• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 六年級作文 -> 三生三世之第一劫1

    三生三世之第一劫1

   3.  
   4.  
   5. zhāng
   6.    
   7. xià
   8. fán
   9.  
   10. shàng
   11.  
   12.  第一章 下凡(上)
   13.  
   14.  
   15.  
   16. yuán
   17.  
   18.  
   19.  “緣哥哥!”
   20.  
   21.  
   22. shēng
   23. qīng
   24. cuì
   25. de
   26. shēng
   27. yīn
   28. chuán
   29. chū
   30.  
   31. jīng
   32. dòng
   33. le
   34. zhèng
   35. zuò
   36. zài
   37. cāng
   38.  一聲清脆的聲音傳出,驚動了正坐在一棵蒼
   39. tiān
   40. shù
   41. shàng
   42.  
   43. chuī
   44. zhe
   45. de
   46. nán
   47.  
   48. 天古樹上,吹著葉笛的綠衣男子。
   49.  
   50.  
   51. zhuǎn
   52. guò
   53. tóu
   54.  
   55. kàn
   56. zhe
   57. zhàn
   58. zài
   59. shàng
   60.  
   61. zhǎ
   62. zhe
   63. shuǐ
   64. wāng
   65. wāng
   66.  
   67.  他轉過頭,看著站在地上,眨著水汪汪,一
   68. yíng
   69. lán
   70.  
   71. hēi
   72. yǎn
   73. jīng
   74.  
   75. chuān
   76. zhe
   77. áng
   78. guì
   79. shā
   80. qún
   81. de
   82. fěn
   83. zhǎng
   84. 瑩藍,一烏黑眼睛,穿著昂貴紗裙的粉色長發
   85. hái
   86.  
   87. dàn
   88. dàn
   89. de
   90. xiào
   91. le
   92. xiào
   93.  
   94. zòng
   95. shēn
   96. yuè
   97.  
   98. tiào
   99. xià
   100. le
   101. 女孩。他淡淡的笑了笑,縱身一躍,跳下了古
   102. shù
   103.  
   104. dūn
   105. zài
   106. hái
   107. miàn
   108. qián
   109.  
   110. le
   111. mèng
   112. huàn
   113. bān
   114. de
   115. zhǎng
   116. 樹,蹲在那女孩面前,摸了摸她如夢幻般的長
   117.  
   118. qīng
   119. qīng
   120. de
   121. shuō
   122. zhe
   123.  
   124.  
   125. míng
   126. wáng
   127. yōu
   128. yán
   129. míng
   130. líng
   131.    
   132. duàn
   133. cāng
   134. de
   135. ér
   136. 發,輕輕的說著:“冥王幽炎冥凌*斷蒼的女兒
   137.  
   138.  
   139. yōu
   140. líng
   141. míng
   142. qīng
   143.    
   144. huàn
   145. dié
   146. gōng
   147. zhǔ
   148. diàn
   149. xià
   150. zěn
   151. me
   152. jià
   153. guāng
   154. lín
   155. ——幽玲冥清*幻蝶公主殿下怎么大駕光臨我
   156. men
   157. de
   158. yán
   159. huáng
   160. xiào
   161. ya
   162.  
   163.  
   164. 們的顏帝玉皇校呀?”
   165.  
   166.  
   167.  
   168. yào
   169. jiào
   170. huàn
   171.  
   172.  
   173.  
   174.  
   175. bào
   176. zhe
   177. shǒu
   178. de
   179. shuō
   180. zhe
   181.  “要叫幻!!!”她抱著手臂氣鼓鼓的說著
   182. liǎn
   183. hóng
   184. de
   185. xiàng
   186. hóng
   187. píng
   188. guǒ
   189.  
   190.  
   191. hǎo
   192. róng
   193. cóng
   194. táo
   195. chū
   196. lái
   197.  
   198. 臉紅的像紅蘋果,“好不容易從那逃出來,不
   199. suí
   200. biàn
   201. bào
   202. shēn
   203. fèn
   204.  
   205. zài
   206. shuō
   207. le
   208.  
   209. men
   210. tiān
   211. jiè
   212. zhōng
   213. rén
   214. 可以隨便暴露身份!再說了,你們天界中人可
   215. shì
   216. men
   217. de
   218. duì
   219. tóu
   220.  
   221.  
   222. 是我們的死對頭!”
   223.  
   224.  
   225.  
   226. shì
   227.  
   228. men
   229. ài
   230. de
   231. huàn
   232. gōng
   233. zhǔ
   234. diàn
   235. xià
   236.  
   237.  
   238. yuán
   239. xiào
   240. zhe
   241.  “是,我們可愛的幻公主殿下!”緣大笑著
   242.  
   243. fěi
   244. cuì
   245. bān
   246. de
   247. shuāng
   248. tóng
   249. liú
   250. dòng
   251. zhe
   252. dàn
   253. dàn
   254. de
   255. guāng
   256. máng
   257.  
   258. hǎo
   259. xiàng
   260. zhào
   261. ,如翡翠般的雙瞳流動著淡淡的光芒,好像罩
   262. shàng
   263. le
   264. céng
   265. báo
   266. báo
   267. de
   268. qīng
   269. shā
   270.  
   271. yōu
   272. líng
   273.  
   274. ò
   275.  
   276. huàn
   277. dāi
   278. le
   279. xià
   280.  
   281. 上了一層薄薄的輕紗。幽玲,哦,幻呆了下,
   282. liǎn
   283. gèng
   284. hóng
   285. le
   286. tiān
   287. biān
   288. de
   289. cuǐ
   290. càn
   291. yún
   292. xiá
   293.  
   294. 臉更紅了如天邊的璀璨云霞。
   295.  
   296.  
   297.  
   298. yuán
   299.  
   300. yuàn
   301. zhǎng
   302. rén
   303. jiào
   304. xià
   305. fán
   306. qīng
   307. sǎo
   308. pàn
   309. biàn
   310.  “緣哥哥,院長大人叫你下凡清掃叛變魔族
   311.  
   312. zhēn
   313. tǎo
   314. yàn
   315.  
   316. bāng
   317. jiāo
   318. xùn
   319. jiāo
   320. xùn
   321. men
   322.  
   323.  
   324. huàn
   325. ,真討厭,我去幫你教訓教訓他們!”幻氣鼓
   326. de
   327. shuō
   328. zhe
   329.  
   330. zhèng
   331. suàn
   332. jiào
   333. chū
   334.  
   335. líng
   336. dié
   337.    
   338. huàn
   339.  
   340. nào
   341. 鼓的說著,正打算叫出‘凌蝶*幻系’去大鬧一
   342. fān
   343.  
   344. què
   345. bèi
   346. yuán
   347. zhù
   348.  
   349.  
   350. méi
   351. shì
   352.  
   353. zhèng
   354. xiǎng
   355. fán
   356. 翻,卻被緣一把拉住:“沒事,我也正想去凡
   357. jiān
   358. wán
   359. wán
   360.  
   361.  
   362. 間玩玩。”
   363.  
   364.  
   365.  
   366. shì
   367.  
   368.  
   369.  
   370.  
   371.  
   372.  
   373.  
   374.  “可是。。。。。。”
   375.  
   376.  
   377.  
   378. tīng
   379. huà
   380.  
   381.  
   382.  “聽話。”
   383.  
   384.  
   385.  
   386. hǎo
   387. ba
   388.  
   389.  
   390. huàn
   391. zuì
   392. hòu
   393. ràng
   394. le
   395.  
   396. zhuǎn
   397. shēn
   398.  
   399. yáo
   400.  “好吧。”幻最后讓步了,她轉身,大搖大
   401. bǎi
   402. de
   403. xiàng
   404. wài
   405. zǒu
   406.  
   407.  
   408. hòu
   409. huì
   410. zhǎo
   411. de
   412.  
   413. fán
   414. jiān
   415. tōng
   416. 擺的向外走去,“我以后會去找你的,凡間通
   417. dào
   418. tōng
   419. le
   420.  
   421. lái
   422. jiā
   423. zuò
   424. ò
   425.  
   426.  
   427. shēn
   428. xíng
   429. shǎn
   430.  
   431. 道打通了!可以來我家做客哦!”身形一閃,
   432. biàn
   433. xiāo
   434. shī
   435. le
   436.  
   437. zhī
   438. shèng
   439. xià
   440. liú
   441. dòng
   442. de
   443. fēng
   444.  
   445. 便消失了。只剩下流動的風。
   446.  
   447.  
   448.  
   449. chī
   450.  
   451.  
   452. yuán
   453. xiào
   454. le
   455.  
   456. zuǐ
   457. jiǎo
   458. yáng
   459. yōu
   460. měi
   461. de
   462. xiàn
   463.  “撲哧!”緣笑了,嘴角揚起一優美的弧線
   464.  
   465. suí
   466. hòu
   467. tái
   468. tóu
   469.  
   470. kàn
   471. kàn
   472. tiān
   473. kōng
   474.  
   475. yán
   476. zhe
   477.  
   478.  
   479. yào
   480. ,隨后抬起頭,看看天空,自言自語著:“要
   481. yào
   482. gēn
   483. shuō
   484. ne
   485.  
   486.  
   487. 不要跟她說呢?”
   488.  
   489.  
   490. suí
   491. hòu
   492.  
   493. zhuǎn
   494. shēn
   495.  
   496. shēng
   497. dào
   498.  
   499.  
   500. suàn
   501. le
   502.  
   503. zhī
   504. dào
   505.  隨后,他一轉身,低聲道:“算了,她知道
   506.  
   507. kěn
   508. dìng
   509. huì
   510. ràng
   511. zhè
   512. biàn
   513. chéng
   514. piàn
   515. fèi
   516. de
   517.  
   518.  
   519. ,肯定會讓這里變成一片廢墟的。”
   520.  
   521.  
   522.  
     
    無注音版:三生三世之第一劫1
     第一章 下凡(上)
     “緣哥哥!”
     一聲清脆的聲音傳出,驚動了正坐在一棵蒼天古樹上,吹著葉笛的綠衣男子。
     他轉過頭,看著站在地上,眨著水汪汪,一瑩藍,一烏黑眼睛,穿著昂貴紗裙的粉色長發女孩。他淡淡的笑了笑,縱身一躍,跳下了古樹,蹲在那女孩面前,摸了摸她如夢幻般的長發,輕輕的說著:“冥王幽炎冥凌*斷蒼的女兒——幽玲冥清*幻蝶公主殿下怎么大駕光臨我們的顏帝玉皇校呀?”
     “要叫幻!!!”她抱著手臂氣鼓鼓的說著臉紅的像紅蘋果,“好不容易從那逃出來,不可以隨便暴露身份!再說了,你們天界中人可是我們的死對頭!”
     “是,我們可愛的幻公主殿下!”緣大笑著,如翡翠般的雙瞳流動著淡淡的光芒,好像罩上了一層薄薄的輕紗。幽玲,哦,幻呆了下,臉更紅了如天邊的璀璨云霞。
     “緣哥哥,院長大人叫你下凡清掃叛變魔族,真討厭,我去幫你教訓教訓他們!”幻氣鼓鼓的說著,正打算叫出‘凌蝶*幻系’去大鬧一翻,卻被緣一把拉住:“沒事,我也正想去凡間玩玩。”
     “可是。。。。。。”
     “聽話。”
     “好吧。”幻最后讓步了,她轉身,大搖大擺的向外走去,“我以后會去找你的,凡間通道打通了!可以來我家做客哦!”身形一閃,便消失了。只剩下流動的風。
     “撲哧!”緣笑了,嘴角揚起一優美的弧線,隨后抬起頭,看看天空,自言自語著:“要不要跟她說呢?”
     隨后,他一轉身,低聲道:“算了,她知道,肯定會讓這里變成一片廢墟的。”
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-15 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.mobkar.com:毕节市| www.szeyong.com:宜章县| www.jlbtz.com:错那县| www.hougangopenmri.com:泊头市| www.rybyw.cn:城步| www.edwardszmucmd.com:加查县| www.rentanaudience.com:西乡县| www.kq266.com:静乐县| www.janielholidays.com:安化县| www.705180.com:天峻县| www.soft-file.org:滨州市| www.shopzall.com:米脂县| www.grandgreen-energy.com:钟祥市| www.nord-lefilm.com:科技| www.js28928.com:旬阳县| www.gibneyfamily.com:嘉义市| www.gxsgx.com:临泽县| www.crecerjuntosmex.com:桐柏县| www.com51job.com:宿迁市| www.silvermx5.com:牡丹江市| www.noticiasecuador.org:宁国市| www.bnkft.com:禹州市| www.afashionwonder.com:古田县| www.qytchbjx.net.cn:兴和县| www.evilalchemist.com:诸暨市| www.materiel-beaute.com:皋兰县| www.kedefenggroup.com:色达县| www.gigsea.com:新龙县| www.acadiespatiale.com:营山县| www.jf1298.com:龙岩市| www.nmmialumni-abq.com:深州市| www.dessertsstraightup.com:南木林县| www.assa7777.com:陈巴尔虎旗| www.yumaoziyuan.com:普安县| www.kzvfe.cn:玛多县| www.nmgxunda.com:肃宁县| www.freeportluxembourg.com:西平县| www.jatemweb.com:大姚县| www.dbxing.com:牟定县| www.jugouyao.com:苗栗市| www.kmtfw.cn:深水埗区| www.xhboat.com:永登县| www.eticketfiling.com:乐东| www.dantealighieribsb.com:宜州市| www.autocar-dax.com:东山县| www.fabkarts.com:南京市| www.raymondtubb.com:繁峙县| www.kenh17.net:北流市| www.donorsnet.net:镶黄旗| www.tellasurvey.com:龙陵县| www.originalcachemire.com:德保县| www.gfcf14greendream.com:胶州市| www.otunetwork.com:高雄市| www.pengdaclothing.com:松原市| www.tayfuncetinkaya.com:定结县| www.choraliter.com:新宾| www.xijiufuheban.com:津南区| www.happyholiday-gd.com:岱山县| www.mark500.com:东辽县| www.yhbshop.com:阿克陶县| www.kaihongmtc.com:昌江| www.brmqj.com:洛扎县| www.hg28678.com:铜梁县| www.uncanventional.com:墨玉县| www.bergerallemand.net:西和县| www.brysonadventures.com:垫江县| www.crecerjuntosmex.com:绩溪县| www.jnslt.cn:黄陵县| www.douooo.com:郧西县| www.taxisenbarcelona.com:鹰潭市| www.shfyhg.com:沅江市| www.premium-bux.com:新竹县| www.leadpcba.com:长葛市| www.gondex.com:望城县| www.kedefenggroup.com:沽源县| www.tendainfo.com:修武县| www.oxzigen.com:当雄县| www.yijingdec.com:沙雅县| www.zhongchentebao.com:河津市| www.ksbafang.com:河西区| www.advancedperformers.com:石渠县| www.ty3399.com:绥中县| www.advancedperformers.com:闽清县| www.yushan-li.com:旅游|