• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 四年級作文 -> 看月亮

    看月亮

   3.  
   4.  
   5. bàng
   6. wǎn
   7. shí
   8. fèn
   9.  
   10. tài
   11. yáng
   12. cùn
   13. cùn
   14. luò
   15. xià
   16. le
   17. shān
   18. tóu
   19.  
   20.  傍晚時分,太陽一寸一寸地落下了山頭,
   21. huǒ
   22. hóng
   23. de
   24. wǎn
   25. xiá
   26. yìng
   27. zài
   28. tiān
   29. biān
   30.  
   31. hǎo
   32. rán
   33. shāo
   34. de
   35. huǒ
   36. yàn
   37.  
   38. měi
   39. 火紅的晚霞映在天邊,好似燃燒的火焰,美麗
   40. le
   41.  
   42. dàn
   43. zhī
   44. wéi
   45. shí
   46. me
   47.  
   48. zuì
   49. jìn
   50. hěn
   51. huān
   52. zuò
   53. zài
   54. chuāng
   55. qián
   56. 極了。但不知為什么,最近我很喜歡坐在窗前
   57. guān
   58. shǎng
   59. míng
   60. yuè
   61.  
   62. hǎo
   63. xiàng
   64. yuè
   65. liàng
   66. shàng
   67. yǒu
   68. shí
   69. me
   70. jīn
   71. yín
   72. zhū
   73. bǎo
   74. zhù
   75. le
   76. 觀賞明月,好像月亮上有什么金銀珠寶迷住了
   77.  
   78. zǒng
   79. zhī
   80.  
   81. kāi
   82. shǐ
   83. jiàn
   84. jiàn
   85. duì
   86. yuè
   87. liàng
   88. qíng
   89. yǒu
   90. zhōng
   91.  
   92. 我,總之,我開始漸漸對月亮情有獨鐘。
   93.  
   94.  
   95. yǒu
   96. shí
   97.  
   98. yuè
   99. liàng
   100. jiù
   101. hǎo
   102. xiàng
   103. tiáo
   104. wān
   105. wān
   106. de
   107. xiǎo
   108. chuán
   109.  
   110. zhōu
   111.  有時,月亮就好像一條彎彎的小船,四周
   112. dōu
   113. shì
   114. yòng
   115. huáng
   116. jīn
   117. chéng
   118. de
   119.  
   120. zài
   121. hēi
   122. de
   123. zhōng
   124. fèn
   125. wài
   126. yào
   127. yǎn
   128. 都是用黃金砌成的,在漆黑的夜幕中分外耀眼
   129.  
   130. qīng
   131. fēng
   132. chuī
   133. guò
   134. liǎn
   135. jiá
   136.  
   137. huǎn
   138. huǎn
   139. shàng
   140. shuāng
   141. yǎn
   142.  
   143. tóu
   144. nǎo
   145. 。一縷輕風吹過臉頰,我緩緩閉上雙眼,頭腦
   146. huàn
   147. xiǎng
   148. zhe
   149. zhèng
   150. zuò
   151. zài
   152. yuè
   153. liàng
   154. chuán
   155. shàng
   156.  
   157. dài
   158. zhe
   159. áo
   160. 里幻想著自己正坐在那月亮船上,它帶著我遨
   161. yóu
   162. měi
   163. de
   164. wài
   165. tài
   166. kōng
   167.  
   168. tài
   169. kōng
   170. dào
   171. chù
   172. dōu
   173. shì
   174. shén
   175. de
   176. xīng
   177. qiú
   178. 游美麗的外太空,太空里到處都是神秘的星球
   179.  
   180. men
   181. kàn
   182. shàng
   183. xíng
   184. tài
   185.  
   186. yán
   187. liù
   188.  
   189. yǒu
   190. jiào
   191. chū
   192. ,它們看上去形態各異,五顏六色,有叫得出
   193. míng
   194. de
   195.  
   196. gèng
   197. duō
   198. shì
   199. rén
   200. lèi
   201. hái
   202. cóng
   203. wèi
   204. xiàn
   205. guò
   206. de
   207. tiān
   208. wài
   209. lái
   210. 名字的,更多是人類還從未發現過的天外來客
   211. ne
   212.  
   213. jìn
   214. kàn
   215. lái
   216. chū
   217. shén
   218.  
   219. fǎng
   220. shēn
   221. lín
   222. jìng
   223.  
   224. 呢!我不禁看得愈來愈出神,仿佛身臨其境,
   225. xīn
   226. xiǎng
   227.  
   228. zhòu
   229. zhēn
   230. shì
   231. shén
   232. ā
   233.  
   234. zhēn
   235. shì
   236. kàn
   237. zhī
   238. dào
   239.  
   240. 心想:宇宙真是神奇啊,真是不看不知道,宇
   241. zhòu
   242. zhēn
   243. miào
   244. ya
   245.  
   246. 宙真奇妙呀!
   247.  
   248.  
   249. yǒu
   250. shí
   251.  
   252. yuè
   253. liàng
   254. jiù
   255. hǎo
   256. xiàng
   257. shén
   258. de
   259. shì
   260. jiè
   261.  
   262. de
   263.  有時,月亮就好像一個神秘的世界,我的
   264. xiǎo
   265. nǎo
   266. guā
   267. yòu
   268. rěn
   269. zhù
   270. kāi
   271. shǐ
   272. le
   273. huàn
   274. xiǎng
   275.  
   276. mèng
   277. jiàn
   278. xiàn
   279. 小腦瓜又忍不住開始了幻想。我夢見地發現自
   280. fēi
   281. le
   282. lái
   283.  
   284. shēn
   285. biān
   286. dào
   287. chù
   288. dōu
   289. shì
   290. nóng
   291. nóng
   292. de
   293. yún
   294.  
   295. fēi
   296. le
   297. 己飛了起來,身邊到處都是濃濃的云霧,飛了
   298. hǎo
   299. jiǔ
   300.  
   301. biàn
   302. jiàn
   303. jiàn
   304. báo
   305. le
   306.  
   307. ā
   308.  
   309. yuán
   310. lái
   311. lái
   312. dào
   313. le
   314. 好久,霧變得漸漸稀薄了,啊!原來我來到了
   315. měi
   316. de
   317. yuè
   318. gōng
   319.  
   320. 美麗的月宮。
   321.  
   322.  
   323.  
   324. hǎo
   325. piāo
   326. liàng
   327. de
   328. fāng
   329. ya
   330.  
   331.  
   332. qíng
   333. jìn
   334. zàn
   335. tàn
   336.  “好漂亮的地方呀!”我情不自禁地贊嘆
   337. dào
   338.  
   339. pái
   340. pái
   341. zhuàng
   342. cān
   343. tiān
   344. de
   345. guì
   346. shù
   347. shàng
   348. kāi
   349. mǎn
   350. le
   351. jīn
   352. huáng
   353. yín
   354. bái
   355. 道。一排排粗壯參天的桂樹上開滿了金黃銀白
   356. de
   357. guì
   358. huā
   359.  
   360. miàn
   361. fāng
   362. dōu
   363. màn
   364. zhe
   365. guì
   366. huā
   367. dàn
   368. de
   369. qīng
   370. xiāng
   371.  
   372. 的桂花,四面八方都彌漫著桂花淡雅的清香,
   373. kuài
   374. de
   375. zài
   376. shù
   377. xià
   378. yóu
   379. zài
   380. tiào
   381. lái
   382. tiào
   383.  
   384. 快樂的玉兔在樹下自由自在地跳來跳去,那一
   385. zhuàng
   386. zhuàng
   387. gāo
   388. wēi
   389. é
   390. de
   391. gōng
   392. diàn
   393. hǎo
   394. xiàng
   395. shì
   396. yòng
   397. jié
   398. bái
   399. de
   400. shuǐ
   401. jīng
   402. chéng
   403. 幢幢高大巍峨的宮殿好像是用潔白的水晶砌成
   404. de
   405.  
   406. zài
   407. zhè
   408.  
   409. diǎn
   410. ér
   411. xiàng
   412. men
   413. de
   414. qiú
   415. dào
   416. chù
   417. dōu
   418. 的。在這里,一點兒也不像我們的地球到處都
   419. màn
   420. zhe
   421. huī
   422. chén
   423.  
   424.  
   425. qiú
   426. shàng
   427. dào
   428. ér
   429. zhǎo
   430. měi
   431. de
   432. 彌漫著灰塵。“地球上到哪兒去找如此美麗的
   433. fāng
   434. ne
   435.  
   436.  
   437. jìn
   438. gǎn
   439. tàn
   440. dào
   441.  
   442. zhè
   443. shí
   444.  
   445. wèi
   446. xiān
   447. chū
   448. 地方呢?”我不禁感嘆道。這時,一位仙女出
   449. xiàn
   450. zài
   451. de
   452. miàn
   453. qián
   454.  
   455. shēn
   456. cǎi
   457. báo
   458. shā
   459.  
   460. hēi
   461. de
   462. zhǎng
   463. 現在我的面前,她身披五彩薄紗,烏黑的長發
   464. gāo
   465. gāo
   466. pán
   467.  
   468. tài
   469. ē
   470.  
   471. qīng
   472. yíng
   473. xiàng
   474. kuǎn
   475. kuǎn
   476. zǒu
   477. 高高盤起,體態婀娜,步覆輕盈地向我款款走
   478. lái
   479.  
   480.  
   481. yuán
   482. lái
   483. shì
   484. cháng
   485. é
   486. jiě
   487. jiě
   488. ya
   489.  
   490.  
   491. yóu
   492. zhēng
   493. zhù
   494. le
   495. 來,“原來是嫦娥姐姐呀!”我不由地怔住了
   496.  
   497.  
   498.  
   499.  
   500. xiǎo
   501. niáng
   502.  
   503. kàn
   504. de
   505. yàng
   506.  
   507. dìng
   508. shì
   509. hěn
   510. xiǎng
   511. kàn
   512.  “小姑娘,看你的樣子,一定是很想去看
   513. kàn
   514. de
   515. yuè
   516. gōng
   517. ba
   518.  
   519. lái
   520.  
   521. lái
   522. dài
   523. cān
   524. guān
   525. cān
   526. guān
   527.  
   528.  
   529. 看我的月宮吧!來,我來帶你去參觀參觀。”
   530. cháng
   531. é
   532. jiě
   533. jiě
   534. xiào
   535. le
   536. xiào
   537.  
   538. 嫦娥姐姐笑了笑。
   539.  
   540.  
   541. shàng
   542.  
   543. zhǐ
   544. zhe
   545. zuò
   546. zuò
   547. xiān
   548. huā
   549. shèng
   550. kāi
   551. de
   552. huā
   553. yuán
   554.  
   555.  一路上,她指著一座座鮮花盛開的花園,
   556. zhuàng
   557. zhuàng
   558. jīn
   559. huī
   560. huáng
   561. de
   562. gōng
   563. diàn
   564.  
   565. xiàng
   566. jiǎng
   567. shù
   568. men
   569. de
   570. měi
   571. 一幢幢金碧輝煌的宮殿,向我講述它們的美麗
   572.  
   573. biān
   574. zǒu
   575. biān
   576. zhuān
   577. xīn
   578. zhì
   579. zhì
   580. tīng
   581. zhe
   582.  
   583. zuì
   584. hòu
   585.  
   586. cháng
   587. é
   588. ,我一邊走一邊專心致志地聽著。最后,嫦娥
   589. jiě
   590. jiě
   591. dài
   592. dào
   593. le
   594.  
   595. tiān
   596. yuán
   597.  
   598.  
   599. hái
   600. méi
   601. yǒu
   602. mài
   603. jìn
   604. yuán
   605. 姐姐把我帶到了“天女園”,我還沒有邁進園
   606.  
   607. yòu
   608. dàn
   609. de
   610. qīng
   611. xiāng
   612. jiù
   613. xiàng
   614. ér
   615. lái
   616.  
   617. 子,一股又一股淡雅的清香就向我撲鼻而來,
   618. shēn
   619. shēn
   620. zhe
   621.  
   622. gǎn
   623. jiào
   624. fèn
   625. wài
   626. xīn
   627. kuàng
   628. shén
   629.  
   630. zǒu
   631. jìn
   632. 我深深地呼吸著,感覺分外地心曠神怡。走進
   633. yuán
   634. nèi
   635.  
   636. yǒu
   637. yòng
   638. de
   639. huā
   640. duǒ
   641. zuò
   642. de
   643. diào
   644. dēng
   645.  
   646. sàn
   647. chū
   648. yán
   649. liù
   650. 園內,有用的花朵做的吊燈,散發出五顏六色
   651. de
   652. guāng
   653. máng
   654.  
   655. yǒu
   656. yòng
   657. bàn
   658. zuò
   659. de
   660. guì
   661. xiǎo
   662. chuáng
   663.  
   664. zài
   665. yuán
   666. zhōng
   667. 的光芒,有用葉瓣做的衣柜和小床,在園子中
   668. yāng
   669.  
   670. yǒu
   671. yòng
   672. dàn
   673. fěn
   674. de
   675. huā
   676. zuò
   677. chéng
   678. de
   679. tiān
   680. chí
   681.  
   682. chí
   683. 央,有一個用淡粉色的荷花做成的天女池,池
   684. zhōng
   685. qīng
   686. liàng
   687. de
   688. quán
   689. shuǐ
   690. juān
   691. juān
   692. liú
   693. tǎng
   694. zhe
   695.  
   696. jīng
   697. tàn
   698. zhe
   699.  
   700. zhāng
   701. 中清亮的泉水涓涓地流淌著,我驚嘆著,張大
   702. le
   703. zuǐ
   704.  
   705. jiǎn
   706. zhí
   707. jiù
   708. kuài
   709. yào
   710. bèi
   711. zhè
   712. de
   713. qiē
   714. dǎo
   715. le
   716.  
   717. zhè
   718. 了嘴,簡直就快要被這里的一切迷倒了,這里
   719. zhēn
   720. měi
   721.  
   722. zhēn
   723. xiǎng
   724. yǒng
   725. yuǎn
   726. liú
   727. zài
   728. zhè
   729. chōng
   730. mǎn
   731. zhe
   732. mèng
   733. huàn
   734. de
   735. fāng
   736.  
   737. zài
   738. 真美,真想永遠留在這充滿著夢幻的地方,再
   739. xiǎng
   740. huí
   741. dào
   742. qiú
   743. ér
   744.  
   745. 也不想回到地球那兒。
   746.  
   747.  
   748. zhè
   749. shí
   750.  
   751. wèi
   752. shēn
   753. chuān
   754. dàn
   755. fěn
   756. shang
   757. de
   758. tiān
   759. xiàng
   760. zǒu
   761.  這時,一位身穿淡粉色衣裳的天女向我走
   762. lái
   763.  
   764. zhī
   765. wéi
   766. shí
   767. me
   768.  
   769. xià
   770. kòng
   771. zhì
   772. le
   773. de
   774. qíng
   775. 來。不知為什么,我一下子控制不了自己的情
   776.  
   777. zhōng
   778. mǎn
   779. shì
   780. bèi
   781. shuō
   782.  
   783.  
   784. wéi
   785. shí
   786. me
   787. zài
   788. xiàng
   789. 緒,語氣中滿是責備地說:“你為什么不再向
   790. qiú
   791. huā
   792. le
   793. ne
   794.  
   795.  
   796. tiān
   797. shāng
   798. xīn
   799. tàn
   800. le
   801. kǒu
   802. ér
   803.  
   804. 地球撒花了呢?”天女傷心地嘆了一口氣兒:
   805.  
   806. qiú
   807. rén
   808. tài
   809. ài
   810. huán
   811. jìng
   812. le
   813.  
   814. men
   815. měi
   816. tiān
   817. dōu
   818. yào
   819. zāo
   820. “地球人太不愛護環境了,他們每天都要糟蹋
   821. shù
   822. wàn
   823. de
   824. huā
   825. duǒ
   826.  
   827. hái
   828. tíng
   829. xiāo
   830. hào
   831.  
   832. làng
   833. fèi
   834. zhe
   835. qiú
   836. 數以萬計的花朵,還不停地消耗、浪費著地球
   837. shàng
   838. de
   839. yuán
   840.  
   841. men
   842. luàn
   843. kǎn
   844. shù
   845.  
   846. liàng
   847. zhì
   848. zào
   849. zhe
   850. 上的資源,他們亂砍樹木,大量制造著垃圾與
   851. rǎn
   852.  
   853. xiàn
   854. zài
   855. de
   856. qiú
   857.  
   858. ràng
   859. men
   860. zài
   861. huā
   862. ne
   863.  
   864.  
   865. 污染。現在的地球,讓我們如何再撒花呢?”
   866. tīng
   867.  
   868. gǎn
   869. jiào
   870. liǎng
   871. liǎn
   872. dàn
   873. de
   874.  
   875. xīn
   876. àn
   877. àn
   878. 我一聽,感覺兩個臉蛋熱乎乎的,心里暗暗地
   879. xiǎng
   880.  
   881. shì
   882. ya
   883.  
   884. cuò
   885. guài
   886. le
   887. tiān
   888.  
   889. zǎi
   890. xiǎng
   891. xiǎng
   892.  
   893. zhè
   894. qiē
   895. 想:是呀!我錯怪了天女,仔細想想,這一切
   896. dōu
   897. shì
   898. men
   899. qiú
   900. rén
   901. de
   902. cuò
   903. ya
   904.  
   905. zài
   906. de
   907. shēn
   908. biān
   909.  
   910. jīng
   911. cháng
   912. 都是我們地球人的錯呀!在我的身邊,經常可
   913. jiàn
   914. dào
   915. suí
   916. chù
   917. luàn
   918. rēng
   919. de
   920.  
   921. méi
   922. yǒu
   923. guān
   924. jǐn
   925. de
   926. shuǐ
   927. lóng
   928. tóu
   929.  
   930. 以見到隨處亂扔的垃圾,沒有關緊的水籠頭,
   931. chē
   932.  
   933.  
   934. fàng
   935. chū
   936. de
   937.  
   938. chòu
   939.  
   940.  
   941. gōng
   942. chǎng
   943. yān
   944. cōng
   945. fàng
   946. chū
   947. 汽車“屁股”放出的“臭屁”,工廠煙囪放出
   948. de
   949. nóng
   950. nóng
   951. de
   952. hēi
   953. yān
   954.  
   955.  
   956. yào
   957. shì
   958. zài
   959. zhè
   960. yàng
   961. huài
   962. xià
   963.  
   964. 的濃濃的黑煙……要是再這樣繼續破壞下去,
   965. men
   966. de
   967. qiú
   968. dìng
   969. huì
   970. biàn
   971. gèng
   972. jiā
   973.  
   974. qiú
   975. rén
   976. zuì
   977. zhōng
   978. 我們的地球一定會變得更加可怕,地球人最終
   979. huì
   980. shī
   981. de
   982. jiā
   983. yuán
   984. de
   985.  
   986. xiǎng
   987. dào
   988. zhè
   989. ér
   990.  
   991. qiē
   992. wèn
   993. 會失去自己的家園的。想到這兒,我急切地問
   994. dào
   995.  
   996.  
   997. hái
   998. yǒu
   999. méi
   1000. yǒu
   1001. shí
   1002. me
   1003. jiù
   1004. de
   1005. fāng
   1006. ne
   1007.  
   1008.  
   1009.  
   1010. yǒu
   1011. 道:“那還有沒有什么補救的方法呢?”“有
   1012.  
   1013. zhī
   1014. yào
   1015. qiú
   1016. rén
   1017. zài
   1018. huài
   1019. rán
   1020.  
   1021. qiú
   1022. dìng
   1023. huì
   1024. zhòng
   1025. ,只要地球人不再破壞大自然,地球一定會重
   1026. xīn
   1027. biàn
   1028. měi
   1029. hǎo
   1030. de
   1031.  
   1032.  
   1033. tiān
   1034. cháng
   1035. é
   1036. zhe
   1037. de
   1038. shǒu
   1039. shēng
   1040. 新變得美好的!”天女和嫦娥拉著我的手齊聲
   1041. shuō
   1042.  
   1043. 說。
   1044.  
   1045.  
   1046. zhè
   1047. shí
   1048.  
   1049. cóng
   1050. mèng
   1051. jìng
   1052. zhōng
   1053. xǐng
   1054. lái
   1055.  
   1056. shēn
   1057. qíng
   1058. wàng
   1059. le
   1060. wàng
   1061. chuāng
   1062.  這時,我從夢境中醒來,深情地望了望窗
   1063. wài
   1064. jiǎo
   1065. jié
   1066. de
   1067. míng
   1068. yuè
   1069.  
   1070. dùn
   1071. shí
   1072. gǎn
   1073. jiào
   1074. tiān
   1075. cháng
   1076. é
   1077. shí
   1078. 外皎潔的明月,頓時感覺天女和嫦娥此時似乎
   1079. zhèng
   1080. jìng
   1081. jìng
   1082. zhù
   1083. shì
   1084. zhe
   1085.  
   1086. jiān
   1087. dìng
   1088. xiǎng
   1089.  
   1090. zhǎng
   1091. dìng
   1092. 正靜靜地注視著我。我堅定地想:長大我一定
   1093. yào
   1094. dāng
   1095. yuán
   1096. shī
   1097.  
   1098. gào
   1099. qiú
   1100. shàng
   1101. suǒ
   1102. yǒu
   1103. de
   1104. rén
   1105. men
   1106.  
   1107. zài
   1108. 要當個園藝師,告訴地球上所有的人們,不再
   1109. làng
   1110. fèi
   1111. yuán
   1112.  
   1113. zhǒng
   1114. huā
   1115. zhǒng
   1116. cǎo
   1117. zhǒng
   1118. shù
   1119.  
   1120. jian
   1121. yán
   1122. 浪費資源,一起種花種草種樹,一起建起五顏
   1123. liù
   1124. de
   1125. fáng
   1126.  
   1127. měi
   1128. huà
   1129. men
   1130. de
   1131. jiā
   1132. yuán
   1133.  
   1134. ràng
   1135. men
   1136. de
   1137. tiān
   1138. kōng
   1139. 六色的房子,美化我們的家園,讓我們的天空
   1140. biàn
   1141. gèng
   1142. jiā
   1143. wèi
   1144. lán
   1145.  
   1146. ràng
   1147. men
   1148. de
   1149. kōng
   1150. biàn
   1151. gèng
   1152. jiā
   1153. qīng
   1154. xīn
   1155.  
   1156. 變得更加蔚藍,讓我們的空氣變得更加清新,
   1157. ràng
   1158. men
   1159. de
   1160. zhōu
   1161. yǒng
   1162. yuǎn
   1163. chōng
   1164. mǎn
   1165. le
   1166.  
   1167. ràng
   1168. měi
   1169. de
   1170. chūn
   1171. tiān
   1172. 讓我們的四周永遠充滿了綠色,讓美麗的春天
   1173. yǒng
   1174. yuǎn
   1175. liú
   1176. zài
   1177. rén
   1178. jiān
   1179.  
   1180. 永遠留在人間!
   1181.  
   1182.  
   1183. jiù
   1184. zhè
   1185. yàng
   1186.  
   1187. wéi
   1188. àn
   1189. àn
   1190. xià
   1191. le
   1192. jué
   1193. xīn
   1194.  
   1195.  就這樣,我為自己暗暗下了決心。
     
    無注音版:看月亮
     
     傍晚時分,太陽一寸一寸地落下了山頭,火紅的晚霞映在天邊,好似燃燒的火焰,美麗極了。但不知為什么,最近我很喜歡坐在窗前觀賞明月,好像月亮上有什么金銀珠寶迷住了我,總之,我開始漸漸對月亮情有獨鐘。
     有時,月亮就好像一條彎彎的小船,四周都是用黃金砌成的,在漆黑的夜幕中分外耀眼。一縷輕風吹過臉頰,我緩緩閉上雙眼,頭腦里幻想著自己正坐在那月亮船上,它帶著我遨游美麗的外太空,太空里到處都是神秘的星球,它們看上去形態各異,五顏六色,有叫得出名字的,更多是人類還從未發現過的天外來客呢!我不禁看得愈來愈出神,仿佛身臨其境,心想:宇宙真是神奇啊,真是不看不知道,宇宙真奇妙呀!
     有時,月亮就好像一個神秘的世界,我的小腦瓜又忍不住開始了幻想。我夢見地發現自己飛了起來,身邊到處都是濃濃的云霧,飛了好久,霧變得漸漸稀薄了,啊!原來我來到了美麗的月宮。
     “好漂亮的地方呀!”我情不自禁地贊嘆道。一排排粗壯參天的桂樹上開滿了金黃銀白的桂花,四面八方都彌漫著桂花淡雅的清香,快樂的玉兔在樹下自由自在地跳來跳去,那一幢幢高大巍峨的宮殿好像是用潔白的水晶砌成的。在這里,一點兒也不像我們的地球到處都彌漫著灰塵。“地球上到哪兒去找如此美麗的地方呢?”我不禁感嘆道。這時,一位仙女出現在我的面前,她身披五彩薄紗,烏黑的長發高高盤起,體態婀娜,步覆輕盈地向我款款走來,“原來是嫦娥姐姐呀!”我不由地怔住了。
     “小姑娘,看你的樣子,一定是很想去看看我的月宮吧!來,我來帶你去參觀參觀。”嫦娥姐姐笑了笑。
     一路上,她指著一座座鮮花盛開的花園,一幢幢金碧輝煌的宮殿,向我講述它們的美麗,我一邊走一邊專心致志地聽著。最后,嫦娥姐姐把我帶到了“天女園”,我還沒有邁進園子,一股又一股淡雅的清香就向我撲鼻而來,我深深地呼吸著,感覺分外地心曠神怡。走進園內,有用的花朵做的吊燈,散發出五顏六色的光芒,有用葉瓣做的衣柜和小床,在園子中央,有一個用淡粉色的荷花做成的天女池,池中清亮的泉水涓涓地流淌著,我驚嘆著,張大了嘴,簡直就快要被這里的一切迷倒了,這里真美,真想永遠留在這充滿著夢幻的地方,再也不想回到地球那兒。
     這時,一位身穿淡粉色衣裳的天女向我走來。不知為什么,我一下子控制不了自己的情緒,語氣中滿是責備地說:“你為什么不再向地球撒花了呢?”天女傷心地嘆了一口氣兒:“地球人太不愛護環境了,他們每天都要糟蹋數以萬計的花朵,還不停地消耗、浪費著地球上的資源,他們亂砍樹木,大量制造著垃圾與污染。現在的地球,讓我們如何再撒花呢?”我一聽,感覺兩個臉蛋熱乎乎的,心里暗暗地想:是呀!我錯怪了天女,仔細想想,這一切都是我們地球人的錯呀!在我的身邊,經常可以見到隨處亂扔的垃圾,沒有關緊的水籠頭,汽車“屁股”放出的“臭屁”,工廠煙囪放出的濃濃的黑煙……要是再這樣繼續破壞下去,我們的地球一定會變得更加可怕,地球人最終會失去自己的家園的。想到這兒,我急切地問道:“那還有沒有什么補救的方法呢?”“有,只要地球人不再破壞大自然,地球一定會重新變得美好的!”天女和嫦娥拉著我的手齊聲說。
     這時,我從夢境中醒來,深情地望了望窗外皎潔的明月,頓時感覺天女和嫦娥此時似乎正靜靜地注視著我。我堅定地想:長大我一定要當個園藝師,告訴地球上所有的人們,不再浪費資源,一起種花種草種樹,一起建起五顏六色的房子,美化我們的家園,讓我們的天空變得更加蔚藍,讓我們的空氣變得更加清新,讓我們的四周永遠充滿了綠色,讓美麗的春天永遠留在人間!
     就這樣,我為自己暗暗下了決心。


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.lvchuanhuanbao.com:会昌县| www.chery-ruixiang.com:溧阳市| www.desertridgesuperblock7north.com:濮阳市| www.geyikmakinesi.com:水富县| www.jiechangjs.com:永新县| www.yalifirini.com:广灵县| www.mueryoubabing.com:延长县| www.okumakayricaliktir.net:绥宁县| www.heritagehandbag.com:利津县| www.midvalleyhosting.com:时尚| www.hokhauhanoi24h.com:新泰市| www.sgiphone.com:肃南| www.arecipesite.com:黎城县| www.wh-tattoo.com:麻城市| www.dlm-music.com:高安市| www.iflix32.com:察隅县| www.jnddq.com:莆田市| www.83-bits.com:茌平县| www.lwshengfeng.com:凤翔县| www.ikazlevhalari.net:师宗县| www.liangji88.com:张家界市| www.zjyrjy.com:小金县| www.chungcuhanoimoi.net:潜山县| www.yhthw.cn:罗源县| www.torrezanefelipe.com:博兴县| www.gangesfruit.com:大洼县| www.artearredofiorita.com:丹东市| www.christaiceforest.com:临夏县| www.0668321.com:万年县| www.kctkp.cn:芷江| www.tattoo-drawings.com:宁南县| www.cnshippingk.com:搜索| www.syhdm.com:马鞍山市| www.chinacheapshop.com:保靖县| www.solarisband.com:泗洪县| www.golobd.com:霞浦县| www.acehobbyaustralia.com:云龙县| www.zuluanimazione.com:临清市| www.voltthemes.com:乐安县| www.asscing.com:安远县| www.tjszdec.com:绥芬河市| www.dm070.com:奉节县| www.cp8559.com:托克逊县| www.nrcb9.com:丰县| www.n438.com:怀宁县| www.ydgongce.com:双城市| www.kmnwx.cn:洛浦县| www.schpw.cn:达州市| www.weifangbt.com:利辛县| www.jysese.com:正宁县| www.dapinlv.com:民权县| www.chengbag.com:滦南县| www.wmeiyi888.com:通山县| www.zp335.com:平昌县| www.thehopedesign.com:海门市| www.witbankguesthouseaccommodation.com:乡宁县| www.muchasautorepair.com:湛江市| www.bazardasminas.net:云南省| www.shahnawazenterprises.com:蒙阴县| www.pikaglass.com:蕉岭县| www.40photography.com:大新县| www.myrtlebeachrealestatetips.com:民和| www.domrestaurante.com:邹平县| www.812760.com:上蔡县| www.blainebandboosters.org:蓝山县| www.jumpingjacksjumps.com:甘泉县| www.mfhmn.com:新余市| www.fm553.com:抚宁县| www.estadonacionalespanol.com:府谷县| www.ppxsp.com:锦州市| www.zontube.com:泸定县| www.poboyzbarandgrill.com:广水市| www.oxbtest.com:西贡区| www.parcfrankston.com:盈江县| www.discover-trinity.org:枣阳市| www.liansheng-tech.com:泽普县| www.petshopkapinda.com:海南省| www.feastbookstore.com:寿阳县| www.jxzfhj.com:社会| www.joedonovanpersonaltraining.com:湄潭县| www.zcxjw.cn:鄂州市| www.cloudhostingcity.com:陆河县| www.gaobaoit.com:贵港市| www.thsxled.com:舒兰市|