• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 《最美孝心少年頒獎晚會》觀后感

    《最美孝心少年頒獎晚會》觀后感

   3.  
   4.  
   5. zhōu
   6. wǎn
   7. shàng
   8.  
   9. guān
   10. kàn
   11. le
   12. zhōng
   13. yāng
   14. tái
   15. de
   16.  
   17. zuì
   18. měi
   19. xiào
   20.  周五晚上,我觀看了中央一臺的《最美孝
   21. xīn
   22. shǎo
   23. nián
   24. bān
   25. jiǎng
   26. wǎn
   27. huì
   28.  
   29.  
   30. bèi
   31. xiào
   32. shùn
   33. de
   34. shǎo
   35. nián
   36. shēn
   37. 心少年頒獎晚會》,我被一個個孝順的少年深
   38. shēn
   39. gǎn
   40. dòng
   41.  
   42. zhè
   43. shí
   44. shǎo
   45. nián
   46. ràng
   47. liú
   48. le
   49. shǎo
   50. yǎn
   51. lèi
   52.  
   53. men
   54. 深感動!這十個少年讓我流了不少眼淚,他們
   55. duàn
   56. duàn
   57. gǎn
   58. rén
   59. de
   60. shì
   61.    
   62. quán
   63. shì
   64. le
   65. xiào
   66. de
   67. hán
   68.    
   69. men
   70. shì
   71. 一段段感人的故事,詮釋了孝字的含義,他們是
   72. men
   73. xué
   74. de
   75. hǎo
   76. bǎng
   77. yàng
   78.  
   79. 我們學習的好榜樣。
   80.  
   81.  
   82. wèi
   83. shì
   84. huáng
   85. fèng
   86.  
   87. zài
   88. huáng
   89. fèng
   90. liù
   91. suì
   92. shí
   93. wài
   94. shuāi
   95. shāng
   96.  第一位是黃鳳。在黃鳳六歲時爸爸意外摔傷
   97. gāo
   98. wèi
   99. jié
   100. tān
   101.  
   102. qīn
   103. kāi
   104. le
   105. jiā
   106.  
   107. huáng
   108. fèng
   109. jiù
   110. zhào
   111. 高位截癱,母親也離開了家。黃鳳就獨自照顧
   112.  
   113. gěi
   114. wèi
   115. fàn
   116.  
   117. fān
   118. shēn
   119.  
   120. àn
   121.  
   122. fēng
   123. shuāng
   124. xuě
   125. zài
   126. 爸爸,給他喂飯、翻身、按摩,風霜雨雪再苦
   127. zài
   128. lèi
   129. céng
   130. fàng
   131. guò
   132.  
   133.    
   134.    
   135. suì
   136. de
   137. shuō
   138.  
   139.  
   140. wěi
   141. shí
   142. 再累她也不曾放棄過!16歲的她說:“委屈時
   143. kàn
   144. jiàn
   145. xiào
   146.  
   147. jiù
   148. méi
   149. shì
   150. le
   151.  
   152.  
   153. tīng
   154. dào
   155. zhè
   156.  
   157. shì
   158. 看見爸爸笑,就沒事了!”聽到這里,我已是
   159. lèi
   160. yǎn
   161. méng
   162. lóng
   163. le
   164.  
   165. yǎn
   166. lèi
   167. zhī
   168. jiào
   169. liú
   170. mǎn
   171. liǎn
   172. páng
   173.  
   174. 淚眼朦朧了,眼淚不知不覺流滿臉龐。
   175.  
   176.  
   177. děng
   178. kàn
   179. dào
   180. xiù
   181. xún
   182. de
   183. jiě
   184. jiě
   185. lín
   186. zhāng
   187. de
   188. shì
   189. shí
   190.  等我看到何秀巡和他的姐姐林章羽的事跡時
   191.  
   192. wán
   193. quán
   194. néng
   195.  
   196. kāi
   197. shǐ
   198. le
   199. háo
   200. táo
   201.  
   202. lín
   203. zhāng
   204. ,我完全不能自已,開始了嚎啕大哭!林章羽
   205.  
   206. xiù
   207. xún
   208. jiě
   209. liǎng
   210. zài
   211. qīn
   212. shì
   213.  
   214. qīn
   215. wài
   216. chū
   217. gōng
   218. de
   219. 、何秀巡姐弟倆在母親去世、父親外出打工的
   220. qíng
   221. kuàng
   222. xià
   223.  
   224. cháng
   225. nián
   226. jiān
   227. chí
   228. dài
   229. háng
   230. xiào
   231.  
   232. zhì
   233. jīn
   234. hái
   235. 情況下,常年堅持代父母行孝。至今我還記得
   236.  
   237. xiù
   238. xún
   239. shuō
   240. tiān
   241. shàng
   242. yǒu
   243. fēi
   244. tōu
   245. jiě
   246. jiě
   247. de
   248.  
   249. ,弟弟何秀巡說天上有飛機去偷姐姐的玉米,
   250. xiǎng
   251. ràng
   252. jiě
   253. jiě
   254. lèi
   255. dǎo
   256.  
   257. ér
   258. jiě
   259. jiě
   260. xiǎng
   261. zhe
   262. tōu
   263. de
   264. 不想讓姐姐累倒,而姐姐也想著法去偷弟弟的
   265.  
   266. ràng
   267. shǎo
   268. bèi
   269. diǎn
   270.  
   271. duō
   272. bèi
   273. diǎn
   274.  
   275. zhè
   276. shí
   277.  
   278. 玉米,讓弟弟少背點,自己多背點!這時,爸
   279. shuō
   280.  
   281.  
   282. zhè
   283. jiě
   284. liǎng
   285. shǒu
   286. qīn
   287. qíng
   288.  
   289. zài
   290. nán
   291. miàn
   292. qián
   293. rán
   294. 爸說:“這姐弟倆手足親情,在磨難面前依然
   295. kuài
   296. miàn
   297. duì
   298.  
   299. zhēn
   300. shì
   301. duì
   302. le
   303. de
   304. jiě
   305.  
   306.  
   307. 快樂面對,真是一對了不起的姐弟。”媽媽也
   308. yǎn
   309. lèi
   310.  
   311. shuō
   312.  
   313.  
   314. zhēn
   315. shì
   316. duì
   317. le
   318. de
   319. jiě
   320. ā
   321.  
   322. 擦擦眼淚,說:“真是一對了不起的姐弟啊!
   323.  
   324.    
   325.  
   326.  
   327. kàn
   328. wán
   329. jiē
   330. xiàn
   331. le
   332. shēn
   333.  
   334. zhè
   335. shí
   336. shǎo
   337. nián
   338. yòng
   339. xīn
   340. gǎn
   341.  看完節目我陷入了深思:這十個少年用心感
   342. dòng
   343. le
   344. zhōng
   345. guó
   346.  
   347. yòng
   348. xiào
   349. gěi
   350. men
   351. shàng
   352. le
   353. shēn
   354. de
   355.  
   356. shí
   357. 動了中國,用孝給我們上了深刻的一課。十個
   358. xiào
   359. xīn
   360. shǎo
   361. nián
   362. de
   363. diǎn
   364. diǎn
   365. yìn
   366. de
   367. nǎo
   368. hǎi
   369.  
   370. huí
   371. wèi
   372. zhōng
   373. 孝心少年的點點滴滴印入我的腦海,回味其中
   374.  
   375. míng
   376. bái
   377. le
   378. jǐn
   379. jǐn
   380. gǎn
   381. dòng
   382. shì
   383. de
   384.  
   385. duì
   386. men
   387.  
   388. xiào
   389. háng
   390. ,明白了僅僅感動是不足的,對于我們,孝行
   391. yīng
   392. shì
   393. kǒu
   394. hào
   395.  
   396. ér
   397. yīng
   398. gāi
   399. shì
   400. háng
   401. dòng
   402.  
   403. cóng
   404. háng
   405. wéi
   406. shàng
   407. zhēn
   408. zhèng
   409. 不應是個口號,而應該是行動,從行為上真正
   410. xué
   411. zhè
   412. xiē
   413. shǎo
   414. nián
   415.  
   416. zuò
   417. xiào
   418. xīn
   419. shǎo
   420. nián
   421.    
   422. 學習這些少年,做一個孝心少年!
   423.  
   424.  
   425. huà
   426. shuō
   427.  
   428. bǎi
   429. shàn
   430. xiào
   431. wéi
   432. xiān
   433.  
   434. jiù
   435. ràng
   436. men
   437. cóng
   438. xiǎo
   439. shì
   440. zuò
   441.  俗話說:百善孝為先!就讓我們從小事做起
   442.  
   443. cóng
   444. píng
   445. fán
   446. shì
   447. zuò
   448.  
   449. cóng
   450. shēn
   451. biān
   452. de
   453. diǎn
   454. diǎn
   455. zuò
   456. ba
   457.  
   458. ,從平凡事做起,從身邊的點點滴滴做起吧!
   459. yòng
   460. ài
   461. tián
   462. mǎn
   463. shì
   464. jiè
   465.  
   466. yòng
   467. háng
   468. dòng
   469. xiào
   470. jìng
   471. men
   472. de
   473.  
   474. zhōng
   475. 用愛填滿世界,用行動孝敬我們的父母,把中
   476. huá
   477. mín
   478. de
   479. chuán
   480. tǒng
   481. měi
   482.    
   483. xiào
   484. dào
   485. yáng
   486. guǎng
   487.  
   488. zhōng
   489. guó
   490. biàn
   491. 華民族的傳統美德-孝道發揚廣大,把中國變得
   492. gèng
   493. měi
   494. hǎo
   495.  
   496. 更美好!
   497.  
   498.  
   499.  
   500.  
   501.  
   502.  
     
    無注音版:《最美孝心少年頒獎晚會》觀后感
     周五晚上,我觀看了中央一臺的《最美孝心少年頒獎晚會》,我被一個個孝順的少年深深感動!這十個少年讓我流了不少眼淚,他們一段段感人的故事,詮釋了孝字的含義,他們是我們學習的好榜樣。
     第一位是黃鳳。在黃鳳六歲時爸爸意外摔傷高位截癱,母親也離開了家。黃鳳就獨自照顧爸爸,給他喂飯、翻身、按摩,風霜雨雪再苦再累她也不曾放棄過!16歲的她說:“委屈時看見爸爸笑,就沒事了!”聽到這里,我已是淚眼朦朧了,眼淚不知不覺流滿臉龐。
     等我看到何秀巡和他的姐姐林章羽的事跡時,我完全不能自已,開始了嚎啕大哭!林章羽、何秀巡姐弟倆在母親去世、父親外出打工的情況下,常年堅持代父母行孝。至今我還記得,弟弟何秀巡說天上有飛機去偷姐姐的玉米,不想讓姐姐累倒,而姐姐也想著法去偷弟弟的玉米,讓弟弟少背點,自己多背點!這時,爸爸說:“這姐弟倆手足親情,在磨難面前依然快樂面對,真是一對了不起的姐弟。”媽媽也擦擦眼淚,說:“真是一對了不起的姐弟啊!”
     看完節目我陷入了深思:這十個少年用心感動了中國,用孝給我們上了深刻的一課。十個孝心少年的點點滴滴印入我的腦海,回味其中,明白了僅僅感動是不足的,對于我們,孝行不應是個口號,而應該是行動,從行為上真正學習這些少年,做一個孝心少年!
     俗話說:百善孝為先!就讓我們從小事做起,從平凡事做起,從身邊的點點滴滴做起吧!用愛填滿世界,用行動孝敬我們的父母,把中華民族的傳統美德-孝道發揚廣大,把中國變得更美好!
     
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.fjfgg.com:任丘市| www.paintsprayerelite.com:衡南县| www.helioshs.com:左贡县| www.zjxklpme.com:大关县| www.mercadotecniaglobal.com:屏山县| www.taxi053.com:和龙市| www.fgzcs.com:洪江市| www.ewunthegun.com:浙江省| www.wwwhg9906.com:武冈市| www.amysplaceforyouth.org:如东县| www.cxpzc.cn:山东省| www.kingsfishing.com:高要市| www.jzyxny.com:古丈县| www.specialdayvideo.com:迁安市| www.916850.com:游戏| www.vertaxtechnology.com:芜湖市| www.carelpiethein.com:安吉县| www.muibela.com:佛山市| www.114767.com:乐清市| www.rmd988.com:巴彦县| www.bjdkth.com:平罗县| www.byopi.com:赤水市| www.pearlfan.com:祁东县| www.brysonadventures.com:武义县| www.ericemily.com:潼关县| www.chengziw.com:邹平县| www.freetrafficx.com:曲水县| www.cccsyxt.org:额尔古纳市| www.elipalteco.com:会理县| www.gf665.com:融水| www.20105129.com:正蓝旗| www.fukui-keieiken.com:乳山市| www.unlockbootloader.net:忻城县| www.686105.com:库尔勒市| www.wangsedu.com:泉州市| www.bolemaimai.com:冷水江市| www.johnmarquisford.com:湘西| www.photolockr.com:甘肃省| www.aliciacreative.com:花莲县| www.spotcoolstuff.net:库尔勒市| www.jillian-redosendo.com:平遥县| www.hg81456.com:邮箱| www.lyhszp.com:威信县| www.520lei.com:章丘市| www.hdabse.com:扎鲁特旗| www.focusmedia-zh.com:保德县| www.zqwnw.cn:绵阳市| www.hghx.org:鞍山市| www.meixinyuan-ic.com:迭部县| www.hg85345.com:泽州县| www.09dn.com:双城市| www.danangfoundation.org:阳山县| www.checkisautobody.com:壶关县| www.jimmysocks.com:遂川县| www.eicsamexico.com:同德县| www.germanincubator.net:五原县| www.apexautoleasing.com:浮梁县| www.electmikehein.com:莱阳市| www.alexanderday.net:渝北区| www.0530gr.com:田东县| www.micheray.com:大新县| www.youjiataoci.com:沂水县| www.quangninhtoday.com:永定县| www.jnsqzn.com:维西| www.829350.com:沁阳市| www.scacsl.net:昭苏县| www.aeul-subs.com:濮阳市| www.775935.com:五河县| www.chambres-dhotes-le-cigalon.com:翼城县| www.techintw.com:忻城县| www.tjshuxin.com:满洲里市| www.7vwp.com:宜阳县| www.caesgatos.com:佛山市| www.sn933.com:新津县| www.cooperspeed.com:迁安市| www.dellbjb.com:临海市| www.airmaxshoesnike.net:合山市| www.corsidilinguaitaliana.com:历史| www.mq633.com:三河市| www.kendemao.com:新河县| www.576478.com:原平市| www.coralclay.com:昆山市| www.pd556.com:财经| www.dlm-music.com:山阳县|