• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 六年級作文 -> 告別母校

    告別母校

   3.  
   4.  
   5. zài
   6. jiàn
   7. le
   8.  
   9. qīn
   10. ài
   11. de
   12. xiào
   13. guāng
   14. yīn
   15. jiàn
   16.  
   17. suì
   18. yuè
   19. suō
   20.  再見了,親愛的母校光陰似箭,歲月如梭
   21.  
   22. zhuǎn
   23. yǎn
   24. jiān
   25. liù
   26. nián
   27. de
   28. xiǎo
   29. xué
   30. de
   31. xué
   32. shēng
   33. huó
   34. jiù
   35. yào
   36. guò
   37. le
   38.  
   39. 。轉眼間六年的小學的學習生活就要過去了。
   40. men
   41. jiāng
   42. kāi
   43. shēng
   44. huó
   45. le
   46. liù
   47. nián
   48. de
   49. xiào
   50.  
   51. zài
   52. jiāng
   53. bié
   54. 我們即將離開生活了六年的母校。在即將離別
   55. xiào
   56. de
   57. shí
   58.  
   59. men
   60. de
   61. xīn
   62. qíng
   63. wài
   64. dòng
   65.  
   66. měi
   67. rén
   68. de
   69. 母校的時刻,我們的心情格外激動,每個人的
   70. xīn
   71. zhōng
   72. chōng
   73. mǎn
   74. le
   75. liú
   76. liàn
   77. zhī
   78. qíng
   79.  
   80. huí
   81. shǒu
   82. wǎng
   83. shì
   84.  
   85. liù
   86. nián
   87. de
   88. xiǎo
   89. xué
   90. 心中充滿了留戀之情,回首往事,六年的小學
   91. shēng
   92. huó
   93. zài
   94.  
   95. xiào
   96. de
   97. cǎo
   98.  
   99. zhuān
   100.  
   101. 生活歷歷在目。母校的一草一木,一磚一瓦,
   102. shì
   103. yàng
   104. shú
   105.  
   106. yàng
   107. qīn
   108. qiē
   109.  
   110. wàng
   111. le
   112.  
   113. jìng
   114. ài
   115. de
   116. lǎo
   117. shī
   118. 是那樣熟悉,那樣親切。忘不了,敬愛的老師
   119.  
   120. wàng
   121. le
   122. nín
   123. zhūn
   124. zhūn
   125. jiāo
   126. huì
   127.  
   128. wàng
   129. le
   130. nín
   131. xiáng
   132. de
   133. ;忘不了您那諄諄教誨;忘不了您那慈祥的目
   134. guāng
   135.  
   136. wàng
   137. le
   138.  
   139.  
   140. cóng
   141. zào
   142. de
   143. pīn
   144. yīn
   145. dào
   146. lǎng
   147. lǎng
   148. shàng
   149. kǒu
   150. 光;忘不了……從枯燥的拼音字母到朗朗上口
   151. de
   152. zuò
   153. wén
   154.  
   155. nín
   156. wéi
   157. men
   158. cāo
   159. le
   160. duō
   161. shǎo
   162. xīn
   163.  
   164. liú
   165. le
   166. duō
   167. shǎo
   168. hàn
   169.  
   170. 的作文,您為我們操了多少心,流了多少汗。
   171. nín
   172. shì
   173. qín
   174. qín
   175. kěn
   176. kěn
   177. de
   178. yuán
   179. dīng
   180.  
   181. nín
   182. shì
   183. wén
   184. de
   185. chūn
   186. cán
   187.  
   188. 您是勤勤懇懇的園丁、您是默默無聞的春蠶、
   189. nín
   190. shì
   191. yīng
   192. xióng
   193. shēn
   194. hòu
   195. de
   196. yīng
   197. xióng
   198.  
   199. nín
   200. shì
   201. rén
   202. jiǎo
   203. xià
   204. de
   205. rén
   206.  
   207. 您是英雄身后的英雄、您是巨人腳下的巨人!
   208. nín
   209. wēn
   210. yòu
   211. yán
   212. qiān
   213. xùn
   214. yòu
   215. qīng
   216. gāo
   217. píng
   218. fán
   219. yòu
   220. wěi
   221.  
   222. 您既溫和又嚴肅既謙遜又清高既平凡又偉大。
   223. nín
   224. yòng
   225. mǎn
   226. qiāng
   227. qíng
   228. jiāo
   229. men
   230. dǒng
   231. le
   232. chún
   233.  
   234. rán
   235.  
   236. chōng
   237. shí
   238. 您用滿腔熱情教我們懂得了淳樸、自然、充實
   239.  
   240. gāo
   241. shàng
   242.  
   243. cān
   244. tiān
   245. shù
   246. wàng
   247. le
   248. gēn
   249.  
   250. hào
   251. hào
   252. jiāng
   253. wàng
   254. 、高尚。參天大樹忘不了根須,浩浩江河忘不
   255. le
   256. yuán
   257. tóu
   258.  
   259. men
   260. yòu
   261. zěn
   262. néng
   263. wàng
   264. de
   265. lǎo
   266. shī
   267.  
   268. wàng
   269. le
   270. 了源頭,我們又怎能忘記自己的老師?忘不了
   271.  
   272. qīn
   273. ài
   274. de
   275. tóng
   276. xué
   277.  
   278. wàng
   279. le
   280.  
   281. men
   282. cháo
   283. xiàng
   284. chù
   285. de
   286. xiē
   287. ,親愛的同學!忘不了,我們朝夕相處的那些
   288. shí
   289. guāng
   290.  
   291. wàng
   292. le
   293. men
   294. jié
   295. xià
   296. de
   297. shēn
   298. qíng
   299. hòu
   300.  
   301. liù
   302. nián
   303. zhōng
   304. 時光,忘不了我們結下的深情厚誼。六年中我
   305. men
   306. céng
   307. zài
   308. zhī
   309. shí
   310. de
   311. hǎi
   312. yáng
   313. zhōng
   314. fèn
   315. pīn
   316.  
   317. céng
   318. zài
   319. měi
   320. de
   321. xiào
   322. 們曾在知識的海洋中奮力拼搏,曾在美麗的校
   323. yuán
   324. jìn
   325. qíng
   326. wán
   327. shuǎ
   328.  
   329. céng
   330. guò
   331. zhè
   332. duàn
   333. měi
   334. hǎo
   335. de
   336. suì
   337. yuè
   338.  
   339. 園里盡情玩耍,曾一起度過這段美好的歲月。
   340. liù
   341. nián
   342. le
   343.  
   344. zhuǎn
   345. yǎn
   346. jiù
   347. yào
   348. fèn
   349. kāi
   350.  
   351. xīn
   352. zhōng
   353. zěn
   354. me
   355. néng
   356. píng
   357. jìng
   358. ne
   359.  
   360. 六年了,轉眼就要分開,心中怎么能平靜呢?
   361. wàng
   362. le
   363.  
   364. měi
   365. de
   366. xiào
   367. yuán
   368.  
   369. nín
   370. xiàng
   371. wèi
   372. wēn
   373. de
   374. qīn
   375.  
   376. 忘不了,美麗的校園!您像一位溫和的母親,
   377. yòng
   378. tián
   379. měi
   380. de
   381. zhī
   382. zhe
   383. men
   384.  
   385. shǐ
   386. men
   387. zhuó
   388. zhuàng
   389. chéng
   390. zhǎng
   391.  
   392. 用甜美的乳汁哺育著我們,使我們茁壯成長。
   393. zài
   394. zhè
   395.  
   396. men
   397. shòu
   398. dào
   399. le
   400. yán
   401. de
   402. jiāo
   403.  
   404. zài
   405. zhè
   406.  
   407. 在這里,我們受到了嚴格的教育,在這里,我
   408. men
   409. yǎng
   410. chéng
   411. le
   412. fèn
   413.  
   414. tuán
   415. jié
   416. yǒu
   417. ài
   418.  
   419. jiǎng
   420. jiū
   421. wén
   422. míng
   423.  
   424. zūn
   425. 們養成了奮發努力、團結友愛、講究文明、遵
   426. shǒu
   427. de
   428. hǎo
   429. xué
   430. fēng
   431.  
   432. men
   433. zài
   434. nín
   435. wēn
   436. nuǎn
   437. de
   438. huái
   439. bào
   440. zhōng
   441. huò
   442. 守紀律的好學風。我們在您溫暖的懷抱中獲得
   443. le
   444. zhī
   445. shí
   446. de
   447. qióng
   448. jiāng
   449.  
   450. zhì
   451. huì
   452. de
   453. liàng
   454.  
   455. zuò
   456. rén
   457. de
   458. dào
   459.  
   460.  
   461. 了知識的瓊漿、智慧的力量,做人的道理……
   462. tóng
   463. xué
   464. men
   465.  
   466. shí
   467.  
   468. men
   469. guāng
   470. jiǒng
   471. jiǒng
   472.  
   473. wàn
   474. qiān
   475. 同學們,此時此刻,你們目光炯炯,思緒萬千
   476.  
   477. suī
   478. rán
   479. men
   480. bān
   481. jiù
   482. yào
   483. kāi
   484. xiào
   485.  
   486. dàn
   487. men
   488. yǒng
   489. yuǎn
   490. 。雖然我們畢業班就要離開母校,但我們永遠
   491. huì
   492. wàng
   493. nín
   494.  
   495.  
   496. qīn
   497. ài
   498. de
   499. xiào
   500.  
   501. yǒng
   502. yuǎn
   503. huì
   504. wàng
   505. 不會忘記您――我親愛的母校,永遠不會忘記
   506. nín
   507.  
   508.  
   509. jìng
   510. ài
   511. de
   512. lǎo
   513. shī
   514.  
   515. yǒng
   516. yuǎn
   517. huì
   518. wàng
   519. men
   520. 您――我敬愛的老師。我永遠不會忘記和你們
   521. zài
   522. de
   523. měi
   524. tiān
   525.  
   526.  
   527. duì
   528. xiào
   529. de
   530. huí
   531. shì
   532. wēn
   533. xīn
   534. ér
   535. měi
   536. 在一起的每一天……對母校的回憶是溫馨而美
   537. hǎo
   538. de
   539.  
   540. duì
   541. xiào
   542. de
   543. gǎn
   544. shì
   545. zhēn
   546. zhì
   547. ér
   548. jìn
   549. de
   550.  
   551. ràng
   552. zài
   553. 好的,對母校的感激是真摯而無盡的。讓我再
   554. gǎn
   555. xiè
   556. lǎo
   557. shī
   558. men
   559. de
   560. xīn
   561. qín
   562. péi
   563.  
   564. zài
   565. jiàn
   566. le
   567.  
   568. men
   569. 次感謝老師們的辛勤培育!再見了,哺育我們
   570. chéng
   571. zhǎng
   572. de
   573. lǎo
   574. shī
   575.  
   576. zài
   577. jiàn
   578. le
   579.  
   580. men
   581. chéng
   582. zhǎng
   583. de
   584. xiào
   585.  
   586. 成長的老師!再見了,哺育我們成長的母校!
   587. yuàn
   588. xiào
   589. de
   590. míng
   591. tiān
   592. gèng
   593. jiā
   594. měi
   595. hǎo
   596.  
   597. 愿母校的明天更加美好!
     
    無注音版:告別母校
     
     再見了,親愛的母校光陰似箭,歲月如梭。轉眼間六年的小學的學習生活就要過去了。我們即將離開生活了六年的母校。在即將離別母校的時刻,我們的心情格外激動,每個人的心中充滿了留戀之情,回首往事,六年的小學生活歷歷在目。母校的一草一木,一磚一瓦,是那樣熟悉,那樣親切。忘不了,敬愛的老師;忘不了您那諄諄教誨;忘不了您那慈祥的目光;忘不了……從枯燥的拼音字母到朗朗上口的作文,您為我們操了多少心,流了多少汗。您是勤勤懇懇的園丁、您是默默無聞的春蠶、您是英雄身后的英雄、您是巨人腳下的巨人!您既溫和又嚴肅既謙遜又清高既平凡又偉大。您用滿腔熱情教我們懂得了淳樸、自然、充實、高尚。參天大樹忘不了根須,浩浩江河忘不了源頭,我們又怎能忘記自己的老師?忘不了,親愛的同學!忘不了,我們朝夕相處的那些時光,忘不了我們結下的深情厚誼。六年中我們曾在知識的海洋中奮力拼搏,曾在美麗的校園里盡情玩耍,曾一起度過這段美好的歲月。六年了,轉眼就要分開,心中怎么能平靜呢?忘不了,美麗的校園!您像一位溫和的母親,用甜美的乳汁哺育著我們,使我們茁壯成長。在這里,我們受到了嚴格的教育,在這里,我們養成了奮發努力、團結友愛、講究文明、遵守紀律的好學風。我們在您溫暖的懷抱中獲得了知識的瓊漿、智慧的力量,做人的道理……同學們,此時此刻,你們目光炯炯,思緒萬千。雖然我們畢業班就要離開母校,但我們永遠不會忘記您――我親愛的母校,永遠不會忘記您――我敬愛的老師。我永遠不會忘記和你們在一起的每一天……對母校的回憶是溫馨而美好的,對母校的感激是真摯而無盡的。讓我再次感謝老師們的辛勤培育!再見了,哺育我們成長的老師!再見了,哺育我們成長的母校!愿母校的明天更加美好!


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.cp2205.com:抚州市| www.wuxihuahao.com:平罗县| www.gondex.com:南川市| www.tjssanreqi.com:合作市| www.yzbux.com:济阳县| www.beeyourlashes.com:新丰县| www.dawidswierczek.com:定安县| www.politicallyscrewed.com:义马市| www.tztdkyj.com:濮阳县| www.gw336.com:视频| www.xingfu52.com:商城县| www.earncurve.com:和静县| www.vacationsmaker.com:明溪县| www.023mv.com:延津县| www.hyrscg.net:腾冲县| www.geile-sexdate.com:昭平县| www.goldenliongames.com:利川市| www.myumldesigner.com:南召县| www.informasijakarta.com:临清市| www.chinesedrywallinspect.com:秦皇岛市| www.leicestercityjersey.com:南木林县| www.merrylandchinesefood.com:青岛市| www.cp9332.com:鹤岗市| www.webfusionltd.com:龙州县| www.xijiufuheban.com:莱芜市| www.cp0255.com:庆元县| www.shopzall.com:古交市| www.beverlysteelasia.com:曲水县| www.fanliboke.com:滨州市| www.rwxnw.cn:台安县| www.zjyoushun.com:和政县| www.coimbratrail.com:华容县| www.jessinet.com:冕宁县| www.cp0266.com:寻乌县| www.bunnykitten.com:巩留县| www.bzsoft.org:通化县| www.beautifulhealthyliving.com:六枝特区| www.s9867.com:和顺县| www.boyamax.com:获嘉县| www.nmgshanhua.com:舞阳县| www.exoovnis.com:兴宁市| www.snsenggs.com:道孚县| www.xianghongdian.com:新宾| www.thedoveexperience.com:锦州市| www.sterlingsilvergifts.com:句容市| www.cadenceworks.com:惠安县| www.yzabtattoo.com:烟台市| www.cp2260.com:游戏| www.lidadz.com:南岸区| www.jsxzzt.com:响水县| www.qslqsl.com:浪卡子县| www.j0662.com:宾阳县| www.sihaicsw.com:行唐县| www.robingrace-artist.com:绥宁县| www.krowstore.com:金沙县| www.myphotoestate.com:都安| www.w-b-z.com:大同市| www.odnfz.com:繁昌县| www.666er456546.com:黔江区| www.cccasas.com:阿瓦提县| www.mysoamoa.com:奎屯市| www.cantaxhelp.com:方山县| www.rpgint.com:司法| www.jiaxinleather.com:左云县| www.s5653.com:顺平县| www.lodhaamara.org:镇安县| www.jordantrainerprime.com:马边| www.shopzall.com:衡阳县| www.cp6779.com:宁德市| www.robingrace-artist.com:临海市| www.apofraxeis-athina.com:青河县| www.brushhairandmakeup.com:武鸣县| www.cw199.com:新沂市| www.shreesuryawood.com:嘉义市| www.yzhytkd.com:遂川县| www.cw933.com:马山县| www.fitmora.com:岳池县| www.ccshcy.com:东阳市| www.netjetmarketing.com:利川市| www.xianglinhe.com:蒲江县| www.grupochevrolet.com:宜阳县| www.giteaux5lucarnes.com:冷水江市| www.sdwxm.com:大方县| www.drugs-rx.com:合肥市|