• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 四年級作文 -> 記憶泡泡

    記憶泡泡

   3.  
   4.  
   5. xiàng
   6. xìn
   7.  
   8. zài
   9. měi
   10. rén
   11. de
   12. nǎo
   13. hǎi
   14. zhōng
   15.  
   16. dōu
   17. huì
   18. cáng
   19. zhe
   20.  我相信,在每個人的腦海中,都會藏著一
   21. dōng
   22.  
   23. jiù
   24. shì
   25. pào
   26. pào
   27.  
   28. 個東西,它就是記憶泡泡。
   29.  
   30.  
   31. yǒu
   32. pào
   33. pào
   34.  
   35.  我也有個記憶泡泡。
   36.  
   37.  
   38. hái
   39.  
   40. zài
   41.    
   42. suì
   43. de
   44. shí
   45. hòu
   46.  
   47. lǎo
   48. lǎo
   49. shì
   50. le
   51.  
   52.  我還記得,在我3歲的時候,姥姥去世了。
   53. lǎo
   54. lǎo
   55. hěn
   56. téng
   57. ài
   58.  
   59. jiù
   60. xiàng
   61. bǎo
   62. guì
   63. de
   64. zhēn
   65. zhū
   66.  
   67. bèi
   68. 姥姥很疼愛我,我就像一顆寶貴的珍珠,被她
   69. pěng
   70. zài
   71. shǒu
   72. xīn
   73.  
   74. lǎo
   75. lǎo
   76. ài
   77. jiù
   78. xiàng
   79. ài
   80. de
   81. yàng
   82.  
   83. 捧在手心里。姥姥愛我就像愛我的媽媽一樣,
   84. wéi
   85. chuān
   86.  
   87. gěi
   88. zhǔ
   89. fàn
   90.  
   91. gěi
   92. jiǎng
   93. shì
   94.  
   95. yǒu
   96. 她為我穿衣服,給我煮稀飯,給我講故事,有
   97. shí
   98. hái
   99. jiǎng
   100. xiē
   101. xiào
   102. huà
   103. lái
   104. dòu
   105.  
   106. měi
   107. xiào
   108.  
   109. jiù
   110. 時還講一些笑話來逗樂我。每次我一笑,她就
   111. ài
   112. bào
   113.  
   114. mǎn
   115. shì
   116. zhòu
   117. wén
   118. de
   119. shuāng
   120. yǎn
   121.  
   122. duì
   123. 慈愛地把我抱起,瞇起已滿是皺紋的雙眼,對
   124. wēi
   125. xiào
   126. zhe
   127. shuō
   128.  
   129.  
   130.  
   131. xīn
   132. xīn
   133. hǎo
   134. kāi
   135. xīn
   136. ya
   137.  
   138.  
   139.  
   140.  
   141. 我微笑著說:“呵呵!昕昕好開心呀!”……
   142.  
   143.  
   144. shì
   145.  
   146. lǎo
   147. lǎo
   148. què
   149. shàng
   150. le
   151. yǎn
   152. jīng
   153.  
   154. bái
   155. de
   156. chuáng
   157. dān
   158. jiāng
   159.  可是,姥姥卻閉上了眼睛,白色的床單將
   160. shòu
   161. ruò
   162. de
   163. shēn
   164. gài
   165. shàng
   166. le
   167.  
   168. zài
   169. méi
   170. yǒu
   171. jiāng
   172. bào
   173.  
   174. 她瘦弱的身軀蓋上了,她再也沒有將我抱起,
   175. méi
   176. néng
   177. gěi
   178. chuān
   179.  
   180. jiǎng
   181. shì
   182.  
   183. zhè
   184. pào
   185. pào
   186. 也沒能給我穿衣服、講故事,這個記憶泡泡也
   187. hǎo
   188. xiàng
   189. zài
   190. shí
   191. jiān
   192.  
   193. le
   194.  
   195. cán
   196. suì
   197. de
   198. pào
   199. pào
   200. shuǐ
   201. pǎo
   202. 好像在那個時間里,破了,它殘碎的泡泡水跑
   203. dào
   204. le
   205. de
   206. yǎn
   207. jīng
   208.  
   209. róu
   210. róu
   211. yǎn
   212. jīng
   213.  
   214. lèi
   215. shuǐ
   216. zhī
   217. jiào
   218. 到了我的眼睛里,我揉揉眼睛,淚水不知不覺
   219. liú
   220. le
   221. xià
   222. lái
   223.  
   224.  
   225. 地流了下來……
   226.  
   227.  
   228. yǒu
   229. pào
   230. pào
   231.  
   232.  我也有個記憶泡泡。
   233.  
   234.  
   235. xiǎo
   236. shí
   237. hòu
   238.  
   239. yǒu
   240.  
   241. gěi
   242. mǎi
   243. le
   244.  小時候,記得有一次,媽媽給我買了一個
   245.                
   246. māo
   247. de
   248. qīng
   249. qiú
   250.  
   251. huān
   252. le
   253.  
   254. zhè
   255. qiú
   256. xiàng
   257. ài
   258. kitty貓的氫氣球,我可喜歡了,這個氣球像個可愛
   259. de
   260. ài
   261. xīn
   262.  
   263. shàng
   264. miàn
   265. jǐn
   266. yǒu
   267. huān
   268. de
   269. àn
   270.  
   271. yǒu
   272. 的愛心,上面不僅有我喜歡的圖案,也有我喜
   273. huān
   274. de
   275. yán
   276.  
   277.  
   278. fěn
   279. hóng
   280.  
   281. bào
   282. zhe
   283. zhè
   284. qiú
   285.  
   286. kāi
   287. xīn
   288. 歡的顏色――粉紅色,抱著這個氣球,我開心
   289. bèng
   290. lái
   291. bèng
   292.  
   293. jiàn
   294. dào
   295. bié
   296. rén
   297. jiù
   298. huì
   299. zài
   300. men
   301. yǎn
   302. qián
   303. xiǎn
   304. bǎi
   305. xiǎn
   306. 地蹦來蹦去,見到別人就會在他們眼前顯擺顯
   307. bǎi
   308.  
   309. zhēn
   310. shì
   311. ài
   312. shì
   313. shǒu
   314.  
   315. qīng
   316. qīng
   317. qiú
   318. xiàn
   319. chán
   320. rào
   321. 擺,真是愛不釋手。媽媽輕輕地把氣球線纏繞
   322. zài
   323. de
   324. zhǐ
   325. tóu
   326. shàng
   327.  
   328. hái
   329. le
   330. jié
   331.  
   332. qīng
   333. qiú
   334. suí
   335. zhe
   336. fēng
   337. ér
   338. 在我的指頭上,還打了個結。氫氣球隨著風兒
   339. yáo
   340. lái
   341. yáo
   342.  
   343. xiàng
   344. xiǎo
   345. táo
   346. bāo
   347. yàng
   348. ài
   349. le
   350.  
   351. xiàng
   352. 搖來搖去,像個小淘氣包一樣可愛極了,我像
   353. zhī
   354. kuài
   355. huó
   356. de
   357. xiǎo
   358.  
   359. dōng
   360. pǎo
   361. pǎo
   362. tiào
   363. tiào
   364.  
   365. zhè
   366. shí
   367.  
   368. shéng
   369. 一只快活的小兔子,東跑跑西跳跳。這時,繩
   370. xiǎo
   371. xīn
   372.  
   373. pēng
   374.  
   375. duàn
   376. le
   377.  
   378. ài
   379. de
   380. qīng
   381. qiú
   382. tuō
   383. 子一不小心“砰”地斷了,可愛的氫氣球脫離
   384. le
   385. de
   386. shǒu
   387. zhǐ
   388.  
   389. jiàn
   390. jiàn
   391. xiàng
   392. guǎng
   393. kuò
   394. de
   395. lán
   396. tiān
   397. fēi
   398.  
   399. wàng
   400. zhe
   401. 了我的手指,漸漸向廣闊的藍天飛去。我望著
   402. tiān
   403. kōng
   404.  
   405. kàn
   406. zhe
   407. qiú
   408. yuè
   409. fēi
   410. yuè
   411. yuǎn
   412.  
   413. xià
   414. le
   415. 天空,看著氣球越飛越遠,急得一下子哭了起
   416. lái
   417.  
   418.  
   419. qiú
   420. pǎo
   421. le
   422.  
   423. qiú
   424. pǎo
   425. le
   426.  
   427.  
   428. xiào
   429. zhe
   430. 來“媽媽,氣球跑了,氣球跑了!”媽媽笑著
   431. shuō
   432.  
   433.  
   434. méi
   435. guān
   436.  
   437. zài
   438. gěi
   439. mǎi
   440. jiù
   441. shì
   442. le
   443.  
   444.  
   445. 說:“沒關系,我再給你買一個就是了。”
   446.  
   447.  
   448. jīn
   449.  
   450. dāng
   451. kàn
   452. dào
   453. xiǎo
   454. péng
   455. yǒu
   456. de
   457. shǒu
   458. shàng
   459. zhe
   460. qīng
   461. qiú
   462.  如今,當我看到小朋友的手上拿著氫氣球
   463. de
   464. shí
   465. hòu
   466.  
   467. jiù
   468. huì
   469. xiǎng
   470. zhè
   471. jiàn
   472. shì
   473.  
   474. zhī
   475. guò
   476. huì
   477. zài
   478. 的時候,我就會想起這件事,只不過我不會再
   479. xiàng
   480. qián
   481. me
   482. shāng
   483. xīn
   484.  
   485. yīn
   486. wéi
   487. míng
   488. bái
   489. le
   490.  
   491. měi
   492. de
   493. qiú
   494. 像以前那么傷心。因為我明白了,美麗的氣球
   495. duō
   496. xiàng
   497. men
   498. měi
   499. de
   500. mèng
   501. xiǎng
   502.  
   503. zhī
   504. yǒu
   505. fàng
   506. fēi
   507. le
   508. mèng
   509. xiǎng
   510.  
   511. men
   512. 多像我們美麗的夢想,只有放飛了夢想,我們
   513. cái
   514. néng
   515. gòu
   516. yǒu
   517. biāo
   518.  
   519. zhī
   520. yǒu
   521. yǒu
   522. le
   523. biāo
   524.  
   525. men
   526. 才能夠有一個目標,只有有了一個目標,我們
   527. cái
   528. néng
   529. fèn
   530. dòu
   531.  
   532. ràng
   533. mèng
   534. xiǎng
   535. huà
   536. chéng
   537. xiàn
   538. shí
   539.  
   540. 才能努力奮斗,讓夢想化成現實。
   541.  
   542.  
   543. hái
   544. yǒu
   545. pào
   546. pào
   547.  
   548.  我還有一個記憶泡泡。
   549.  
   550.  
   551. měi
   552. dāng
   553. yóu
   554. yuán
   555. jiān
   556. ér
   557. guò
   558. shí
   559.  
   560. jiù
   561. huì
   562. huí
   563.  每當我與游樂園擦肩而過時,我就會回憶
   564. de
   565. tóng
   566. nián
   567.  
   568. shí
   569. hái
   570. méi
   571. yǒu
   572. bèi
   573. chén
   574. zhòng
   575. de
   576. shū
   577. bāo
   578.  
   579. 起我的童年。那時我還沒有背起沉重的書包,
   580. méi
   581. yǒu
   582. tiāo
   583. xué
   584. de
   585. dān
   586.  
   587. ér
   588. shì
   589. xiàng
   590. xiǎo
   591. niǎo
   592. yàng
   593. yōu
   594. 沒有挑起學習的擔子,而是像小鳥一樣無憂無
   595.  
   596. zhěng
   597. tiān
   598. dōu
   599. chén
   600. jìn
   601. zài
   602. chī
   603. wán
   604.  
   605. ér
   606. xiàn
   607. zài
   608. de
   609. 慮,整天都沉浸在吃喝玩樂里,而現在的我已
   610. jīng
   611. yǒng
   612. yuǎn
   613. gào
   614. bié
   615. le
   616. yóu
   617. kuài
   618. de
   619. shí
   620. guāng
   621.  
   622. kāi
   623. shǐ
   624. bèi
   625. zhe
   626. chén
   627. 經永遠告別了那自由快樂的時光,開始背著沉
   628. diàn
   629. diàn
   630. de
   631. shū
   632. bāo
   633. xiàng
   634. xué
   635. xiào
   636. zǒu
   637.  
   638. fēng
   639. kuáng
   640. gǎn
   641. zuò
   642.  
   643. xiǎng
   644. 甸甸的書包向學校走去,瘋狂地趕作業。我想
   645.  
   646. shuí
   647. dōu
   648. xiǎng
   649. guò
   650. xìng
   651. qīng
   652. sōng
   653. de
   654.  
   655. shuí
   656. dōu
   657. huái
   658. niàn
   659. de
   660. ,誰都想過幸福輕松的日子,誰都懷念自己的
   661. tóng
   662. nián
   663.  
   664. zài
   665. huā
   666. cóng
   667. zhōng
   668. zhuī
   669. gǎn
   670. dié
   671.  
   672. zài
   673. cōng
   674. cōng
   675. de
   676. shù
   677. 童年:在花叢中追趕蝴蝶,在郁郁蔥蔥的大樹
   678. xià
   679. zhǎo
   680. bǎn
   681.  
   682. gēn
   683. shù
   684. zhī
   685. wán
   686. guò
   687. jiā
   688. jiā
   689.  
   690. zài
   691. lán
   692. lán
   693. de
   694. 下找幾個木板、幾根樹枝玩過家家,在藍藍的
   695. tiān
   696. kōng
   697. xià
   698. wán
   699. zhuō
   700. cáng
   701.  
   702.  
   703. shì
   704. xiàn
   705. zài
   706.  
   707. zhī
   708. jiào
   709. hěn
   710. lèi
   711. 天空下玩捉迷藏……可是現在,我只覺得很累
   712.  
   713. hěn
   714. lèi
   715.  
   716.  
   717. ,很累……
   718.  
   719.  
   720. rán
   721. ér
   722. huà
   723. shuō
   724. hǎo
   725.  
   726. fèn
   727. gēng
   728. yún
   729.  
   730. fèn
   731. shōu
   732. huò
   733.  
   734.  然而俗話說得好:一份耕耘,一份收獲,
   735. zhī
   736. yǒu
   737. chī
   738. zhōng
   739.  
   740. fāng
   741. wéi
   742. rén
   743. shàng
   744. rén
   745.  
   746. suī
   747. rán
   748. xiàn
   749. zài
   750. xué
   751. 只有吃得苦中苦,方為人上人。雖然現在學習
   752. shì
   753. hěn
   754. jiān
   755. de
   756.  
   757. dàn
   758. dāng
   759. shōu
   760. huò
   761. chéng
   762. gōng
   763. de
   764. guǒ
   765. shí
   766. de
   767. 是很艱苦的,但當我收獲成功的果實的那一刻
   768.  
   769. de
   770. xīn
   771. shì
   772. tián
   773. tián
   774. de
   775.  
   776. jìn
   777. gǎn
   778. kǎi
   779.  
   780. qiē
   781. de
   782. xīn
   783. ,我的心是甜甜的,我不禁感慨:一切的辛苦
   784. chū
   785. dōu
   786. shì
   787. zhí
   788. de
   789.  
   790. 與付出都是值得的!
   791.  
   792.  
   793. měi
   794. rén
   795. dōu
   796. yǒu
   797. pào
   798. pào
   799.  
   800. níng
   801. jié
   802. zhe
   803. duì
   804. shēng
   805. huó
   806.  每個人都有記憶泡泡,它凝結著你對生活
   807. de
   808.  
   809. zhè
   810. yǒu
   811. men
   812. de
   813. huān
   814. shēng
   815. xiào
   816. huà
   817.  
   818. yǒu
   819. men
   820. shāng
   821. 的記憶,這里有我們的歡聲笑話,也有我們傷
   822. xīn
   823. de
   824. yǎn
   825. lèi
   826.  
   827. zhè
   828. hái
   829. xiě
   830. xià
   831. le
   832. men
   833. chéng
   834. zhǎng
   835. de
   836. diǎn
   837. diǎn
   838. 心的眼淚,這里還寫下了我們成長的點點滴滴
   839.  
   840. hái
   841. yǒu
   842. chéng
   843. gōng
   844. shí
   845. de
   846. yuè
   847.  
   848. shī
   849. bài
   850. shí
   851. de
   852. něi
   853.  
   854.  
   855. ,還有成功時的喜悅,以及失敗時的氣餒……
   856. zhī
   857. yào
   858. xīn
   859. liú
   860. de
   861. shēng
   862. huó
   863.  
   864. pào
   865. pào
   866. jiù
   867. huì
   868. 只要你細心地留意自己的生活,記憶泡泡就會
   869. chù
   870. zài
   871.  
   872. 無處不在。
     
    無注音版:記憶泡泡
     
     我相信,在每個人的腦海中,都會藏著一個東西,它就是記憶泡泡。
     我也有個記憶泡泡。
     我還記得,在我3歲的時候,姥姥去世了。姥姥很疼愛我,我就像一顆寶貴的珍珠,被她捧在手心里。姥姥愛我就像愛我的媽媽一樣,她為我穿衣服,給我煮稀飯,給我講故事,有時還講一些笑話來逗樂我。每次我一笑,她就慈愛地把我抱起,瞇起已滿是皺紋的雙眼,對我微笑著說:“呵呵!昕昕好開心呀!”……
     可是,姥姥卻閉上了眼睛,白色的床單將她瘦弱的身軀蓋上了,她再也沒有將我抱起,也沒能給我穿衣服、講故事,這個記憶泡泡也好像在那個時間里,破了,它殘碎的泡泡水跑到了我的眼睛里,我揉揉眼睛,淚水不知不覺地流了下來……
     我也有個記憶泡泡。
     小時候,記得有一次,媽媽給我買了一個kitty貓的氫氣球,我可喜歡了,這個氣球像個可愛的愛心,上面不僅有我喜歡的圖案,也有我喜歡的顏色――粉紅色,抱著這個氣球,我開心地蹦來蹦去,見到別人就會在他們眼前顯擺顯擺,真是愛不釋手。媽媽輕輕地把氣球線纏繞在我的指頭上,還打了個結。氫氣球隨著風兒搖來搖去,像個小淘氣包一樣可愛極了,我像一只快活的小兔子,東跑跑西跳跳。這時,繩子一不小心“砰”地斷了,可愛的氫氣球脫離了我的手指,漸漸向廣闊的藍天飛去。我望著天空,看著氣球越飛越遠,急得一下子哭了起來“媽媽,氣球跑了,氣球跑了!”媽媽笑著說:“沒關系,我再給你買一個就是了。”
     如今,當我看到小朋友的手上拿著氫氣球的時候,我就會想起這件事,只不過我不會再像以前那么傷心。因為我明白了,美麗的氣球多像我們美麗的夢想,只有放飛了夢想,我們才能夠有一個目標,只有有了一個目標,我們才能努力奮斗,讓夢想化成現實。
     我還有一個記憶泡泡。
     每當我與游樂園擦肩而過時,我就會回憶起我的童年。那時我還沒有背起沉重的書包,沒有挑起學習的擔子,而是像小鳥一樣無憂無慮,整天都沉浸在吃喝玩樂里,而現在的我已經永遠告別了那自由快樂的時光,開始背著沉甸甸的書包向學校走去,瘋狂地趕作業。我想,誰都想過幸福輕松的日子,誰都懷念自己的童年:在花叢中追趕蝴蝶,在郁郁蔥蔥的大樹下找幾個木板、幾根樹枝玩過家家,在藍藍的天空下玩捉迷藏……可是現在,我只覺得很累,很累……
     然而俗話說得好:一份耕耘,一份收獲,只有吃得苦中苦,方為人上人。雖然現在學習是很艱苦的,但當我收獲成功的果實的那一刻,我的心是甜甜的,我不禁感慨:一切的辛苦與付出都是值得的!
     每個人都有記憶泡泡,它凝結著你對生活的記憶,這里有我們的歡聲笑話,也有我們傷心的眼淚,這里還寫下了我們成長的點點滴滴,還有成功時的喜悅,以及失敗時的氣餒……只要你細心地留意自己的生活,記憶泡泡就會無處不在。


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.braedenarnold.com:罗甸县| www.drproductivity.com:阿克| www.cjbzg.cn:遵义县| www.maritimelawyer-china.com:荆州市| www.quicksharehq.com:临湘市| www.13539929392.com:巩义市| www.cufeedulx.com:锡林浩特市| www.campch.com:元朗区| www.gxsgx.com:小金县| www.heritagehandbag.com:贵州省| www.uberdrivingparttime.com:上犹县| www.zgqtq.com:凯里市| www.315cxppwlx.com:台安县| www.wzktly.com:筠连县| www.sixsecondad.com:建平县| www.fjzwx.cn:泰安市| www.blackphoenixband.com:岐山县| www.loveyourvideo.com:介休市| www.hyrscg.net:云林县| www.trebroncompany.com:兰西县| www.xrwjw.cn:英山县| www.tintasetinteiros.com:开远市| www.better-pm.com:金阳县| www.snowkeyice.com:和硕县| www.doxycyclin.net:泸州市| www.792642.com:定陶县| www.sertep.com:定陶县| www.mathtuition.org:鄂伦春自治旗| www.chipinsight.com:辛集市| www.jnwfm.cn:大方县| www.tvoy24.com:延津县| www.chuangjiake.com:北川| www.geile-sexdate.com:祁东县| www.sc7556.com:大港区| www.snrtyre.com:连城县| www.cclh123.com:西林县| www.valentinesday-poems.com:邢台市| www.uhugame.com:武平县| www.971126.com:黔江区| www.kpryw.cn:剑阁县| www.aswygt.com:普宁市| www.alpacascanada.com:广河县| www.schillofinancial.com:竹北市| www.destryband.com:金沙县| www.acehobbyaustralia.com:剑阁县| www.grammylist.org:大庆市| www.implantdentalve.com:景谷| www.latest-deals.org:舞钢市| www.dedicationcompilation.com:吴江市| www.jordanegasc.com:喜德县| www.chenabtimes.net:阿巴嘎旗| www.karimjavadi.com:越西县| www.dreamleadership.org:宝山区| www.hkshengpingzhang.com:阿瓦提县| www.la-chapelle.net:福贡县| www.tytlx.com:宜兰县| www.arcadaproductions.com:铅山县| www.cindyy.com:十堰市| www.siquanlvzhi.com:聂拉木县| www.zuyiku.com:喀喇| www.cp5592.com:清原| www.artpairs.com:伊宁市| www.all-market.org:吉木乃县| www.jommar.com:仁怀市| www.52xianjin.com:綦江县| www.cbearings.com:绵阳市| www.4eda.com:广水市| www.theraputty.net:宁都县| www.pboworks.com:和林格尔县| www.mfkxn.com:托克逊县| www.verkaufwinterjacken.com:农安县| www.rcaaart.org:永宁县| www.oversuns.com:余干县| www.7weipinhui.com:平凉市| www.djtamotsu.com:綦江县| www.altahrirtv.com:托克托县| www.ccsql.com:屯昌县| www.x5china.com:博野县| www.hsx-hsx.com:瑞安市| www.comtery.com:衡南县| www.notarydmv.com:宁陕县| www.m2676.com:晴隆县| www.weebweb.com:开阳县| www.qz553.com:丰顺县|