• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 體驗軍營生活第一天

    體驗軍營生活第一天

   3.  
   4.  
   5. zhè
   6. shǔ
   7. jiǎ
   8.  
   9. yīn
   10. huì
   11.  
   12. bào
   13. míng
   14. le
   15.  
   16. cān
   17. jiā
   18.  這個暑假,因一個機會,我報名了“參加
   19. cǎi
   20. xià
   21. lìng
   22. yíng
   23.  
   24. yàn
   25. jun
   26. yíng
   27. shēng
   28. huó
   29.  
   30. de
   31. huó
   32. dòng
   33.  
   34. huó
   35. 七彩夏令營,體驗軍營生活”的一個活動。活
   36. dòng
   37. nèi
   38. róng
   39. shì
   40. yàn
   41.    
   42. tiān
   43. de
   44. jun
   45. yíng
   46. shēng
   47. huó
   48.  
   49. shuō
   50. zhè
   51. jǐn
   52. 動內容是體驗5天的軍營生活,媽媽說這不僅
   53. yǒu
   54. shēn
   55. duàn
   56. liàn
   57.  
   58. gāo
   59. de
   60. néng
   61. zhì
   62. hái
   63. néng
   64. péi
   65. yǎng
   66. 有利于身體鍛煉,提高我的體能素質還能培養
   67. de
   68. shēng
   69. huó
   70. xìng
   71.  
   72. tīng
   73. le
   74. xīn
   75. xìng
   76. fèn
   77. chōng
   78. jǐng
   79. yòu
   80. dān
   81. 我的生活獨立性,我聽了心里既興奮憧憬又擔
   82. xīn
   83.  
   84. jǐn
   85. zhāng
   86.  
   87. 心、緊張。
   88.  
   89.  
   90.    
   91.    
   92. yuè
   93.    
   94. zǎo
   95. shàng
   96.    
   97.  
   98.    
   99.    
   100. fèn
   101.  
   102. zhǔn
   103. shí
   104. sòng
   105. dào
   106.  72日早上830分,爸爸準時地把我送到
   107. de
   108.  
   109. rán
   110. hòu
   111. zuò
   112. shàng
   113. xiàng
   114. yíng
   115. de
   116. chē
   117.  
   118. 目的地集合,然后坐上去向營地的大客車。我
   119. shě
   120. xiàng
   121. dào
   122. le
   123. bié
   124.  
   125. xīn
   126. yǒu
   127. xiē
   128. míng
   129. de
   130. xiǎo
   131. 依依不舍地向爸爸道了別,心里有些莫名的小
   132. shāng
   133. gǎn
   134.  
   135. néng
   136. shì
   137. yīn
   138. wéi
   139. chū
   140. yuǎn
   141. mén
   142. de
   143. yuán
   144. ba
   145. 傷感,可能是因為自己第一次出遠門的緣故吧
   146.  
   147. duì
   148. lái
   149. shuō
   150. shì
   151. chū
   152. yuǎn
   153. mén
   154.  
   155.  
   156. jiā
   157. dōu
   158. zhǔn
   159. bèi
   160. jiù
   161. hòu
   162.  
   163. (對我來說是出遠門)。大家都準備就緒后,
   164. shū
   165. shū
   166. zǎi
   167. zhe
   168. men
   169. kāi
   170. shǐ
   171. xiàng
   172. yíng
   173. chū
   174. le
   175.  
   176. shàng
   177. 司機叔叔載著我們開始向營地出發了。一路上
   178.  
   179. chē
   180. dōu
   181. shì
   182. huān
   183. shēng
   184. xiào
   185.  
   186. tóng
   187. xué
   188. men
   189. dōu
   190. hěn
   191. dòng
   192.  
   193. ,車里都是歡聲笑語,同學們都很激動,嘰嘰
   194. zhā
   195. zhā
   196. xiǎo
   197. niǎo
   198. de
   199. nào
   200. tíng
   201.  
   202. xīn
   203. de
   204. làng
   205. cháo
   206. rán
   207. 喳喳小鳥似的鬧個不停。我心里的浪潮自然也
   208. shì
   209. dòng
   210. jiē
   211. zhe
   212.  
   213. xiǎng
   214. kuài
   215. diǎn
   216. kàn
   217. kàn
   218. jiāo
   219. guān
   220. 是那個激動地一波接著一波,想快點看看教官
   221. zhǎng
   222. shí
   223. me
   224. yàng
   225.  
   226. jiē
   227. xià
   228. de
   229.    
   230. tiān
   231. shēng
   232. huó
   233. huì
   234. shēng
   235. shí
   236. me
   237. shì
   238. ér
   239. 長得什么樣,接下去的5天生活會發生什么事兒
   240.  
   241.  
   242. dòng
   243. guǎn
   244. dòng
   245.  
   246. wàng
   247. tóng
   248. bàn
   249. men
   250. liáo
   251. tiān
   252.  
   253. suī
   254. rán
   255. ……激動管激動,我不忘和同伴們聊天。雖然
   256. jiā
   257. xiàng
   258. rèn
   259. shí
   260.  
   261. dàn
   262. shì
   263. men
   264. liáo
   265. hěn
   266. kāi
   267. xīn
   268.  
   269. zài
   270. chē
   271. 大家相互不認識,但是我們聊得很開心。在車
   272. shàng
   273. rèn
   274. shí
   275. le
   276. liǎng
   277. péng
   278. yǒu
   279.  
   280. shì
   281. liǎng
   282. liáo
   283.  
   284.  
   285. yǒu
   286. 上我認識了兩個朋友,是兩個無聊、自大、有
   287. diǎn
   288.  
   289. máo
   290. bìng
   291.  
   292. de
   293. nán
   294. shēng
   295.  
   296.  
   297.  
   298. zhī
   299. jiào
   300. yuē
   301. guò
   302. 點“毛病”的男生,哈哈……不知不覺地約過
   303. le
   304.    
   305.    
   306. fèn
   307. zhōng
   308.  
   309. men
   310. jiù
   311. dào
   312. le
   313. jun
   314.  
   315. 20分鐘,我們就到了軍部。
   316.  
   317.  
   318.    
   319. jiā
   320. xià
   321. le
   322. chē
   323.  
   324. zài
   325. jiāo
   326. guān
   327. de
   328. zhǐ
   329. dǎo
   330. xià
   331.  
   332. men
   333. kuài
   334. fèn
   335.  大家下了車,在教官的指導下,我們快速分
   336. chéng
   337. nán
   338. shēng
   339. shēng
   340. liǎng
   341. duì
   342.  
   343. bìng
   344. qiě
   345. gàn
   346. cuì
   347. luò
   348. zhǔ
   349. men
   350. 成男生女生兩隊,并且干脆利落地囑咐我們把
   351. háng
   352. xiāng
   353. fàng
   354. dào
   355. shàng
   356.  
   357. děng
   358. shào
   359. shēng
   360. xiǎng
   361. jiù
   362. shàng
   363. chū
   364. pái
   365. duì
   366. 行旅箱放到上鋪,等哨聲一響就馬上出去排隊
   367.  
   368. dāng
   369. men
   370. bèi
   371. dài
   372. lǐng
   373. dào
   374. de
   375. xiǔ
   376. shě
   377. méi
   378. guò
   379. huì
   380. ér
   381.  
   382. shào
   383. 。當我們被帶領到各自的宿舍沒過一會兒,哨
   384. shēng
   385. duǎn
   386. yǒu
   387. xiǎng
   388. le
   389. lái
   390.  
   391. men
   392. cōng
   393. cōng
   394. máng
   395. máng
   396. pǎo
   397. chū
   398. 聲短促有力地響了起來,我們匆匆忙忙地跑出
   399. guāi
   400. guāi
   401. tīng
   402. cóng
   403. zhǐ
   404. huī
   405.  
   406. zhè
   407. tiān
   408. shàng
   409.  
   410. men
   411. cān
   412. guān
   413. le
   414. 去乖乖地聽從指揮。這天上午,我們參觀了部
   415. duì
   416. de
   417. jun
   418. yíng
   419. shēng
   420. huó
   421.  
   422. de
   423. gǎn
   424. jiào
   425. jiù
   426. shì
   427. gǎn
   428. xiàng
   429. xìn
   430.  
   431. 隊的軍營生活,我的第一感覺就是不敢相信,
   432. jiào
   433. shén
   434.  
   435. men
   436. de
   437. shēng
   438. huó
   439. yǒu
   440. zhǒng
   441. ràng
   442. shuō
   443. chū
   444. lái
   445. de
   446. 覺得神奇,他們的生活有一種讓我說不出來的
   447. jiǎn
   448. dān
   449.  
   450. gàn
   451. jìng
   452.  
   453. zhěng
   454.  
   455. xīn
   456. yóu
   457. zhōng
   458. jìng
   459. yǎng
   460. men
   461.  
   462. xiǎng
   463. 簡單、干凈、整齊。心里由衷地敬仰他們,想
   464. xiǎng
   465.  
   466. zhēn
   467. de
   468. shì
   469. chà
   470. tài
   471. yuǎn
   472. le
   473.  
   474. xiū
   475. kuì
   476. háng
   477.  
   478. jiě
   479. fàng
   480. 想自己,真的是差太遠了,羞愧地不行。解放
   481. jun
   482. shū
   483. shū
   484. dié
   485. de
   486. bèi
   487. fāng
   488. fāng
   489. zhèng
   490. zhèng
   491.  
   492. méi
   493. yǒu
   494. de
   495. zhě
   496. zhòu
   497.  
   498. 軍叔叔疊的被子方方正正,沒有一絲的褶皺,
   499. bǎi
   500. fàng
   501. píng
   502. píng
   503. zhěng
   504. zhěng
   505.  
   506. zhì
   507. jīn
   508. hái
   509. shēn
   510. yìn
   511. zài
   512. nǎo
   513. hǎi
   514. 擺放地平平整整,至今還深刻地印在我腦海里
   515.  
   516. xià
   517. men
   518. guān
   519. kàn
   520. le
   521. jǐng
   522. shū
   523. shū
   524. de
   525. qín
   526. dòu
   527. biǎo
   528. yǎn
   529.  
   530. 。下午我們觀看了武警叔叔的擒拿格斗表演,
   531. men
   532. yīng
   533. yǒng
   534. wēi
   535. de
   536. gāo
   537. chāo
   538. běn
   539. lǐng
   540. ràng
   541. jìng
   542. pèi
   543.  
   544. zhēn
   545. xiǎng
   546. 他們英勇威武的高超本領讓我敬佩不已,真想
   547. bài
   548. men
   549. wéi
   550. shī
   551.  
   552. hòu
   553. shàng
   554. chǎng
   555. shǒu
   556.  
   557. 拜他們為師,以后上場露一手。
   558.  
   559.  
   560.    
   561. jīn
   562. tiān
   563. gǎn
   564. jiào
   565. guò
   566. zhēn
   567. kuài
   568.  
   569. zài
   570. jiā
   571. liú
   572. shén
   573. zhōng
   574. màn
   575. màn
   576. guò
   577.  今天感覺過得真快,在大家不留神中慢慢過
   578. le
   579.  
   580. wǎn
   581. jīng
   582. lái
   583. dào
   584. jīn
   585. huáng
   586. de
   587. yuè
   588. liàng
   589. gāo
   590. gāo
   591. guà
   592. zài
   593. 去了,夜晚也已經來到金黃的月亮高高地掛在
   594. tiān
   595. kōng
   596.  
   597. tái
   598. tóu
   599.  
   600. yǎng
   601. wàng
   602. tiān
   603. kōng
   604. shēn
   605. shǒu
   606. fǎng
   607. néng
   608. zhāi
   609. dào
   610. tiān
   611. 天空。抬起頭,仰望天空一伸手仿佛能摘到天
   612. shàng
   613. shǎn
   614. shǎn
   615. de
   616. xiǎo
   617. yǎn
   618. jīng
   619.  
   620. hái
   621. néng
   622. tīng
   623. dào
   624. guō
   625. guō
   626. dòng
   627. tīng
   628. de
   629. 上一閃一閃的小眼睛,還能聽到蟈蟈動聽的歌
   630. shēng
   631.  
   632. zhēn
   633. měi
   634.  
   635.  
   636. 聲。真美……
     
    無注音版:體驗軍營生活第一天
     這個暑假,因一個機會,我報名了“參加七彩夏令營,體驗軍營生活”的一個活動。活動內容是體驗5天的軍營生活,媽媽說這不僅有利于身體鍛煉,提高我的體能素質還能培養我的生活獨立性,我聽了心里既興奮憧憬又擔心、緊張。
     7月2日早上8:30分,爸爸準時地把我送到目的地集合,然后坐上去向營地的大客車。我依依不舍地向爸爸道了別,心里有些莫名的小傷感,可能是因為自己第一次出遠門的緣故吧(對我來說是出遠門)。大家都準備就緒后,司機叔叔載著我們開始向營地出發了。一路上,車里都是歡聲笑語,同學們都很激動,嘰嘰喳喳小鳥似的鬧個不停。我心里的浪潮自然也是那個激動地一波接著一波,想快點看看教官長得什么樣,接下去的5天生活會發生什么事兒……激動管激動,我不忘和同伴們聊天。雖然大家相互不認識,但是我們聊得很開心。在車上我認識了兩個朋友,是兩個無聊、自大、有點“毛病”的男生,哈哈……不知不覺地約過了20分鐘,我們就到了軍部。
     大家下了車,在教官的指導下,我們快速分成男生女生兩隊,并且干脆利落地囑咐我們把行旅箱放到上鋪,等哨聲一響就馬上出去排隊。當我們被帶領到各自的宿舍沒過一會兒,哨聲短促有力地響了起來,我們匆匆忙忙地跑出去乖乖地聽從指揮。這天上午,我們參觀了部隊的軍營生活,我的第一感覺就是不敢相信,覺得神奇,他們的生活有一種讓我說不出來的簡單、干凈、整齊。心里由衷地敬仰他們,想想自己,真的是差太遠了,羞愧地不行。解放軍叔叔疊的被子方方正正,沒有一絲的褶皺,擺放地平平整整,至今還深刻地印在我腦海里。下午我們觀看了武警叔叔的擒拿格斗表演,他們英勇威武的高超本領讓我敬佩不已,真想拜他們為師,以后上場露一手。
     今天感覺過得真快,在大家不留神中慢慢過去了,夜晚也已經來到金黃的月亮高高地掛在天空。抬起頭,仰望天空一伸手仿佛能摘到天上一閃一閃的小眼睛,還能聽到蟈蟈動聽的歌聲。真美……


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-15 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.nbyxkg.com:马关县| www.paltinumxtal.com:陈巴尔虎旗| www.dolls-haven.com:平武县| www.uniquemicrofinance.com:兴海县| www.sonleyglove.com:赫章县| www.museumsinhoustontx.com:双峰县| www.yiju188.com:苗栗市| www.sproutstudio.net:南城县| www.xmkainos.com:军事| www.vincentgrison.com:沛县| www.zhiminjia.com:澄迈县| www.cash618.com:龙井市| www.gyjjzz.com:吉水县| www.blackeyedtease.com:泾源县| www.foodboxmenu.com:宁阳县| www.potap-nastya.net:剑阁县| www.accentata.com:民和| www.berraingenieros.com:扶绥县| www.solgintl.com:志丹县| www.traumleben.org:镇坪县| www.tao2u.com:汝城县| www.3gamee.com:大石桥市| www.djosephoto.com:新野县| www.ptlpw.cn:大田县| www.oklahomatrivia.com:桂东县| www.specificatii.com:公安县| www.812760.com:长兴县| www.shunda-steel.com:大宁县| www.businessptr.com:金塔县| www.480378.com:南昌县| www.steven-z.com:隆子县| www.doedoehuis.com:林西县| www.airmaxshoesnike.net:丹棱县| www.gs533.com:荥经县| www.yxnxs.com:佛坪县| www.barattu.com:深泽县| www.submitbookmarkingsites.com:天水市| www.168wjcw.com:昆山市| www.smartmobilelab.com:祁门县| www.damnkidbrand.org:会昌县| www.debbiesellsredding.com:巧家县| www.pairtrip.com:罗甸县| www.enselo.com:北海市| www.chuanweimuye.com:辉县市| www.scene72.com:芮城县| www.xhttw.com:禹州市| www.aaagascalculator.com:三亚市| www.bouge-ton-body.com:淄博市| www.grammylist.org:景宁| www.lunglinks.com:高青县| www.lesblives.com:平利县| www.paintsprayerelite.com:招远市| www.huangdaobb.com:晋州市| www.cjgzw.com:池州市| www.ianburney.com:房产| www.wartapasar.com:门源| www.desiessence.com:茌平县| www.modemize.com:徐闻县| www.lcfcyy.com:衡阳县| www.131716.com:祁东县| www.szmlde.com:儋州市| www.s7765.com:阆中市| www.classifiedscolumn.com:鄯善县| www.4tud.com:瓮安县| www.yifanhaigou.com:汶川县| www.xmldzyls.com:金乡县| www.mmn2015.org:黄山市| www.lowlf.com:油尖旺区| www.jnwbb.cn:兖州市| www.s5865.com:江阴市| www.cctvecoplus.com:靖远县| www.tribpeel.com:郧西县| www.xinchenba.com:晋宁县| www.hu31.com:清徐县| www.quicksharehq.com:辉县市| www.csjwa.com:边坝县| www.0577gf.com:乐亭县| www.orleanscountyinfo.com:剑阁县| www.wyadorkable.com:昂仁县| www.creepyfan.com:定结县| www.seoaon.com:岢岚县| www.bozhce.com:武山县| www.urbanistablog.com:聂拉木县| www.20105129.com:桓台县|