• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 三年級作文 -> 聽《保持聆聽》有感

    聽《保持聆聽》有感

   3.  
   4.  
   5. tīng
   6.  
   7. bǎo
   8. chí
   9. líng
   10. tīng
   11.  
   12. yǒu
   13. gǎn
   14.  聽《保持聆聽》有感
   15.  
   16.  
   17. háng
   18. zhōu
   19. shì
   20. gǒng
   21. shù
   22. běi
   23. xiù
   24. xiǎo
   25. xué
   26.          
   27. bān
   28. huáng
   29. bīn
   30.  杭州市拱墅區北秀小學303班黃斌
   31.  
   32.  
   33. jīn
   34. tiān
   35.  
   36. gěi
   37. jiǎng
   38. le
   39. shì
   40.  
   41. jiào
   42.  
   43. bǎo
   44. chí
   45.  今天,媽媽給我講了一個故事,叫《保持
   46. líng
   47. tīng
   48.  
   49.  
   50. tīng
   51. le
   52. zhè
   53. shì
   54.  
   55. shēn
   56. shòu
   57.  
   58. 聆聽》,聽了這個故事,我深受啟發。
   59.  
   60.  
   61. yǒu
   62. tiān
   63.  
   64. māo
   65. duì
   66. xiǎo
   67. māo
   68. shuō
   69.  
   70.  
   71. hái
   72.  
   73. míng
   74. tiān
   75.  有一天,貓媽媽對小貓說:“孩子,明天
   76. jiù
   77. yào
   78. duàn
   79. nǎi
   80.  
   81. néng
   82. zài
   83. chī
   84. de
   85. nǎi
   86.  
   87. yào
   88. chī
   89. bié
   90. de
   91. dōng
   92. 你就要斷奶,不能再吃媽媽的奶,要吃別的東
   93. le
   94.  
   95.  
   96. xiǎo
   97. māo
   98. wèn
   99.  
   100.  
   101. chī
   102. shí
   103. me
   104. ne
   105.  
   106.  
   107.  
   108. zhè
   109. 西了。”小貓問:“那我吃什么呢?”“這個
   110. ma
   111.  
   112. qīng
   113. chǔ
   114.  
   115.  
   116. māo
   117. shuō
   118.  
   119.  
   120. jiù
   121. àn
   122. zhào
   123. 嘛,我也不清楚。”貓媽媽說,“你就按照祖
   124. zōng
   125. chuán
   126. xià
   127. lái
   128. de
   129. fāng
   130.  
   131. duǒ
   132. dào
   133. fáng
   134. dǐng
   135. shàng
   136.  
   137. tōu
   138. tīng
   139. rén
   140. men
   141. de
   142. tán
   143. 宗傳下來的方法,躲到房頂上,偷聽人們的談
   144. huà
   145.  
   146. men
   147. huì
   148. gào
   149. de
   150.  
   151.  
   152. xiǎo
   153. māo
   154. zài
   155. wǎn
   156. shàng
   157. kāi
   158. shǐ
   159. 話,他們會告訴你的。”小貓立刻在晚上開始
   160. tōu
   161. tīng
   162.  
   163. jīng
   164. guò
   165. sān
   166. tiān
   167. de
   168. rèn
   169. zhēn
   170. qīng
   171. tīng
   172.  
   173. zhī
   174. dào
   175. gāi
   176. chī
   177.  
   178. 偷聽,經過三天的認真傾聽,它知道它該吃:
   179. niú
   180. nǎi
   181.  
   182.  
   183. xiāng
   184. cháng
   185.  
   186. ròu
   187.  
   188.  
   189. ròu
   190. sōng
   191.  
   192. gàn
   193.  
   194.  
   195. 牛奶、魚、香腸、臘肉、雞、肉松、魚干……
   196. cóng
   197.  
   198. zhǎng
   199. chéng
   200. zhī
   201. qiáng
   202. jiàn
   203.  
   204. ròu
   205. de
   206. māo
   207. 從此,它長成一只體格強健、肌肉發達的大貓
   208.  
   209.  
   210.  
   211. zhè
   212. zhī
   213. māo
   214. lái
   215.  
   216. men
   217. jiǎn
   218. zhí
   219. yǒu
   220. zhe
   221. tiān
   222. rǎng
   223. zhī
   224. bié
   225.  和這只貓比起來,我們簡直有著天壤之別
   226.  
   227. yǒu
   228.  
   229. zhèng
   230. zài
   231. kàn
   232. diàn
   233. shì
   234.  
   235. duì
   236. shuō
   237.  
   238. 。記得有一次,我正在看電視,媽媽對我說:
   239.  
   240. mǎi
   241. shí
   242. kuài
   243. qián
   244. de
   245. dōng
   246. guā
   247.  
   248.  
   249.  
   250. āi
   251. ya
   252. zhēn
   253. fán
   254. rén
   255. “你去買十塊錢的冬瓜……”哎呀媽媽真煩人
   256. zhèng
   257. zài
   258. kàn
   259. diàn
   260. shì
   261. ne
   262.  
   263. nán
   264. dào
   265. zhī
   266. dào
   267. diàn
   268. shì
   269. de
   270. yáng
   271. 我正在看電視呢。難道她不知道電視里的喜羊
   272. yáng
   273.  
   274. huī
   275. tài
   276. láng
   277. hái
   278. děng
   279. zhe
   280. ma
   281.  
   282. suàn
   283. le
   284.  
   285. mìng
   286. nán
   287. wéi
   288. ya
   289.  
   290. 羊、灰太狼還等著我嗎?算了,母命難為呀!
   291. hái
   292. shì
   293. zhuā
   294. jǐn
   295. shí
   296. jiān
   297. wán
   298. chéng
   299. rèn
   300. ba
   301.  
   302. shì
   303.  
   304. hái
   305. méi
   306. děng
   307. 還是抓緊時間完成任務吧!于是,還沒等媽媽
   308. shuō
   309. wán
   310.  
   311. jiù
   312. mén
   313. ér
   314. chū
   315.  
   316. zǒu
   317. dào
   318. shàng
   319.  
   320. rán
   321. xiǎng
   322. 說完,我就破門而出。走到路上,我突然想起
   323.  
   324. jiào
   325. mǎi
   326. shí
   327. me
   328. lái
   329. zhe
   330.  
   331. guā
   332.  
   333. huáng
   334. guā
   335. xiǎo
   336. jiě
   337. ,媽媽叫我買什么來著?西瓜大哥、黃瓜小姐
   338.  
   339. nán
   340. guā
   341. xiǎo
   342.  
   343. hái
   344. shì
   345. dōng
   346. guā
   347.  
   348. āi
   349.  
   350. zhè
   351. me
   352. de
   353. tiān
   354. 、南瓜小弟,還是冬瓜大姨?哎,這么熱的天
   355.  
   356. dìng
   357. shì
   358. ràng
   359. mǎi
   360. guā
   361.  
   362. zhèng
   363. hǎo
   364. hái
   365. ràng
   366. ,媽媽一定是讓我去買西瓜,正好還可以讓我
   367. jiě
   368. jiě
   369. ne
   370.  
   371. shì
   372.  
   373. bào
   374. zhe
   375. guā
   376. huí
   377. dào
   378. jiā
   379.  
   380. 解解渴呢!于是,我抱著一個大西瓜回到家。
   381. běn
   382. wéi
   383. yào
   384. hǎo
   385. hǎo
   386. kuā
   387. jiǎng
   388. mǎi
   389. huí
   390. zhè
   391. me
   392. zhè
   393. me
   394. tián
   395. de
   396. 本以為媽媽要好好夸獎我買回這么大這么甜的
   397. guā
   398.  
   399. shì
   400.  
   401. jiàn
   402. le
   403. què
   404. xiào
   405.  
   406. hǎo
   407. 西瓜。可是,媽媽見了我卻苦笑不得,既好氣
   408. yòu
   409. hǎo
   410. xiào
   411. shuō
   412.  
   413.  
   414. shì
   415. ràng
   416. mǎi
   417. dōng
   418. guā
   419. ma
   420.  
   421.  
   422.  
   423. 又好笑地說:“我不是讓你去買冬瓜嗎?”“
   424. ā
   425.  
   426.  
   427. de
   428. shēng
   429. yīn
   430. gāo
   431. le
   432. shí
   433. fèn
   434. bèi
   435.  
   436.  
   437. kuài
   438. mǎi
   439. dōng
   440. 啊?”我的聲音提高了幾十分貝。“快去買冬
   441. guā
   442.  
   443. guō
   444. hái
   445. děng
   446. zhe
   447. yòng
   448. ne
   449.  
   450.  
   451. cuī
   452. dào
   453.  
   454. āi
   455. 瓜去,我鍋里還等著用呢?”媽媽催促道。哎
   456.  
   457. guā
   458. bào
   459. huí
   460. lái
   461. jīng
   462. lèi
   463. chuǎn
   464.  
   465. hàn
   466. ,一個大西瓜抱回來已經累得我氣喘吁吁,汗
   467. liú
   468. jiā
   469. bèi
   470.  
   471. dàn
   472. shì
   473.  
   474. shuí
   475. ràng
   476. rèn
   477. zhēn
   478. tīng
   479. rén
   480. shuō
   481. huà
   482. ne
   483.  
   484. 流浹背啦!但是,誰讓我不認真聽人說話呢!
   485. zhī
   486. hǎo
   487. zài
   488. jiē
   489. guò
   490. shǒu
   491. zhōng
   492. de
   493. qián
   494.  
   495. xiǎo
   496. pǎo
   497.  
   498. wǎng
   499. 我只好再次接過媽媽手中的錢,一路小跑,往
   500. cài
   501. shì
   502. chǎng
   503. pǎo
   504.  
   505. zhēn
   506. zhī
   507. dào
   508.  
   509. dài
   510. huì
   511. ér
   512. hái
   513. huì
   514. dào
   515. shí
   516. me
   517. 菜市場跑去。真不知道,待會兒還會遇到什么
   518. fán
   519.  
   520. 麻煩。
   521.  
   522.  
   523. jīn
   524. hòu
   525.  
   526. dìng
   527. yào
   528. xiàng
   529. zhè
   530. zhī
   531. xiǎo
   532. māo
   533. xué
   534.  
   535. zuò
   536.  今后,我一定要向這只小貓學習,做一個
   537. huì
   538. rèn
   539. zhēn
   540. líng
   541. tīng
   542. de
   543. hǎo
   544. hái
   545.  
   546. yīn
   547. wéi
   548. zhī
   549. yǒu
   550. zhè
   551. yàng
   552.  
   553. zuò
   554. shì
   555. cái
   556. 會認真聆聽的好孩子。因為只有這樣,做事才
   557. huì
   558. chéng
   559. gōng
   560.  
   561. 會成功。
     
    無注音版:聽《保持聆聽》有感
     
     聽《保持聆聽》有感
     杭州市拱墅區北秀小學303班黃斌
     今天,媽媽給我講了一個故事,叫《保持聆聽》,聽了這個故事,我深受啟發。
     有一天,貓媽媽對小貓說:“孩子,明天你就要斷奶,不能再吃媽媽的奶,要吃別的東西了。”小貓問:“那我吃什么呢?”“這個嘛,我也不清楚。”貓媽媽說,“你就按照祖宗傳下來的方法,躲到房頂上,偷聽人們的談話,他們會告訴你的。”小貓立刻在晚上開始偷聽,經過三天的認真傾聽,它知道它該吃:牛奶、魚、香腸、臘肉、雞、肉松、魚干……從此,它長成一只體格強健、肌肉發達的大貓。
     和這只貓比起來,我們簡直有著天壤之別。記得有一次,我正在看電視,媽媽對我說:“你去買十塊錢的冬瓜……”哎呀媽媽真煩人我正在看電視呢。難道她不知道電視里的喜羊羊、灰太狼還等著我嗎?算了,母命難為呀!還是抓緊時間完成任務吧!于是,還沒等媽媽說完,我就破門而出。走到路上,我突然想起,媽媽叫我買什么來著?西瓜大哥、黃瓜小姐、南瓜小弟,還是冬瓜大姨?哎,這么熱的天,媽媽一定是讓我去買西瓜,正好還可以讓我解解渴呢!于是,我抱著一個大西瓜回到家。本以為媽媽要好好夸獎我買回這么大這么甜的西瓜。可是,媽媽見了我卻苦笑不得,既好氣又好笑地說:“我不是讓你去買冬瓜嗎?”“啊?”我的聲音提高了幾十分貝。“快去買冬瓜去,我鍋里還等著用呢?”媽媽催促道。哎,一個大西瓜抱回來已經累得我氣喘吁吁,汗流浹背啦!但是,誰讓我不認真聽人說話呢!我只好再次接過媽媽手中的錢,一路小跑,往菜市場跑去。真不知道,待會兒還會遇到什么麻煩。
     今后,我一定要向這只小貓學習,做一個會認真聆聽的好孩子。因為只有這樣,做事才會成功。


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.n6768.com:确山县| www.zjdgelectrical.com:九江县| www.daotaolaptop.com:海兴县| www.168wjcw.com:望城县| www.digsharepoint.com:沂水县| www.alldownloadstuff.com:安多县| www.xffrw.cn:汶上县| www.unlockbootloader.net:南康市| www.ddplw.cn:浪卡子县| www.a-leap-of-faith.com:夹江县| www.dawidswierczek.com:白朗县| www.pyweitong.com:曲沃县| www.tuoheng-china.com:南丹县| www.xinxinglin.net:长白| www.qatarsworldcup.com:奈曼旗| www.fam-love.com:宁阳县| www.janepell.com:新田县| www.howtowriteanad.com:许昌市| www.dzbcw.com:全椒县| www.zgskx.com:泰和县| www.chuanweimuye.com:连江县| www.gxcjg.com:普兰店市| www.leominstersba.com:文安县| www.oxford2cambridge.net:航空| www.baina-edu.com:手游| www.lidande.com:南宁市| www.ciclismonoel.com:望江县| www.uuxer.com:六枝特区| www.dellbjb.com:金华市| www.stonedz.com:金秀| www.chiangmai-deal.com:双牌县| www.51cuike.com:滦南县| www.hireandrental.com:平潭县| www.tq4h.com:织金县| www.repingou.com:鹤山市| www.alinadeemamin.com:称多县| www.inside-economics.com:阳原县| www.bhwwz.com:浦城县| www.ph655.com:阿尔山市| www.zzliyu.com:马鞍山市| www.78iis.com:梁平县| www.bumibuana.com:昌都县| www.midvalleyhosting.com:宁蒗| www.nt755.com:独山县| www.ph655.com:南靖县| www.youjjez.com:新宾| www.guanglistone.com:芦山县| www.108ccc.com:耒阳市| www.gyjjzz.com:平顺县| www.l248.com:贵定县| www.wwwhg9227.com:辉县市| www.gm445.com:大港区| www.475375.com:菏泽市| www.zearchsd.com:宝兴县| www.idosurfbetter.com:湘西| www.szjiaoyuzhan.com:张家口市| www.plusjobs.org:微山县| www.convites-casamento.com:汽车| www.himanidalmia.com:达拉特旗| www.markbienes.com:遂川县| www.unifykorea2009.com:电白县| www.52gegegan.com:正宁县| www.z8676.com:久治县| www.sweetandnastyburlesque.com:龙口市| www.alanseptictank.com:滕州市| www.paletteblog.com:临颍县| www.huthug.com:乌鲁木齐县| www.fisting-tube.com:霍邱县| www.foxbreaks.com:抚远县| www.ixiaoo.com:晋宁县| www.brianpuspos.com:北票市| www.alexferrismedia.com:五常市| www.theeconomicsbook.com:年辖:市辖区| www.slclong.com:成武县| www.shank-tank.net:昭觉县| www.accentata.com:海林市| www.open82.com:清新县| www.wjm8.com:宁南县| www.cccasas.com:炉霍县| www.sujokcenter.com:嵩明县| www.sl869.com:宣恩县| www.befms.com:鱼台县| www.363005.com:光山县| www.opfci.com:嘉义县|