• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 讀后感作文 -> 吳剛應聘記

    吳剛應聘記

   3.  
   4.  
   5. hěn
   6. jiǔ
   7. hěn
   8. jiǔ
   9. qián
   10.  
   11. cháng
   12. é
   13. fēi
   14. cháng
   15. xiǎng
   16. niàn
   17. hòu
   18. biàn
   19. zuò
   20. le
   21.  很久很久以前,嫦娥非常想念后羿便做了
   22. duō
   23. gāo
   24. diǎn
   25.  
   26. yuè
   27. gōng
   28. shàng
   29. méi
   30. rén
   31. kàn
   32. guì
   33. shù
   34. bàn
   35. liě
   36.  
   37. cháng
   38. é
   39. 許多糕點,可月宮上沒人看桂樹咋辦咧?嫦娥
   40. biàn
   41. dēng
   42. chū
   43. le
   44. yīng
   45. pìn
   46. guǎng
   47. gào
   48.  
   49. yóu
   50. tiān
   51. gōng
   52. jiān
   53. guǎng
   54. diàn
   55. shì
   56. tái
   57. dēng
   58. 便登出了應聘廣告,由天宮夜間廣播電視臺登
   59. chū
   60.  
   61. guǎng
   62. gào
   63. gāng
   64. děng
   65. chù
   66. biàn
   67. lái
   68. le
   69. jiào
   70. gāng
   71. de
   72. xiǎo
   73. hún
   74. hún
   75.  
   76. yuán
   77. 出,廣告剛等處便來了個叫吳剛的小混混,原
   78. lái
   79. yuán
   80. lái
   81. gōng
   82. de
   83. lǎo
   84. bǎn
   85. yǒu
   86. de
   87. dāng
   88. zuò
   89. chū
   90. tǒng
   91.  
   92. hái
   93. 來他原來公司的老板有的把他當做出氣筒,還
   94. yǒu
   95. chǒu
   96. lǎo
   97. bǎn
   98. zūn
   99. xīn
   100. tài
   101. qiáng
   102. le
   103.  
   104. gāng
   105.             
   106. suì
   107. de
   108. yòu
   109. xiǎo
   110. 有一個丑老板自尊心太強了,把吳剛1700歲的幼小
   111. xīn
   112. líng
   113. shòu
   114. dào
   115. le
   116. chuàng
   117. shāng
   118.  
   119.  
   120. zhù
   121.  
   122. tiān
   123. shàng
   124.       
   125. nián
   126. shàng
   127.             
   128. nián
   129.  
   130. gāng
   131. dào
   132. 心靈受到了創傷,(注:天上17年地上1700年)剛到
   133. zhè
   134.  
   135. cháng
   136. é
   137. biàn
   138. duì
   139. shuō
   140.  
   141.  
   142. hǎo
   143.  
   144. qǐng
   145. guò
   146.    
   147. guān
   148. nán
   149. guān
   150. biàn
   151. 這里,嫦娥便對他說:“你好,請過3關難關便
   152. yīng
   153. pìn
   154. chéng
   155. gōng
   156.  
   157. xiàn
   158. zài
   159. kāi
   160. shǐ
   161.  
   162.  
   163. chā
   164.  
   165. shēng
   166. hòu
   167. biàn
   168. diào
   169. 可應聘成功,現在開始!“咔嚓”一聲后便掉
   170. le
   171.  
   172. zhì
   173. yǒng
   174. chōng
   175. guān
   176.  
   177. de
   178. diǎn
   179. shàng
   180.  
   181. gāng
   182. 入了一個酷似“智勇大沖關”的起點上,吳剛
   183. pǎo
   184. le
   185.             
   186. nián
   187. de
   188. shí
   189. jiān
   190. biàn
   191. pǎo
   192. wán
   193. le
   194.  
   195.  
   196. zhōng
   197.  
   198.  
   199.  
   200.  
   201. pǎo
   202. wán
   203. 跑了1000年的時間便跑完了,“終……于……跑完
   204. le
   205.  
   206.  
   207. gāng
   208. shēng
   209. de
   210. shuō
   211. zhe
   212.  
   213.  
   214. gōng
   215. guò
   216. guān
   217.  
   218. 了!”吳剛大聲的說著,“恭喜過關”玉兔不
   219. zhī
   220. zài
   221. shuō
   222. zhe
   223.  
   224. rán
   225.  
   226. gāng
   227. yòu
   228. diào
   229. jìn
   230. le
   231. de
   232. èr
   233. guān
   234.  
   235. suī
   236. 知在哪說著,忽然,吳剛又掉進了的二關,雖
   237. shuō
   238. gāng
   239. jīn
   240. què
   241. shì
   242. xún
   243. cháng
   244. de
   245. dōng
   246.  
   247. 說吳剛力氣大可今日卻是一個不尋常的東西:
   248. lún
   249. míng
   250. yuè
   251. yíng
   252. miàn
   253. xià
   254.  
   255. gāng
   256. jié
   257. de
   258. zhe
   259.  
   260. guò
   261. le
   262. 一輪明月迎面壓下,吳剛竭力的舉著,過了不
   263. zhī
   264. duō
   265. jiǔ
   266.  
   267. yòu
   268. chuán
   269. lái
   270. le
   271.  
   272. gōng
   273. guò
   274. guān
   275.  
   276. de
   277. shēng
   278. yīn
   279.  
   280. 知多久,又傳來了玉兔“恭喜過關”的聲音,
   281. méi
   282. děng
   283. gāng
   284. xiū
   285. biàn
   286. diào
   287. le
   288. sān
   289. guān
   290.  
   291. cháng
   292. é
   293. zhèng
   294. zhàn
   295. zài
   296. 沒等吳剛休息便掉入了第三關,嫦娥正站在那
   297. duì
   298. gāng
   299. shuō
   300.  
   301.  
   302. hái
   303. cuò
   304. ma
   305.  
   306. qǐng
   307. guò
   308. zuì
   309. hòu
   310. 里對吳剛說:呵呵!力氣還不錯嘛,請過最后
   311. guān
   312.  
   313.  
   314. huà
   315. yīn
   316. gāng
   317. luò
   318.  
   319. biàn
   320. chuán
   321. lái
   322.  
   323. dōng
   324. dōng
   325. dōng
   326.  
   327. de
   328. jiǎo
   329. 一關!”話音剛落,便傳來“咚咚咚”的腳步
   330. shēng
   331.  
   332. gāng
   333. zāo
   334. xìng
   335.  
   336.  
   337.  
   338.  
   339. shuāi
   340. dǎo
   341. le
   342.  
   343.  
   344. guān
   345. zhòng
   346.  
   347. 聲,吳剛遭遇不幸……――摔倒了!(觀眾:
   348.  
   349.  
   350.  
   351.  
   352.  
   353. wa
   354.  
   355. shǐ
   356. zǎi
   357.  
   358. kàn
   359. de
   360. diàn
   361.  
   362. ――!)“哇!史迪仔!看我的無敵電鋸!雅
   363. hēi
   364.  
   365.  
   366.  
   367. hōng
   368.  
   369. shǐ
   370. zǎi
   371. hōng
   372. rán
   373. bào
   374. zhà
   375.  
   376.  
   377. wa
   378.  
   379. de
   380. máo
   381. 黑!”“轟”史迪仔轟然爆炸!“哇!我的毛
   382. róng
   383. wán
   384.  
   385.  
   386. cháng
   387. é
   388. cǎn
   389. jiào
   390.  
   391.  
   392.  
   393. gāng
   394.  
   395.          
   396. ba
   397.  
   398.  
   399.  
   400. 絨玩具!”嫦娥慘叫!“吳!剛!***吧!”“媽
   401. ya
   402.  
   403. zěn
   404. me
   405. gēn
   406. hóng
   407. tài
   408. láng
   409. yàng
   410. huì
   411. shuǎ
   412. píng
   413. guō
   414. ā
   415.  
   416. jiù
   417. mìng
   418. 呀!怎么跟紅太狼一樣會耍平底鍋啊!救命喲
   419.  
   420.  
   421.  
   422. páng
   423. páng
   424.  
   425.  
   426. gāng
   427.  
   428. yào
   429. tiáo
   430. jiàn
   431. de
   432. wéi
   433. kǎn
   434. !”“磅磅”“吳剛,我要你無條件的為我砍
   435. shù
   436.  
   437.  
   438.  
   439. hǎo
   440. hǎo
   441.  
   442.  
   443. gāng
   444. lián
   445. lián
   446.  
   447.  
   448. 樹!”“好好!”吳剛連連苦……
   449.  
   450.  
   451. zhī
   452. xià
   453.  
   454. gāng
   455. gōng
   456. zuò
   457.  
   458. dào
   459.  
   460. qǐng
   461. kàn
   462.  欲知下集《吳剛工作記》到底如何,請看
   463. xià
   464.  
   465.  
   466. guǒ
   467. shí
   468. zài
   469. děng
   470.  
   471. kāi
   472. tiáo
   473. jié
   474. jìng
   475. ba
   476.  
   477. 下集!(如果實在等不急,我也開條捷徑吧!
   478. qǐng
   479. jiā
   480.       
   481.  
   482.                               
   483.  
   484.  
   485. 請加我QQ1241236594!)
   486.  
   487.  
   488.  
     
    無注音版:吳剛應聘記
     
     很久很久以前,嫦娥非常想念后羿便做了許多糕點,可月宮上沒人看桂樹咋辦咧?嫦娥便登出了應聘廣告,由天宮夜間廣播電視臺登出,廣告剛等處便來了個叫吳剛的小混混,原來他原來公司的老板有的把他當做出氣筒,還有一個丑老板自尊心太強了,把吳剛1700歲的幼小心靈受到了創傷,(注:天上17年地上1700年)剛到這里,嫦娥便對他說:“你好,請過3關難關便可應聘成功,現在開始!“咔嚓”一聲后便掉入了一個酷似“智勇大沖關”的起點上,吳剛跑了1000年的時間便跑完了,“終……于……跑完了!”吳剛大聲的說著,“恭喜過關”玉兔不知在哪說著,忽然,吳剛又掉進了的二關,雖說吳剛力氣大可今日卻是一個不尋常的東西:一輪明月迎面壓下,吳剛竭力的舉著,過了不知多久,又傳來了玉兔“恭喜過關”的聲音,沒等吳剛休息便掉入了第三關,嫦娥正站在那里對吳剛說:呵呵!力氣還不錯嘛,請過最后一關!”話音剛落,便傳來“咚咚咚”的腳步聲,吳剛遭遇不幸……――摔倒了!(觀眾:――!)“哇!史迪仔!看我的無敵電鋸!雅黑!”“轟”史迪仔轟然爆炸!“哇!我的毛絨玩具!”嫦娥慘叫!“吳!剛!***吧!”“媽呀!怎么跟紅太狼一樣會耍平底鍋啊!救命喲!”“磅磅”“吳剛,我要你無條件的為我砍樹!”“好好!”吳剛連連苦……
     欲知下集《吳剛工作記》到底如何,請看下集!(如果實在等不急,我也開條捷徑吧!請加我QQ:1241236594!)
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.cp9776.com:洛川县| www.pmw2bol.com:上虞市| www.jnlezuo.com:商洛市| www.bebeksekeri-tr.com:杭锦旗| www.freebie-host.com:长沙市| www.benhvienungthu.com:旬邑县| www.dllzjt.com:桐梓县| www.687090.com:南充市| www.waynell.com:红原县| www.msplg.com:电白县| www.alemdagemlakkonut.com:黄陵县| www.playing-roulette.net:石渠县| www.ppxsp.com:五台县| www.chenxuan88.com:博白县| www.jinzhouqu.com:平谷区| www.societyofweddingplanners.com:久治县| www.christoph-behrmann.com:沈丘县| www.rbdp668.com:南乐县| www.w-wha.org:屏山县| www.zhouyuzheng.com:徐水县| www.aumetrodeslilas.com:浦县| www.myo89.com:平陆县| www.caboverdedesign.com:滨州市| www.99069ii.com:如皋市| www.joannaselby.com:黑河市| www.borrevannet.net:黄骅市| www.zsgaori.com:防城港市| www.biosourcepharm.com:麻江县| www.walterosorio.net:蕲春县| www.sidewaysmilk.com:淮阳县| www.implantdentalve.com:延寿县| www.suntopcar.com:南开区| www.cmbgift.com:余江县| www.tangyangshop.com:刚察县| www.genesis-int-corp.com:南平市| www.hbtzn.com:雷波县| www.rerrt.com:阳原县| www.payrollmaturity.com:乐清市| www.kerala-honeymoon-packages.com:灌阳县| www.40photography.com:紫阳县| www.ltswordpress.com:中超| www.thedrugtest.net:漠河县| www.gparkin.com:衡水市| www.linmaomiaomu.com:哈密市| www.bihanorantiqha.com:新巴尔虎左旗| www.actuneups.com:河西区| www.mgxsp.com:谷城县| www.izhuoji.net:英吉沙县| www.majohairbraiding.com:贵阳市| www.wow-bakes.com:卓资县| www.rpgint.com:开封市| www.1288ddz.com:大兴区| www.mowabike.com:怀化市| www.leonardhaleyelectric.com:龙江县| www.bmwholding.com:资中县| www.medianewslive.com:通道| www.birlacitywaterpark.com:大余县| www.seocontest2008.com:墨玉县| www.twosojourners.com:饶阳县| www.jgwgb.com:高邮市| www.ninaseattle.com:平潭县| www.amysplaceforyouth.org:曲水县| www.xnrkjsw.com:琼结县| www.juanchinchoncha.com:永寿县| www.megahjayatenda.com:田阳县| www.idcmk.com:滨海县| www.cdtnjx.com:阳曲县| www.burwoodrsl.com:莎车县| www.reewallpapers.com:改则县| www.cesnievyemekleri.com:剑阁县| www.kendemao.com:莒南县| www.sqyztzzxyxgs.com:武夷山市| www.626190.com:合阳县| www.danielelise.com:进贤县| www.well39.com:林芝县| www.499310.com:静乐县| www.puzzle-tours.com:潮州市| www.cnmjjqj.com:凤冈县| www.csoam.com:广元市| www.sky161.com:泸州市| www.223980.com:抚宁县| www.swaggjewels.com:微博| www.szbxmchess.com:渭源县| www.compassionhealing.com:会东县|