• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 《開學第一課》觀后感

    《開學第一課》觀后感

   3.  
   4.  
   5. jīn
   6. tiān
   7. guān
   8. kàn
   9. le
   10. kāi
   11. xué
   12.    
   13.    
   14.    
   15. chéng
   16. zhe
   17. mèng
   18. xiǎng
   19. de
   20.  今天我觀看了開學第一課---乘著夢想的
   21. chì
   22. bǎng
   23.  
   24. kāi
   25. xué
   26. fèn
   27. wéi
   28. sān
   29. jiē
   30.  
   31. tōng
   32. guò
   33. de
   34. shì
   35. 翅膀,開學第一課分為三節課。通過具體的事
   36. jiǎng
   37. le
   38. míng
   39. rén
   40. chéng
   41. zhǎng
   42. de
   43. dào
   44. shàng
   45. suǒ
   46. dào
   47. de
   48. cuò
   49. shé
   50.  
   51. men
   52. 例講了名人成長的道路上所遇到的挫折,他們
   53. shì
   54. zěn
   55. yàng
   56. kàng
   57. guò
   58. de
   59.  
   60. mèng
   61. xiǎng
   62. jiù
   63. shì
   64. men
   65. qián
   66. jìn
   67. de
   68. dòng
   69. 是怎樣抵抗過去的。夢想就是我們前進的動力
   70.  
   71. men
   72. wéi
   73. men
   74. de
   75. mèng
   76. xiǎng
   77. ér
   78. fèn
   79. dòu
   80.  
   81. 。我們為我們的夢想而奮斗。
   82.  
   83.  
   84.    
   85. mèng
   86. xiǎng
   87.  
   88. měi
   89. rén
   90. dōu
   91. yǒu
   92. de
   93. de
   94. mèng
   95. xiǎng
   96.  
   97. yǒu
   98. de
   99. rén
   100.  夢想,每一個人都有自己的的夢想,有的人
   101. de
   102. mèng
   103. xiǎng
   104. shì
   105. dāng
   106. lǎo
   107. shī
   108.  
   109. huà
   110. jiā
   111. děng
   112. děng
   113.  
   114. jiǎ
   115. men
   116. de
   117. mèng
   118. xiǎng
   119. 的夢想是當老師、畫家等等。假如我們的夢想
   120. shí
   121. xiàn
   122. le
   123.  
   124. men
   125. shì
   126. duō
   127. me
   128. gāo
   129. xìng
   130.  
   131. xìng
   132.  
   133. mèng
   134. xiǎng
   135. shì
   136. men
   137. 實現了,我們是多么高興、幸福,夢想是我們
   138. zài
   139. máng
   140. de
   141. shí
   142. hòu
   143. de
   144. zhǎn
   145. míng
   146. dēng
   147.  
   148. wéi
   149. men
   150. zhǐ
   151. míng
   152. fāng
   153. xiàng
   154.  
   155. 在迷茫的時候的一盞明燈,為我們指明方向。
   156. shì
   157. zhěn
   158. biān
   159. de
   160. běn
   161. shū
   162.  
   163. wéi
   164. men
   165. zhǐ
   166. xiàng
   167. míng
   168.  
   169. mèng
   170. xiǎng
   171. shì
   172. 是枕邊的一本書,為我們指向黎明。夢想是我
   173. men
   174. xiǎng
   175. yào
   176. fàng
   177. de
   178. shí
   179. hòu
   180.  
   181. shēn
   182. xiàng
   183. de
   184. zhī
   185. shǒu
   186.  
   187. mèng
   188. xiǎng
   189.  
   190. 們想要放棄的時候,伸向你的一只手。夢想,
   191. píng
   192. fán
   193. ér
   194. yòu
   195. shēng
   196. dòng
   197. de
   198.  
   199. yǒu
   200. duō
   201. shǎo
   202. rén
   203. wéi
   204. le
   205. ér
   206. 一個平凡而又生動的詞語,有多少人為了它而
   207. jiān
   208. chí
   209.  
   210. shì
   211. duō
   212. shǎo
   213. rén
   214. de
   215. biāo
   216.  
   217. dòng
   218.  
   219. zhī
   220. yào
   221. yǒu
   222. 堅持,是多少人努力的目標、動力。只要有目
   223. biāo
   224.  
   225. mèng
   226. xiǎng
   227.  
   228. gǎn
   229. zhuī
   230. xún
   231.  
   232. men
   233. de
   234. mèng
   235. xiǎng
   236. jiù
   237. dìng
   238. néng
   239. shí
   240. xiàn
   241. 標、夢想,敢追尋,我們的夢想就一定能實現
   242.  
   243.  
   244.  
   245.    
   246. zài
   247. mèng
   248. xiǎng
   249. de
   250. dào
   251. shàng
   252.  
   253. cóng
   254. lái
   255. dōu
   256. shì
   257. fān
   258. fēng
   259. shùn
   260. de
   261.  
   262.  在夢想的道路上,從來都不是一帆風順的,
   263. dāng
   264. men
   265. mǎn
   266. huái
   267. yuè
   268. de
   269. xīn
   270. qíng
   271. shàng
   272. zhè
   273. píng
   274. tǎn
   275. guāng
   276. míng
   277. de
   278. dào
   279. 當我們滿懷愉悅的心情踏上這平坦光明的大道
   280. shí
   281.  
   282. cái
   283. xiàn
   284. shì
   285. men
   286. xiǎng
   287. xiàng
   288. de
   289. me
   290. jiǎn
   291. dān
   292. ér
   293. yào
   294. 時,才發現它不是我們想象的那么簡單而需要
   295. men
   296. chū
   297. jiān
   298. chí
   299.  
   300. shèn
   301. zhì
   302. hàn
   303. shuǐ
   304. lèi
   305. shuǐ
   306.  
   307. kāi
   308. xué
   309. 我們付出努力和堅持,甚至汗水和淚水。開學
   310. yǒu
   311. míng
   312. jiào
   313. liào
   314. zhì
   315. de
   316. ā
   317.  
   318. zài
   319. wèn
   320. chuān
   321. zhèn
   322. 第一課有一個名叫廖智的阿姨,在汶川大地震
   323. zhōng
   324. shī
   325. le
   326. shuāng
   327. tuǐ
   328. de
   329. ér
   330.  
   331. méi
   332. yǒu
   333. bàn
   334. tiào
   335. 中失去了雙腿和自己的女兒,她沒有辦法跳舞
   336. le
   337.  
   338. xiǎng
   339. dào
   340. yòng
   341. jiǎ
   342. zhī
   343.  
   344. zài
   345. zhuāng
   346. shàng
   347. jiǎ
   348. zhī
   349.  
   350. 了,她想到用假肢,可她在裝上假肢那一刻,
   351. gǎn
   352. dào
   353. de
   354. téng
   355. tòng
   356.  
   357. xiǎng
   358. dào
   359. le
   360. fàng
   361.  
   362. dàn
   363. shì
   364. zài
   365. 她感到巨大的疼痛,她想到了放棄,但是她在
   366. zhè
   367. shí
   368. xiǎng
   369. dào
   370. le
   371. de
   372. mèng
   373. xiǎng
   374.  
   375. liào
   376. zhì
   377. ā
   378. wéi
   379. le
   380. mèng
   381. 這時想到了自己的夢想。廖智阿姨為了自己夢
   382. xiǎng
   383.  
   384. de
   385. yòng
   386. de
   387. jiǎ
   388. zhī
   389. liàn
   390.  
   391. zhōng
   392. liàn
   393. 想,努力的一次次用自己的假肢練習,終于練
   394. hǎo
   395. le
   396. dǎo
   397.  
   398. liào
   399. zhì
   400. ā
   401. wéi
   402. le
   403. de
   404. mèng
   405. xiǎng
   406. ér
   407. jiān
   408. chí
   409. 習好了舞蹈。廖智阿姨為了自己的夢想而堅持
   410.  
   411. men
   412. yīng
   413. gāi
   414. xiàng
   415. liào
   416. zhì
   417. ā
   418. zhè
   419. yàng
   420. zhuī
   421. qiú
   422. de
   423. mèng
   424. xiǎng
   425. ,我們也應該像廖智阿姨這樣追求自己的夢想
   426.  
   427.  
   428.  
   429.    
   430. tóng
   431. xué
   432. men
   433. wéi
   434. de
   435. mèng
   436. xiǎng
   437. ér
   438. fèn
   439. dòu
   440. ba
   441.  
   442.  同學們為自己的夢想而奮斗吧!
   443.  
   444.  
   445.  
     
    無注音版:《開學第一課》觀后感
     今天我觀看了開學第一課---乘著夢想的翅膀,開學第一課分為三節課。通過具體的事例講了名人成長的道路上所遇到的挫折,他們是怎樣抵抗過去的。夢想就是我們前進的動力。我們為我們的夢想而奮斗。
     夢想,每一個人都有自己的的夢想,有的人的夢想是當老師、畫家等等。假如我們的夢想實現了,我們是多么高興、幸福,夢想是我們在迷茫的時候的一盞明燈,為我們指明方向。是枕邊的一本書,為我們指向黎明。夢想是我們想要放棄的時候,伸向你的一只手。夢想,一個平凡而又生動的詞語,有多少人為了它而堅持,是多少人努力的目標、動力。只要有目標、夢想,敢追尋,我們的夢想就一定能實現。
     在夢想的道路上,從來都不是一帆風順的,當我們滿懷愉悅的心情踏上這平坦光明的大道時,才發現它不是我們想象的那么簡單而需要我們付出努力和堅持,甚至汗水和淚水。開學第一課有一個名叫廖智的阿姨,在汶川大地震中失去了雙腿和自己的女兒,她沒有辦法跳舞了,她想到用假肢,可她在裝上假肢那一刻,她感到巨大的疼痛,她想到了放棄,但是她在這時想到了自己的夢想。廖智阿姨為了自己夢想,努力的一次次用自己的假肢練習,終于練習好了舞蹈。廖智阿姨為了自己的夢想而堅持,我們也應該像廖智阿姨這樣追求自己的夢想。
     同學們為自己的夢想而奮斗吧!
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-12 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.chilloutcolor.com:青冈县| www.77neo.com:泾源县| www.cardriverentacar.com:五家渠市| www.crpdh.cn:濉溪县| www.bcsdi.com:吉安市| www.resultsseekers.com:林芝县| www.zczww.cn:徐水县| www.attitude-digital.com:读书| www.alida-hisku.net:峨眉山市| www.49website.com:平原县| www.jiajudianqi.com:门源| www.shanghaisujia.com:湾仔区| www.bwenquan.com:山东省| www.blackindianmusic.com:吉木萨尔县| www.971126.com:霸州市| www.yritysportti.com:苍梧县| www.hg01678.com:平顶山市| www.bichengdecoration.com:甘南县| www.cp3309.com:乌兰浩特市| www.koreanista.net:天峨县| www.cp9396.com:通城县| www.rs338.com:邵武市| www.stephanmueller.net:雅安市| www.xnxqw.cn:凯里市| www.asrgame.com:永州市| www.asramled.com:嘉兴市| www.tgase.com:兴安盟| www.consumsostenible.com:卢氏县| www.jingegou.com:霍林郭勒市| www.hhlbw.cn:崇义县| www.switchgeardubai.net:锡林郭勒盟| www.lakehousemitchell.com:珠海市| www.cp22277.com:于田县| www.ranpuya.com:磴口县| www.anfibiorecords.com:措美县| www.vspotring.com:固安县| www.wwwhg2422.com:苗栗市| www.lsyteam.com:新民市| www.blgzs88.com:佛学| www.canproimmigration.com:茌平县| www.template-link.com:苏州市| www.g5669.com:芮城县| www.hzchengkuo.com:齐齐哈尔市| www.corsidilinguaitaliana.com:咸丰县| www.springmaidgarden.com:云和县| www.dawdev.com:梨树县| www.tmcmotor.com:大新县| www.beardiac.com:黎城县| www.clutchsdelpotosi.com:安岳县| www.goodgirltoys.com:盐城市| www.tecnoconfundido.org:镇巴县| www.valentinesday-poems.com:大埔区| www.utahsbusinessdirectory.com:达州市| www.bethesdauk.com:富裕县| www.csoam.com:陈巴尔虎旗| www.victorhugor.com:青岛市| www.zblongyun.com:太和县| www.websaran.com:青岛市| www.lsyteam.com:华容县| www.tj-dqhcjt.com:高州市| www.wowgoldu.com:许昌县| www.kerala-honeymoon-packages.com:蒙自县| www.ipcstz-africa.org:清原| www.wldzdp.com:桃江县| www.n9bx.com:阿克| www.wwwhg8682.com:若尔盖县| www.7vwp.com:盘山县| www.bestjav4you.com:怀集县| www.ccequinephotography.com:郓城县| www.itosee.com:秦安县| www.uuxer.com:福泉市| www.izhuoji.net:报价| www.cp9776.com:沾化县| www.workwithskeleton.com:泌阳县| www.quicksharehq.com:班戈县| www.zl1234.com:黔西县| www.woyoracing.com:河源市| www.supernakliye.com:都江堰市| www.rdzfw.com:犍为县| www.amphorahandbags.com:辉南县| www.xpflw.cn:旬邑县| www.deeblick.com:东光县| www.xyg1688.com:九寨沟县| www.storevalentine.com:城口县|