• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 六年級作文 -> 旅游

    旅游

   3.  
   4.  
   5. yóu
   6.  旅游
   7.  
   8.  
   9.    
   10. yǒu
   11. rén
   12. shuō
   13.  
   14. háng
   15. jiù
   16. shì
   17. cóng
   18. dāi
   19. de
   20. fāng
   21.  有人說,旅行就是從一個自己呆膩的地方去
   22. dào
   23. bié
   24. rén
   25. dāi
   26. de
   27. fāng
   28.  
   29. zhè
   30. gài
   31. gèng
   32. duō
   33. shì
   34. zhǒng
   35. diào
   36. 到一個別人呆膩的地方,這大概更多是一種調
   37. kǎn
   38. de
   39.  
   40.    
   41. qiān
   42. shì
   43. jiè
   44.  
   45. chù
   46. yǒu
   47.  
   48. zuì
   49. 侃的意義。!大千世界,無處不有樂趣。我最
   50. de
   51.  
   52. guò
   53. gàn
   54. wài
   55. chū
   56. yóu
   57. le
   58.  
   59. 大的樂趣,莫過干外出旅游了。
   60.  
   61.  
   62.    
   63. tiān
   64. shēng
   65. hǎo
   66. dòng
   67.  
   68. shēng
   69. xià
   70. lái
   71. zhōu
   72. nián
   73.  
   74. jiù
   75. gēn
   76. suí
   77.  我天生好動,生下來不足周年,就跟隨父母
   78. chù
   79. bēn
   80.  
   81. yīn
   82.  
   83. cóng
   84. xiǎo
   85. jiù
   86. wài
   87. chū
   88.  
   89. bǎo
   90. lǎn
   91. 四處奔波。因此,我從小就樂于外出,飽覽祖
   92. guó
   93. hǎo
   94. shān
   95. de
   96. zhuàng
   97. fēng
   98. guāng
   99.  
   100. 國大好河山的壯麗風光。
   101.  
   102.  
   103.    
   104. běi
   105. jīng
   106. lǐng
   107. zhǎng
   108. chéng
   109. de
   110. fēng
   111. huǒ
   112. tái
   113. shàng
   114.  
   115. tiān
   116. ān
   117. mén
   118. guǎng
   119. chǎng
   120. rén
   121.  北京八達嶺長城的烽火臺上,天安門廣場人
   122. mín
   123. yīng
   124. xióng
   125. niàn
   126. bēi
   127. de
   128. jiǎo
   129. xià
   130.  
   131. ěr
   132. bīn
   133. jiē
   134. tóu
   135. de
   136. diāo
   137. xiàng
   138. páng
   139. 民英雄紀念碑的腳下,哈爾濱街頭的塑雕像旁
   140.  
   141. háng
   142. zhōu
   143. de
   144. qián
   145. táng
   146. jiāng
   147. biān
   148.  
   149. nán
   150. jīng
   151. de
   152. zhǎng
   153. jiāng
   154. qiáo
   155. shàng
   156.  
   157. zhuāng
   158. yán
   159. ,杭州的錢塘江邊,南京的長江大橋上,莊嚴
   160. de
   161. zhōng
   162. shān
   163. líng
   164.  
   165. shàng
   166. hǎi
   167. nào
   168. fán
   169. huá
   170. de
   171. shì
   172. jiè
   173. děng
   174.  
   175. shù
   176. kuài
   177. 的中山陵,上海熱鬧繁華的大世界等,無數快
   178. mén
   179. liú
   180. xià
   181. le
   182. de
   183. shēn
   184. yǐng
   185.  
   186. 門留下了我的身影。
   187.  
   188.  
   189.    
   190. zuì
   191. shǐ
   192. kuài
   193. de
   194. shì
   195. shǒu
   196. dōu
   197. běi
   198. jīng
   199. zhī
   200. háng
   201.  
   202. xiǎo
   203. xué
   204. hòu
   205.  最使我快樂的是首都北京之行。小學畢業后
   206. de
   207. màn
   208. zhǎng
   209. jiǎ
   210.  
   211. wéi
   212. le
   213. miǎn
   214. zhè
   215. zào
   216. wèi
   217. de
   218. shēng
   219. huó
   220.  
   221. 的漫長假期,為了避免這枯燥乏味的生活,我
   222. yāng
   223. qiú
   224. dài
   225. chū
   226. wán
   227.  
   228. shuí
   229. zhī
   230. men
   231. zǎo
   232. shāng
   233. liàng
   234. hǎo
   235.  
   236. 央求父母帶我出去玩。誰知他們早已商量好,
   237. zài
   238. guò
   239. sān
   240. tiān
   241.  
   242. dài
   243. běi
   244. jīng
   245.  
   246. dāng
   247. shí
   248. gāo
   249. xìng
   250. bèng
   251. tiào
   252. 再過三天,帶我去北京。當時我高興得蹦跳起
   253. lái
   254.  
   255. shàng
   256. biàn
   257. néng
   258. cān
   259. guān
   260. wěi
   261. de
   262. shǒu
   263. dōu
   264. běi
   265. jīng
   266.  
   267. 來。馬上便能參觀偉大的首都一一北京,我激
   268. dòng
   269. lián
   270. liǎng
   271. wǎn
   272. shàng
   273. méi
   274. shuì
   275. hǎo
   276.  
   277. 動得一連兩個晚上沒睡好。
   278.  
   279.  
   280.    
   281.    
   282.    
   283.    
   284. nán
   285. jīng
   286.  
   287.  
   288. běi
   289. jīng
   290. de
   291. zhí
   292. kuài
   293. chē
   294. dòng
   295. le
   296.  
   297. dài
   298.  126次南京——北京的直達快車啟動了,帶
   299. zhe
   300. wàng
   301. de
   302. xīn
   303.  
   304. fēi
   305. dào
   306. le
   307. běi
   308. jīng
   309.  
   310. èr
   311. tiān
   312.  
   313. 著一顆渴望的心,我飛到了北京。第二天,大
   314. qīng
   315. zǎo
   316.  
   317. men
   318. jiù
   319. chū
   320. yuán
   321.  
   322. dài
   323. chuǎn
   324. 清早,我們就出發去頤和園。待我氣喘噓噓一
   325. kǒu
   326. shàng
   327. wàn
   328. shòu
   329. shān
   330. dǐng
   331.  
   332. wàng
   333. zhe
   334. shān
   335. xià
   336. zhǎng
   337. de
   338. zhǎng
   339. láng
   340.  
   341. yuǎn
   342. 口氣爬上萬壽山頂,望著山下細長的長廊,遠
   343. chù
   344. gài
   345. de
   346. xīn
   347. dǎo
   348.  
   349. lián
   350. máng
   351. pāi
   352. xià
   353. zhè
   354. zhēn
   355. guì
   356. de
   357. jìng
   358. tóu
   359. 處綠葉覆蓋的湖心島,連忙拍下這珍貴的鏡頭
   360.  
   361. dài
   362. huá
   363. zhe
   364. xiǎo
   365. chuán
   366.  
   367. qīng
   368. kuài
   369. chuān
   370. guò
   371.    
   372.    
   373. kǒng
   374. qiáo
   375. shí
   376.  
   377. biàn
   378. 。待我劃著小船,輕快地穿過17孔橋時,我便
   379. liàn
   380. guāng
   381. shān
   382. zhī
   383. zhōng
   384.  
   385. jìn
   386. zhù
   387. zàn
   388. tàn
   389.  
   390. duō
   391. měi
   392. ā
   393.    
   394. 迷戀于湖光山色之中,禁不住贊嘆:多美啊!
   395.  
   396.  
   397.    
   398. zuì
   399. hòu
   400. yóu
   401. lǎn
   402. de
   403. shì
   404. xiāng
   405. shān
   406.  
   407. yuè
   408. de
   409. běi
   410. jīng
   411. shì
   412. qiū
   413. fēng
   414.  最后游覽的是香山。八月的北京已是秋風習
   415. le
   416.  
   417. fēng
   418. guò
   419. zǎo
   420. hóng
   421.  
   422. xiǎng
   423.  
   424. gài
   425. lǎo
   426. tiān
   427. wéi
   428. yíng
   429. 習了,楓葉過早地發紅。我想,大概老天為迎
   430. jiē
   431. cān
   432. guān
   433. xiāng
   434. shān
   435.  
   436. qián
   437. jiàng
   438. lín
   439. le
   440. qiū
   441.  
   442. màn
   443. 接我參觀香山,特意提前降臨了秋色。我漫步
   444. zài
   445. fēng
   446. lín
   447. zhōng
   448.  
   449. zhāi
   450. xià
   451. piàn
   452. zuì
   453. hóng
   454. de
   455. fēng
   456.  
   457. qīng
   458. qīng
   459. 在楓葉林中,摘下一片最紅的楓葉,輕輕地擦
   460. shàng
   461. miàn
   462. de
   463. huī
   464. chén
   465.  
   466. jiá
   467. zài
   468. xīn
   469. ài
   470. de
   471. běn
   472. zhōng
   473.  
   474. 去上面的灰塵,夾在心愛的日記本中。
   475.  
   476.  
   477.    
   478. shí
   479. duō
   480. nián
   481.  
   482. zhú
   483. jiàn
   484. zhǎng
   485.  
   486. zhè
   487. piàn
   488. fēng
   489. zhì
   490. jīn
   491.  時隔多年,我已逐漸長大,可這片楓葉至今
   492. bèi
   493. zhēn
   494. cáng
   495. zhe
   496.  
   497. yǒng
   498. yuǎn
   499. dài
   500. zhe
   501. lǐng
   502. luè
   503. yóu
   504. lǎn
   505. guó
   506. hǎo
   507. 被我珍藏著。它永遠帶著我領略游覽祖國大好
   508. shān
   509. de
   510.  
   511. bàn
   512. suí
   513. zhe
   514. měi
   515. hǎo
   516. de
   517. huí
   518. zhēn
   519. cáng
   520. zài
   521. xīn
   522. líng
   523. shēn
   524. 河山的樂趣,伴隨著美好的回憶珍藏在心靈深
   525. chù
   526.  
   527. 處。
   528.  
   529.  
   530.  
     
    無注音版:旅游
     旅游
     有人說,旅行就是從一個自己呆膩的地方去到一個別人呆膩的地方,這大概更多是一種調侃的意義。!大千世界,無處不有樂趣。我最大的樂趣,莫過干外出旅游了。
     我天生好動,生下來不足周年,就跟隨父母四處奔波。因此,我從小就樂于外出,飽覽祖國大好河山的壯麗風光。
     北京八達嶺長城的烽火臺上,天安門廣場人民英雄紀念碑的腳下,哈爾濱街頭的塑雕像旁,杭州的錢塘江邊,南京的長江大橋上,莊嚴的中山陵,上海熱鬧繁華的大世界等,無數快門留下了我的身影。
     最使我快樂的是首都北京之行。小學畢業后的漫長假期,為了避免這枯燥乏味的生活,我央求父母帶我出去玩。誰知他們早已商量好,再過三天,帶我去北京。當時我高興得蹦跳起來。馬上便能參觀偉大的首都一一北京,我激動得一連兩個晚上沒睡好。
     126次南京——北京的直達快車啟動了,帶著一顆渴望的心,我飛到了北京。第二天,大清早,我們就出發去頤和園。待我氣喘噓噓一口氣爬上萬壽山頂,望著山下細長的長廊,遠處綠葉覆蓋的湖心島,連忙拍下這珍貴的鏡頭。待我劃著小船,輕快地穿過17孔橋時,我便迷戀于湖光山色之中,禁不住贊嘆:多美啊!
     最后游覽的是香山。八月的北京已是秋風習習了,楓葉過早地發紅。我想,大概老天為迎接我參觀香山,特意提前降臨了秋色。我漫步在楓葉林中,摘下一片最紅的楓葉,輕輕地擦去上面的灰塵,夾在心愛的日記本中。
     時隔多年,我已逐漸長大,可這片楓葉至今被我珍藏著。它永遠帶著我領略游覽祖國大好河山的樂趣,伴隨著美好的回憶珍藏在心靈深處。
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.brianpuspos.com:周至县| www.bdyjxm.com:昌江| www.sitegrindermastery.com:丁青县| www.hongxingbj.com:特克斯县| www.zstsjd.com:赤峰市| www.ys2003.com:海淀区| www.pwblue.com:宁陵县| www.chinaghjy.com:深水埗区| www.texastroop424.org:龙山县| www.hatukafitness.com:大安市| www.ssxnsy.com:石渠县| www.therobleys.com:盐边县| www.o8o7.com:滨州市| www.ks-diaz.com:邵阳县| www.wtclao.com:通山县| www.acehobbyaustralia.com:阿拉尔市| www.cp8336.com:五家渠市| www.zjmsjt.com:平塘县| www.janepell.com:咸阳市| www.pouyateb.com:福泉市| www.oudeshu.com:菏泽市| www.936729.com:灵武市| www.bestjav4you.com:涟源市| www.szcompro.com:武川县| www.jgdzj.com:兰州市| www.nksl-soccer.org:桂平市| www.bolemaimai.com:仙游县| www.tbspp.com:邵东县| www.otunetwork.com:观塘区| www.jamesstephenshurling.com:若羌县| www.newoxfordbotanical.com:宣城市| www.grupochevrolet.com:广宁县| www.affiliatemarketingbest.com:岑溪市| www.abtans.com:湘潭县| www.supplementstestosterone.com:昌平区| www.ssmoban.com:杭锦后旗| www.kmm-llc.com:嘉兴市| www.bjbthj.com:大同市| www.maritimelawyer-china.com:巴中市| www.0937xt.com:将乐县| www.jxwanli.com:广宗县| www.kdtlw.cn:云浮市| www.gratefulsparrow.com:昌乐县| www.parkerpeter.com:锦州市| www.andyandnina.com:昌吉市| www.fromge.com:呼和浩特市| www.ossean.com:堆龙德庆县| www.421zj.com:苍南县| www.hongxingbj.com:富蕴县| www.sunmesjournals.com:于都县| www.suenoshumedos.com:南木林县| www.estadonacionalespanol.com:乐平市| www.procarpetcleaningservices.com:故城县| www.3dcursors.com:宿州市| www.relishculinaryschool.com:凤冈县| www.storevalentine.com:温泉县| www.nesemancreative.com:五寨县| www.iot-online.net:探索| www.ift-expertise.com:房山区| www.sharansoft.com:道真| www.kvnsc.com:仪陇县| www.ssmoban.com:昌图县| www.hg39789.com:宽甸| www.futurecitieschina.com:兴安盟| www.vspotring.com:上思县| www.farukfunclub.com:本溪市| www.oblocals.com:兴安县| www.sijiecn.com:阿拉善盟| www.jettersite.com:措勤县| www.whagy.com:育儿| www.yhbshop.com:松阳县| www.0527tm.com:长宁县| www.bjbthj.com:库车县| www.ncldty.com:乌鲁木齐市| www.1geiwo.com:桦川县| www.hyperprosales.com:冷水江市| www.fsbaohu.com:华池县| www.r7586.com:秦安县| www.cn-reiz.com:清镇市| www.998cm.com:宜宾市| www.morze-noclegi.com:于田县| www.zhongyancheng.com:施秉县| www.chocolate-artist.com:蒙阴县| www.tw597.com:固阳县|