• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 少女奇幻歷險記【2】

    少女奇幻歷險記【2】

   3.  
   4.  
   5. èr
   6. zhāng
   7.  
   8. shǒu
   9. tiān
   10. shǐ
   11.  
   12.  
   13.  第二章【守護天使?】
   14.  
   15.  
   16.    
   17. lán
   18. líng
   19. dàn
   20. lái
   21.  
   22. dào
   23.  
   24. hǎo
   25. piāo
   26. liàng
   27. ya
   28.  
   29. hǎo
   30. huān
   31.  藍翎羽把蛋拿起來,道【好漂亮呀,好喜歡
   32.  
   33.  
   34. 。】
   35.  
   36.  
   37.    
   38. rán
   39.  
   40. dàn
   41. dòng
   42. le
   43. xià
   44.  
   45. lán
   46. líng
   47. jiāng
   48. dàn
   49. diū
   50. zài
   51. le
   52.  突然,蛋動了一下,藍翎羽一把將蛋丟在了
   53. chuáng
   54. shàng
   55.  
   56. ya
   57.    
   58.    
   59.    
   60.  
   61.  
   62. ǎi
   63. yóu
   64.  
   65. shuāi
   66. hǎo
   67. téng
   68.  
   69.  
   70. lán
   71. 床上【呀!!!】【矮油,把我摔得好疼。】藍
   72. líng
   73. shuō
   74.  
   75. shuí
   76.  
   77. shuí
   78. zài
   79. shuō
   80. huà
   81.    
   82.    
   83.  
   84.  
   85. shì
   86.  
   87.  
   88. lán
   89. líng
   90. 翎羽說【誰,誰在說話!!】【是我。】藍翎羽
   91. jīng
   92. de
   93. shuō
   94.  
   95. dàn
   96.  
   97. shì
   98. dàn
   99. zài
   100. shuō
   101. huà
   102. ma
   103.    
   104.  
   105.  
   106. bié
   107. dàn
   108. ya
   109. dàn
   110. de
   111. 驚奇的說【蛋,是蛋在說話嗎?】【別蛋呀蛋的
   112. jiào
   113.  
   114. yǒu
   115. míng
   116. de
   117.  
   118. jiào
   119. bīng
   120. xuě
   121.  
   122.  
   123.  
   124.  
   125. shì
   126. 叫我,我有名字的,叫冰雪琪。】【你,你是
   127. ér
   128. lái
   129. de
   130.  
   131.  
   132. lán
   133. líng
   134. sōng
   135. le
   136. kǒu
   137.  
   138. què
   139. hái
   140. shì
   141. gǎn
   142. 哪兒來的!】藍翎羽松了一口氣,卻還是不敢
   143. dàn
   144. tài
   145. jìn
   146.  
   147. bīng
   148. xuě
   149. shēng
   150. yīn
   151. tián
   152. tián
   153. de
   154.  
   155. shì
   156. bīng
   157. zhī
   158. shǒu
   159. 離蛋太近。冰雪琪聲音甜甜的【我是冰之守護
   160. tiān
   161. shǐ
   162.  
   163. lái
   164. mèng
   165. zhī
   166. chí
   167.  
   168. yuè
   169. xīn
   170. jiě
   171. jiě
   172. ràng
   173. lái
   174. zhè
   175. de
   176.  
   177.  
   178. 天使,來自夢之池,月欣姐姐讓我來這的。】
   179.  
   180.  
   181.    
   182. lán
   183. líng
   184. xiǎng
   185.  
   186. tiān
   187. shǐ
   188. zěn
   189. me
   190. méi
   191. yǒu
   192. chì
   193. bǎng
   194. ā
   195.  
   196.  
   197.  
   198. yīn
   199. wéi
   200.  藍翎羽想【天使怎么沒有翅膀啊。】【因為
   201. zài
   202. dàn
   203. ya
   204.  
   205.  
   206. bīng
   207. xuě
   208. shuō
   209.  
   210.  
   211. tīng
   212. dào
   213. xīn
   214. 我在蛋里呀。】冰雪琪說。【你聽得到我心里
   215. xiǎng
   216. de
   217.  
   218.  
   219. lán
   220. líng
   221. zhēng
   222. hǎo
   223. de
   224. yǎn
   225. jīng
   226. dīng
   227. zhe
   228. dàn
   229.  
   230. yòu
   231. 想的?】藍翎羽睜大好奇的眼睛盯著蛋。又一
   232. dào
   233. shén
   234. de
   235. guāng
   236. zhào
   237. le
   238. xià
   239. lái
   240.  
   241. shì
   242. zhè
   243. de
   244. guāng
   245. shí
   246. fèn
   247. róu
   248. 道神奇的光照了下來,可是這次的光十分柔和
   249.  
   250. lán
   251. líng
   252. yǎn
   253. qián
   254. piāo
   255. guò
   256. le
   257. jié
   258. bái
   259. de
   260. máo
   261.  
   262. ,藍翎羽眼前飄過了潔白的羽毛,她不可思議
   263. de
   264. wàng
   265. zhe
   266. fáng
   267. jiān
   268. shàng
   269. fāng
   270.  
   271. zhè
   272. shì
   273. gāng
   274. cái
   275. dàn
   276. ma
   277.  
   278. shǎo
   279. 的望著房間上方,這是剛才那個蛋嗎?一個少
   280. yǒu
   281. zhe
   282. shuāng
   283. jié
   284. bái
   285. de
   286. xuán
   287. zài
   288. kōng
   289. zhōng
   290.  
   291. tóu
   292. shēn
   293. lán
   294. 女有著一雙潔白的羽翼懸浮在空中,一頭深藍
   295. de
   296. zhǎng
   297. zhí
   298. chuí
   299.  
   300. tóu
   301. shàng
   302. dài
   303. zhe
   304. bǎi
   305. huā
   306. zuò
   307. de
   308. 色的長發直垂齊膝,頭上戴著一個百合花做的
   309. huā
   310. quān
   311.  
   312. shēn
   313. qiǎn
   314. lán
   315. de
   316. gōng
   317. zhǔ
   318.  
   319. shàng
   320. guà
   321. zhe
   322. tiáo
   323. 花圈。一身淺藍色的公主服,脖子上掛著一條
   324. lán
   325. bǎo
   326. shí
   327. xiàng
   328. liàn
   329.  
   330. chì
   331. bǎng
   332. tíng
   333. shàn
   334. dòng
   335. zhe
   336.  
   337. 藍寶石項鏈,翅膀不停扇動著。
   338.  
   339.  
   340.    
   341. bīng
   342. xuě
   343. màn
   344. màn
   345. luò
   346.  
   347. jiù
   348. shì
   349. bīng
   350. xuě
   351.  
   352. shì
   353. de
   354. shǒu
   355.  冰雪琪慢慢落地【我就是冰雪琪,是你的守
   356. tiān
   357. shǐ
   358.  
   359.  
   360. bīng
   361. xuě
   362. de
   363. qīng
   364. qīng
   365. gōu
   366. xiào
   367. róng
   368.  
   369.  
   370. shǒu
   371. 護天使。】冰雪琪的輕輕勾起一抹笑容。【守
   372. tiān
   373. shǐ
   374.  
   375. de
   376.  
   377.  
   378. lán
   379. líng
   380. gǎn
   381. xiàng
   382. xìn
   383. yǎn
   384. qián
   385. de
   386. zhè
   387. 護天使?我的?】藍翎羽不敢相信眼前的這一
   388. qiē
   389.  
   390. 切。
   391.  
   392.  
   393.    
   394.  
   395. běn
   396. zhāng
   397. wán
   398.  
   399.  【本章完】
   400.  
   401.  
   402.    
   403. qǐng
   404. qiú
   405. bié
   406. shān
   407.  請求別刪
     
    無注音版:少女奇幻歷險記【2】
     第二章【守護天使?】
     藍翎羽把蛋拿起來,道【好漂亮呀,好喜歡。】
     突然,蛋動了一下,藍翎羽一把將蛋丟在了床上【呀!!!】【矮油,把我摔得好疼。】藍翎羽說【誰,誰在說話!!】【是我。】藍翎羽驚奇的說【蛋,是蛋在說話嗎?】【別蛋呀蛋的叫我,我有名字的,叫冰雪琪。】【你,你是哪兒來的!】藍翎羽松了一口氣,卻還是不敢離蛋太近。冰雪琪聲音甜甜的【我是冰之守護天使,來自夢之池,月欣姐姐讓我來這的。】
     藍翎羽想【天使怎么沒有翅膀啊。】【因為我在蛋里呀。】冰雪琪說。【你聽得到我心里想的?】藍翎羽睜大好奇的眼睛盯著蛋。又一道神奇的光照了下來,可是這次的光十分柔和,藍翎羽眼前飄過了潔白的羽毛,她不可思議的望著房間上方,這是剛才那個蛋嗎?一個少女有著一雙潔白的羽翼懸浮在空中,一頭深藍色的長發直垂齊膝,頭上戴著一個百合花做的花圈。一身淺藍色的公主服,脖子上掛著一條藍寶石項鏈,翅膀不停扇動著。
     冰雪琪慢慢落地【我就是冰雪琪,是你的守護天使。】冰雪琪的輕輕勾起一抹笑容。【守護天使?我的?】藍翎羽不敢相信眼前的這一切。
     【本章完】
     請求別刪


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.sdwxm.com:公安县| www.aceophthalmics.com:龙海市| www.chenabtimes.net:武定县| www.y9938.com:普定县| www.s5653.com:宜黄县| www.kenyahotelresort.com:大丰市| www.fullhouseprinting.com:衢州市| www.troninvestlimited.com:当阳市| www.cinplatcorporate.com:西青区| www.truthandrhetoric.com:黎平县| www.8a88004.com:舒兰市| www.aidu49.com:绥江县| www.ingilizcesarkilar.com:广饶县| www.bookingcomuk.com:SHOW| www.sjdnw.cn:高邑县| www.aromatherapy-eucalyptus.com:五华县| www.cmbgift.com:姚安县| www.mirrorsmagnifiers.com:和田县| www.primpandwear.com:扬中市| www.domshin.com:武川县| www.thehappyendisnear.com:武穴市| www.gzdecen.com:金堂县| www.d2i6.com:章丘市| www.findadetoxnow.com:台安县| www.jxzfhj.com:积石山| www.cardriverentacar.com:南雄市| www.flickneroptometry.com:会东县| www.fnjsn.cn:齐河县| www.groupe-avram.com:富裕县| www.spoiledrottencatsociety.com:湖北省| www.blackspaceidp.com:华亭县| www.q9878.com:原平市| www.alexanderday.net:娱乐| www.oopsireadabookagain.com:永德县| www.minamihompi.com:波密县| www.sznks.com:巴南区| www.zazenint.com:合水县| www.whatsnewbondi.com:平安县| www.firmware-drivers.com:苏尼特右旗| www.hysmzx.com:湛江市| www.hiroshihawaii.com:临颍县| www.divided-games.com:明溪县| www.zsfulinmen.com:内黄县| www.pearlfan.com:和龙市| www.nkshbd.com:明水县| www.dessertsstraightup.com:嵊州市| www.frommybedtoyours.com:伊吾县| www.lomondtimberframe.com:宜君县| www.hg79678.com:双辽市| www.asklow.com:石棉县| www.tjshuxin.com:广丰县| www.yjtqw.cn:宜良县| www.zhongxulawyer.com:招远市| www.hnhuidasw.com:贵阳市| www.xingkai688.com:平遥县| www.916850.com:泗水县| www.bbcgj.com:清水县| www.duchang999.com:镶黄旗| www.tnfuli.com:积石山| www.irenecroce.com:修武县| www.nishiyama-shotengai.net:永川市| www.quangvinhexpress.com:淅川县| www.sao94sao.com:姜堰市| www.dllzjt.com:阿拉尔市| www.gzjdvc.com:永靖县| www.ph655.com:即墨市| www.ixdroid.com:巴林左旗| www.cosmosofsweden.com:灌阳县| www.dmcpy.com:永寿县| www.ccjwl.com:台湾省| www.cnlokuki.com:湖州市| www.addx-technologies.com:尼木县| www.sutibao.com:旬阳县| www.fzv0.com:积石山| www.payapal-biz.com:新和县| www.todoslosdiaz.com:丰城市| www.solgintl.com:彭山县| www.52okcar.com:牟定县| www.jordanegasc.com:巍山| www.xsxonline.com:河北区| www.almsamim.com:广宗县| www.modasaatler.com:龙州县| www.zamack.com:新郑市| www.parkerpeter.com:南宫市|