• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 開學第一課

    開學第一課

   3.  
   4.  
   5. zuó
   6. tiān
   7.  
   8. shì
   9. kāi
   10. xué
   11. de
   12. tiān
   13.  
   14.  
   15. kāi
   16. xué
   17.  
   18.  昨天,是開學的第一天。“開學第一課”
   19. jiē
   20. jiāng
   21. zài
   22. lǐng
   23. zhǎng
   24. chéng
   25. kāi
   26.  
   27. zhè
   28. me
   29. jīng
   30. cǎi
   31. de
   32. jiē
   33. 節目組將在八達嶺長城開播,這么精彩的節目
   34.  
   35. dāng
   36. rán
   37. huì
   38. cuò
   39. guò
   40.  
   41. diǎn
   42. bàn
   43.  
   44. gāng
   45. chī
   46. wán
   47. wǎn
   48. fàn
   49.  
   50. jiù
   51. ,我當然不會錯過,七點半,剛吃完晚飯,就
   52. zuò
   53. zài
   54. shā
   55. shàng
   56.  
   57. màn
   58. màn
   59. děng
   60. zhe
   61.  
   62. kāi
   63. xué
   64.  
   65.  
   66. zhè
   67. 坐在沙發上,慢慢地等著“開學第一課”,這
   68. jiē
   69. chū
   70.  
   71. 個節目播出。
   72.  
   73.  
   74.    
   75.  
   76.  
   77.  
   78.  
   79.  
   80.  
   81. zhè
   82.  
   83. kāi
   84. xué
   85.  
   86. de
   87. zhǔ
   88. shì
   89.  
   90. de
   91. mèng
   92.  
   93. zhōng
   94.  這次《開學第一課》的主題是“我的夢,中
   95. guó
   96. mèng
   97.  
   98.  
   99. jiē
   100. hái
   101. fèn
   102. piān
   103. zhāng
   104.  
   105.  
   106. de
   107. mèng
   108.  
   109.  
   110.  
   111. 國夢”。節目還分四個篇章:“我的夢”、“
   112. jiān
   113. chí
   114. mèng
   115. xiǎng
   116.  
   117.  
   118.  
   119. tàn
   120. suǒ
   121. mèng
   122. xiǎng
   123.  
   124.  
   125.  
   126. zhōng
   127. guó
   128. mèng
   129.  
   130.  
   131. 堅持夢想”、“探索夢想”、“中國夢”。據
   132. shuō
   133.  
   134. zhè
   135. de
   136.  
   137. kāi
   138. xué
   139.  
   140. hái
   141. qǐng
   142. le
   143. hěn
   144. duō
   145. míng
   146. xīng
   147. 說,這次的“開學第一課”還請了很多明星壓
   148. zhèn
   149. ne
   150.  
   151. suǒ
   152.  
   153. kàn
   154. ò
   155.  
   156. 陣呢!所以,不得不看哦!
   157.  
   158.  
   159.    
   160.  
   161.  
   162.  
   163.  
   164.  
   165.  
   166. zhù
   167. jiā
   168. bīn
   169. lǎo
   170. shī
   171. lián
   172. jié
   173.  
   174. yún
   175.  
   176. zhōng
   177. huá
   178.  
   179. zhāng
   180.  輔助嘉賓老師李連杰、馬云、李中華、章子
   181. dōu
   182. yòng
   183. de
   184. shì
   185. yǎn
   186. jiǎng
   187. de
   188. fāng
   189. shì
   190.  
   191. gào
   192. rén
   193. men
   194.  
   195. men
   196. dōu
   197. shì
   198. 怡都用的是演講的方式,告訴人們,他們都是
   199. yǒu
   200. mèng
   201. xiǎng
   202. de
   203.  
   204. men
   205. de
   206. chéng
   207. gōng
   208.  
   209. zhèng
   210. shì
   211. cóng
   212. mèng
   213. xiǎng
   214. fēi
   215.  
   216. lǎo
   217. 有夢想的,他們的成功,正是從夢想起飛!老
   218. shī
   219. yǒu
   220. páng
   221. qīng
   222.  
   223. tóng
   224. jiàn
   225.  
   226. fáng
   227. míng
   228.  
   229. hán
   230. gēng
   231.  
   232. wáng
   233. xīn
   234. líng
   235. děng
   236. rén
   237. 師有龐清、佟健、房祖名、韓庚、王心凌等人
   238.  
   239. men
   240. shì
   241. yòng
   242. jiān
   243. cāo
   244.  
   245. yóu
   246.  
   247. biǎo
   248. yǎn
   249.  
   250. hái
   251. men
   252. kuài
   253. 。他們是用課間操、游戲、表演,和孩子們快
   254. yóu
   255.  
   256. 樂游戲。
   257.  
   258.  
   259. lái
   260. qīng
   261. hǎi
   262. shù
   263. de
   264. cái
   265. rén
   266. dàn
   267. zhōu
   268. shì
   269. zhèn
   270. shí
   271. zuì
   272. xiǎo
   273. de
   274. zhì
   275.  來自青海玉樹的才仁旦周是地震時最小的志
   276. yuàn
   277. zhě
   278.  
   279. de
   280. mèng
   281. xiǎng
   282. shì
   283. dāng
   284. míng
   285. jun
   286.  
   287. zhèng
   288. zài
   289. wéi
   290. zhī
   291. 愿者,他的夢想是當一名軍醫,他也正在為之
   292. zhe
   293.  
   294. 努力著。
   295.  
   296.  
   297.    
   298.  
   299.  
   300.  
   301.  
   302.  
   303.  
   304. shuāng
   305. cán
   306. de
   307. yáng
   308. mèng
   309. héng
   310. zuì
   311. kāi
   312. shǐ
   313. xiǎng
   314. dāng
   315. shì
   316. jiè
   317. guàn
   318. jun
   319.  雙臂殘疾的楊孟衡哥哥最開始想當世界冠軍
   320.  
   321. dàn
   322. shì
   323. hěn
   324. hàn
   325.  
   326. méi
   327. yǒu
   328. chéng
   329. gōng
   330.  
   331. shì
   332. jiù
   333. xué
   334. ,但是很遺憾,沒有成功,于是他就努力學習
   335.  
   336. xiàn
   337. zài
   338. jīng
   339. kǎo
   340. shàng
   341. le
   342. zhōng
   343. shān
   344. xué
   345.  
   346. ,現在已經考上了中山大學。
   347.  
   348.  
   349. ér
   350. liú
   351. wěi
   352. suī
   353. rán
   354. shuāng
   355. méi
   356. yǒu
   357. le
   358.  
   359. dàn
   360. shì
   361. fàng
   362.  而劉偉哥哥雖然雙臂沒有了,但是他不放棄
   363.  
   364. jiào
   365. gāng
   366. qín
   367. de
   368. de
   369. shēng
   370. yīn
   371. hǎo
   372. tīng
   373.  
   374. xiǎng
   375. xué
   376. gāng
   377. qín
   378.  
   379. dàn
   380. shì
   381. gāng
   382. 。覺得鋼琴的的聲音好聽,想學鋼琴。但是鋼
   383. qín
   384. shì
   385. yòng
   386. shǒu
   387. dàn
   388. de
   389.  
   390. shì
   391. jiù
   392. yòng
   393. jiǎo
   394. zhǐ
   395. lái
   396. dàn
   397. gāng
   398. qín
   399.  
   400. shuí
   401. zhī
   402. 琴是用手彈的,于是就用腳趾來彈鋼琴,誰知
   403. dào
   404.  
   405. chū
   406. le
   407. duō
   408. shǎo
   409.  
   410. tīng
   411. zhe
   412. qín
   413. shēng
   414.  
   415. xiàn
   416. chǎng
   417. de
   418. 道?他付出了多少努力!聽著那琴聲,現場的
   419. suǒ
   420. yǒu
   421. rén
   422. dōu
   423. zhèn
   424. hàn
   425. le
   426.  
   427. 所有人都震撼了!
   428.  
   429.  
   430. kàn
   431. wán
   432. zhè
   433. xiē
   434.  
   435. hěn
   436. shòu
   437. gǎn
   438. dòng
   439.  
   440. men
   441. suī
   442. rán
   443. shuāng
   444. zài
   445.  看完這些,我很受感動,他們雖然雙臂不在
   446. le
   447.  
   448. dàn
   449. men
   450. dōu
   451. shì
   452. yǒu
   453. mèng
   454. xiǎng
   455. de
   456. rén
   457.  
   458. yǒu
   459. mèng
   460. xiǎng
   461. de
   462. rén
   463.  
   464. jiù
   465. 了,但他們都是有夢想的人,有夢想的人,就
   466. huì
   467. chéng
   468. gōng
   469.  
   470. 會成功!
   471.  
   472.  
   473.    
   474.  
   475.  
   476.  
   477.  
   478.  
   479.  
   480. kàn
   481. wán
   482.  
   483. kāi
   484. xué
   485.  
   486.  
   487. huì
   488. dào
   489. le
   490.  
   491. xiǎng
   492. yào
   493. ràng
   494.  看完《開學第一課》,我體會到了:想要讓
   495. mèng
   496. xiǎng
   497. chéng
   498. gōng
   499.  
   500. jiù
   501. yào
   502. yǒu
   503. lèi
   504. shuǐ
   505. hàn
   506. shuǐ
   507.  
   508. qīng
   509. hǎi
   510. shù
   511. 夢想成功,就必須要有淚水和汗水。青海玉樹
   512. de
   513. zhèn
   514.  
   515. suī
   516. rán
   517. jiā
   518. yuán
   519. zài
   520. le
   521.  
   522. rén
   523. zài
   524. le
   525.  
   526. zài
   527. mèng
   528. 的地震,雖然家園不在了,人也不在了,在夢
   529. xiǎng
   530. hái
   531. zài
   532.  
   533. zhī
   534. yào
   535. mèng
   536. xiǎng
   537. zài
   538.  
   539. jiù
   540. dìng
   541. néng
   542. chéng
   543. gōng
   544.  
   545. 想還在!只要夢想在,就一定能成功。
   546.  
   547.  
   548. cóng
   549. ào
   550. yùn
   551. huì
   552. dào
   553. shì
   554. huì
   555.  
   556. cóng
   557. yùn
   558. huì
   559. dào
   560. zhōng
   561. guó
   562.  
   563. cóng
   564.  從奧運會到世博會,從亞運會到中國,從我
   565. de
   566. mèng
   567. dào
   568. zhōng
   569. guó
   570. mèng
   571.  
   572. mèng
   573. xiǎng
   574. jiù
   575. shì
   576. wàng
   577.  
   578. 的夢到中國夢,夢想就是希望。
   579.  
   580.  
   581.    
   582.  
   583.  
   584.  
   585.  
   586.  
   587.  
   588. zài
   589. guò
   590. wán
   591. le
   592. qīng
   593. sōng
   594. de
   595. liǎng
   596. yuè
   597. shǔ
   598. jiǎ
   599. hòu
   600.  
   601. kāi
   602. xué
   603. le
   604.  
   605.  在過完了輕松的兩個月暑假后,開學了。我
   606. jiāng
   607. yíng
   608. lái
   609. jǐn
   610. zhāng
   611. de
   612. liù
   613. nián
   614.  
   615. gào
   616.  
   617. yào
   618. xué
   619. 將迎來緊張的六年級。我告訴自己:要努力學
   620.  
   621. zhēng
   622. zài
   623. zhè
   624. rén
   625. shēng
   626. de
   627. bān
   628.  
   629. huà
   630. shàng
   631. 習,爭取在這個人生的第一個畢業班,畫上一
   632. yuán
   633. mǎn
   634. de
   635. hào
   636.  
   637. 個圓滿的區號!
   638.  
   639.  
   640.  
     
    無注音版:開學第一課
     昨天,是開學的第一天。“開學第一課”節目組將在八達嶺長城開播,這么精彩的節目,我當然不會錯過,七點半,剛吃完晚飯,就坐在沙發上,慢慢地等著“開學第一課”,這個節目播出。
     
     
     這次《開學第一課》的主題是“我的夢,中國夢”。節目還分四個篇章:“我的夢”、“堅持夢想”、“探索夢想”、“中國夢”。據說,這次的“開學第一課”還請了很多明星壓陣呢!所以,不得不看哦!
     
     
     輔助嘉賓老師李連杰、馬云、李中華、章子怡都用的是演講的方式,告訴人們,他們都是有夢想的,他們的成功,正是從夢想起飛!老師有龐清、佟健、房祖名、韓庚、王心凌等人。他們是用課間操、游戲、表演,和孩子們快樂游戲。
     來自青海玉樹的才仁旦周是地震時最小的志愿者,他的夢想是當一名軍醫,他也正在為之努力著。
     
     
     雙臂殘疾的楊孟衡哥哥最開始想當世界冠軍,但是很遺憾,沒有成功,于是他就努力學習,現在已經考上了中山大學。
     而劉偉哥哥雖然雙臂沒有了,但是他不放棄。覺得鋼琴的的聲音好聽,想學鋼琴。但是鋼琴是用手彈的,于是就用腳趾來彈鋼琴,誰知道?他付出了多少努力!聽著那琴聲,現場的所有人都震撼了!
     看完這些,我很受感動,他們雖然雙臂不在了,但他們都是有夢想的人,有夢想的人,就會成功!
     
     
     看完《開學第一課》,我體會到了:想要讓夢想成功,就必須要有淚水和汗水。青海玉樹的地震,雖然家園不在了,人也不在了,在夢想還在!只要夢想在,就一定能成功。
     從奧運會到世博會,從亞運會到中國,從我的夢到中國夢,夢想就是希望。
     
     
     在過完了輕松的兩個月暑假后,開學了。我將迎來緊張的六年級。我告訴自己:要努力學習,爭取在這個人生的第一個畢業班,畫上一個圓滿的區號!
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-15 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.chinajx6688.com:颍上县| www.70088z.com:武隆县| www.n7992.com:汤阴县| www.xiexiaosuan.com:蚌埠市| www.anjiutea.com:广平县| www.salmonbc.com:鄂伦春自治旗| www.northgateterrace.org:莆田市| www.hgppgh.com:永和县| www.982320.com:蚌埠市| www.kaimasu-online.com:云龙县| www.le-bon-debarras.com:宜阳县| www.ranpuya.com:从江县| www.brnpx.com:天全县| www.izzedu.com:万山特区| www.songzhixiang.com:达拉特旗| www.ramblingabare.com:大埔县| www.turismogay.net:共和县| www.mahzarxp.com:金塔县| www.zxjnw.cn:黔江区| www.ipcstz-africa.org:垫江县| www.hougangopenmri.com:独山县| www.play-nike.com:招远市| www.relishculinaryschool.com:昭平县| www.xinyuezuche.com:河池市| www.480378.com:元氏县| www.fuwudai.com:荔浦县| www.sylongview.com:高邮市| www.anhuitiehua.com:松原市| www.barcelona-taxis.com:绵竹市| www.dwcb2b.com:独山县| www.dawidswierczek.com:柳州市| www.classicblindscc.com:涿州市| www.xmldzyls.com:齐河县| www.gxyingjing.com:延长县| www.cxrzdz.com:河西区| www.parachuteins.com:柳林县| www.escortseoservices.com:泉州市| www.775935.com:瑞安市| www.499310.com:福清市| www.chinazstv.com:河源市| www.juntongmould.com:江西省| www.lnwgx.cn:晋城| www.damasio34.com:秦皇岛市| www.c-c-creekside.com:土默特左旗| www.sms624.com:福海县| www.andreacurryyoga.com:山阳县| www.globalartmedia.net:齐河县| www.mescoindia.com:同心县| www.hirfigyelo.com:婺源县| www.mississipp.com:巴青县| www.nesemancreative.com:江都市| www.abitiusati.net:凌云县| www.sofiamarket.net:和田县| www.swaggjewels.com:永州市| www.modemize.com:屯留县| www.sjname.com:陆川县| www.greenymora.com:黄平县| www.932361.com:福海县| www.dengfuwu.com:长治市| www.spjjs.com:南乐县| www.mj95988.com:枞阳县| www.alldownloadstuff.com:浮梁县| www.jnjgft.com:微博| www.sjacm.com:准格尔旗| www.cxpfx.cn:阜平县| www.wxjtjd.com:碌曲县| www.raid88.com:四会市| www.wainini.com:密山市| www.santiagopalacios.com:平遥县| www.ysygs.com:宁陕县| www.youchenfood.com:景德镇市| www.amnestyforanimals.org:偏关县| www.yuanquanfeiye.com:武功县| www.hkrfw.cn:汽车| www.1000bugu.com:闽清县| www.singaku-antenna.com:松潘县| www.felixcaneinc.com:花莲县| www.szbxmchess.com:莱州市| www.moto-journal.com:巩义市| www.xiduo520.com:东山县| www.abcpda.com:武宁县| www.liyoujiaju.com:偃师市| www.teknikellermakina.com:广安市| www.qdsunpu.com:辽源市|