• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 六年級作文 -> 臺風

    臺風

   3.  
   4.  
   5. tái
   6. fēng
   7.  臺風
   8.  
   9.  
   10. zǎo
   11. chén
   12.  
   13. kāi
   14. chuāng
   15.  
   16. huì
   17. chī
   18. jīng
   19.  
   20. xiàn
   21. zài
   22. de
   23. jǐng
   24.  早晨,打開窗戶,你會大吃一驚,現在的景
   25. xiàng
   26. qián
   27. de
   28. jǐng
   29. xiàng
   30.  
   31. zhēn
   32. ràng
   33. rén
   34. nán
   35. zhì
   36. xìn
   37.  
   38. tái
   39. fēng
   40. 象和以前的景象一比,真讓人難以置信:臺風
   41. páo
   42. xiāo
   43. zhe
   44.  
   45. xiàng
   46. miàn
   47. fāng
   48. chū
   49. gōng
   50.  
   51. miàn
   52. shàng
   53. de
   54. dōng
   55. 咆哮著,向四面八方發出攻擊,地面上的東西
   56. bèi
   57. chuī
   58. líng
   59. luò
   60.  
   61. duō
   62. zài
   63. kōng
   64. zhōng
   65.  
   66. bàn
   67.  
   68.  
   69. 被吹得七零八落,許多雜物在空中“伴舞”。
   70. qiáo
   71.  
   72. xiǎo
   73. wài
   74. miàn
   75. hái
   76. cán
   77. liú
   78. zhe
   79. zuó
   80. tiān
   81. méi
   82. liú
   83. wán
   84. de
   85. shuǐ
   86. ne
   87.  
   88. 瞧,小區外面還殘留著昨天沒留完的雨水呢!
   89. hǎo
   90. xiàng
   91. huáng
   92. shuǐ
   93. de
   94.  
   95. yàng
   96. hún
   97. zhuó
   98. liú
   99. tǎng
   100. zhe
   101.  
   102. shù
   103. 好像黃河水似的,那樣渾濁地流淌著。大樹幾
   104. méi
   105. yǒu
   106. le
   107. kòng
   108. néng
   109.  
   110. bèi
   111. tái
   112. fēng
   113. chuī
   114. zhí
   115. yáo
   116. shēn
   117.  
   118. 乎沒有了自控能力,它被臺風吹得直搖身子,
   119. shù
   120. piàn
   121. suí
   122. fēng
   123. dòng
   124.  
   125. men
   126. hǎo
   127. xiàng
   128. dōu
   129. zài
   130. tòng
   131. de
   132. 無數片葉子也隨風舞動,它們好像都在痛苦的
   133. shēn
   134. yín
   135.  
   136. 呻吟。
   137.  
   138.  
   139. hái
   140. zuó
   141. tiān
   142.  
   143. shuǐ
   144. xiàng
   145. qiān
   146. wàn
   147. xiá
   148. ér
   149. lái
   150.  
   151.  還記得昨天,雨水像千萬個俠客突擊而來,
   152. yòu
   153. xiàng
   154. shòu
   155. le
   156. jīng
   157. de
   158.  
   159. zài
   160. shā
   161. jiàng
   162. lín
   163.  
   164. dāng
   165. shí
   166. 又像受了驚的野馬,在一剎那降臨大地。當時
   167.  
   168. tái
   169. fēng
   170. xiàng
   171. shòu
   172. de
   173. hǒu
   174. jiào
   175. zhe
   176.  
   177. shuǐ
   178. xiàng
   179. hóng
   180. shuǐ
   181. kuáng
   182. ,臺風像野獸似的吼叫著,雨水像洪水似地狂
   183. bēn
   184. zhe
   185.  
   186. shì
   187. dāng
   188.  
   189. 奔著,勢不可當!
   190.  
   191.  
   192. zuó
   193. tiān
   194. zǎo
   195. shàng
   196. mǎi
   197. cài
   198. shí
   199. shuǐ
   200. jiù
   201. jīng
   202. yān
   203. méi
   204. le
   205. de
   206. bàn
   207.  昨天早上去買菜時雨水就已經淹沒了我的半
   208. xiǎo
   209. tuǐ
   210.  
   211. men
   212. mào
   213. zhe
   214. me
   215. de
   216.  
   217. xìng
   218. kuī
   219. mǎi
   220. le
   221. wǎn
   222. 個小腿,我們冒著那么大的雨,幸虧也買了晚
   223. shàng
   224. de
   225. cài
   226.  
   227. yào
   228. rán
   229. zài
   230. zǒu
   231. de
   232. huà
   233.  
   234. rén
   235. xiǎo
   236. xīn
   237. hái
   238. 上的菜,要不然再走一次的話,人一不小心還
   239. yǒu
   240. zhàn
   241. wěn
   242. de
   243. wēi
   244. xiǎn
   245. ne
   246.  
   247. āi
   248.  
   249. shuǐ
   250. tài
   251. duō
   252. le
   253.  
   254. bàng
   255. wǎn
   256. shí
   257. 有站不穩的危險呢,哎,雨水太多了,傍晚時
   258.  
   259. jīng
   260. néng
   261. dào
   262. tuǐ
   263. de
   264. fāng
   265. le
   266.  
   267. liú
   268. shén
   269.  
   270. ,已經能到我大腿的地方了,一個不留神,浮
   271. tài
   272.  
   273. jiù
   274. huì
   275. diē
   276. dǎo
   277.  
   278. 力太大,就會跌倒!
   279.  
   280.  
   281. gèng
   282. dǎo
   283. méi
   284. de
   285. hái
   286. shì
   287. men
   288. yuàn
   289. de
   290. pái
   291. xiǎo
   292. fáng
   293.  
   294.  更倒霉的還是我們院子里的一排小房子,雨
   295. shuǐ
   296. zhè
   297. me
   298. duō
   299.  
   300. miàn
   301. yòu
   302. tài
   303. ǎi
   304.  
   305. shuǐ
   306. rán
   307. jiù
   308. jìn
   309. le
   310. fáng
   311. nèi
   312. 水這么多,地面又太矮,雨水居然就進了房內
   313.  
   314. yǒu
   315. jiā
   316. de
   317. zhī
   318. dào
   319.  
   320. jìng
   321. rán
   322. zài
   323. shuì
   324. jiào
   325.  
   326. xǐng
   327. le
   328. zhī
   329. ,有一家的哥哥不知道,竟然在睡覺,醒了之
   330. hòu
   331.  
   332. fáng
   333. jiān
   334. jīng
   335. jìn
   336. shuǐ
   337. le
   338.  
   339. páng
   340. biān
   341. wèi
   342. ā
   343. jiā
   344. de
   345. 后,房間里已經進水了!旁邊一位阿姨家的木
   346. bǎn
   347. shòu
   348. le
   349. tái
   350. fēng
   351. de
   352. yǐng
   353. xiǎng
   354.  
   355. dōu
   356. qiào
   357. le
   358. lái
   359.  
   360. zuì
   361. hòu
   362. 板受了臺風和大雨的影響,都翹了起來,最后
   363.  
   364. lián
   365. bǎn
   366. huài
   367. le
   368.  
   369. jǐn
   370. jiē
   371. zhe
   372.  
   373. rén
   374. jiā
   375. de
   376. bǎn
   377. dōu
   378. ,連木板也壞了,緊接著,四戶人家的木板都
   379. méi
   380. yǒu
   381. yòng
   382. le
   383.  
   384. 沒有用了!
   385.  
   386.  
   387. āi
   388.  
   389. zhēn
   390. lián
   391. ā
   392.  
   393. lián
   394. jiā
   395. dōu
   396. méi
   397. zhù
   398.  
   399. tái
   400. fēng
   401. tài
   402. le
   403.  哎,真可憐啊,連家都沒得住,臺風太大了
   404.  
   405. lián
   406. shuǐ
   407. dōu
   408. bèi
   409. chuī
   410. zhí
   411. wǎng
   412. lìng
   413. fāng
   414. xiàng
   415. xià
   416.  
   417. tái
   418. fēng
   419.  
   420. ,連雨水都被吹得直往令一個方向下。臺風,
   421. shí
   422. me
   423. shí
   424. hòu
   425. cái
   426. néng
   427. zǒu
   428. ā
   429.  
   430. 你什么時候才能走啊?
   431.  
   432.  
   433.  
     
    無注音版:臺風
     臺風
     早晨,打開窗戶,你會大吃一驚,現在的景象和以前的景象一比,真讓人難以置信:臺風咆哮著,向四面八方發出攻擊,地面上的東西被吹得七零八落,許多雜物在空中“伴舞”。瞧,小區外面還殘留著昨天沒留完的雨水呢!好像黃河水似的,那樣渾濁地流淌著。大樹幾乎沒有了自控能力,它被臺風吹得直搖身子,無數片葉子也隨風舞動,它們好像都在痛苦的呻吟。
     還記得昨天,雨水像千萬個俠客突擊而來,又像受了驚的野馬,在一剎那降臨大地。當時,臺風像野獸似的吼叫著,雨水像洪水似地狂奔著,勢不可當!
     昨天早上去買菜時雨水就已經淹沒了我的半個小腿,我們冒著那么大的雨,幸虧也買了晚上的菜,要不然再走一次的話,人一不小心還有站不穩的危險呢,哎,雨水太多了,傍晚時,已經能到我大腿的地方了,一個不留神,浮力太大,就會跌倒!
     更倒霉的還是我們院子里的一排小房子,雨水這么多,地面又太矮,雨水居然就進了房內,有一家的哥哥不知道,竟然在睡覺,醒了之后,房間里已經進水了!旁邊一位阿姨家的木板受了臺風和大雨的影響,都翹了起來,最后,連木板也壞了,緊接著,四戶人家的木板都沒有用了!
     哎,真可憐啊,連家都沒得住,臺風太大了,連雨水都被吹得直往令一個方向下。臺風,你什么時候才能走啊?
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.todoslosdiaz.com:玉屏| www.pasion4x4rosario.com:临朐县| www.kzftp.com:张家川| www.szjrgb.com:甘肃省| www.liyingbaobei.com:凤阳县| www.akpartiguzelbahce.com:平陆县| www.schillofinancial.com:清远市| www.mmzydq.com:资源县| www.nicolasbessol.com:沂水县| www.jdlzy.com:乌什县| www.bulkemailonline.com:桑植县| www.gthforex.com:二连浩特市| www.oxzigen.com:嘉荫县| www.687090.com:方正县| www.apeeye.com:繁昌县| www.mutuosity.com:夏邑县| www.zimuv587.com:丹棱县| www.99069pp.com:靖远县| www.tgted.com:肥乡县| www.els668.com:咸丰县| www.hearingspecialistcarolina.com:奉贤区| www.usuariointernet.net:渭源县| www.mlshgs.com:五常市| www.3gsands.com:库伦旗| www.ppxsp.com:米泉市| www.brianpuspos.com:麻城市| www.airotours.com:山东省| www.therapycenterkita.com:蒙城县| www.artearredofiorita.com:永嘉县| www.comapt.com:肇庆市| www.w-b-z.com:南召县| www.navarrosent.com:小金县| www.jishou5.com:扎赉特旗| www.bulgariatourguide.com:桂平市| www.ft776.com:大安市| www.110df.com:团风县| www.aureliogonzalez.com:芜湖市| www.52syn.com:华蓥市| www.ipodsmart.com:闵行区| www.droid-factory.com:台前县| www.chinazigong.com:广东省| www.ganzaojijs.com:江西省| www.votextile.com:略阳县| www.caitoule.com:从江县| www.jangsuchonaronia.com:哈密市| www.tvhmoob.com:会昌县| www.zearchsd.com:嘉义市| www.cg955.com:德清县| www.carousel-ride.com:漠河县| www.360allred.com:布尔津县| www.abtqq.com:安乡县| www.bcsvolleyball.com:桓仁| www.itmightbefun.com:兴安盟| www.smsactivation.com:西昌市| www.chenabtimes.net:富川| www.wyadorkable.com:平定县| www.mariahturkiye.net:江阴市| www.24drugstore.net:怀集县| www.inside-economics.com:平利县| www.cbhfitness.com:美姑县| www.auntcharlottes.com:玉树县| www.aeroflex-cargo.com:秦皇岛市| www.cskurumsaltuketim.com:辉南县| www.papigotravel.com:东乡| www.hw-decor.com:会理县| www.appletwig.com:乐陵市| www.gqfxw.cn:河北区| www.pruebastf.com:江达县| www.tjdqlmc8.com:鹤山市| www.365zhy.com:定兴县| www.aquaherbals.com:丁青县| www.songzhixiang.com:木兰县| www.vmarketingblog.com:宜宾县| www.ttjm6898lsc.com:奈曼旗| www.gun2424.com:灌南县| www.r7767.com:远安县| www.gordon-hippo.com:神池县| www.sbwjy.com:汪清县| www.hg43456.com:临沂市| www.tangoporteno.org:湘潭县| www.xwnkw.cn:临颍县| www.csoam.com:通道| www.cgpdjs.com:长海县| www.uniquemicrofinance.com:金门县|