• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 四年級作文 -> 含淚的笑

    含淚的笑

   3.  
   4.  
   5. huān
   6. xiào
   7. shì
   8. liǎng
   9. zhǒng
   10. xiàng
   11. fǎn
   12. de
   13. qíng
   14. gǎn
   15.  
   16. shì
   17. shí
   18. me
   19. ràng
   20.  歡笑與哭泣是兩種相反的情感,是什么讓
   21. zài
   22. huān
   23. xiào
   24. zhōng
   25. bǎo
   26. hán
   27. zhe
   28. suān
   29. de
   30. lèi
   31. shuǐ
   32.  
   33. zhè
   34. yóu
   35. ràng
   36. 你在歡笑中飽含著酸澀的淚水?這不由地讓我
   37. xiǎng
   38. zuì
   39. jìn
   40. shēng
   41. de
   42. jiàn
   43. shì
   44.  
   45. 想起最近發生的一件事。
   46.  
   47.  
   48. tiān
   49. zhōng
   50.  
   51. zhèng
   52. zuò
   53. zài
   54. chuāng
   55. qián
   56. yōu
   57. xián
   58. xiě
   59.  那一天中午,我正坐在窗前悠閑自得地寫
   60. zhe
   61. zuò
   62. wén
   63.  
   64. rán
   65.  
   66. tīng
   67. jiàn
   68. cóng
   69. lóu
   70. shàng
   71. chuán
   72. lái
   73. le
   74. zhèn
   75. zhèn
   76. dòng
   77. 著作文。突然,我聽見從樓上傳來了一陣陣動
   78. huà
   79. piàn
   80. de
   81. yīn
   82.  
   83. xīn
   84. àn
   85. chēng
   86. hǎo
   87.  
   88. děng
   89. xiě
   90. wán
   91. zuò
   92. wén
   93. hòu
   94. 畫片的音樂,心里暗自稱好:等我寫完作文后
   95.  
   96. jiù
   97. kàn
   98. diàn
   99. shì
   100.  
   101.  
   102. guāng
   103. pàn
   104. guāng
   105. niú
   106.  
   107. juǎn
   108. léi
   109. tào
   110. tán
   111. ,就去看電視?O胱畔胱牛?倚睦錈雷套痰模
   112.  
   113.  
   114. tàn
   115.  
   116. jiā
   117. bān
   118.  
   119. shì
   120. mèng
   121. diān
   122. róng
   123. ōu
   124. shū
   125.  
   126. shān
   127. lán
   128. guǐ
   129. ?⒖嘆?翊笳瘢?氏戮禿孟癲茸歐紓?煽斕匭
   130. yào
   131. nǎo
   132. lóng
   133. 雌鷂惱隆
   134.  
   135.  
   136. biān
   137. xiě
   138. biān
   139. yán
   140. shuō
   141.  
   142.  
   143.    
   144. xiá
   145. shāo
   146. yào
   147.  我邊寫邊自言自語地說:“耶*砩暇涂梢鑰
   148. chuī
   149. yǒng
   150. bìng
   151.  
   152. sūn
   153. móu
   154. bèi
   155. yǐng
   156.  
   157. ān
   158. huī
   159. shěn
   160. yuán
   161. kòu
   162. 吹縭永病!閉飧鍪焙潁?業幕氨徽駒諗員叩穆
   163. miǎo
   164. zhù
   165.  
   166.  
   167. shuǎ
   168.  
   169.  
   170. xiān
   171. jiē
   172. dàng
   173. kuì
   174. hái
   175. ào
   176.  
   177. xiǎn
   178. xián
   179. guǐ
   180. cōng
   181. 杪杼??耍??纖嗟廝檔潰骸澳鬩?險嫻匭囪
   182. jiàn
   183.  
   184. chuáng
   185. huǎn
   186. méng
   187. qiě
   188.  
   189. dǎo
   190.  
   191.  
   192. bèi
   193. sǒng
   194. bèi
   195. nài
   196. shàn
   197. huà
   198. 劍?床緩檬且?倒さ泥蕖!貝聳鋇奈銥擅話崖
   199. miǎo
   200. àn
   201. páng
   202. zhēng
   203.  
   204. huǎng
   205. nào
   206. hái
   207. pāo
   208. yuē
   209. hào
   210. wán
   211. huán
   212. xiá
   213. wěi
   214. 杪璧幕胺旁諦睦錚?恍鬧還俗拋約耗芄桓峽煒
   215. chuī
   216. yīng
   217.  
   218.  
   219. bāo
   220.  
   221. shuǎ
   222.  
   223. shì
   224. shí
   225. xiān
   226. yóu
   227. guǐ
   228. chuō
   229. 吹縭櫻??煲?崳擦耍?伊柿什薟蕕匭戳思父
   230. hòu
   231. zhèng
   232.  
   233. nán
   234. mào
   235. hàn
   236. còu
   237.  
   238. huī
   239.  
   240. huái
   241. xiāo
   242. tuō
   243. xīn
   244. shù
   245.  
   246. còu
   247. 鱟鄭?南耄悍湊?灰?懷鮒魈餼托辛恕O臚輳
   248.  
   249. tǒng
   250. xùn
   251. yóu
   252. yōng
   253. jiǎo
   254. sōu
   255. huái
   256. zhé
   257.  
   258. xiū
   259. béng
   260. miǎo
   261. zhǐ
   262.  
   263. chù
   264. ?揖桶馴咀尤擁攪艘槐摺U饈甭杪枳吡斯?矗
   265.  
   266. xiōng
   267.  
   268. sòng
   269. yáo
   270.  
   271.  
   272. chī
   273.  
   274. chī
   275. móu
   276. jīng
   277.  
   278. xíng
   279. guà
   280. liáo
   281. chǔ
   282. ?兇×宋遙??蚩?魑謀荊?邢傅卦畝療鵠礎
   283.  
   284.  
   285. zhì
   286. miǎo
   287. yòu
   288.  
   289. háng
   290.  
   291. huà
   292. mào
   293. N曳⑾致杪柚迤鵒嗣紀罰?睦鎘行┎話駁叵耄
   294. hàn
   295. jiàng
   296. cōng
   297.  
   298. shuǎ
   299.  
   300. huàn
   301. lǒu
   302. chuī
   303. móu
   304. huǎng
   305. xīn
   306. 旱降自趺囪?耍?岵換嶁吹牟恍心兀
   307.  
   308.  
   309.  
   310. zhè
   311. piān
   312. wén
   313. zhāng
   314. xiě
   315. háng
   316. ya
   317.  
   318. nèi
   319. róng
   320. luó
   321.  “你這篇文章寫得不行呀!內容不符合邏
   322.  
   323. jian
   324. zhòng
   325. xiě
   326.  
   327.  
   328. fàng
   329. xià
   330. běn
   331.  
   332.  
   333. yào
   334. 輯,我建議你重寫!”媽媽放下本子,“你要
   335. xīn
   336. duō
   337. duō
   338. fàng
   339. zài
   340. xué
   341. shàng
   342.  
   343. néng
   344. zǒng
   345. shì
   346. sān
   347. xīn
   348. èr
   349.  
   350. tīng
   351. 把心多多放在學習上,不能總是三心二意,聽
   352. jiàn
   353. méi
   354. yǒu
   355.  
   356.  
   357.  
   358. shí
   359. me
   360.  
   361. yào
   362. zhòng
   363. xiě
   364.  
   365. zěn
   366. me
   367. huì
   368. zhè
   369. yàng
   370.  
   371.  
   372. 見沒有?”“什么!要重寫,怎么會這樣?”
   373. yòu
   374. shì
   375. fèn
   376. yòu
   377. shì
   378. nán
   379. guò
   380.  
   381. nài
   382. jiē
   383. guò
   384. běn
   385.  
   386. shāng
   387. xīn
   388. 我又是氣憤又是難過,無奈地接過本子,傷心
   389. le
   390. lái
   391.  
   392. āi
   393.  
   394. hǎo
   395. kàn
   396. de
   397. dòng
   398. huà
   399. piàn
   400. pào
   401. tāng
   402. le
   403.  
   404. 地哭了起來,哎!好看的動畫片泡湯了,我不
   405. guǎn
   406. sān
   407. èr
   408. shí
   409.  
   410. jiāng
   411. zuò
   412. wén
   413. zhǐ
   414. luàn
   415. zāo
   416.  
   417. 管三七二十一,將那頁作文紙撕得亂七八糟。
   418. zǒu
   419. guò
   420. lái
   421.  
   422. zhòng
   423. xīn
   424. zhǎng
   425. shuō
   426.  
   427.  
   428. shí
   429. me
   430.  
   431. xiě
   432. 媽媽走過來,語重心長地說:“哭什么?寫不
   433. hǎo
   434. hái
   435. zhòng
   436. xiě
   437.  
   438. xiàng
   439. xìn
   440.  
   441. dìng
   442. huì
   443. chéng
   444. gōng
   445. de
   446.  
   447. 好還可以重寫,相信自己,你一定會成功的!
   448.  
   449. màn
   450. màn
   451. gàn
   452. yǎn
   453. lèi
   454.  
   455. bàn
   456. xìn
   457. bàn
   458. wèn
   459.  
   460.  
   461. zhēn
   462. de
   463. ma
   464. ”我慢慢擦干眼淚,半信半疑地問:“真的嗎
   465.  
   466.  
   467. kěn
   468. dìng
   469. diǎn
   470. diǎn
   471. tóu
   472.  
   473.  
   474. duì
   475. ya
   476.  
   477. zěn
   478. me
   479. huì
   480. piàn
   481. ?”媽媽肯定地點點頭:“對呀!我怎么會騙
   482. ne
   483.  
   484. xīn
   485. xiǎng
   486.  
   487. shuō
   488. yǒu
   489. dào
   490.  
   491. 你呢”我心里默默地想:媽媽說得有道理,遇
   492. dào
   493. kùn
   494. nán
   495. qiān
   496. wàn
   497. néng
   498. wèi
   499. ya
   500.  
   501. zhè
   502. dìng
   503. yào
   504. xiě
   505. chū
   506. 到困難我千萬不能畏懼呀,這次我一定要寫出
   507. yōu
   508. xiù
   509. de
   510. zuò
   511. wén
   512.  
   513. xiǎng
   514. dào
   515. zhè
   516. ér
   517.  
   518. yòu
   519. kāi
   520. zuò
   521. wén
   522. běn
   523.  
   524. fān
   525. 優秀的作文。想到這兒,我又打開作文本,翻
   526. kāi
   527. le
   528. zhǎn
   529. xīn
   530. de
   531.  
   532. zhòng
   533. xīn
   534. xiě
   535. le
   536. lái
   537.  
   538. 開了嶄新的一頁,重新寫了起來。
   539.  
   540.  
   541. rèn
   542. zhēn
   543. kǎo
   544. zhe
   545.  
   546. xiě
   547. le
   548. bàn
   549. de
   550. shí
   551. hòu
   552.  
   553. zěn
   554.  我認真地思考著,寫了一半的時候,我怎
   555. me
   556. zhī
   557. gāi
   558. xià
   559. le
   560.  
   561. de
   562. xīn
   563. yòu
   564. xuán
   565. le
   566. lái
   567.  
   568. 么也不知該如何下筆了,我的心又懸了起來:
   569. wán
   570. le
   571. wán
   572. le
   573.  
   574. zhè
   575. xià
   576. gāi
   577. zěn
   578. me
   579. bàn
   580. ne
   581.  
   582. nài
   583.  
   584. 完了完了,這下子該怎么辦呢!無可奈何,我
   585. zhī
   586. hǎo
   587. pīn
   588. mìng
   589. xiǎng
   590.  
   591.  
   592. xiě
   593. wán
   594. hòu
   595.  
   596. le
   597.  
   598. zěn
   599. 只好拼命地想……寫完后,自己讀了讀,可怎
   600. me
   601. jiào
   602. zhè
   603. wén
   604. zhāng
   605. de
   606. shù
   607. tài
   608. shǎo
   609. le
   610.  
   611. shí
   612. xīn
   613. yòu
   614. kāi
   615. 么也覺得這文章的字數太少了,此時心里又開
   616. shǐ
   617. zhuó
   618. lái
   619.  
   620. zhè
   621. me
   622. duǎn
   623. de
   624. wén
   625. zhāng
   626.  
   627. huì
   628. huì
   629. zài
   630. 始琢磨起來:這么短的文章,媽媽會不會再次
   631. ràng
   632. zhòng
   633. xiě
   634. ya
   635.  
   636. shàng
   637. bǎo
   638. yòu
   639. zhè
   640. néng
   641. shùn
   642. tōng
   643. guò
   644.  
   645. 讓我重寫呀?上帝保佑這次能順利地通過。我
   646. de
   647. xīn
   648. wèi
   649. chén
   650.  
   651. shì
   652. zuò
   653. wén
   654. běn
   655. jiāo
   656. gěi
   657. le
   658.  
   659. 的心里五味雜陳,于是把作文本交給了媽媽。
   660.  
   661.  
   662. pěng
   663. běn
   664.  
   665. jǐn
   666. zhāng
   667. xiǎng
   668.  
   669. ya
   670.  
   671. qiú
   672.  媽媽捧起本子,我緊張地想:媽媽呀!求
   673. bié
   674. zài
   675. ràng
   676. zhòng
   677. xiě
   678. le
   679.  
   680. yào
   681. lèi
   682. le
   683.  
   684. zhè
   685. shí
   686.  
   687. 你別再讓我重寫了,我要累死了!這時,媽媽
   688. tàn
   689. le
   690. kǒu
   691.  
   692. shuō
   693.  
   694.  
   695. hái
   696. shì
   697. háng
   698. ya
   699.  
   700. zhěng
   701. piān
   702. wén
   703. zhāng
   704. 嘆了一口氣,說:“還是不行呀,你整篇文章
   705. dōu
   706. xiě
   707. gòu
   708.  
   709. hěn
   710. duō
   711. fāng
   712. zhī
   713. shì
   714. diǎn
   715. dào
   716. ér
   717. zhǐ
   718.  
   719. āi
   720. 都寫得不夠具體,很多地方只是點到而止,唉
   721.  
   722. zhī
   723. néng
   724. zhòng
   725. xīn
   726. zài
   727. xiě
   728. piān
   729. le
   730.  
   731.  
   732.  
   733. shí
   734. me
   735.  
   736. yòu
   737. zhòng
   738. xiě
   739. !你只能重新再寫一篇了。”“什么?又重寫
   740.  
   741.  
   742. shēng
   743. shuō
   744.  
   745.  
   746. shì
   747. zài
   748. shuǎ
   749. ba
   750.  
   751. ?”我生氣地說:“你不是在耍我吧!我可不
   752. shì
   753. tuán
   754. de
   755. hóu
   756.  
   757.  
   758. qiǎng
   759. huí
   760. běn
   761.  
   762. fèn
   763. tiào
   764. 是馬戲團里的猴子!”我搶回本子,氣憤地跳
   765. lái
   766.  
   767. liǎng
   768. dào
   769.  
   770. quán
   771. shuǐ
   772.  
   773. zhǐ
   774. zhù
   775.  
   776. huá
   777. huá
   778.  
   779. liú
   780. le
   781. xià
   782. 起來,兩道“泉水”止不住地“嘩嘩”流了下
   783. lái
   784.  
   785. mén
   786. zhòng
   787. zhòng
   788. guān
   789. shàng
   790. le
   791.  
   792. shī
   793. luò
   794. huí
   795. dào
   796. shū
   797. zhuō
   798. páng
   799. 來。我把門重重地關上了,失落地回到書桌旁
   800.  
   801.  
   802.  
   803. diū
   804. diào
   805. shǒu
   806. de
   807. zuò
   808. wén
   809. běn
   810.  
   811. tǎng
   812. zài
   813. shā
   814. xiǎng
   815.  
   816. chén
   817.  我丟掉手里的作文本,躺在沙發里想:陳
   818. yún
   819. xīn
   820.  
   821. zěn
   822. me
   823. zhè
   824. me
   825. bèn
   826.  
   827. lián
   828. zuò
   829. wén
   830. dōu
   831. xiě
   832. hǎo
   833.  
   834. zhè
   835. 蕓昕,你怎么這么笨?連個作文都寫不好。這
   836. shí
   837.  
   838. zài
   839. zǒu
   840. le
   841. jìn
   842. lái
   843.  
   844. zhòng
   845. xīn
   846. zhǎng
   847. shuō
   848.  
   849.  
   850. shī
   851. 時,媽媽再次走了進來,語重心長地說:“失
   852. bài
   853. shì
   854. chéng
   855. gōng
   856. zhī
   857.  
   858. hěn
   859. duō
   860. shì
   861. qíng
   862. chéng
   863. gōng
   864. de
   865. guò
   866. chéng
   867. dōu
   868. shì
   869. 敗是成功之母,很多事情成功的過程都不是一
   870. fān
   871. fēng
   872. shùn
   873. de
   874.  
   875.  
   876. shēng
   877. tóu
   878. niǔ
   879. xiàng
   880. biān
   881.  
   882. jiàn
   883. jiàn
   884. kāi
   885. 帆風順的。”我生氣地把頭扭向一邊,漸漸開
   886. shǐ
   887. tīng
   888. shuō
   889. de
   890. xiē
   891. zhì
   892. míng
   893. yán
   894.  
   895.  
   896. piàn
   897. rén
   898.  
   899. gāng
   900. 始不聽媽媽說的那些至理名言,“你騙人,剛
   901. cái
   902. shuō
   903. le
   904. xiē
   905. huà
   906.  
   907. hái
   908. shì
   909. méi
   910. yǒu
   911. chéng
   912. gōng
   913. ya
   914.  
   915.  
   916.  
   917. 才你說了那些話,我還是沒有成功呀?”“那
   918. zhī
   919. shì
   920. méi
   921. yǒu
   922. nài
   923. xīn
   924. zhuān
   925. xīn
   926. xiě
   927.  
   928. xiàn
   929. zài
   930. shì
   931. zài
   932. liàn
   933.  
   934. 只是你沒有耐心地專心寫,現在你是在練筆,
   935. duō
   936. xiě
   937. biàn
   938. duì
   939. méi
   940. yǒu
   941. huài
   942. chù
   943.  
   944. měi
   945. xiě
   946. huì
   947. xiàn
   948. wén
   949. 多寫幾遍對你沒有壞處,每寫一次你會發現文
   950. zhāng
   951. zài
   952. shēng
   953. biàn
   954. huà
   955.  
   956. dōu
   957. zài
   958. duàn
   959. jìn
   960. ya
   961.  
   962. yào
   963. 章在發生變化,自己都在不斷地進步呀!你要
   964. duì
   965. yǒu
   966. gòu
   967. de
   968. xìn
   969. xīn
   970.  
   971. xiàng
   972. xìn
   973.  
   974. zhī
   975. yào
   976. rèn
   977. zhēn
   978. 對自己有足夠的信心,媽媽相信你,只要認真
   979.  
   980. dìng
   981. néng
   982. xiě
   983. hǎo
   984. zhè
   985. piān
   986. wén
   987. zhāng
   988. de
   989.  
   990. jiā
   991. yóu
   992.  
   993.  
   994. 努力,一定能寫好這篇文章的,加油!”媽媽
   995. qīng
   996. qīng
   997. le
   998. de
   999. nǎo
   1000. dài
   1001.  
   1002. màn
   1003. màn
   1004. tái
   1005. tóu
   1006.  
   1007. gàn
   1008. 輕輕摸了摸我的腦袋,我慢慢地抬起頭,擦干
   1009. liǎn
   1010. shàng
   1011. de
   1012. lèi
   1013. shuǐ
   1014.  
   1015. xiàng
   1016. xìn
   1017. bèn
   1018.  
   1019. huò
   1020. quē
   1021. shǎo
   1022. de
   1023. 臉上的淚水,媽媽相信我不笨,或許我缺少的
   1024. shì
   1025. nài
   1026. xīn
   1027. jiān
   1028. qiáng
   1029. de
   1030.  
   1031. le
   1032. yǒng
   1033.  
   1034. zhòng
   1035. xīn
   1036. zuò
   1037. 是耐心和堅強的毅力。我鼓起了勇氣,重新坐
   1038. zài
   1039. zhuō
   1040. qián
   1041.  
   1042. kāi
   1043. bèi
   1044. huài
   1045. de
   1046. zuò
   1047. wén
   1048. běn
   1049.  
   1050. zhòng
   1051. xīn
   1052. kāi
   1053. shǐ
   1054. 在桌前,打開已被我撕壞的作文本,重新開始
   1055. de
   1056. chuàng
   1057. zuò
   1058.  
   1059. dìng
   1060. le
   1061. dìng
   1062. qíng
   1063.  
   1064. shí
   1065.    
   1066. miǎo
   1067. āi
   1068.  
   1069. 我的創作。我定了定情緒,時刻記*杪璧幕埃?
   1070. xūn
   1071. yuàn
   1072.  
   1073. luè
   1074. huī
   1075. jǐng
   1076. xīng
   1077. wèi
   1078. yōu
   1079. ruì
   1080.  
   1081. chuī
   1082. mèi
   1083. qiāo
   1084.  
   1085. 獯撾業哪院@鋝輝儆腥魏臥幽睿?吹媚敲醋ㄐ
   1086. nào
   1087. lún
   1088. jīng
   1089.  
   1090. jǐn
   1091. liú
   1092. huáng
   1093.  
   1094. méi
   1095. jiǎo
   1096. yōng
   1097. wèi
   1098. wèi
   1099. nuó
   1100. jiǎo
   1101.  
   1102. 鬧輪荊?堇鎦惶?玫絞敝擁未鸕未鸕慕挪繳?
   1103. huán
   1104. zhèng
   1105.  
   1106.  
   1107. zhēn
   1108.  
   1109.  
   1110. huàn
   1111. méi
   1112.  
   1113. chī
   1114. nào
   1115. zhǎo
   1116. guì
   1117. shuǎ
   1118.  
   1119. 閡環鄭??幀??瘓煤螅?魑鬧沼諦賜炅耍?
   1120. yuē
   1121. tán
   1122.  
   1123.  
   1124. xìn
   1125. liàng
   1126. sōu
   1127. huái
   1128. liáng
   1129.  
   1130. mào
   1131. ào
   1132. jiǎo
   1133.  
   1134. 易約涸諦睦錟??囟亮艘槐椋?醯帽惹傲狡?
   1135. méi
   1136. chēn
   1137. shuǎ
   1138.  
   1139. xuè
   1140. qiào
   1141. huán
   1142.  
   1143. miǎo
   1144. chēn
   1145.  
   1146. bèi
   1147. jiǎo
   1148. miǎo
   1149. 枚嗔耍?謔俏矣賂業亟桓?寺杪琛V鋇鉸杪榪
   1150. nài
   1151. nǎo
   1152. lǒng
   1153.  
   1154. chéng
   1155. xià
   1156. dòng
   1157. jun4
   1158. sòng
   1159. láo
   1160. kàng
   1161.  
   1162. huān
   1163. nán
   1164.  
   1165. 賜晡業奈惱攏?成下凍雋誦牢亢吐?獾男θ菔
   1166. bǎo
   1167.  
   1168. shài
   1169.  
   1170.  
   1171.  
   1172.  
   1173. chù
   1174.  
   1175. qiě
   1176. huàn
   1177. tāo
   1178.  
   1179. 保?曬?玻∥銥?牡靨?似鵠矗?且豢濤銥?
   1180. guǐ
   1181.  
   1182. shuǎ
   1183.  
   1184. qiě
   1185. huàn
   1186. tāo
   1187. nán
   1188.  
   1189. è
   1190. le
   1191. gāng
   1192. pàn
   1193. cāng
   1194. méi
   1195. tuǒ
   1196. yuàn
   1197. 牡匭α耍?且豢濤業難劬?鍔了缸畔蒼煤妥院
   1198. lài
   1199.  
   1200. 賴睦嶧ā
   1201.  
   1202.  
   1203. jīng
   1204. fēng
   1205. zěn
   1206. néng
   1207. jiàn
   1208. cǎi
   1209. hóng
   1210.  
   1211. dāng
   1212. men
   1213. jīng
   1214. cuò
   1215. shé
   1216.  不經歷風雨怎能見彩虹?當我們歷經挫折
   1217. shī
   1218. bài
   1219. huò
   1220. chéng
   1221. gōng
   1222. shí
   1223.  
   1224. ràng
   1225. men
   1226. jìn
   1227. qíng
   1228. huān
   1229. xiào
   1230. ba
   1231. 與失敗獲得成功時,讓我們一起盡情地歡笑吧
   1232.  
   1233. ràng
   1234. men
   1235. jìn
   1236. qíng
   1237. huī
   1238. yuè
   1239. de
   1240. lèi
   1241. shuǐ
   1242. ba
   1243.  
   1244. ,讓我們一起盡情揮灑喜悅的淚水吧!
     
    無注音版:含淚的笑
     
     歡笑與哭泣是兩種相反的情感,是什么讓你在歡笑中飽含著酸澀的淚水?這不由地讓我想起最近發生的一件事。
     那一天中午,我正坐在窗前悠閑自得地寫著作文。突然,我聽見從樓上傳來了一陣陣動畫片的音樂,心里暗自稱好:等我寫完作文后,就去看電視?O胱畔胱牛?倚睦錈雷套痰模?⒖嘆?翊笳瘢?氏戮禿孟癲茸歐紓?煽斕匭雌鷂惱隆
     我邊寫邊自言自語地說:“耶*砩暇涂梢鑰吹縭永病!閉飧鍪焙潁?業幕氨徽駒諗員叩穆杪杼??耍??纖嗟廝檔潰骸澳鬩?險嫻匭囪劍?床緩檬且?倒さ泥蕖!貝聳鋇奈銥擅話崖杪璧幕胺旁諦睦錚?恍鬧還俗拋約耗芄桓峽煒吹縭櫻??煲?崳擦耍?伊柿什薟蕕匭戳思父鱟鄭?南耄悍湊?灰?懷鮒魈餼托辛恕O臚輳?揖桶馴咀尤擁攪艘槐摺U饈甭杪枳吡斯?矗?兇×宋遙??蚩?魑謀荊?邢傅卦畝療鵠礎N曳⑾致杪柚迤鵒嗣紀罰?睦鎘行┎話駁叵耄旱降自趺囪?耍?岵換嶁吹牟恍心兀
     “你這篇文章寫得不行呀!內容不符合邏輯,我建議你重寫!”媽媽放下本子,“你要把心多多放在學習上,不能總是三心二意,聽見沒有?”“什么!要重寫,怎么會這樣?”我又是氣憤又是難過,無奈地接過本子,傷心地哭了起來,哎!好看的動畫片泡湯了,我不管三七二十一,將那頁作文紙撕得亂七八糟。媽媽走過來,語重心長地說:“哭什么?寫不好還可以重寫,相信自己,你一定會成功的!”我慢慢擦干眼淚,半信半疑地問:“真的嗎?”媽媽肯定地點點頭:“對呀!我怎么會騙你呢”我心里默默地想:媽媽說得有道理,遇到困難我千萬不能畏懼呀,這次我一定要寫出優秀的作文。想到這兒,我又打開作文本,翻開了嶄新的一頁,重新寫了起來。
     我認真地思考著,寫了一半的時候,我怎么也不知該如何下筆了,我的心又懸了起來:完了完了,這下子該怎么辦呢!無可奈何,我只好拼命地想……寫完后,自己讀了讀,可怎么也覺得這文章的字數太少了,此時心里又開始琢磨起來:這么短的文章,媽媽會不會再次讓我重寫呀?上帝保佑這次能順利地通過。我的心里五味雜陳,于是把作文本交給了媽媽。
     媽媽捧起本子,我緊張地想:媽媽呀!求你別再讓我重寫了,我要累死了!這時,媽媽嘆了一口氣,說:“還是不行呀,你整篇文章都寫得不夠具體,很多地方只是點到而止,唉!你只能重新再寫一篇了。”“什么?又重寫?”我生氣地說:“你不是在耍我吧!我可不是馬戲團里的猴子!”我搶回本子,氣憤地跳起來,兩道“泉水”止不住地“嘩嘩”流了下來。我把門重重地關上了,失落地回到書桌旁。
     我丟掉手里的作文本,躺在沙發里想:陳蕓昕,你怎么這么笨?連個作文都寫不好。這時,媽媽再次走了進來,語重心長地說:“失敗是成功之母,很多事情成功的過程都不是一帆風順的。”我生氣地把頭扭向一邊,漸漸開始不聽媽媽說的那些至理名言,“你騙人,剛才你說了那些話,我還是沒有成功呀?”“那只是你沒有耐心地專心寫,現在你是在練筆,多寫幾遍對你沒有壞處,每寫一次你會發現文章在發生變化,自己都在不斷地進步呀!你要對自己有足夠的信心,媽媽相信你,只要認真努力,一定能寫好這篇文章的,加油!”媽媽輕輕摸了摸我的腦袋,我慢慢地抬起頭,擦干臉上的淚水,媽媽相信我不笨,或許我缺少的是耐心和堅強的毅力。我鼓起了勇氣,重新坐在桌前,打開已被我撕壞的作文本,重新開始我的創作。我定了定情緒,時刻記*杪璧幕埃?獯撾業哪院@鋝輝儆腥魏臥幽睿?吹媚敲醋ㄐ鬧輪荊?堇鎦惶?玫絞敝擁未鸕未鸕慕挪繳?閡環鄭??幀??瘓煤螅?魑鬧沼諦賜炅耍?易約涸諦睦錟??囟亮艘槐椋?醯帽惹傲狡?枚嗔耍?謔俏矣賂業亟桓?寺杪琛V鋇鉸杪榪賜晡業奈惱攏?成下凍雋誦牢亢吐?獾男θ菔保?曬?玻∥銥?牡靨?似鵠矗?且豢濤銥?牡匭α耍?且豢濤業難劬?鍔了缸畔蒼煤妥院賴睦嶧ā
     不經歷風雨怎能見彩虹?當我們歷經挫折與失敗獲得成功時,讓我們一起盡情地歡笑吧,讓我們一起盡情揮灑喜悅的淚水吧!


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.suprasneakersbuy.com:苗栗市| www.bjblwed.com:贵南县| www.ouruolai.com:东山县| www.serviceideas-blog.com:东阳市| www.686105.com:东安县| www.halothreads.com:丰县| www.vsexpesenok.net:沁水县| www.bslhw.com:鄂托克旗| www.mikeharris-em.com:孙吴县| www.taralynnfoxxblog.com:石景山区| www.916850.com:上虞市| www.axshiye.com:灵山县| www.everyounggroup.com:葫芦岛市| www.f3n3.com:莒南县| www.eeece.org:古田县| www.aliciacreative.com:泸州市| www.cp3669.com:彰武县| www.hayatatutun.com:孝感市| www.mulama.com:遵义市| www.686302.com:昌宁县| www.4sdzz.com:登封市| www.idosurfbetter.com:南平市| www.xmtwzh.com:营口市| www.xchongqing.com:阿城市| www.m8667.com:南木林县| www.tq4h.com:长丰县| www.celineverlant.com:交口县| www.lslcw.com:自治县| www.javadshadkam.com:安西县| www.jigoloturkiye.net:上栗县| www.sky-8.com:留坝县| www.zczww.cn:宁武县| www.kathyleegifford.com:湄潭县| www.n3969.com:沙雅县| www.szbaled.com:张家港市| www.zjmsjt.com:永州市| www.hi-fiaudio.com:凌云县| www.karolak-k.com:贞丰县| www.cn733.com:安岳县| www.jinanyisheng.com:航空| www.oopsireadabookagain.com:九台市| www.notokfittings.com:昆山市| www.tech133.com:沧源| www.brianpuspos.com:清苑县| www.aetosz.com:霍城县| www.mezew.com:府谷县| www.commonelementllc.com:岑溪市| www.adlibeatum.com:左云县| www.atlanteventuresmezzogiorno.com:南皮县| www.joedonovanpersonaltraining.com:东丰县| www.gqsh99.com:利津县| www.rememberforeverphotography.com:江源县| www.tosarang.org:清丰县| www.le-bon-debarras.com:和田市| www.bebeksekeri-tr.com:泗阳县| www.singaku-antenna.com:永川市| www.carecnn.com:清远市| www.mizu16.com:四会市| www.my-crusher.com:紫阳县| www.tgtxw.com:清水县| www.whxblaw.com:房产| www.generofem.com:车致| www.npathfinder.com:镶黄旗| www.hokhauhanoi24h.com:栾城县| www.myrtlebeachrealestatetips.com:鹤岗市| www.xyzgnh.com:彩票| www.kd933.com:麦盖提县| www.nanopowerindia.com:读书| www.toystorez.com:新田县| www.hg41678.com:巍山| www.wangwangla.com:新巴尔虎右旗| www.arcadaproductions.com:多伦县| www.totoadmin.com:北碚区| www.qyu3.com:阳原县| www.alharamclub.com:清镇市| www.easterlingtribe.com:安图县| www.523962.com:内黄县| www.apics-hawaii.org:镇远县| www.liamjj.com:彝良县| www.sylongview.com:南和县| www.extreme-projects.com:丰城市| www.cp7719.com:许昌县| www.andrewcambron.com:安徽省| www.hg345999.com:元江|