• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 六年級作文 -> 奇幻之城 第一回預告

    奇幻之城 第一回預告

   3.  
   4.  
   5. tiān
   6. kōng
   7. hěn
   8. qíng
   9. lǎng
   10.  
   11. kōng
   12. wàn
   13.  
   14. liáng
   15. fēng
   16.  
   17. xiǎo
   18. niǎo
   19.  天空很晴朗,碧空萬里,涼風習習。小鳥
   20. zài
   21. zhī
   22. tóu
   23. huān
   24. chàng
   25.  
   26. měi
   27. de
   28. huā
   29. duǒ
   30. zài
   31. fēng
   32. zhōng
   33. piān
   34. piān
   35. 在枝頭歡樂地歌唱,美麗的花朵在風中翩翩起
   36.  
   37. fán
   38. huá
   39. de
   40. jiē
   41. shàng
   42. rén
   43. lái
   44. rén
   45. wǎng
   46.  
   47. nào
   48. fēi
   49. fán
   50.  
   51. 舞。繁華的大街上人來人往,熱鬧非凡。
   52.  
   53.  
   54.    
   55. huān
   56. yíng
   57. lái
   58. dào
   59. huàn
   60. zhī
   61. chéng
   62.  
   63.  歡迎來到奇幻之城。
   64.  
   65.  
   66.    
   67.  
   68. miào
   69. qíng
   70.  
   71. shuō
   72. xiáng
   73. ràng
   74. men
   75. mèng
   76. líng
   77. cóng
   78. lín
   79. gàn
   80. shí
   81. me
   82.  “妙晴,你說翔宇讓我們去夢靈叢林干什么
   83.    
   84.  
   85. tián
   86. měi
   87. ài
   88. de
   89. hái
   90. shēng
   91. yīn
   92. cóng
   93. xiǎo
   94. dào
   95. shàng
   96. chuán
   97. lái
   98.  
   99. ?”一個甜美可愛的女孩聲音從小道上傳來。
   100.  
   101. zhī
   102. dào
   103.  
   104. wèn
   105.  
   106. wèn
   107. shuí
   108. ā
   109.  
   110.  
   111. tóng
   112. yàng
   113. shì
   114. “不知道,你問我,我問誰啊。”同樣也是一
   115. yuè
   116. ěr
   117. de
   118. hái
   119. shēng
   120. yīn
   121.  
   122. qīng
   123. cuì
   124. dòng
   125. tīng
   126.  
   127. shēn
   128. hóng
   129. jiān
   130. 個悅耳的女孩聲音,清脆動聽。一個深紅披肩
   131. zhǎng
   132.  
   133. liǎn
   134. yuán
   135. yuán
   136. xiàng
   137. hóng
   138. píng
   139. guǒ
   140.  
   141. bīng
   142. lán
   143. de
   144. shuǐ
   145. líng
   146. líng
   147. 長發,臉圓圓得像紅蘋果,冰藍色的水靈靈大
   148. yǎn
   149. jīng
   150.  
   151. huó
   152. ài
   153. de
   154. xiǎo
   155. hái
   156. yòu
   157. bèng
   158. yòu
   159. tiào
   160. de
   161. pǎo
   162. zhe
   163.  
   164. shēn
   165. 眼睛,活潑可愛的小女孩又蹦又跳的跑著,身
   166. hòu
   167. gēn
   168. zhe
   169. zhā
   170. zhe
   171. liǎng
   172. wěi
   173. biàn
   174.  
   175. tóu
   176. huáng
   177. de
   178. xiàng
   179. jīn
   180. 后跟著一個扎著兩個馬尾辮,頭發黃的像金子
   181.  
   182. guāng
   183. jié
   184. de
   185. guā
   186. liǎn
   187.  
   188. shēn
   189. zhe
   190. tián
   191. měi
   192. xué
   193. shēng
   194. de
   195. xiǎo
   196. niáng
   197.  
   198. ,光潔的瓜子臉,身著甜美學生服的小姑娘。
   199. liǎng
   200. měi
   201. de
   202. hái
   203. shùn
   204. jiān
   205. bèi
   206. rén
   207. suǒ
   208. zhù
   209.  
   210. huáng
   211. hái
   212. 兩個美麗的女孩瞬間被路人所注意。黃發女孩
   213. gēn
   214. shàng
   215. hóng
   216. hái
   217.  
   218. qiāo
   219. qiāo
   220. duì
   221. shuō
   222.  
   223.  
   224. fāng
   225. quán
   226.  
   227. xiǎo
   228. 立刻跟上紅發女孩,悄悄對她說:“芳荃,小
   229. shēng
   230. diǎn
   231.  
   232. xiáng
   233. yào
   234. men
   235. shuō
   236. chū
   237.  
   238.  
   239.  
   240. ò
   241.  
   242.  
   243. bèi
   244. chēng
   245. 聲點,翔宇不要我們說出去。”“哦。”被稱
   246. wéi
   247. fāng
   248. quán
   249. de
   250. hái
   251. hǎo
   252. de
   253. shuō
   254.  
   255. liǎng
   256. rén
   257. zhī
   258. jiào
   259. de
   260. 為芳荃的女孩不好意思的說。兩人不知不覺的
   261. lái
   262. dào
   263. le
   264. mèng
   265. líng
   266. cóng
   267. lín
   268.  
   269. 來到了夢靈叢林。
   270.  
   271.  
   272.    
   273.  
   274.  
   275. xiáng
   276. péng
   277. fēi
   278. ne
   279.  
   280. men
   281. shì
   282. shuō
   283. hǎo
   284. le
   285. zài
   286. zhè
   287.  “咦,翔宇和鵬飛呢,他們不是說好了在這
   288. men
   289. huì
   290. ma
   291.  
   292.  
   293. fāng
   294. quán
   295. shuō
   296.  
   297. zhè
   298. shí
   299.  
   300. qīng
   301. xīn
   302. 里和我們會和嗎?”芳荃說。這時,一個清新
   303. rán
   304. de
   305. xiǎng
   306. le
   307. lái
   308.    
   309.  
   310. fāng
   311. quán
   312.  
   313. miào
   314. qíng
   315.    
   316.  
   317. fāng
   318. quán
   319. miào
   320. qíng
   321. 自然的響了起來:“芳荃,妙晴!”芳荃和妙晴
   322. kàn
   323. jiàn
   324. le
   325. mào
   326. de
   327. cǎo
   328. cóng
   329. zhōng
   330.  
   331. liǎng
   332. shuài
   333. lìng
   334. měi
   335. rén
   336. dōu
   337. 看見了茂密的草叢中,那兩個帥得令每個人都
   338. de
   339. nán
   340. hái
   341.  
   342. yīng
   343. jun
   344. xiāo
   345.  
   346. lán
   347. hēi
   348. tóu
   349.  
   350. yǒu
   351. 嫉妒的男孩。一個英俊瀟灑,藍黑色頭發,有
   352. zhe
   353. qīng
   354. chè
   355. de
   356. yǎn
   357. shén
   358.  
   359. lán
   360. hēi
   361. de
   362. móu
   363. gàn
   364. jìng
   365. ér
   366. yòu
   367. chún
   368. jìng
   369. 著清澈的眼神,藍黑色的眸子里干凈而又純凈
   370.  
   371.    
   372. céng
   373. luò
   374. guò
   375. chén
   376. āi
   377.  
   378. zài
   379. yáng
   380. guāng
   381. xià
   382.  
   383. róu
   384. 不曾落過一粒塵埃。一個在陽光下,他柔
   385. ruǎn
   386. de
   387. tóu
   388. shé
   389. shè
   390. zhe
   391. de
   392. guāng
   393.  
   394. de
   395. méi
   396. tóu
   397. yīn
   398. wéi
   399. 軟的頭發折射著栗色的光澤。他的眉頭因為刺
   400. yǎn
   401. de
   402. guāng
   403. xiàn
   404. ér
   405. wēi
   406.  
   407. què
   408. ài
   409. zhāng
   410. lún
   411. kuò
   412. shēn
   413. suì
   414. de
   415. liǎn
   416. sàn
   417. 眼的光線而微蹙,卻無礙那張輪廓深邃的臉散
   418. rén
   419. de
   420. yīng
   421.  
   422. fāng
   423. quán
   424. miào
   425. qíng
   426. máng
   427. shàng
   428. qián
   429. wèn
   430. dào
   431.    
   432.    
   433. men
   434. 發逼人的英氣。芳荃和妙晴忙上前問道:"你們
   435. jiào
   436. men
   437. zhè
   438. me
   439. zhe
   440. chū
   441. lái
   442.  
   443. dào
   444. shì
   445. shí
   446. me
   447. shì
   448. ā
   449.    
   450.  
   451. liǎng
   452. 叫我們這么急著出來,到底是什么事啊?”兩個
   453. fèn
   454. bié
   455. jiào
   456. zuò
   457. xiáng
   458. péng
   459. fēi
   460. de
   461. nán
   462. hái
   463. chū
   464. jīng
   465. de
   466. biǎo
   467. qíng
   468. shuō
   469. 分別叫做翔宇和鵬飛的男孩露出驚訝的表情說
   470.  
   471.  
   472. shì
   473. men
   474. jiào
   475. men
   476. lái
   477. zhè
   478. ér
   479. de
   480. ma
   481.  
   482.  
   483.  
   484. ā
   485.  
   486. :“不是你們叫我們來這兒的嗎?”“啊,不
   487. shì
   488. men
   489. jiào
   490. men
   491. lái
   492. de
   493.    
   494.    
   495.    
   496.    
   497.    
   498.  
   499. fāng
   500. quán
   501. miào
   502. qíng
   503. huò
   504. de
   505. 是你們叫我們來的.....”芳荃和妙晴疑惑的
   506. shuō
   507.  
   508.  
   509. men
   510. dìng
   511. shì
   512. bèi
   513. bié
   514. rén
   515. piàn
   516. le
   517.  
   518.    
   519. jiào
   520. péng
   521. fēi
   522. de
   523. nán
   524. hái
   525. 說。“我們一定是被別人騙了!"叫鵬飛的男孩
   526. shuō
   527.  
   528.  
   529. āi
   530. ya
   531. ya
   532.  
   533. shuí
   534. zhè
   535. me
   536. liáo
   537.  
   538.    
   539. miào
   540. qíng
   541. shēng
   542. de
   543. shuō
   544. 說。“哎呀呀,誰這么無聊!"妙晴生氣的說
   545.  
   546.  
   547. men
   548. hái
   549. yǒu
   550. hǎo
   551. duō
   552. shì
   553. ne
   554.  
   555. duì
   556. le
   557.  
   558. jīn
   559. tiān
   560. guó
   561. wáng
   562. shì
   563. 。“我們還有好多事呢。對了,今天國王不是
   564. yào
   565. men
   566. yíng
   567. jiē
   568. tiān
   569. kōng
   570. zhī
   571. chéng
   572. de
   573. gōng
   574. zhǔ
   575. màn
   576.  
   577. màn
   578. zhū
   579. 要我們四個去迎接天空之城的公主曼麗,曼珠
   580. liǎng
   581. jiě
   582. mèi
   583. ma
   584.  
   585.    
   586. fāng
   587. quán
   588. rán
   589. shuō
   590.  
   591.  
   592. duì
   593. ā
   594.  
   595. duì
   596. ā
   597.  
   598. cǎn
   599. le
   600. 兩姐妹嗎?"芳荃忽然說。“對啊,對啊,慘了
   601.  
   602. lái
   603. le
   604.  
   605. men
   606. zěn
   607. me
   608. wàng
   609. le
   610. ne
   611.    
   612.  
   613. shǎo
   614. nán
   615. shǎo
   616. ,來不及了!我們怎么忘了呢!”四個少男少
   617. jīng
   618. huāng
   619. shī
   620. cuò
   621.  
   622. zhāng
   623. kāi
   624. duì
   625. jīng
   626. yíng
   627. tòu
   628. liàng
   629. de
   630. chì
   631. bǎng
   632.  
   633. xiàng
   634. 女驚慌失措,張開一對晶瑩透亮的翅膀,向一
   635. zuò
   636. wēi
   637. é
   638.  
   639. táng
   640. huáng
   641. de
   642. jiàn
   643. zhù
   644. fēi
   645.  
   646. 座巍峨,富麗堂皇的建筑飛去。
   647.  
   648.  
   649.    
   650. cuò
   651.  
   652. men
   653. kàn
   654. lái
   655. tiān
   656. zhēn
   657. huó
   658.  
   659. què
   660. shì
   661. huàn
   662. zhī
   663. chéng
   664.  不錯,他們看起來天真活潑,卻是奇幻之城
   665. de
   666. gōng
   667. zhǔ
   668.  
   669. wáng
   670.  
   671. zhī
   672. guò
   673. men
   674. shì
   675. guó
   676. wáng
   677. de
   678. ér
   679. 里的公主,王子。只不過他們不是國王的兒女
   680.  
   681. zhī
   682. shì
   683. yīn
   684. wéi
   685. men
   686. fán
   687.  
   688. cōng
   689. míng
   690. guò
   691. rén
   692.  
   693. zhì
   694. yǒng
   695. ,只是因為他們氣度不凡,聰明過人,機智勇
   696. gǎn
   697.  
   698. hái
   699. wéi
   700. guó
   701. jiā
   702. zuò
   703. guò
   704. duō
   705. hǎo
   706. shì
   707.  
   708. shēn
   709. guó
   710. wáng
   711. ài
   712. 敢,還為國家做過許多好事,深得國王喜愛于
   713. shì
   714. bèi
   715. fēng
   716. wéi
   717. gōng
   718. zhǔ
   719. wáng
   720.  
   721. dàn
   722. shì
   723. men
   724. huān
   725. gāo
   726. gāo
   727. zài
   728. 是被封為公主王子。但是他們不喜歡那高高在
   729. shàng
   730. de
   731. quán
   732. wēi
   733. měi
   734. de
   735.  
   736. zhào
   737. yàng
   738. guò
   739. zhe
   740. céng
   741. jīng
   742. de
   743. shēng
   744. 上的權威和那美麗的衣服,照樣過著曾經的生
   745. huó
   746.  
   747. shí
   748.  
   749. men
   750. zhèng
   751. yòng
   752. guó
   753. wáng
   754. gěi
   755. de
   756. fēi
   757. háng
   758. néng
   759. 活。此時此刻,他們正用國王賜給的飛行能力
   760.  
   761. tíng
   762. de
   763. fēi
   764. xiàng
   765. zhāo
   766. dài
   767. wài
   768. guó
   769. huáng
   770. shì
   771. guì
   772. de
   773. huá
   774. gōng
   775. ,馬不停蹄的飛向招待外國皇室貴族的華麗宮
   776. diàn
   777.  
   778. yíng
   779. jiē
   780. tiān
   781. kōng
   782. zhī
   783. chéng
   784. de
   785. gōng
   786. zhǔ
   787. màn
   788.  
   789. màn
   790. zhū
   791.  
   792. 殿,迎接天空之城的公主曼麗,曼珠。
   793.  
   794.  
   795.    
   796. shuí
   797. zhī
   798.  
   799. chǎng
   800. de
   801. zāi
   802. nán
   803. jǐn
   804.  
   805. gōng
   806. zhǔ
   807. màn
   808.  誰知,一場巨大的災難步步緊逼,公主曼麗
   809.  
   810. màn
   811. zhū
   812. jiāng
   813. zāo
   814. de
   815. wēi
   816.    
   817.    
   818.    
   819.    
   820.    
   821.    
   822. xiáng
   823.  
   824. fāng
   825. quán
   826.  
   827. ,曼珠將遭遇可怕的危機......翔宇,芳荃,
   828. péng
   829. fēi
   830. miào
   831. qíng
   832. néng
   833. fǒu
   834. huà
   835. xiǎn
   836. wéi
   837. ne
   838.  
   839. qǐng
   840. kàn
   841.    
   842. huàn
   843. zhī
   844. chéng
   845.    
   846. 鵬飛和妙晴能否化險為夷呢?請看 奇幻之城
   847. huí
   848.  
   849. gōng
   850. zhǔ
   851. jiàn
   852. le
   853. 第一回:公主不見了
     
    無注音版:奇幻之城 第一回預告
     天空很晴朗,碧空萬里,涼風習習。小鳥在枝頭歡樂地歌唱,美麗的花朵在風中翩翩起舞。繁華的大街上人來人往,熱鬧非凡。
     歡迎來到奇幻之城。
     “妙晴,你說翔宇讓我們去夢靈叢林干什么?”一個甜美可愛的女孩聲音從小道上傳來。“不知道,你問我,我問誰啊。”同樣也是一個悅耳的女孩聲音,清脆動聽。一個深紅披肩長發,臉圓圓得像紅蘋果,冰藍色的水靈靈大眼睛,活潑可愛的小女孩又蹦又跳的跑著,身后跟著一個扎著兩個馬尾辮,頭發黃的像金子,光潔的瓜子臉,身著甜美學生服的小姑娘。兩個美麗的女孩瞬間被路人所注意。黃發女孩立刻跟上紅發女孩,悄悄對她說:“芳荃,小聲點,翔宇不要我們說出去。”“哦。”被稱為芳荃的女孩不好意思的說。兩人不知不覺的來到了夢靈叢林。
     “咦,翔宇和鵬飛呢,他們不是說好了在這里和我們會和嗎?”芳荃說。這時,一個清新自然的響了起來:“芳荃,妙晴!”芳荃和妙晴看見了茂密的草叢中,那兩個帥得令每個人都嫉妒的男孩。一個英俊瀟灑,藍黑色頭發,有著清澈的眼神,藍黑色的眸子里干凈而又純凈, 不曾落過一粒塵埃。一個在陽光下,他柔軟的頭發折射著栗色的光澤。他的眉頭因為刺眼的光線而微蹙,卻無礙那張輪廓深邃的臉散發逼人的英氣。芳荃和妙晴忙上前問道:"你們叫我們這么急著出來,到底是什么事啊?”兩個分別叫做翔宇和鵬飛的男孩露出驚訝的表情說:“不是你們叫我們來這兒的嗎?”“啊,不是你們叫我們來的.....”芳荃和妙晴疑惑的說。“我們一定是被別人騙了!"叫鵬飛的男孩說。“哎呀呀,誰這么無聊!"妙晴生氣的說。“我們還有好多事呢。對了,今天國王不是要我們四個去迎接天空之城的公主曼麗,曼珠兩姐妹嗎?"芳荃忽然說。“對啊,對啊,慘了,來不及了!我們怎么忘了呢!”四個少男少女驚慌失措,張開一對晶瑩透亮的翅膀,向一座巍峨,富麗堂皇的建筑飛去。
     不錯,他們看起來天真活潑,卻是奇幻之城里的公主,王子。只不過他們不是國王的兒女,只是因為他們氣度不凡,聰明過人,機智勇敢,還為國家做過許多好事,深得國王喜愛于是被封為公主王子。但是他們不喜歡那高高在上的權威和那美麗的衣服,照樣過著曾經的生活。此時此刻,他們正用國王賜給的飛行能力,馬不停蹄的飛向招待外國皇室貴族的華麗宮殿,迎接天空之城的公主曼麗,曼珠。
     誰知,一場巨大的災難步步緊逼,公主曼麗,曼珠將遭遇可怕的危機......翔宇,芳荃,鵬飛和妙晴能否化險為夷呢?請看 奇幻之城 第一回:公主不見了


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-15 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.g3676.com:锡林浩特市| www.forfonts.com:靖边县| www.wisengineering.org:于田县| www.faplo.com:台湾省| www.f5659.com:疏附县| www.healthyrootcanal.org:武强县| www.shmmlaw.com:清涧县| www.jatemweb.com:如东县| www.20105129.com:肃南| www.agusrahmat.com:延川县| www.8dem.com:滁州市| www.alamat-sekolah.com:托克逊县| www.davisdeyoe.com:岳普湖县| www.bac3d.com:丁青县| www.associazionesimbiosigratteri.com:新沂市| www.kmnwx.cn:衡东县| www.cn-reiz.com:祁阳县| www.r9892.com:汕尾市| www.giggiblu.com:石泉县| www.ships4ever.com:桓仁| www.kitagaya.com:兴业县| www.ebuygift.com:马山县| www.lslcw.com:体育| www.rldmw.cn:麻江县| www.appleidd.com:皮山县| www.jasmineevanscoach.com:景泰县| www.cp0266.com:那坡县| www.johnmarquisford.com:绥江县| www.ipcstz-africa.org:衡东县| www.97chao.com:蛟河市| www.masjixie.com:独山县| www.coachyn.com:五家渠市| www.kates-garden.com:张掖市| www.trebroncompany.com:五原县| www.m7662.com:崇明县| www.cxqht.cn:广东省| www.wearetsk.com:资源县| www.aaronbown.com:通化县| www.gazisozluk.org:宣化县| www.pearsonind.com:白河县| www.bestquality365.com:宕昌县| www.cp7330.com:中卫市| www.61e7.com:邛崃市| www.njaoyang.com:黄梅县| www.bj-mrsm.com:廊坊市| www.lalshahbaz.com:托里县| www.zgmtt.com:襄樊市| www.blueflagfarm.com:黄骅市| www.ramadawg.com:寿光市| www.nj-tyjx.com:白城市| www.aulahumax.com:华池县| www.zngnw.cn:九龙城区| www.bwenquan.com:宜兰县| www.wwwhg3533.com:新干县| www.mmm522.com:华蓥市| www.114767.com:和田县| www.crimson-room.net:隆尧县| www.basicherbals.com:龙海市| www.chrome-icons.com:延安市| www.49yf.com:漾濞| www.yaoniewg.com:福泉市| www.maitmall.com:福海县| www.mdhrh.cn:康乐县| www.spjjs.com:资中县| www.faribaba.com:青阳县| www.bestincellular.com:潞城市| www.sycomps.com:沾益县| www.dachadian.com:水富县| www.alharamclub.com:开化县| www.qpjmw.com:安岳县| www.brgbf.com:土默特左旗| www.brandshoesbar.com:南宫市| www.letsbecomefit.com:襄城县| www.lvs-play.com:靖远县| www.cp5586.com:如东县| www.directequipement.net:年辖:市辖区| www.wfzfcn.com:汾西县| www.dgyqci.com:广水市| www.catherinebroad.com:来宾市| www.yhfs100.com:洪江市| www.themossmagazine.com:洛川县| www.thatspread.com:漾濞| www.sunmastering.com:汉源县| www.jsc877.com:永修县|