• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 少女奇幻歷險記【一】

    少女奇幻歷險記【一】

   3.  
   4.  
   5. zhāng
   6.  
   7. guài
   8. de
   9. dàn
   10.  
   11.  第一章【奇怪的蛋】
   12.  
   13.  
   14.    
   15.  
   16. xiǎo
   17. jiě
   18.  
   19. qǐng
   20. xià
   21. lái
   22. chī
   23. fàn
   24.  
   25.  
   26. shì
   27. lóu
   28. xià
   29. de
   30. shēng
   31. yīn
   32.  【小姐!請下來吃飯。】是樓下女仆的聲音
   33.  
   34.  
   35.  
   36.    
   37. zhǎng
   38. jiān
   39.  
   40. shuāng
   41. yǎn
   42. líng
   43. dòng
   44. de
   45. shǎo
   46. cóng
   47. lóu
   48. shàng
   49. zǒu
   50. xià
   51.  一個長發披肩,雙眼靈動的少女從樓上走下
   52. lái
   53.  
   54. zhǎ
   55. le
   56. zhǎ
   57. yòu
   58. zhǎng
   59. yòu
   60. qiào
   61. de
   62. jié
   63. máo
   64.  
   65.  
   66. méi
   67. xīn
   68. qíng
   69. 來。她眨了眨自己又長又翹的睫毛。【沒心情
   70.  
   71. xiǎng
   72. chī
   73.  
   74.  
   75. zuò
   76. xià
   77. le
   78. bēi
   79. niú
   80. nǎi
   81. jiù
   82. zǒu
   83. jìn
   84. fáng
   85. jiān
   86. ,不想吃。】她坐下喝了一杯牛奶就走進房間
   87.  
   88.  
   89. xiǎo
   90. jiě
   91.  
   92. duō
   93. chī
   94. diǎn
   95. ya
   96.    
   97.  
   98. gǎn
   99. jǐn
   100. gēn
   101. zhe
   102. shǎo
   103. 。【小姐,多吃點呀!】女仆趕緊跟著那個少
   104. pǎo
   105.  
   106. shǎo
   107. huí
   108. tóu
   109. kàn
   110. le
   111. yǎn
   112.  
   113. jiù
   114. jìn
   115. le
   116. fáng
   117. jiān
   118. 女跑去。少女回頭看了女仆一眼,就進了房間
   119.  
   120. guān
   121. shàng
   122. le
   123. mén
   124.  
   125. ,關上了門。
   126.  
   127.  
   128.    
   129. zhè
   130. shǎo
   131. zhèng
   132. shì
   133. lán
   134. shì
   135. tuán
   136. wèi
   137. lái
   138. de
   139. jiē
   140. bān
   141. rén
   142.  
   143. lán
   144. líng
   145.  這個少女正是藍氏集團未來的接班人:藍翎
   146.  
   147. ér
   148. shì
   149. lán
   150. jiā
   151. shōu
   152. yǎng
   153. de
   154. tóng
   155.  
   156. liú
   157. xiāo
   158.  
   159. 羽。而那個女仆是藍家收養的女童:劉雨瀟,
   160. lán
   161. líng
   162. yàng
   163. dōu
   164. shì
   165.    
   166.    
   167. suì
   168.  
   169. 和藍翎羽一樣都是16歲。
   170.  
   171.  
   172.    
   173. dōng
   174. dōng
   175. dōng
   176.  
   177. liú
   178. xiāo
   179. duàn
   180. de
   181. qiāo
   182. mén
   183.  
   184. xiǎo
   185. jiě
   186.  
   187. jiù
   188.  咚咚咚!劉雨瀟不斷的敲打門【小姐,你就
   189. chī
   190. diǎn
   191. ba
   192.  
   193. rán
   194. huí
   195. lái
   196. yòu
   197. āi
   198. men
   199. jiā
   200. guǎn
   201. jiā
   202. de
   203. 吃點吧,不然我回來又得挨你們家管家的打罵
   204. le
   205.  
   206.  
   207. 了。】
   208.  
   209.  
   210.    
   211. lán
   212. líng
   213. bìng
   214. shì
   215. méi
   216. yǒu
   217. kàn
   218. guò
   219. guǎn
   220. jiā
   221. xià
   222. rén
   223. de
   224. yàng
   225.  藍翎羽并不是沒有看過管家打罵下人的樣子
   226.  
   227. zhàn
   228. shēn
   229. lái
   230.  
   231. qīng
   232. qīng
   233. tuī
   234. kāi
   235. mén
   236.  
   237. hǎo
   238. ba
   239.  
   240.  
   241. 。她站起身來,輕輕推開門【好吧。】
   242.  
   243.  
   244.    
   245. dào
   246. le
   247. lóu
   248. xià
   249.  
   250. lán
   251. líng
   252. suī
   253. shuō
   254. shì
   255. zài
   256. chī
   257. fàn
   258.  
   259. shì
   260. xīn
   261.  到了樓下,藍翎羽雖說是在吃飯,可是心一
   262. zhí
   263. xuán
   264. zài
   265. zuó
   266. tiān
   267. wǎn
   268. shàng
   269. shēng
   270. de
   271. shì
   272.  
   273.  
   274.  
   275.  
   276.  
   277.  
   278.  
   279. 直懸在昨天晚上發生的事那里———————
   280.  
   281.  
   282.  
   283.  
   284.  
   285. —————
   286.  
   287.  
   288.    
   289. lán
   290. líng
   291. zhèng
   292. zài
   293. shuì
   294. jiào
   295.  
   296. rán
   297.  
   298. chuāng
   299. wài
   300. zhào
   301. lái
   302. shù
   303. lán
   304.  藍翎羽正在睡覺,突然,窗外照來一束藍色
   305. de
   306. guāng
   307.  
   308. guāng
   309. xiàn
   310. dào
   311. le
   312. lán
   313. líng
   314. de
   315. yǎn
   316. jīng
   317.  
   318.  
   319. ā
   320.  
   321. zěn
   322. me
   323. 的光,光線刺到了藍翎羽的眼睛。【啊!怎么
   324. huí
   325. shì
   326.  
   327.  
   328. lán
   329. líng
   330. yòng
   331. shǒu
   332. zhē
   333. zhù
   334. yǎn
   335. jīng
   336.  
   337. guāng
   338. xiàn
   339. màn
   340. màn
   341. biàn
   342. dàn
   343. 回事。】藍翎羽用手遮住眼睛。光線慢慢變淡
   344.  
   345. lán
   346. líng
   347. jiàn
   348. jiàn
   349. zhēng
   350. kāi
   351. le
   352. yǎn
   353. jīng
   354.  
   355. hái
   356. tóng
   357. ,藍翎羽也漸漸睜開了眼睛,與其他女孩不同
   358.  
   359. bié
   360. de
   361. hái
   362. dōu
   363. huān
   364. fěn
   365. hóng
   366. lěi
   367.  
   368. què
   369. huān
   370. lán
   371. ,別的女孩都喜歡粉紅蕾絲,可她卻喜歡藍色
   372. lěi
   373.  
   374. dàn
   375. luò
   376. zài
   377. le
   378. lán
   379. líng
   380. mǎn
   381. lán
   382. lěi
   383. de
   384. chuáng
   385. 蕾絲。一個蛋落在了藍翎羽鋪滿藍色蕾絲的床
   386. shàng
   387.  
   388. lán
   389. líng
   390. diǎn
   391. diǎn
   392. kào
   393. jìn
   394. zhè
   395. dàn
   396.  
   397. zǎi
   398. guān
   399. chá
   400. zhe
   401. 上,藍翎羽一點點靠近這個蛋,她仔細觀察著
   402.  
   403. zhè
   404. dàn
   405. guài
   406. de
   407. zhèng
   408. shì
   409. huān
   410. de
   411. lán
   412. lěi
   413. wén
   414. yàng
   415.  
   416. ,這個蛋奇怪的正是她喜歡的藍色蕾絲紋樣,
   417. shàng
   418. miàn
   419. hái
   420. yǒu
   421. jīng
   422. yíng
   423. tòu
   424. de
   425. zuàn
   426. shí
   427.  
   428. lán
   429. líng
   430. xiǎng
   431.  
   432. 上面還有一顆顆晶瑩剔透的鉆石。藍翎羽想【
   433. zhè
   434. shì
   435. shí
   436. me
   437. dàn
   438.  
   439. hǎo
   440. guài
   441. ā
   442.  
   443.  
   444. 這是什么蛋,好奇怪啊。】
   445.  
   446.  
   447.  
   448.  
   449.  
   450.    
   451.  
   452. běn
   453. zhāng
   454. wán
   455.  
   456.  【本章完】
   457.  
   458.  
   459.    
   460.  
   461.  
   462.  
   463.    
   464. qǐng
   465. qiú
   466. bié
   467. shān
   468.  請求別刪
     
    無注音版:少女奇幻歷險記【一】
     第一章【奇怪的蛋】
     【小姐!請下來吃飯。】是樓下女仆的聲音。
     一個長發披肩,雙眼靈動的少女從樓上走下來。她眨了眨自己又長又翹的睫毛。【沒心情,不想吃。】她坐下喝了一杯牛奶就走進房間。【小姐,多吃點呀!】女仆趕緊跟著那個少女跑去。少女回頭看了女仆一眼,就進了房間,關上了門。
     這個少女正是藍氏集團未來的接班人:藍翎羽。而那個女仆是藍家收養的女童:劉雨瀟,和藍翎羽一樣都是16歲。
     咚咚咚!劉雨瀟不斷的敲打門【小姐,你就吃點吧,不然我回來又得挨你們家管家的打罵了。】
     藍翎羽并不是沒有看過管家打罵下人的樣子。她站起身來,輕輕推開門【好吧。】
     到了樓下,藍翎羽雖說是在吃飯,可是心一直懸在昨天晚上發生的事那里————————————
     藍翎羽正在睡覺,突然,窗外照來一束藍色的光,光線刺到了藍翎羽的眼睛。【啊!怎么回事。】藍翎羽用手遮住眼睛。光線慢慢變淡,藍翎羽也漸漸睜開了眼睛,與其他女孩不同,別的女孩都喜歡粉紅蕾絲,可她卻喜歡藍色蕾絲。一個蛋落在了藍翎羽鋪滿藍色蕾絲的床上,藍翎羽一點點靠近這個蛋,她仔細觀察著,這個蛋奇怪的正是她喜歡的藍色蕾絲紋樣,上面還有一顆顆晶瑩剔透的鉆石。藍翎羽想【這是什么蛋,好奇怪啊。】
     
     【本章完】
     
     請求別刪


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.businessptr.com:基隆市| www.getpoloapp.com:柯坪县| www.bwenquan.com:库尔勒市| www.autocar-dax.com:呼玛县| www.thedivineasana.com:琼海市| www.voilayl.com:博爱县| www.zajstone.com:惠来县| www.d0ob.com:兴城市| www.alihybrid.com:额济纳旗| www.iconachive.com:始兴县| www.informasijakarta.com:垦利县| www.vxaing1.com:塔城市| www.denimrecords.com:伊春市| www.chriscota.com:陇南市| www.kmnwx.cn:紫阳县| www.k6558.com:罗源县| www.dongnamaco.com:灵山县| www.extrapolater.com:南丰县| www.tjhct.com:英吉沙县| www.labodaderafaypaula.com:乐山市| www.zj-meihong.com:信宜市| www.xinsss777.com:金堂县| www.editions-nergal.com:高邑县| www.daogou001.com:威信县| www.apjiahaisw.com:青浦区| www.cancerdude.com:琼海市| www.binggankong.com:邢台县| www.bungamelati.com:巴里| www.wrennak.com:兰溪市| www.americanestatebrokers.com:三河市| www.zoneii.com:怀宁县| www.brushhairandmakeup.com:达州市| www.searchvidz.com:禹城市| www.timphimhay.com:镇江市| www.omymedia.com:黄浦区| www.ly201.com:林甸县| www.walterosorio.net:潼南县| www.holytemplenc.org:剑阁县| www.chriscota.com:积石山| www.qbjsc.com:泰顺县| www.newsstuck.com:光山县| www.gongweb.com:滦南县| www.lzxingcheng.com:嘉兴市| www.xinxinglin.net:昌黎县| www.dessertsbyrondi.com:阳江市| www.legallois-ycymro.com:徐闻县| www.felixcaneinc.com:延长县| www.toyanaepf.com:攀枝花市| www.medicalhealthblog.com:阳曲县| www.americanbeautiesnationalpageants.com:昌江| www.fathernatureonline.com:旬阳县| www.preciosmadrid.com:休宁县| www.zshxyl.com:阿荣旗| www.bdkindustries.com:台中市| www.kusenet.com:静安区| www.andreacurryyoga.com:奉新县| www.bieber-fever.net:桐城市| www.ypiasby.com:蕉岭县| www.hitsandlyrics.com:藁城市| www.newhavenph.com:阳春市| www.busongqi.com:河间市| www.piranhacrunch.com:南木林县| www.fmipsd.com:闽清县| www.aircompressorhose.org:长兴县| www.skatesharks.com:潼关县| www.vsedolamp.com:新竹县| www.zxphy.com:自贡市| www.alternateexpressions.com:上犹县| www.hw8168.com:礼泉县| www.planetonegame.com:察雅县| www.trsnspls.com:高平市| www.klinik-perkasa.com:和平县| www.w-b-z.com:屯昌县| www.aiwody.com:枝江市| www.rotaryclubstpete.com:稷山县| www.lumicphoto.com:台南市| www.lvvbbe.com:安宁市| www.cardriverentacar.com:旬邑县| www.airmaxshoesnike.net:赞皇县| www.glviagragtr.com:屯留县| www.jzdbzz.com:宝坻区| www.mfnfj.com:济阳县| www.nz337.com:平罗县| www.olgirl.com:衢州市|