• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 四年級作文 -> zwm

    zwm

   3.  
   4.  
   5. lín
   6.  雅林
   7.  
   8.  
   9.  
   10.  
   11.  
   12. fēi
   13. yún
   14. de
   15. lín
   16.  
   17. shì
   18. měi
   19. de
   20. xiàn
   21. dài
   22. nóng
   23. yuán
   24.  
   25.  飛云的雅林,是一個美麗的現代農業園。
   26.  
   27.  
   28.  
   29.  
   30.  
   31. zǒu
   32. jìn
   33. lín
   34. de
   35. shuǐ
   36. péi
   37. yuán
   38.  
   39. shǒu
   40. xiān
   41. zhǎn
   42. xiàn
   43. zài
   44. men
   45. yǎn
   46. qián
   47. de
   48.  走進雅林的水培園,首先展現在我們眼前的
   49. shì
   50. lín
   51. huān
   52. yíng
   53. zhè
   54. qíng
   55. yáng
   56. de
   57.  
   58. wǎng
   59. yòu
   60. kàn
   61. 是雅林歡迎你這幾個熱情洋溢的大字。往右看
   62.  
   63. piàn
   64. hóng
   65. xiàng
   66. jiān
   67. de
   68. jǐng
   69.  
   70. hóng
   71. shēng
   72. cài
   73. xiàng
   74. duǒ
   75. ,一片紅綠相間的景色,一個個紅生菜像一朵
   76. duǒ
   77. chí
   78. kāi
   79. de
   80. huā
   81. duǒ
   82.  
   83. bèi
   84. de
   85. bào
   86. zhù
   87. le
   88.  
   89. zuǒ
   90. biān
   91. yóu
   92. yóu
   93. 朵遲開的花朵,被葉子的抱住了。左邊綠油油
   94. de
   95. qīng
   96. cài
   97. bǎn
   98. shàng
   99. le
   100. tiáo
   101. tǎn
   102.  
   103. yóu
   104. mài
   105. cài
   106. men
   107. 的青菜地板鋪上了一條綠地毯。油麥菜們一個
   108. jīng
   109. shén
   110. sǒu
   111. dǒu
   112.  
   113. piàn
   114. piàn
   115. cài
   116. hǎo
   117. xiàng
   118. cóng
   119. tiān
   120. piāo
   121. luò
   122. de
   123. 個精神擻抖,一片片菜葉好像從天飄落的綠色
   124. máo
   125.  
   126. tīng
   127. shuō
   128. hái
   129. yǒu
   130. fèng
   131. wěi
   132. zhī
   133. chēng
   134.  
   135. xiàng
   136. yòu
   137. zǒu
   138.  
   139. duǒ
   140. duǒ
   141. 羽毛,聽說它還有鳳尾之稱。向右走,一朵朵
   142. yóu
   143. cài
   144. huā
   145. wēi
   146. xiào
   147. zhe
   148. xiàng
   149. men
   150. diǎn
   151. tóu
   152. hǎo
   153. xiàng
   154. zài
   155. men
   156. wèn
   157. hǎo
   158.  
   159. 油菜花微笑著向我們點頭好像在和我們問好。
   160. wǎng
   161. qián
   162. zǒu
   163.  
   164. zhū
   165. hóng
   166. shì
   167. shàng
   168. jié
   169. zhe
   170. xiǎo
   171. xiǎo
   172. de
   173. guǒ
   174. shí
   175.  
   176. 往前走,一株西紅柿上結著大大小小的果實,
   177. hóng
   178. de
   179.  
   180. de
   181.  
   182. huáng
   183. de
   184.  
   185. yuǎn
   186. yuǎn
   187. wàng
   188.  
   189. hǎo
   190. xiàng
   191. dēng
   192. 紅的,綠的,黃的,遠遠望去,好像一個個燈
   193. lóng
   194.  
   195. zhè
   196. me
   197. duō
   198. de
   199. shū
   200. cài
   201.  
   202. dōu
   203. shì
   204. zāi
   205. péi
   206. de
   207.  
   208. duō
   209. shén
   210. 籠。這么多的蔬菜,都是無土栽培的,多神奇
   211. ya
   212.    
   213. !
   214.  
   215.  
   216.  
   217.  
   218.  
   219. zài
   220. lái
   221. dào
   222. dài
   223. guǒ
   224. yuán
   225.  
   226. jiù
   227. kàn
   228. dào
   229. rén
   230. xīn
   231. guǒ
   232. shù
   233.  
   234. piàn
   235. piàn
   236.  再來到熱帶果園,就看到人心果樹,一片片
   237. yóu
   238. yóu
   239. de
   240.  
   241. zài
   242. yáng
   243. guāng
   244. de
   245. zhào
   246. yào
   247. xià
   248.  
   249. xiǎn
   250. wài
   251. yào
   252. 葉子綠油油的,在陽光的照耀下,顯得格外耀
   253. yǎn
   254.  
   255. zhí
   256. zǒu
   257.  
   258. jiù
   259. kàn
   260. jiàn
   261. shù
   262. táo
   263.  
   264. shù
   265. zài
   266. yáng
   267. guāng
   268. xià
   269. 眼。直走,就可以看見樹葡萄,樹葉在陽光下
   270. shǎn
   271. shǎn
   272. guāng
   273.  
   274. yóu
   275. kuài
   276. kuài
   277. fěi
   278. cuì
   279.  
   280. tīng
   281. shuō
   282. hái
   283. shì
   284. guó
   285. jiā
   286. 閃閃發光,猶如一塊塊翡翠,聽說他還是國家
   287. zhòng
   288. diǎn
   289. bǎo
   290. pǐn
   291. zhǒng
   292. ne
   293.  
   294. jiē
   295. zhe
   296. jiù
   297. kàn
   298. jiàn
   299. piàn
   300. xiāng
   301. jiāo
   302. lín
   303.  
   304. 重點保護品種呢!接著就看見一片香蕉林,巨
   305. de
   306. yǎn
   307. yìng
   308. zhe
   309. yóu
   310. yóu
   311. de
   312. xiāng
   313. jiāo
   314.  
   315. xiāng
   316. jiāo
   317. yōng
   318. 大的葉子掩映著綠油油的香蕉,一個個香蕉擁
   319. bào
   320. zài
   321.  
   322. hǎo
   323. xiàng
   324. qiú
   325.  
   326. 抱在一起,好像一個大皮球。
   327.  
   328.  
   329.  
   330.  
   331.  
   332. zǒu
   333. chū
   334. dài
   335. guǒ
   336. yuán
   337.  
   338. jiù
   339. lái
   340. dào
   341. le
   342. guǎng
   343. chǎng
   344.  
   345. xiàn
   346. zài
   347. shì
   348. qiū
   349.  走出熱帶果園,就來到了大廣場。現在是秋
   350. tiān
   351.  
   352. zhèng
   353. hǎo
   354. gǎn
   355. shàng
   356. huā
   357. kāi
   358. de
   359. shí
   360. hòu
   361.  
   362. guǎng
   363. chǎng
   364. shàng
   365. de
   366. huā
   367.  
   368. 天,正好趕上菊花開的時候,廣場上的菊花,
   369. hóng
   370. de
   371.  
   372. huáng
   373. de
   374.  
   375. fěn
   376. de
   377.  
   378. de
   379.  
   380. cǎi
   381. bīn
   382. fēn
   383.  
   384. yóu
   385. 紅的,黃的,粉的,紫的,五彩繽紛,猶如一
   386. dào
   387. dào
   388. cǎi
   389. hóng
   390.  
   391. huā
   392. sàn
   393. chū
   394. rén
   395. de
   396. fāng
   397. xiāng
   398.  
   399. dié
   400. 道道彩虹。菊花散發出迷人的芳香,蝴蝶和蜜
   401. fēng
   402. lián
   403. máng
   404. gǎn
   405. lái
   406.  
   407. zài
   408. huā
   409. cóng
   410. zhōng
   411. tíng
   412. máng
   413.  
   414. zhè
   415. xiē
   416. huā
   417.  
   418. 蜂連忙趕來,在花叢中不停忙碌。這些菊花,
   419. yán
   420. yàng
   421.  
   422. yàng
   423. yàng
   424.  
   425. yǒu
   426. de
   427. wèi
   428. hài
   429. xiū
   430. 顏色不一樣,樣子也不一樣。有的如一位害羞
   431. de
   432. xiǎo
   433. niáng
   434.  
   435. jǐn
   436. jǐn
   437. guān
   438. hǎo
   439. huā
   440. bàn
   441. kěn
   442. kāi
   443. fàng
   444.  
   445. yǒu
   446. de
   447. tiān
   448. 的小姑娘,緊緊關好花瓣不肯開放;有的如天
   449. sàn
   450. huā
   451. bān
   452. huā
   453. bàn
   454. kāi
   455.  
   456. hǎo
   457. xiàng
   458. tiān
   459. shàng
   460. de
   461. yān
   462. huǒ
   463.  
   464. hái
   465. 女散花一般把花瓣打開,好像天上的煙火;還
   466. yǒu
   467. de
   468. huā
   469. xīn
   470. chū
   471. lái
   472.  
   473. huā
   474. bàn
   475. cóng
   476. shēn
   477. dào
   478. qiǎn
   479. màn
   480. màn
   481. zhāng
   482. kāi
   483. lái
   484. 有的把花心露出來,花瓣從深到淺慢慢張開來
   485.  
   486. zhēn
   487. shì
   488. měi
   489. le
   490.  
   491. zhè
   492. me
   493. duō
   494. huā
   495.  
   496. duǒ
   497. duǒ
   498. yǒu
   499. qiān
   500. qiū
   501. ,真是美極了!這么多菊花,一朵朵各有千秋
   502.  
   503. kàn
   504. yǎn
   505. huā
   506. liáo
   507. luàn
   508.  
   509. ,看得眼花繚亂。
   510.  
   511.  
   512.  
   513.  
   514.  
   515. lín
   516. chù
   517. chù
   518. yǒu
   519. měi
   520. de
   521. jǐng
   522.  
   523. zhēn
   524. shì
   525. shuō
   526. shuō
   527. wán
   528. ya
   529.  雅林處處有美麗的景色,真是說也說不完呀
   530.  
   531.  
   532.  
   533.  
   534.  
   535.  
   536.    
   537.  
   538.  
   539.  
   540.  
   541.  
   542.  
   543. shàng
   544. fēng
   545.    
   546. xià
   547. fēng
   548.    
   549.    
   550.    
   551.    
   552.    
   553.    
   554.    
   555. fǎn
   556. huí
   557.  上一封 下一封&#171; 返回
     
    無注音版:zwm
     雅林
     
     飛云的雅林,是一個美麗的現代農業園。
     
     走進雅林的水培園,首先展現在我們眼前的是雅林歡迎你這幾個熱情洋溢的大字。往右看,一片紅綠相間的景色,一個個紅生菜像一朵朵遲開的花朵,被葉子的抱住了。左邊綠油油的青菜地板鋪上了一條綠地毯。油麥菜們一個個精神擻抖,一片片菜葉好像從天飄落的綠色羽毛,聽說它還有鳳尾之稱。向右走,一朵朵油菜花微笑著向我們點頭好像在和我們問好。往前走,一株西紅柿上結著大大小小的果實,紅的,綠的,黃的,遠遠望去,好像一個個燈籠。這么多的蔬菜,都是無土栽培的,多神奇呀!
     
     再來到熱帶果園,就看到人心果樹,一片片葉子綠油油的,在陽光的照耀下,顯得格外耀眼。直走,就可以看見樹葡萄,樹葉在陽光下閃閃發光,猶如一塊塊翡翠,聽說他還是國家重點保護品種呢!接著就看見一片香蕉林,巨大的葉子掩映著綠油油的香蕉,一個個香蕉擁抱在一起,好像一個大皮球。
     
     走出熱帶果園,就來到了大廣場。現在是秋天,正好趕上菊花開的時候,廣場上的菊花,紅的,黃的,粉的,紫的,五彩繽紛,猶如一道道彩虹。菊花散發出迷人的芳香,蝴蝶和蜜蜂連忙趕來,在花叢中不停忙碌。這些菊花,顏色不一樣,樣子也不一樣。有的如一位害羞的小姑娘,緊緊關好花瓣不肯開放;有的如天女散花一般把花瓣打開,好像天上的煙火;還有的把花心露出來,花瓣從深到淺慢慢張開來,真是美極了!這么多菊花,一朵朵各有千秋,看得眼花繚亂。
     
     雅林處處有美麗的景色,真是說也說不完呀!
     
     
     
     上一封 下一封« 返回


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.pervij.com:香格里拉县| www.hysmzx.com:黄浦区| www.generofem.com:阿克苏市| www.merginnhotel.com:朝阳县| www.pb559.com:高淳县| www.itmightbefun.com:营口市| www.fz559.com:成都市| www.lepoidevinmerge.com:鄄城县| www.m5687.com:东源县| www.vsdtv.com:辛集市| www.galynka.com:屯留县| www.warcraftink.com:通海县| www.soulshakti.org:青河县| www.bjcbjc.com:丰宁| www.altermolfetta.com:定远县| www.accwangxiao.com:陆良县| www.easterlingtribe.com:河北区| www.bajukerenku.com:德化县| www.dlhxsk.com:卢氏县| www.beverlysteelasia.com:安仁县| www.576478.com:秭归县| www.yulinbang.com:社旗县| www.afewbestmen.com:中牟县| www.guggamugga.com:本溪市| www.magnetiseur-toulon.com:淅川县| www.blackgayamerica.com:葫芦岛市| www.woyoracing.com:英吉沙县| www.999yingcheng.com:日土县| www.xianghongdian.com:小金县| www.hongtaitiyu.com:巴林右旗| www.cbearings.com:庆阳市| www.giteaux5lucarnes.com:无极县| www.chevroletbandung.com:马龙县| www.golddragonrecruiter.com:盐源县| www.qyjmgg.com:葵青区| www.flex-laser.net:兴城市| www.505love.com:高青县| www.ycmyxs.com:淄博市| www.befms.com:穆棱市| www.2nbe.com:宣化县| www.offreznouslolympia.com:闻喜县| www.xianghongdian.com:营口市| www.55conduitroad.com:泽州县| www.konkurenz.com:威宁| www.iphonecheckbook.com:岗巴县| www.whobuysthesethings.com:剑阁县| www.lbbxb.com:长泰县| www.nescafechina.com:当涂县| www.shanghailondoncab.com:宁晋县| www.zendiko.com:潞西市| www.webz-international.com:丰都县| www.9959gp.com:同仁县| www.troninvestlimited.com:永康市| www.pianfang120.com:商洛市| www.rpgint.com:巩留县| www.xueyugifts.com:镶黄旗| www.gtparking.com:石台县| www.hnjialiduo.com:新化县| www.3dcursors.com:威远县| www.fitmora.com:泰安市| www.abzmli.com:云霄县| www.www2246v.com:吉安县| www.degenerat-nerve-angel.com:高陵县| www.magazintelevizyonu.com:九龙城区| www.kneadinbread.com:大理市| www.ynlcdcj.com:建德市| www.723421.com:辽宁省| www.sillasdecomedor.org:塔城市| www.levelnsquare.com:娄底市| www.yklblm.com:高尔夫| www.divided-games.com:荥经县| www.pwblue.com:英超| www.ykw100.com:辽宁省| www.wpudining.com:松阳县| www.shannonrenfrew.com:桑日县| www.cp3929.com:阳城县| www.insect-museum.com:江山市| www.xggtw.cn:五常市| www.fcgoo.com:郎溪县| www.myliferec.com:永嘉县| www.sydney-quilt.com:延津县| www.geekordi.com:巴彦淖尔市| www.ramexrentacar.com:英山县| www.tente-igloo-gonflable.com:武城县|