• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 六年級作文 -> 少年心中國夢

    少年心中國夢

   3.  
   4.  
   5. zài
   6. nián
   7. de
   8. shí
   9. hòu
   10.  
   11. hái
   12. shì
   13. shǎo
   14. nián
   15. xiān
   16. fēng
   17.  記得在一年級的時候,我還不是少年先鋒
   18. duì
   19. yuán
   20. shí
   21.  
   22. měi
   23. měi
   24. kàn
   25. jiàn
   26.  
   27. liù
   28. nián
   29. de
   30. jiě
   31. jiě
   32. 隊員時,每每看見五、六年級的大哥哥大姐姐
   33. men
   34. xiōng
   35. qián
   36. xiān
   37. yàn
   38. de
   39. hóng
   40. lǐng
   41. jīn
   42. zài
   43. fēi
   44. shí
   45.  
   46. zǒng
   47. huì
   48. qiān
   49. zhù
   50. de
   51. 們胸前鮮艷的紅領巾在飛舞時,總會牽住我的
   52. guāng
   53.  
   54. gōu
   55. de
   56. wàng
   57.  
   58. 目光,勾起我無比的渴望。
   59.  
   60.  
   61.    
   62. yǒu
   63. lǎo
   64. shī
   65. zài
   66. bān
   67. shàng
   68. gào
   69. men
   70. hǎo
   71. xiāo
   72.  
   73.  有一次老師在班上告訴我們一個好消息:如
   74. guǒ
   75. xué
   76. chéng
   77. hǎo
   78.  
   79. zhǐ
   80. wén
   81. míng
   82.  
   83.  
   84. jiù
   85. jìn
   86. 果學習成績好、舉止文明得體……就可以進入
   87. nián
   88. xīn
   89. shēng
   90. shǎo
   91. xiān
   92. duì
   93. yuán
   94. de
   95. míng
   96. dān
   97.  
   98. tīng
   99. dào
   100. zhè
   101. 一年級新生第一批少先隊員的名單里。聽到這
   102. xiāo
   103.  
   104. gāo
   105. xìng
   106. shǒu
   107. dǎo
   108. lái
   109.  
   110. zhè
   111. shì
   112. pàn
   113. 個消息,我高興得手舞足蹈起來,這可是我盼
   114. wàng
   115. jiǔ
   116. de
   117. mèng
   118. xiǎng
   119. ā
   120.  
   121. wéi
   122. le
   123. shí
   124. xiàn
   125. zhè
   126. mèng
   127. xiǎng
   128.  
   129. jiē
   130. xià
   131. lái
   132. 望許久的夢想啊!為了實現這個夢想,接下來
   133. xué
   134. gèng
   135. jiā
   136. le
   137.  
   138. méi
   139. guò
   140. duō
   141. jiǔ
   142.  
   143. lǎo
   144. shī
   145. zài
   146. xiān
   147. hóng
   148. de
   149. 我學習更加刻苦了。沒過多久,老師在鮮紅的
   150. guó
   151. xià
   152.  
   153. zài
   154. shù
   155. xiàn
   156. de
   157. guāng
   158. zhōng
   159.  
   160. xuān
   161. le
   162. nián
   163. 國旗下,在無數羨慕的目光中,宣讀了一年級
   164. shǎo
   165. xiān
   166. duì
   167. yuán
   168. de
   169. míng
   170. dān
   171.  
   172. ā
   173.  
   174. yǒu
   175. de
   176. míng
   177.  
   178.  
   179.  
   180. bié
   181. 少先隊員的名單:啊,有我的名字!!!別提
   182. yǒu
   183. duō
   184. dòng
   185.  
   186. 我有多激動!
   187.  
   188.  
   189. dào
   190. xiàn
   191. zài
   192. hái
   193. qīng
   194. chǔ
   195. xuān
   196. shì
   197.  
   198.  
   199. shì
   200. zhōng
   201. guó
   202.  到現在我還清楚地記得宣誓詞:“我是中國
   203. shǎo
   204. nián
   205. xiān
   206. fēng
   207. duì
   208. duì
   209. yuán
   210.  
   211. zài
   212. duì
   213. xià
   214. xuān
   215. shì
   216.  
   217. jué
   218. xīn
   219. zūn
   220. 少年先鋒隊隊員,我在隊旗下宣誓:我決心遵
   221. zhào
   222. zhōng
   223. guó
   224. gòng
   225. chǎn
   226. dǎng
   227. de
   228. lǐng
   229. dǎo
   230.  
   231. hǎo
   232. hǎo
   233. xué
   234.  
   235. hǎo
   236. hǎo
   237. gōng
   238. zuò
   239.  
   240. 照中國共產黨的領導,好好學習,好好工作,
   241. hǎo
   242. hǎo
   243. láo
   244. dòng
   245.  
   246. zhǔn
   247. bèi
   248. zhe
   249.  
   250. wéi
   251. gòng
   252. chǎn
   253. zhǔ
   254. shì
   255.  
   256. gòng
   257. xiàn
   258. chū
   259. 好好勞動,準備著:為共產主義事業,貢獻出
   260. qiē
   261. liàng
   262.  
   263.  
   264. xiān
   265. yàn
   266. de
   267. hóng
   268. lǐng
   269. jīn
   270. zài
   271. shàng
   272. suí
   273. fēng
   274. piāo
   275. 一切力量!”鮮艷的紅領巾在我脖子上隨風飄
   276. dòng
   277.  
   278. shì
   279. yào
   280. wéi
   281. fàng
   282. guāng
   283. cǎi
   284.  
   285. 動,我發誓要為她放光彩!
   286.  
   287.  
   288. xiōng
   289. qián
   290. de
   291. hóng
   292. lǐng
   293. jīn
   294.  
   295. jiù
   296. shì
   297. shuāng
   298.  
   299. yǎn
   300. jīng
   301.  
   302.  
   303. jiān
   304.  我胸前的紅領巾,就是一雙“眼睛”,監督
   305. zhe
   306. de
   307. dòng
   308.  
   309. yòu
   310. yán
   311. de
   312. qīn
   313.  
   314. 著我的一舉一動;又如一個嚴厲的母親,一個
   315. gǒu
   316. de
   317. lǎo
   318. shī
   319.  
   320. shí
   321. xǐng
   322. zhe
   323. de
   324.  
   325. wéi
   326. 一絲不茍的老師,時刻提醒著我的義務:為我
   327. de
   328. guó
   329. qīn
   330. zuò
   331. gòng
   332. xiàn
   333.  
   334. 的祖國母親做貢獻。
   335.  
   336.  
   337. dāng
   338. kàn
   339. jiàn
   340. luàn
   341. diū
   342. de
   343. shí
   344.  
   345. zǒng
   346. huì
   347. wān
   348. yāo
   349. jiǎn
   350. lái
   351. fàng
   352.  當我看見亂丟的垃圾時,總會彎腰撿起來放
   353. tǒng
   354.  
   355. kàn
   356. jiàn
   357. shuǐ
   358. zhōng
   359. piāo
   360. de
   361. dài
   362. shí
   363.  
   364. zǒng
   365. shì
   366. 入垃圾桶;看見水中漂浮的垃圾袋時,我總是
   367. xiǎng
   368. fāng
   369. shè
   370. lāo
   371. shàng
   372. lái
   373.  
   374. kàn
   375. jiàn
   376. dǎo
   377. zài
   378. biān
   379. de
   380. xiǎo
   381. huā
   382. xiǎo
   383. 想方設法去打撈上來;看見倒在路邊的小花小
   384. cǎo
   385. shí
   386.  
   387. zǒng
   388. yào
   389. men
   390. qīng
   391. qīng
   392. lái
   393.  
   394.  
   395. měi
   396. dāng
   397. 草時,我總要把它們輕輕地扶起來……每當我
   398. zuò
   399. wán
   400. zhè
   401. xiē
   402. shì
   403. qíng
   404. de
   405. shí
   406. hòu
   407.  
   408. dōu
   409. huì
   410. gǎn
   411. dào
   412. fēi
   413. cháng
   414. kāi
   415. xīn
   416.  
   417. 做完這些事情的時候,我都會感到非常開心!
   418. yào
   419. zhōng
   420. huá
   421. mín
   422. de
   423. chuán
   424. tǒng
   425. měi
   426. yáng
   427. guāng
   428.  
   429. ràng
   430. hóng
   431. lǐng
   432. 我要把中華民族的傳統美德發揚光大,讓紅領
   433. jīn
   434. xiào
   435. lái
   436.  
   437. xiào
   438. shì
   439. me
   440. càn
   441. làn
   442.  
   443. 巾也笑起來,笑得是那么燦爛!
   444.  
   445.  
   446.    
   447. màn
   448. màn
   449. zhǎng
   450. le
   451.  
   452. qián
   453. jiǔ
   454. diàn
   455. shì
   456. shàng
   457. de
   458. xīn
   459. wén
   460.  
   461.  慢慢地長大了,前不久電視上的一則新聞,
   462. shēn
   463. shēn
   464. dòng
   465. le
   466.  
   467.  
   468. zhōng
   469. guó
   470. mèng
   471. shì
   472. mín
   473. de
   474. mèng
   475.  
   476. shì
   477. měi
   478. 深深打動了我:“中國夢是民族的夢,也是每
   479. zhōng
   480. guó
   481. rén
   482. de
   483. mèng
   484.  
   485.  
   486. jìn
   487. píng
   488. zhǔ
   489. shuō
   490. dào
   491.  
   492. jìn
   493. 個中國人的夢。”習近平主席如此說到。習近
   494. píng
   495. zhǔ
   496. huà
   497. duì
   498. měi
   499. wèi
   500. zhōng
   501. huá
   502. ér
   503.  
   504. dōu
   505. yǒu
   506. yīn
   507. qiē
   508. de
   509. wàng
   510. 平主席話對每位中華兒女,都有殷切的期望和
   511. zhǔ
   512. tuō
   513.  
   514. hái
   515. yòng
   516. le
   517.  
   518. sān
   519.  
   520. lái
   521. zhǐ
   522. míng
   523. shí
   524. xiàn
   525.  
   526. zhōng
   527. 囑托。他還用了“三個必須”來指明實現“中
   528. guó
   529. mèng
   530.  
   531. de
   532. jìng
   533.  
   534. shí
   535. xiàn
   536. zhōng
   537. guó
   538. mèng
   539. zǒu
   540. zhōng
   541. guó
   542. dào
   543.  
   544. 國夢”的路徑:實現中國夢必須走中國道路;
   545. shí
   546. xiàn
   547. zhōng
   548. guó
   549. mèng
   550. hóng
   551. yáng
   552. zhōng
   553. guó
   554. jīng
   555. shén
   556.  
   557. shí
   558. xiàn
   559. zhōng
   560. guó
   561. mèng
   562. 實現中國夢必須弘揚中國精神;實現中國夢必
   563. níng
   564. zhōng
   565. guó
   566. liàng
   567.  
   568. shì
   569. ya
   570.  
   571. zhōng
   572. guó
   573. rén
   574. dōu
   575. yǒu
   576. de
   577. zhōng
   578. 須凝聚中國力量。是呀,中國人都有自己的中
   579. guó
   580. mèng
   581.  
   582. yīn
   583. wéi
   584. mèng
   585.  
   586. ér
   587. yǒu
   588. le
   589. cháng
   590. é
   591. èr
   592. hào
   593. bēn
   594. fàng
   595. zhe
   596. mèng
   597. 國夢,因為夢,而有了嫦娥二號繼續奔放著夢
   598. xiǎng
   599.  
   600. yīn
   601. wéi
   602. mèng
   603.  
   604. chū
   605. cāng
   606. háng
   607. zǒu
   608. shū
   609. xiě
   610. zhe
   611. tài
   612. kōng
   613. xiǎng
   614.  
   615. yīn
   616. wéi
   617. 想,因為夢,出艙行走書寫著太空理想,因為
   618. mèng
   619.  
   620. men
   621. chuàng
   622. zào
   623. chū
   624. lái
   625. shì
   626. jiè
   627. shàng
   628. zuì
   629. zhǎng
   630. de
   631. kuà
   632. hǎi
   633. qiáo
   634.  
   635.  
   636. 夢,我們創造出來世界上最長的跨海大橋……
   637. zhè
   638. duō
   639. duō
   640.  
   641. dōu
   642. shì
   643. yīn
   644. wéi
   645. mèng
   646. xiǎng
   647. de
   648. zhī
   649. chí
   650.  
   651. yīn
   652. wéi
   653. mèng
   654. xiǎng
   655. 這許多許多,都是因為夢想的支持,因為夢想
   656. de
   657.  
   658. 的努力!
   659.  
   660.  
   661. men
   662. zhí
   663. zhuī
   664. zhú
   665. zhe
   666. de
   667. mèng
   668. xiǎng
   669.  
   670. zhuī
   671. mèng
   672. de
   673. guò
   674. chéng
   675. zhōng
   676.  我們一直追逐著自己的夢想,追夢的過程中
   677.  
   678. yǒu
   679. háo
   680. de
   681. hǎn
   682.  
   683. yǒu
   684. xuān
   685. xiè
   686. de
   687. hǒu
   688.  
   689. dāng
   690. rán
   691.  
   692. ,有自豪的吶喊,也有宣泄的怒吼,當然,也
   693. huì
   694. yǒu
   695. xìn
   696. de
   697. wēi
   698. xiào
   699.  
   700. hái
   701. yǒu
   702. duàn
   703. de
   704. jiān
   705. chí
   706.  
   707. yǒu
   708. 會有自信的微笑,還有不斷努力的堅持,也有
   709. shān
   710. rán
   711. lèi
   712. xià
   713. de
   714. xīn
   715. suān
   716.  
   717. dàn
   718. shì
   719.  
   720. men
   721. huì
   722. fàng
   723. duì
   724. mèng
   725. xiǎng
   726. 潸然淚下的心酸,但是,我們不會放棄對夢想
   727. de
   728. zhuī
   729. qiú
   730. jiān
   731. shǒu
   732.  
   733. zhī
   734. yào
   735. jiān
   736. chí
   737.  
   738. jiù
   739. dìng
   740. huì
   741. kàn
   742. jiàn
   743. hòu
   744. 的追求與堅守,只要堅持,就一定會看見雨后
   745. de
   746. yáng
   747. guāng
   748.  
   749. 的陽光。
   750.  
   751.  
   752. shuō
   753. dào
   754. zhè
   755.  
   756. xiǎng
   757. dào
   758. le
   759. huà
   760.  
   761.  
   762. shǎo
   763. nián
   764. zhì
   765. guó
   766.  說到這里,我想到了一句話:“少年智則國
   767. zhì
   768.  
   769. shǎo
   770. nián
   771. guó
   772.  
   773. shǎo
   774. nián
   775. qiáng
   776. guó
   777. qiáng
   778.  
   779.  
   780. shí
   781. 智,少年富則國富,少年強則國強!”此時不
   782.  
   783. gèng
   784. dài
   785. shí
   786.  
   787. 努力,更待何時?
   788.  
   789.  
   790.  
     
    無注音版:少年心中國夢
     記得在一年級的時候,我還不是少年先鋒隊員時,每每看見五、六年級的大哥哥大姐姐們胸前鮮艷的紅領巾在飛舞時,總會牽住我的目光,勾起我無比的渴望。
     有一次老師在班上告訴我們一個好消息:如果學習成績好、舉止文明得體……就可以進入一年級新生第一批少先隊員的名單里。聽到這個消息,我高興得手舞足蹈起來,這可是我盼望許久的夢想啊!為了實現這個夢想,接下來我學習更加刻苦了。沒過多久,老師在鮮紅的國旗下,在無數羨慕的目光中,宣讀了一年級少先隊員的名單:啊,有我的名字!!!別提我有多激動!
     到現在我還清楚地記得宣誓詞:“我是中國少年先鋒隊隊員,我在隊旗下宣誓:我決心遵照中國共產黨的領導,好好學習,好好工作,好好勞動,準備著:為共產主義事業,貢獻出一切力量!”鮮艷的紅領巾在我脖子上隨風飄動,我發誓要為她放光彩!
     我胸前的紅領巾,就是一雙“眼睛”,監督著我的一舉一動;又如一個嚴厲的母親,一個一絲不茍的老師,時刻提醒著我的義務:為我的祖國母親做貢獻。
     當我看見亂丟的垃圾時,總會彎腰撿起來放入垃圾桶;看見水中漂浮的垃圾袋時,我總是想方設法去打撈上來;看見倒在路邊的小花小草時,我總要把它們輕輕地扶起來……每當我做完這些事情的時候,我都會感到非常開心!我要把中華民族的傳統美德發揚光大,讓紅領巾也笑起來,笑得是那么燦爛!
     慢慢地長大了,前不久電視上的一則新聞,深深打動了我:“中國夢是民族的夢,也是每個中國人的夢。”習近平主席如此說到。習近平主席話對每位中華兒女,都有殷切的期望和囑托。他還用了“三個必須”來指明實現“中國夢”的路徑:實現中國夢必須走中國道路;實現中國夢必須弘揚中國精神;實現中國夢必須凝聚中國力量。是呀,中國人都有自己的中國夢,因為夢,而有了嫦娥二號繼續奔放著夢想,因為夢,出艙行走書寫著太空理想,因為夢,我們創造出來世界上最長的跨海大橋……這許多許多,都是因為夢想的支持,因為夢想的努力!
     我們一直追逐著自己的夢想,追夢的過程中,有自豪的吶喊,也有宣泄的怒吼,當然,也會有自信的微笑,還有不斷努力的堅持,也有潸然淚下的心酸,但是,我們不會放棄對夢想的追求與堅守,只要堅持,就一定會看見雨后的陽光。
     說到這里,我想到了一句話:“少年智則國智,少年富則國富,少年強則國強!”此時不努力,更待何時?
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-28 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.krior.com:禄丰县| www.starsmadrid.com:灵川县| www.akazib.com:乐平市| www.zgzsygw.com:临清市| www.stefanie-scott.org:孝感市| www.shenqi5150.com:邵阳市| www.cp5527.com:寿阳县| www.aaotimepasskarain.com:永和县| www.lakestreettrading.com:洪泽县| www.ryccc.com:油尖旺区| www.carandpetspa.com:和林格尔县| www.gztbyf.com:汉阴县| www.paperswall.net:扬州市| www.japane3.com:栖霞市| www.calendergirlz.com:曲沃县| www.py556.com:新昌县| www.dantealighieribsb.com:克拉玛依市| www.fulibat.com:崇仁县| www.lumuse.com:濮阳县| www.heidiphotographers.com:广宁县| www.foodboxmenu.com:镇康县| www.african-solar.com:琼海市| www.hg39799.com:青岛市| www.parrotfm.com:开封县| www.the13thgeek.net:永丰县| www.dl235.com:泗洪县| www.ticfilm.com:堆龙德庆县| www.vampiresathruz.com:呈贡县| www.pstee.com:天镇县| www.mdgc360.com:东兰县| www.nordea-im.com:庆安县| www.prosiectgwyrdd.com:迭部县| www.seahog004.com:苏尼特左旗| www.burwoodrsl.com:全州县| www.huanxiangtong.com:宁化县| www.gupwz.com:海南省| www.notarydmv.com:河池市| www.anotherspace2.com:剑河县| www.jeanpellissier.com:尼勒克县| www.yh9987.com:松原市| www.better-pm.com:鄄城县| www.allaboutcleaningmonterey.com:油尖旺区| www.ianburney.com:林州市| www.zezenetwork.com:吉水县| www.sallytarr.com:黄骅市| www.pastelperfecto.com:泰和县| www.mobilespiele.org:三明市| www.vsassociatesbiz.com:黎城县| www.nksl-soccer.org:嘉黎县| www.whobuysthesethings.com:雷州市| www.cmagermany.com:怀来县| www.raymondtubb.com:旺苍县| www.kartvizitturkiyem.com:安义县| www.keytitleva.net:腾冲县| www.berthonkravtsova.com:巴彦县| www.casadelillian.com:于田县| www.simuladorpoupanca.com:镇江市| www.plg-light.com:龙南县| www.gfrpu.com:肇源县| www.cp9771.com:宜昌市| www.f7552.com:开江县| www.lemonadedoll.com:久治县| www.moutevenceras.com:江华| www.troninvestlimited.com:汪清县| www.elitetrainingca.com:汾西县| www.cnkaidajixie.com:临城县| www.wwwr26006.com:阿巴嘎旗| www.bestkitchenkniveslist.com:乐都县| www.pwblue.com:屯昌县| www.skzs-china.com:新化县| www.n438.com:北宁市| www.jasmineevanscoach.com:石楼县| www.mahzarxp.com:虞城县| www.goibm.com:合水县| www.stranded-deep.net:宁化县| www.jordantrainerprime.com:阜康市| www.zhongyuanpq.com:翼城县| www.hongdachen.com:政和县| www.higlobee.com:舒城县| www.v88v99.com:耒阳市| www.bestcasinoslot.net:彭州市| www.hg89456.com:祥云县| www.didacticosedima.com:从江县| www.weekdigital.com:太白县|