487. ,大家都欠缺比賽經驗,要在這次比賽中積累
   488. sài
   489. jīng
   490. yàn
   491.  
   492. huí
   493. hǎo
   494. hǎo
   495. liàn
   496.  
   497. hòu
   498. dìng
   499. huì
   500. gèng
   501. 比賽經驗,回去好好練習,以后一定會打得更
   502. hǎo
   503.  
   504. tīng
   505. le
   506. jiāo
   507. liàn
   508. de
   509. de
   510. huà
   511.  
   512. xīn
   513. zài
   514. wéi
   515. 好。聽了教練的鼓勵的話,我心里默默在為自
   516. jìn
   517.  
   518. dìng
   519. yào
   520. jiā
   521. bèi
   522. liàn
   523.  
   524. 己鼓勁,我一定要加倍努力練習,不辜負爸爸
   525.  
   526. jiāo
   527. liàn
   528. duì
   529. de
   530. piàn
   531. wàng
   532.  
   533.  
   534. shì
   535. shàng
   536. nán
   537. shì
   538.  
   539. 媽媽、教練對我的一片期望,“世上無難事,
   540. zhī
   541. yào
   542. kěn
   543. pān
   544. dēng
   545.  
   546.  
   547. zhāng
   548. wēi
   549.  
   550. jiā
   551. yóu
   552.  
   553. jiā
   554. yóu
   555.  
   556. jiā
   557. yóu
   558.  
   559. 只要肯攀登”,張羽薇,加油!加油!加油!
   560.  
   561.  
   562. ā
   563.  
   564. yóu
   565. zhēn
   566. kāi
   567. xīn
   568.  
   569. kuài
   570. de
   571. chéng
   572.  
   573. huì
   574. yǒng
   575. yuǎn
   576.  啊!旅游真開心,快樂的旅程,我會永遠
   577. zài
   578. xīn
   579.  
   580. 把你記在我心里。
   581.  
   582.  
   583.  
   584.  
   585.  
   586.  
     
    無注音版:旅游真開心
     
     旅游真開心
     茂名市第十四小學三〈1〉班張羽薇
     記者編號:
     在一個晴空萬里的早晨,在伙伴們興高采烈的歡呼聲中,我們坐上了開往陽江的豪華巴士,開始了我們盼望已久的快樂陽江之旅。
     導游帶著我們來到了陽江最美麗的地方――海陵島,我們象小鳥一樣飛向海邊,在柔軟的沙灘上奔跑,投入大海的懷抱,我不禁想起一首歌:“小時候,媽媽對我講,大海就是我故鄉,海邊出生,海里成長……”面向一望無際的大海,不由得敬佩書本中作者給大海編寫了美麗的詩歌:“海上的風是花神,他一來,就掀起滔天浪花……”啊,多美的詩歌,多美的海陵島!
     陽江風景優美,物產豐富,我知道陽江最有名的就是刀具和風箏。吃完午飯后,我們來到了風箏館,“哇,好多風箏啊!好大的風箏啊,好美麗的風箏啊……”小伙伴們不由得驚叫起來,那里的風箏琳瑯滿目,千姿百態,有老虎,有小狗,有小魚,有雄鷹,有孫悟空,有豬八戒……最引人注目的要數那條八米長的龍了,只見它金光閃閃,五彩斑斕,那雙眼睛緊緊有神,栩栩如生,心里不由得驚嘆制造者們的斧手神功。
     參觀完風箏館,我們又來到了羽毛球館,我們要和陽江的小朋友們進行一場友誼賽,我呢,還是第一次出來打比賽,心里別提有多緊張,結果,我還是未能發揮出水平,打了四場球,三負一勝。還好,教練教導我們不能泄氣,大家都欠缺比賽經驗,要在這次比賽中積累比賽經驗,回去好好練習,以后一定會打得更好。聽了教練的鼓勵的話,我心里默默在為自己鼓勁,我一定要加倍努力練習,不辜負爸爸媽媽、教練對我的一片期望,“世上無難事,只要肯攀登”,張羽薇,加油!加油!加油!
     啊!旅游真開心,快樂的旅程,我會永遠把你記在我心里。
     
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 04-15 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.bwenquan.com:马关县| www.maadqr-app.com:柞水县| www.umudumsohbet.com:合作市| www.15590742199.com:温州市| www.getpoloapp.com:辽阳县| www.wedding-invites.net:河西区| www.hg70345.com:福泉市| www.merrylandchinesefood.com:罗城| www.cxrzdz.com:天柱县| www.new-sg.com:永新县| www.rjsprafka.com:邢台县| www.silviatenenti.com:宁津县| www.palliaclubekm.com:山阴县| www.masyyy.com:东兴市| www.afashionwonder.com:通城县| www.midwestdivers.com:大姚县| www.mxfz8.com:宣化县| www.pokerglyphs.com:兴和县| www.jxyataicy.com:额济纳旗| www.cjcfootball.com:平谷区| www.my-crusher.com:五指山市| www.3dbasketballcamp.com:金乡县| www.gangesfruit.com:濮阳县| www.dsl-miami.com:萍乡市| www.theminimina.com:遂川县| www.cadenceworks.com:浑源县| www.upgamez.com:敖汉旗| www.altoconhecimento.com:昆明市| www.wateric-valve.com:凭祥市| www.jtdyz.cn:辽源市| www.bunkiecityhall.com:嫩江县| www.polish-translator.org:彰化县| www.n9568.com:建德市| www.ypymw.cn:崇左市| www.midtownmt.com:普洱| www.curlytoppipeco.com:朝阳市| www.d4ed.com:哈尔滨市| www.investment-e.com:改则县| www.259923.com:伊宁县| www.sustainablenepal.com:界首市| www.alamtareque.com:百色市| www.freemovieswatch.org:盐池县| www.yctcg.cn:张家界市| www.getpoloapp.com:丽江市| www.brandshoesbar.com:射洪县| www.zn677.com:通城县| www.33fsfs.com:封丘县| www.zikao363.com:五寨县| www.cnkaidajixie.com:普定县| www.sc7556.com:临汾市| www.ph581.com:京山县| www.cp2996.com:清苑县| www.patrickcoxdna.com:曲麻莱县| www.g2775.com:江山市| www.eguaji.com:南华县| www.animerica-extra.com:鄄城县| www.503sy.com:兴宁市| www.thejoyryders.com:香港| www.honoluluhawaiiairportshuttle.com:肇庆市| www.baliemvalley.com:英吉沙县| www.awleisure.com:晋中市| www.yaonvguan.com:宜兰市| www.xafkyy120.com:额尔古纳市| www.fr662.com:宝山区| www.beautifulhealthyliving.com:资源县| www.doubletmortgage.com:十堰市| www.kingandqueenspapa.com:汝城县| www.guxingrun.com:奉化市| www.ykyumiao.com:天长市| www.99069yy.com:饶河县| www.chuanweimuye.com:大姚县| www.swaggjewels.com:东海县| www.pj88853.com:揭东县| www.morethanmusichk.org:牡丹江市| www.andyandnina.com:榕江县| www.090577.com:永吉县| www.paulovarelahairspace.com:彝良县| www.sjssxj.com:夹江县| www.wangwangla.com:会宁县| www.woodenfences.org:东台市| www.cp6782.com:偃师市| www.sao94sao.com:焦作市| www.hfrok.com:上饶县| www.moto-journal.com:平果县|