• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 美麗的四季彩花園

    美麗的四季彩花園

   3.  
   4.  
   5. měi
   6. de
   7. cǎi
   8. huā
   9. yuán
   10.  美麗的四季彩花園
   11.  
   12.  
   13. men
   14. xiǎo
   15. de
   16. jian
   17. zhù
   18. duō
   19. shì
   20. liǎng
   21. céng
   22. de
   23. xiǎo
   24. gōng
   25.  
   26.  我們小區的建筑物大多是兩層的小公寓,
   27. miàn
   28. hái
   29. suàn
   30.  
   31. zài
   32. xiǎo
   33. de
   34. zhōng
   35. xīn
   36.  
   37. yǒu
   38. hǎo
   39. de
   40. fēng
   41. jǐng
   42. 面積還算可以。在小區的中心,有好大的風景
   43.  
   44. dàn
   45. zuì
   46. huān
   47. de
   48. shì
   49. zuò
   50. luò
   51. zài
   52. dōng
   53. nán
   54. jiǎo
   55. de
   56. xiǎo
   57. huā
   58. yuán
   59.  
   60. 區。但我最喜歡的是座落在東南角的小花園。
   61. měi
   62. jiē
   63.  
   64. huā
   65. yuán
   66. dōu
   67. shì
   68. yǒu
   69. shēng
   70. yǒu
   71. de
   72. huà
   73.  
   74. 每個季節,花園都是一副有聲有色的圖畫。
   75.  
   76.  
   77. chūn
   78. tiān
   79.  
   80. huā
   81. yuán
   82. bǎi
   83. huā
   84. fàng
   85.  
   86. yuè
   87.  
   88. yíng
   89. chūn
   90. huā
   91.  
   92.  春天,花園里百花齊放。月季、迎春花,
   93. hái
   94. yǒu
   95. màn
   96. kōng
   97. fēi
   98. de
   99. liǔ
   100.  
   101. gāng
   102. gāng
   103. de
   104. nèn
   105. cǎo
   106.  
   107.  
   108. 還有那漫空飛舞的柳絮,剛剛發芽的嫩草……
   109. fěn
   110.  
   111. hóng
   112. de
   113. huā
   114.  
   115. cuì
   116. de
   117.  
   118. nèn
   119. de
   120.  
   121. hóng
   122. 粉色、紅色的花,翠綠的葉,嫩綠的芽、大紅
   123. de
   124. liù
   125. jiǎo
   126. liáng
   127. tíng
   128.  
   129. hǎo
   130. cǎi
   131. yíng
   132. chūn
   133.  
   134. 的六角涼亭,好一副五彩迎春圖。
   135.  
   136.  
   137. xià
   138. tiān
   139.  
   140. tài
   141. duō
   142. de
   143. zhì
   144. yǎn
   145. gài
   146. le
   147. xiǎo
   148. huā
   149. yuán
   150. de
   151. shēng
   152.  
   153.  夏天,太多的炙熱掩蓋了小花園的生機,
   154. zhī
   155. yǒu
   156. sōng
   157. shù
   158. dōng
   159. qīng
   160.  
   161. hái
   162. shì
   163. me
   164. cuì
   165.  
   166. huā
   167. ér
   168. 只有那松樹和冬青,葉子還是那么翠綠。花兒
   169. lǎn
   170. le
   171.  
   172. cháng
   173. cháng
   174. shōu
   175. huā
   176. bāo
   177.  
   178. duǒ
   179. zài
   180. yīn
   181. liáng
   182. chù
   183.  
   184. hóng
   185. de
   186. 也懶了,常常收起花苞,躲在陰涼處。大紅的
   187. liù
   188. jiǎo
   189. liáng
   190. tíng
   191. què
   192. gèng
   193. yào
   194. yǎn
   195. le
   196.  
   197. yǎn
   198. wàng
   199.  
   200. xiàng
   201. shì
   202. de
   203. 六角涼亭卻更耀眼了,一眼望去,像是綠色的
   204. hǎi
   205. miàn
   206. shàng
   207.  
   208. piāo
   209. zhe
   210. zhī
   211. hóng
   212. de
   213. fān
   214. chuán
   215.  
   216. wǎn
   217. shàng
   218.  
   219. xuān
   220. nào
   221. 海面上,飄著一只紅色的大帆船。晚上,喧鬧
   222. de
   223. shēng
   224. yīn
   225. huì
   226. ràng
   227. gǎn
   228. shòu
   229. dào
   230. jiā
   231. tíng
   232. de
   233. wēn
   234. nuǎn
   235.  
   236. chéng
   237. liáng
   238. de
   239. rén
   240. 的聲音會讓你感受到大家庭的溫暖,乘涼的人
   241. duō
   242. le
   243.  
   244. shēng
   245.  
   246. tán
   247. huà
   248. shēng
   249.  
   250. yòu
   251. ràng
   252. kuài
   253. shuì
   254. zhe
   255. de
   256. xiǎo
   257. huā
   258. yuán
   259. 多了,嬉戲聲、談話聲,又讓快睡著的小花園
   260. chōng
   261. mǎn
   262. le
   263. huó
   264.  
   265. zhēn
   266. shì
   267. xià
   268.  
   269. 充滿了活力,真是一副夏季嬉戲圖。
   270.  
   271.  
   272. qiū
   273. tiān
   274.  
   275. jīn
   276. huáng
   277. de
   278. luò
   279. mǎn
   280. le
   281. é
   282. luǎn
   283. shí
   284.    
   285. huǎng
   286. shāo
   287.  秋天,金黃色的落葉鋪滿了鵝卵石*罰謊艄
   288. xiè
   289.  
   290. sòng
   291. luó
   292. āi
   293. huáng
   294. qià
   295. jiū
   296.  
   297. huáng
   298. dīng
   299.  
   300.  
   301.  
   302.  
   303. bèi
   304. 獬瀆?宋蘿埃皇髂究?悸湟叮?ǘ?丫?蛄悖
   305.  
   306. huī
   307. xīn
   308. qiào
   309. zhāng
   310.  
   311.  
   312. zhàn
   313.  
   314.  
   315. mèi
   316. qiāo
   317.  
   318.  
   319. huáng
   320. shāng
   321. ?揮心俏逖樟??棧??媚敲賜??凰墑魃銑
   322.  
   323.  
   324. qiǎn
   325. xué
   326.  
   327. tán
   328. nǎi
   329. sháo
   330. yīng
   331.  
   332. jiǎn
   333.  
   334. zhì
   335. qiě
   336. huán
   337. ぢ?嘶肷澩?痰乃勺櫻?飫锏幕ㄔ壩質且桓鼻
   338. bēn
   339. jìng
   340. yǎo
   341. zhàng
   342. 錛痙崾脹肌
   343.  
   344.  
   345. dōng
   346. tiān
   347.  
   348. bié
   349. wéi
   350. zài
   351. zhè
   352. hán
   353. lěng
   354. de
   355. jiē
   356. huì
   357. yǎn
   358. gài
   359. xiǎo
   360. huā
   361.  冬天,別以為在這寒冷的季節會掩蓋小花
   362. yuán
   363. de
   364. shēng
   365.  
   366. kàn
   367.  
   368. xuě
   369. fēn
   370. fēi
   371.  
   372. qiē
   373. dōu
   374. jìng
   375. le
   376.  
   377. 園的生機。看,大雪紛飛,把一切都洗凈了,
   378. me
   379. chún
   380. jié
   381.  
   382. sōng
   383. shù
   384. réng
   385. rán
   386.  
   387. yǒu
   388. hěn
   389. duō
   390. xiǎo
   391. péng
   392. yǒu
   393. lái
   394. zhè
   395. 那么純潔。松樹仍然屹立,有很多小朋友來這
   396. xuě
   397. zhàng
   398.  
   399. duī
   400. xuě
   401. rén
   402.  
   403. xuě
   404. liú
   405. xià
   406. le
   407. men
   408. de
   409. huān
   410. shēng
   411. 里打雪仗,堆雪人,雪地里留下了他們的歡聲
   412. xiào
   413.  
   414.  
   415. diāo
   416. luò
   417. de
   418. shù
   419.  
   420. huì
   421. biàn
   422. chéng
   423. shàng
   424. děng
   425. de
   426. yǎng
   427. liào
   428.  
   429. 笑語……那凋落的樹葉,會變成上等的養料,
   430. yǎng
   431. zhe
   432. xià
   433. dài
   434.  
   435. zhè
   436. yīng
   437. gāi
   438. shì
   439. dōng
   440. xīn
   441. shēng
   442.  
   443. 養育著下一代,這應該是冬季新生圖。
   444.  
   445.  
   446. de
   447. huā
   448. yuán
   449.  
   450. měi
   451. dōu
   452. yǒu
   453. tóng
   454. de
   455. měi
   456.  
   457. shì
   458.  四季的花園,每一季都有不同的美,它是
   459. de
   460. yuán
   461.  
   462. ài
   463. men
   464. de
   465. huā
   466. yuán
   467.  
   468. 我的樂園,我愛我們的花園!
     
    無注音版:美麗的四季彩花園
     
     美麗的四季彩花園
     我們小區的建筑物大多是兩層的小公寓,面積還算可以。在小區的中心,有好大的風景區。但我最喜歡的是座落在東南角的小花園。每個季節,花園都是一副有聲有色的圖畫。
     春天,花園里百花齊放。月季、迎春花,還有那漫空飛舞的柳絮,剛剛發芽的嫩草……粉色、紅色的花,翠綠的葉,嫩綠的芽、大紅的六角涼亭,好一副五彩迎春圖。
     夏天,太多的炙熱掩蓋了小花園的生機,只有那松樹和冬青,葉子還是那么翠綠。花兒也懶了,常常收起花苞,躲在陰涼處。大紅的六角涼亭卻更耀眼了,一眼望去,像是綠色的海面上,飄著一只紅色的大帆船。晚上,喧鬧的聲音會讓你感受到大家庭的溫暖,乘涼的人多了,嬉戲聲、談話聲,又讓快睡著的小花園充滿了活力,真是一副夏季嬉戲圖。
     秋天,金黃色的落葉鋪滿了鵝卵石*罰謊艄獬瀆?宋蘿埃皇髂究?悸湟叮?ǘ?丫?蛄悖?揮心俏逖樟??棧??媚敲賜??凰墑魃銑ぢ?嘶肷澩?痰乃勺櫻?飫锏幕ㄔ壩質且桓鼻錛痙崾脹肌
     冬天,別以為在這寒冷的季節會掩蓋小花園的生機。看,大雪紛飛,把一切都洗凈了,那么純潔。松樹仍然屹立,有很多小朋友來這里打雪仗,堆雪人,雪地里留下了他們的歡聲笑語……那凋落的樹葉,會變成上等的養料,養育著下一代,這應該是冬季新生圖。
     四季的花園,每一季都有不同的美,它是我的樂園,我愛我們的花園!


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.wangsedu.com:莲花县| www.impresacreative.com:虹口区| www.bdkindustries.com:兴和县| www.mancharus.com:安宁市| www.bjrichhome.com:改则县| www.robertprzybysz.com:清涧县| www.ecanvs.com:凯里市| www.ourmanufacturers.com:巴塘县| www.cnbdjy.com:永兴县| www.tbplay777vips.com:尼勒克县| www.cindymcelroy.com:阿拉善左旗| www.fengxiangfa.com:彰武县| www.desertridgesuperblock7north.com:侯马市| www.bbcgj.com:泰来县| www.ib118.com:民县| www.ds-mould.com:水富县| www.manuel-huber.net:马公市| www.cuidighlinn.com:克什克腾旗| www.fam-love.com:池州市| www.messagefacts.org:盘锦市| www.jyxjbj.com:万荣县| www.moneykoo.com:台湾省| www.aircompressorhose.org:留坝县| www.yjtqw.cn:高雄市| www.mofo-nyc.com:阳西县| www.likelierthings.com:磐安县| www.sznks.com:宁南县| www.digishoppy.com:仪陇县| www.donorsnet.net:白山市| www.y6762.com:神农架林区| www.ztxx.com.cn:杨浦区| www.chasyostsculpture.com:岳普湖县| www.cherrystonesoftware.com:延川县| www.932382.com:运城市| www.libertytechs.com:辰溪县| www.sgillp.com:应城市| www.pornofilmid.net:文山县| www.bluefairyus.com:永德县| www.cp7781.com:柯坪县| www.webcamquestion.com:平潭县| www.truemonism.com:偃师市| www.vmorepro.com:绍兴市| www.techintw.com:津南区| www.firmware-drivers.com:太仆寺旗| www.copperkidsolo.com:宁武县| www.flickneroptometry.com:岫岩| www.yzbux.com:阳东县| www.exteni.com:五大连池市| www.cyber-sst.com:汉沽区| www.aboutren.com:黄平县| www.obg1.com:台湾省| www.dreamleadership.org:瑞昌市| www.aolcoaches.com:白玉县| www.arcadaproductions.com:周宁县| www.ideabridgepromos.com:会泽县| www.smrig.com:车致| www.kmsrmall.com:邯郸县| www.hkwpw.cn:建湖县| www.wwwmamma.com:鹿邑县| www.lauragottlieb.com:玉溪市| www.threecrownsracing.com:阜康市| www.stephanielajoie.com:城步| www.jam-bg.com:商丘市| www.rqjkw.cn:新巴尔虎右旗| www.gear168.com:梨树县| www.supplementstestosterone.com:丰城市| www.getallsites.com:东丽区| www.huidenhd.com:宜君县| www.fqchat.com:莱西市| www.chengsekeji.com:桓仁| www.ib118.com:湖口县| www.thatspread.com:贵定县| www.ingilizcesarkilar.com:鹤壁市| www.cash618.com:南开区| www.hooterspanama.com:通江县| www.tiantaojiaosu.com:积石山| www.bigfoottattoo.com:循化| www.hireandrental.com:雅江县| www.boutique-tahitienne.com:砀山县| www.taisunsanantonio.com:南川市| www.nightsailer.com:开远市| www.yulinbang.com:西城区| www.beckymoe.com:凤翔县| www.kmtfw.cn:明溪县|