• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 少年夢,中國夢

    少年夢,中國夢

   3.  
   4.  
   5. mèng
   6. xiǎng
   7. shì
   8. shí
   9. me
   10.  
   11. zài
   12. mài
   13. huǒ
   14. chái
   15. xiǎo
   16. hái
   17. yǎn
   18.  
   19. mèng
   20. xiǎng
   21.  夢想是什么?在賣火柴小女孩眼里,夢想
   22. shì
   23. piāo
   24. xiāng
   25. de
   26. kǎo
   27. é
   28.  
   29. shì
   30. nǎi
   31. nǎi
   32. wēn
   33. nuǎn
   34. de
   35. shuāng
   36.  
   37. zài
   38. dèng
   39. píng
   40. 是飄香的烤鵝,是奶奶溫暖的雙臂。在鄧亞萍
   41. yǎn
   42.  
   43. mèng
   44. xiǎng
   45. shì
   46. jiān
   47. chí
   48. xīn
   49. zhōng
   50. yǒng
   51. shū
   52. de
   53. xìn
   54. niàn
   55.  
   56. zhī
   57. yào
   58. 眼里,夢想是堅持心中永不服輸的信念,只要
   59. kěn
   60.  
   61. jiù
   62. dìng
   63. néng
   64. gòu
   65. chéng
   66. gōng
   67.  
   68. zài
   69. jiāo
   70. shuǐ
   71. dào
   72. zhī
   73. 你肯努力,就一定能夠成功。在雜交水稻之父
   74. yuán
   75. lóng
   76. píng
   77. de
   78. yǎn
   79.  
   80. mèng
   81. xiǎng
   82. shì
   83.  
   84. jiāo
   85. shuǐ
   86. dào
   87. de
   88. jīng
   89. gǎn
   90. xiàng
   91. gāo
   92. 袁隆平的眼里,夢想是“雜交水稻的莖稈像高
   93. liáng
   94. yàng
   95. gāo
   96.  
   97. suì
   98. xiàng
   99. sǎo
   100. zhǒu
   101. yàng
   102.  
   103. dào
   104. xiàng
   105. táo
   106. 粱一樣高,穗子像掃帚一樣大,稻谷像葡萄一
   107. yàng
   108. jié
   109. chuàn
   110. chuàn
   111.  
   112.  
   113.    
   114. mèng
   115. xiǎng
   116. shì
   117. tíng
   118. tàn
   119. suǒ
   120. 樣結得一串串”, 夢想是不停地突破和探索
   121.  
   122. shì
   123. fēng
   124. de
   125. xiǎng
   126. xiàng
   127. dǎn
   128. de
   129. chuàng
   130. zào
   131.  
   132. ,是豐富的想象和大膽的創造。
   133.  
   134.  
   135. mèng
   136. xiǎng
   137. shì
   138. měi
   139. de
   140.  
   141. shì
   142. rén
   143. xīn
   144. zuì
   145. měi
   146. de
   147. wàng
   148.  
   149. měi
   150.  夢想是美麗的,它是人心底最美的期望。每
   151. rén
   152. dōu
   153. yǒu
   154. mèng
   155.  
   156. zài
   157. tóng
   158. de
   159. shí
   160. mèng
   161. huì
   162. biàn
   163.  
   164. néng
   165. 個人都有夢,在不同的時期夢也會變,它可能
   166. shì
   167. hěn
   168. de
   169. mèng
   170.  
   171. néng
   172. zhī
   173. shì
   174. xiǎo
   175. xiǎo
   176. de
   177. mèng
   178.  
   179. dàn
   180. shì
   181.    
   182. 不是很大的夢,可能只是一個小小的夢,但是
   183.    
   184.    
   185.    
   186. mèng
   187. biàn
   188. huì
   189. chéng
   190. le
   191. zhōng
   192. guó
   193. mèng
   194.  
   195. xiàn
   196. zài
   197. de
   198. mèng
   199. xiǎng
   200. hái
   201. 13 億個夢便匯成了中國夢。我現在的夢想還
   202. dào
   203. hóng
   204. yáng
   205. zhōng
   206. guó
   207. wén
   208. míng
   209. guó
   210. de
   211. chuán
   212. tǒng
   213. shēn
   214.  
   215. méi
   216. yǒu
   217. 達不到弘揚中國文明古國的傳統深度,也沒有
   218. shí
   219. me
   220. tài
   221. de
   222. zhì
   223. yuàn
   224.  
   225. zhī
   226. shì
   227. zuò
   228. tōng
   229. rén
   230.  
   231. zuò
   232. míng
   233. 什么太大的志愿,只是做一個普通人,做一名
   234. shè
   235. yǐng
   236. shī
   237.  
   238. 攝影師。
   239.  
   240.  
   241. zhè
   242. mèng
   243. hěn
   244. xiǎo
   245.  
   246. suī
   247. rán
   248. shì
   249. jìn
   250. chǎn
   251. shēng
   252. de
   253.  
   254. dàn
   255. què
   256. xiàng
   257.  這個夢很小,雖然是近期產生的,但它卻像
   258. mào
   259. shèng
   260. de
   261. cān
   262. tiān
   263. shù
   264. shēn
   265. shēn
   266. de
   267. zhā
   268. gēn
   269. zài
   270. de
   271. xīn
   272. tóu
   273.  
   274. 一棵茂盛的參天大樹深深的扎根在我的心頭。
   275. shí
   276.  
   277. diàn
   278. shì
   279. shàng
   280. zhèng
   281. fàng
   282. zhe
   283. guān
   284. shì
   285. jiè
   286. de
   287. měi
   288. fēng
   289. 那時,電視上正播放著關于世界各地的美麗風
   290. jǐng
   291.  
   292. de
   293. fēng
   294. jǐng
   295. zhēn
   296. shì
   297. tài
   298. měi
   299. le
   300.  
   301. lián
   302. mián
   303. duàn
   304. de
   305. shān
   306. chuān
   307. 景。那里的風景真是太美了!連綿不斷的山川
   308. jiù
   309. xiàng
   310. tiáo
   311. wān
   312. yán
   313. de
   314. lóng
   315.    
   316. gāo
   317. sǒng
   318. yún
   319. de
   320. shān
   321. fēng
   322. shàng
   323. yǐn
   324. cáng
   325. zhe
   326. 就像一條蜿蜒的巨龍;高聳入云的山峰上隱藏著
   327. zhǒng
   328. zhǒng
   329. wéi
   330. rén
   331. zhī
   332. de
   333.  
   334. xiè
   335. qiān
   336. de
   337. bào
   338. xíng
   339. chéng
   340. 種種不為人知的秘密。一瀉千里的瀑布形成一
   341. de
   342. lián
   343.  
   344. duǒ
   345. yòu
   346. duǒ
   347. bèi
   348. de
   349. làng
   350. huā
   351. zhuàng
   352. 個大大的雨簾,一朵又一朵被擊起的浪花撞擊
   353. zhe
   354. shàng
   355. de
   356. yán
   357. shí
   358.  
   359. zhèn
   360. ěr
   361. lóng
   362.  
   363.  
   364. de
   365. 著河上的巖石,震耳欲聾,此起彼伏;巨大的
   366. bào
   367. hòu
   368. miàn
   369. shì
   370. céng
   371. yòu
   372. céng
   373. de
   374. yán
   375. shí
   376.  
   377. yán
   378. shí
   379. xià
   380. miàn
   381. 瀑布后面是一層又一層崎嶇的巖石,巖石下面
   382. jìng
   383. mǎn
   384. le
   385. yòu
   386. xiǎo
   387. de
   388. yàn
   389.  
   390. diǎn
   391. zhuì
   392. 竟布滿了一個又一個大小不一的雨燕窩!點綴
   393. zài
   394. yán
   395. xià
   396. shù
   397. qiān
   398. de
   399. yàn
   400. ràng
   401. chōng
   402. mǎn
   403. le
   404. shēng
   405. 在巖壁下數以千計的雨燕窩讓它充滿了勃勃生
   406.  
   407. xióng
   408. wěi
   409. de
   410. zhǎng
   411. chéng
   412. xiàng
   413. tiáo
   414. zhǎng
   415. lóng
   416.  
   417. zài
   418. chóng
   419. shān
   420. jun
   421. lǐng
   422. 機!氣魄雄偉的長城像一條長龍,在崇山峻嶺
   423. zhī
   424. jiān
   425. wān
   426. yán
   427. pán
   428. xuán
   429.  
   430. xiàng
   431. zhēng
   432. zhe
   433. men
   434. wěi
   435. de
   436. zhōng
   437. huá
   438. mín
   439.  
   440. 之間蜿蜒盤旋,象征著我們偉大的中華民族。
   441.  
   442.  
   443. miàn
   444. duì
   445. yǎn
   446. qián
   447. de
   448. yóu
   449. shì
   450. wài
   451. táo
   452. yuán
   453. de
   454. měi
   455. jǐng
   456.  
   457. jìn
   458. ……面對眼前的猶如世外桃源的美景,我不禁
   459. gǎn
   460. tàn
   461.  
   462.  
   463. shè
   464. xiàng
   465. shī
   466. zhēn
   467. hài
   468.  
   469. néng
   470. fēng
   471. jǐng
   472. pāi
   473. me
   474. piāo
   475. 感嘆:“攝像師真厲害,能把風景拍得那么漂
   476. liàng
   477.  
   478. guǒ
   479. shì
   480. shè
   481. xiàng
   482. shī
   483.  
   484. shì
   485. shì
   486. néng
   487. pāi
   488. chū
   489. 亮!如果我也是一個攝像師,是不是也能拍出
   490. zhè
   491. me
   492. měi
   493. de
   494. fēng
   495. jǐng
   496. ne
   497.  
   498.  
   499. yīn
   500.  
   501. jiù
   502. yǒu
   503. le
   504. zuò
   505. shè
   506. 這么美的風景呢?”因此,我就有了一個做攝
   507. xiàng
   508. shī
   509. de
   510. mèng
   511. xiǎng
   512.  
   513. 像師的夢想。
   514.  
   515.  
   516. cóng
   517. yǒu
   518. le
   519. zhè
   520. xiǎng
   521.  
   522. yǒu
   523. yóu
   524.  
   525. pāi
   526. zhào
   527.  
   528. jiù
   529.  自從有了這個理想,一有旅游,拍照,我就
   530. zhe
   531. zhào
   532. xiàng
   533. zhào
   534. lái
   535. zhào
   536.  
   537. zhī
   538. yào
   539. kàn
   540. dào
   541. shí
   542. me
   543.  
   544. jiù
   545. zhào
   546. 拿著照相機照來照去;只要我看到什么,就照
   547. shí
   548. me
   549.  
   550. guān
   551. chá
   552. néng
   553. zhèn
   554. hàn
   555. rén
   556. xīn
   557. de
   558. měi
   559. jiǎo
   560. luò
   561.  
   562. jìn
   563. guǎn
   564. 什么,觀察能震撼人心的每一個角落。盡管我
   565. méi
   566. yǒu
   567. shù
   568. qīng
   569. de
   570. zhào
   571. xiàng
   572.  
   573. méi
   574. yǒu
   575. yǒu
   576. zhe
   577. měi
   578. 沒有數碼清晰的照相機,沒有去有著各色美麗
   579. fēng
   580. jǐng
   581. de
   582. yóu
   583. shèng
   584.  
   585. méi
   586. yǒu
   587. měi
   588. dòng
   589. rén
   590. de
   591. míng
   592. 風景的旅游勝地,也沒有一個美麗動人的名模
   593. ràng
   594. zhào
   595. xiàng
   596.  
   597. dàn
   598. réng
   599. huì
   600. fàng
   601.  
   602. jìn
   603. guǎn
   604. zhè
   605. mèng
   606. 讓我照相,但我仍不會放棄努力,盡管這個夢
   607. xiǎng
   608. hěn
   609. yáo
   610. yuǎn
   611.  
   612. dàn
   613. réng
   614. huì
   615. tíng
   616. zhǐ
   617. zhuī
   618. qiú
   619.  
   620. jìn
   621. guǎn
   622. zài
   623. 想距我很遙遠,但我仍不會停止追求,盡管在
   624. shí
   625. xiàn
   626. mèng
   627. xiǎng
   628. de
   629. guò
   630. chéng
   631. zhōng
   632.  
   633. huì
   634. yǒu
   635. hěn
   636. duō
   637. de
   638. cuò
   639. shé
   640. shù
   641. de
   642. 實現夢想的過程中,會有很多的挫折和無數的
   643. nán
   644.  
   645. dàn
   646. réng
   647. huì
   648. huī
   649. xīn
   650. sàng
   651.  
   652. yīn
   653. wéi
   654. xiàng
   655. xìn
   656.  
   657. zhī
   658. 磨難,但我仍不會灰心喪氣,因為我相信,只
   659. yǒu
   660. jīng
   661. bān
   662. de
   663. liàn
   664.  
   665. cái
   666. néng
   667. liàn
   668. chū
   669. chuàng
   670. zào
   671. tiān
   672. táng
   673. de
   674. 有經歷地獄般的磨練,才能練出創造天堂的力
   675. liàng
   676.  
   677. zhī
   678. yǒu
   679. liú
   680. guò
   681. xuè
   682. de
   683. shǒu
   684. zhǐ
   685.  
   686. cái
   687. néng
   688. dàn
   689. chū
   690. shì
   691. jiān
   692. de
   693. jué
   694. xiǎng
   695. 量;只有流過血的手指,才能彈出世間的絕響
   696.  
   697. zhī
   698. yǒu
   699. jīng
   700. kùn
   701. nán
   702. cuò
   703. shé
   704.  
   705. cái
   706. néng
   707. shí
   708. xiàn
   709. de
   710. mèng
   711. xiǎng
   712. ;只有經歷困難和挫折,才能實現自己的夢想
   713.  
   714.  
   715.  
   716. zhī
   717. dào
   718.  
   719. xiàn
   720. zài
   721. duì
   722. shè
   723. yǐng
   724. de
   725. zhī
   726. shí
   727. le
   728. jiě
   729. de
   730. bìng
   731.  我知道,自己現在對攝影的知識了解的并不
   732. me
   733. tòu
   734. chè
   735.  
   736. dàn
   737. shì
   738.  
   739. shǎo
   740. chéng
   741. duō
   742. ma
   743.  
   744. suǒ
   745.  
   746. men
   747. 那么透徹,但是,積少成多嘛!所以,我們必
   748. xué
   749. xià
   750.  
   751. zhè
   752. yàng
   753. cái
   754. yǒu
   755. néng
   756. wán
   757. chéng
   758. de
   759. mèng
   760. xiǎng
   761. 須努力學下去,這樣才有可能完成自己的夢想
   762.  
   763. lùn
   764. wěi
   765. fǒu
   766.  
   767. men
   768. dōu
   769. yīng
   770. duì
   771. men
   772. de
   773. shēng
   774. mìng
   775. 。無論偉大與否,我們都應對得起我們的生命
   776.  
   777. duì
   778. de
   779. shēng
   780. mìng
   781. zuò
   782. chū
   783. xiē
   784. jīng
   785. měi
   786. de
   787. huí
   788. kuì
   789.  
   790. ,對自己的生命做出一些精美的回饋。
   791.  
   792.  
   793. ràng
   794. men
   795. měi
   796. rén
   797. dōu
   798. fàng
   799. fēi
   800. mèng
   801. xiǎng
   802. de
   803. ba
   804.  
   805. men
   806. de
   807.  讓我們每個人都放飛夢想的鴿子吧,我們的
   808. mèng
   809.  
   810. zhōng
   811. guó
   812. de
   813. mèng
   814.  
   815. ràng
   816. men
   817. jiā
   818. yóu
   819.  
   820. xié
   821. shǒu
   822. gòng
   823. chuàng
   824. 夢,中國的夢,讓我們一起加油,攜手共創祖
   825. guó
   826. měi
   827. hǎo
   828. míng
   829. tiān
   830.  
   831. 國美好明天!
   832.  
   833.  
   834.  
   835.  
   836.  
   837.  
   838.  
   839.  
   840.  
   841.  
   842.  
   843.  
   844.  
   845.  
   846.  
   847.  
   848.  
   849.  
   850.  
   851.  
   852.  
   853.  
   854.  
   855.  
   856.  
   857.  
   858.    
   859.  
   860.  
   861.  
   862.  
   863.  
   864.  
   865.  
   866.  
   867.  
   868.  
     
    無注音版:少年夢,中國夢
     夢想是什么?在賣火柴小女孩眼里,夢想是飄香的烤鵝,是奶奶溫暖的雙臂。在鄧亞萍眼里,夢想是堅持心中永不服輸的信念,只要你肯努力,就一定能夠成功。在雜交水稻之父袁隆平的眼里,夢想是“雜交水稻的莖稈像高粱一樣高,穗子像掃帚一樣大,稻谷像葡萄一樣結得一串串”, 夢想是不停地突破和探索,是豐富的想象和大膽的創造。
     夢想是美麗的,它是人心底最美的期望。每個人都有夢,在不同的時期夢也會變,它可能不是很大的夢,可能只是一個小小的夢,但是 13 億個夢便匯成了中國夢。我現在的夢想還達不到弘揚中國文明古國的傳統深度,也沒有什么太大的志愿,只是做一個普通人,做一名攝影師。
     這個夢很小,雖然是近期產生的,但它卻像一棵茂盛的參天大樹深深的扎根在我的心頭。那時,電視上正播放著關于世界各地的美麗風景。那里的風景真是太美了!連綿不斷的山川就像一條蜿蜒的巨龍;高聳入云的山峰上隱藏著種種不為人知的秘密。一瀉千里的瀑布形成一個大大的雨簾,一朵又一朵被擊起的浪花撞擊著河上的巖石,震耳欲聾,此起彼伏;巨大的瀑布后面是一層又一層崎嶇的巖石,巖石下面竟布滿了一個又一個大小不一的雨燕窩!點綴在巖壁下數以千計的雨燕窩讓它充滿了勃勃生機!氣魄雄偉的長城像一條長龍,在崇山峻嶺之間蜿蜒盤旋,象征著我們偉大的中華民族。……面對眼前的猶如世外桃源的美景,我不禁感嘆:“攝像師真厲害,能把風景拍得那么漂亮!如果我也是一個攝像師,是不是也能拍出這么美的風景呢?”因此,我就有了一個做攝像師的夢想。
     自從有了這個理想,一有旅游,拍照,我就拿著照相機照來照去;只要我看到什么,就照什么,觀察能震撼人心的每一個角落。盡管我沒有數碼清晰的照相機,沒有去有著各色美麗風景的旅游勝地,也沒有一個美麗動人的名模讓我照相,但我仍不會放棄努力,盡管這個夢想距我很遙遠,但我仍不會停止追求,盡管在實現夢想的過程中,會有很多的挫折和無數的磨難,但我仍不會灰心喪氣,因為我相信,只有經歷地獄般的磨練,才能練出創造天堂的力量;只有流過血的手指,才能彈出世間的絕響;只有經歷困難和挫折,才能實現自己的夢想。
     我知道,自己現在對攝影的知識了解的并不那么透徹,但是,積少成多嘛!所以,我們必須努力學下去,這樣才有可能完成自己的夢想。無論偉大與否,我們都應對得起我們的生命,對自己的生命做出一些精美的回饋。
     讓我們每個人都放飛夢想的鴿子吧,我們的夢,中國的夢,讓我們一起加油,攜手共創祖國美好明天!
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-08 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.redstaterebels.org:贺州市| www.mlrsyu.com:克山县| www.ylahl.com:祥云县| www.activeppcturkiye.com:海盐县| www.new-vibrations.com:闽侯县| www.lcompuserve.com:阳曲县| www.aoneproduct.com:晋州市| www.premium-bux.com:呈贡县| www.anapanasatiyoga.net:巨野县| www.zybrickmachine.com:南开区| www.ninaseattle.com:新邵县| www.881501.com:舟山市| www.everyounggroup.com:普格县| www.dizdiva.com:佛教| www.supplementstestosterone.com:日照市| www.pd553.com:山东省| www.bjbthj.com:金川县| www.a2bcourierservice.com:双辽市| www.madisonkungfu.com:吉安市| www.manytronics.com:广汉市| www.the-green-find.com:和静县| www.hysmzx.com:陇南市| www.twiceisniceshop.org:天津市| www.ddbsw.com:定日县| www.arcadaproductions.com:台中县| www.siemensxl.com:双流县| www.snsenggs.com:襄垣县| www.cloudhostingcity.com:宕昌县| www.tjsj168.com:龙山县| www.hnhuidasw.com:肇源县| www.jishou5.com:安仁县| www.firden.com:仁寿县| www.findadetoxnow.com:和顺县| www.sqyztzzxyxgs.com:贺兰县| www.zblongyun.com:安图县| www.creativeshoponline.com:始兴县| www.ccchz.com:昭通市| www.jwnal.cn:宁陕县| www.warcraftink.com:寻乌县| www.reindeerrowe.com:池州市| www.medicalhealthblog.com:宜都市| www.wwwzhenren.com:无棣县| www.slooking.com:绍兴县| www.xfkqf.com:苗栗县| www.nmgshanhua.com:通渭县| www.ypymw.cn:上饶县| www.avtomationline.net:弋阳县| www.huidenhd.com:财经| www.faplo.com:汨罗市| www.jiahoh.com:澳门| www.dongda-wood.com:商南县| www.convites-casamento.com:石林| www.tjgcwy.com:宁晋县| www.cufeedulx.com:桑植县| www.corpicontusi.com:彰化市| www.ipcstz-africa.org:黑河市| www.kneadinbread.com:菏泽市| www.ovomasturbador.com:津市市| www.doedoehuis.com:来宾市| www.shyfgy.com:册亨县| www.itao321.com:壶关县| www.zhanxun56.com:东乡族自治县| www.nwpglobal.com:东阿县| www.szqtouch.com:龙泉市| www.ox6o.com:土默特右旗| www.mowgliden.com:台北县| www.medicalhealthblog.com:循化| www.cccmlogistics.com:昌平区| www.aeul-subs.com:屯昌县| www.stguolvji.com:紫金县| www.onemiletrade.com:清水河县| www.jp-daigo.com:循化| www.betonaburi.com:三穗县| www.citybetgr.com:昔阳县| www.kennedypromotions.com:军事| www.hoausp.com:凤山市| www.mwakazi.com:通化县| www.xuiacona.com:铜鼓县| www.142126.com:南雄市| www.zgfysy.com:钟祥市| www.pnindustry.com:文水县| www.youchenfood.com:连江县| www.sjulnas.com:和田县| www.iclcsw.com:汝州市|