• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 四年級作文 -> zwm

    zwm

   3.  
   4.  
   5. lín
   6.  雅林
   7.  
   8.  
   9.  
   10.  
   11.  
   12. fēi
   13. yún
   14. de
   15. lín
   16.  
   17. shì
   18. měi
   19. de
   20. xiàn
   21. dài
   22. nóng
   23. yuán
   24.  
   25.  飛云的雅林,是一個美麗的現代農業園。
   26.  
   27.  
   28.  
   29.  
   30.  
   31.    
   32. zǒu
   33. jìn
   34. mén
   35.  
   36. shǒu
   37. xiān
   38. zhǎn
   39. xiàn
   40. zài
   41. men
   42. yǎn
   43. qián
   44. de
   45. shì
   46. lín
   47. huān
   48.  走進大門,首先展現在我們眼前的是雅林歡
   49. yíng
   50. zhè
   51. de
   52.  
   53. zǒu
   54. jìn
   55. lín
   56. de
   57. shuǐ
   58. péi
   59. yuán
   60.  
   61. wǎng
   62. yòu
   63. 迎你這幾個的大字。走進雅林的水培園,往右
   64. kàn
   65.  
   66. piàn
   67. hóng
   68. xiàng
   69. jiān
   70. de
   71. jǐng
   72.  
   73. hóng
   74. shēng
   75. cài
   76. xiàng
   77. 看,一片紅綠相間的景色,一個個紅生菜像一
   78. duǒ
   79. duǒ
   80. chí
   81. kāi
   82. de
   83. huā
   84. duǒ
   85.  
   86. zuǒ
   87. biān
   88. yóu
   89. yóu
   90. de
   91. qīng
   92. cài
   93. bǎn
   94. shàng
   95. 朵朵遲開的花朵。左邊綠油油的青菜地板鋪上
   96. le
   97. tiáo
   98. tǎn
   99.  
   100. yóu
   101. mài
   102. cài
   103. men
   104. jīng
   105. shén
   106. dǒu
   107. sǒu
   108.  
   109. 了一條綠地毯。油麥菜們一個個精神抖擻,一
   110. piàn
   111. piàn
   112. cài
   113. hǎo
   114. xiàng
   115. cóng
   116. tiān
   117. piāo
   118. luò
   119. de
   120. máo
   121.  
   122. tīng
   123. shuō
   124. hái
   125. 片片菜葉好像從天飄落的綠色羽毛,聽說它還
   126. yǒu
   127. fèng
   128. wěi
   129. zhī
   130. chēng
   131.  
   132. wǎng
   133. qián
   134. zǒu
   135.  
   136. tiě
   137. jià
   138. shàng
   139. hóng
   140. shì
   141. shàng
   142. jié
   143. zhe
   144. 有鳳尾之稱。往前走,鐵架上西紅柿上結著大
   145. xiǎo
   146. xiǎo
   147. de
   148. guǒ
   149. shí
   150.  
   151. hóng
   152. de
   153.  
   154. de
   155.  
   156. huáng
   157. de
   158.  
   159. yuǎn
   160. yuǎn
   161. wàng
   162. 大小小的果實,紅的,綠的,黃的,遠遠望去
   163.  
   164. hǎo
   165. xiàng
   166. dēng
   167. lóng
   168.  
   169. zhè
   170. me
   171. duō
   172. de
   173. shū
   174. cài
   175.  
   176. dōu
   177. shì
   178. ,好像一個個燈籠。這么多的蔬菜,都是無土
   179. zāi
   180. péi
   181. de
   182.  
   183. duō
   184. shén
   185. ya
   186.    
   187. 栽培的,多神奇呀!
   188.  
   189.  
   190.  
   191.  
   192.  
   193. zài
   194. lái
   195. dào
   196. dài
   197. guǒ
   198. yuán
   199.  
   200. zhí
   201. zǒu
   202.  
   203. jiù
   204. kàn
   205. jiàn
   206. shù
   207. táo
   208.  再來到熱帶果園,直走,就可以看見樹葡萄
   209.  
   210. shù
   211. zài
   212. yáng
   213. guāng
   214. xià
   215. shǎn
   216. shǎn
   217. guāng
   218.  
   219. yóu
   220. kuài
   221. kuài
   222. fěi
   223. cuì
   224.  
   225. ,樹葉在陽光下閃閃發光,猶如一塊塊翡翠,
   226. tīng
   227. shuō
   228. hái
   229. shì
   230. guó
   231. jiā
   232. zhòng
   233. diǎn
   234. bǎo
   235. pǐn
   236. zhǒng
   237. ne
   238.  
   239. jiē
   240. zhe
   241. jiù
   242. kàn
   243. jiàn
   244. 聽說他還是國家重點保護品種呢!接著就看見
   245. piàn
   246. xiāng
   247. jiāo
   248. lín
   249.  
   250. de
   251. yǎn
   252. yìng
   253. zhe
   254. yóu
   255. yóu
   256. de
   257. xiāng
   258. jiāo
   259. 一片香蕉林,巨大的葉子掩映著綠油油的香蕉
   260.  
   261. xiāng
   262. jiāo
   263. yōng
   264. bào
   265. zài
   266.  
   267. hǎo
   268. xiàng
   269. qún
   270. rén
   271.  
   272. zhèng
   273. zài
   274. ,一個個香蕉擁抱在一起,好像一群人,正在
   275. shuō
   276. qiāo
   277. qiāo
   278. huà
   279.  
   280. 說悄悄話。
   281.  
   282.  
   283.  
   284.  
   285.  
   286. zǒu
   287. chū
   288. dài
   289. guǒ
   290. yuán
   291.  
   292. jiù
   293. lái
   294. dào
   295. le
   296. guǎng
   297. chǎng
   298.  
   299. xiàn
   300.  
   301. guǎng
   302. chǎng
   303.  走出熱帶果園,就來到了大廣場。現,廣場
   304. shàng
   305. de
   306. huā
   307.  
   308. hóng
   309. de
   310.  
   311. huáng
   312. de
   313.  
   314. fěn
   315. de
   316.  
   317. de
   318.  
   319. cǎi
   320. bīn
   321. 上的菊花,紅的,黃的,粉的,紫的,五彩繽
   322. fēn
   323.  
   324. huā
   325. sàn
   326. chū
   327. rén
   328. de
   329. fāng
   330. xiāng
   331.  
   332. dié
   333. fēng
   334. lián
   335. máng
   336. 紛,菊花散發出迷人的芳香,蝴蝶和蜜蜂連忙
   337. gǎn
   338. lái
   339.  
   340. zài
   341. huā
   342. cóng
   343. zhōng
   344. tíng
   345. máng
   346.  
   347. zhè
   348. xiē
   349. huā
   350.  
   351. yán
   352. 趕來,在花叢中不停忙碌。這些菊花,顏色不
   353. yàng
   354.  
   355. yàng
   356. yàng
   357.  
   358. yǒu
   359. de
   360. wèi
   361. hài
   362. xiū
   363. de
   364. xiǎo
   365. 一樣,樣子也不一樣。有的如一位害羞的小姑
   366. niáng
   367.  
   368. jǐn
   369. jǐn
   370. guān
   371. hǎo
   372. huā
   373. bàn
   374. kěn
   375. kāi
   376. fàng
   377.  
   378. yǒu
   379. de
   380. tiān
   381. sàn
   382. huā
   383. 娘,緊緊關好花瓣不肯開放;有的如天女散花
   384. bān
   385. huā
   386. bàn
   387. kāi
   388.  
   389. hǎo
   390. xiàng
   391. tiān
   392. shàng
   393. de
   394. yān
   395. huǒ
   396.  
   397. hái
   398. yǒu
   399. de
   400. 一般把花瓣打開,好像天上的煙火;還有的把
   401. huā
   402. xīn
   403. chū
   404. lái
   405.  
   406. huā
   407. bàn
   408. cóng
   409. shēn
   410. dào
   411. qiǎn
   412. màn
   413. màn
   414. zhāng
   415. kāi
   416. lái
   417.  
   418. zhēn
   419. shì
   420. 花心露出來,花瓣從深到淺慢慢張開來,真是
   421. měi
   422. le
   423.  
   424. zhè
   425. me
   426. duō
   427. huā
   428.  
   429. duǒ
   430. duǒ
   431. yǒu
   432. qiān
   433. qiū
   434.  
   435. kàn
   436. 美極了!這么多菊花,一朵朵各有千秋,看得
   437. yǎn
   438. huā
   439. liáo
   440. luàn
   441.  
   442. 我眼花繚亂。
   443.  
   444.  
   445.  
   446.  
   447.  
   448. lín
   449. chù
   450. chù
   451. yǒu
   452. měi
   453. de
   454. jǐng
   455.  
   456. zhēn
   457. shì
   458. shuō
   459. shuō
   460. wán
   461. ya
   462.  雅林處處有美麗的景色,真是說也說不完呀
   463.  
   464.  
   465.  
   466.  
   467.  
   468.  
   469.    
   470.  
   471.  
   472.  
   473.  
   474.  
   475.  
   476. shàng
   477. fēng
   478.    
   479. xià
   480. fēng
   481.    
   482.    
   483.    
   484.    
   485.    
   486.    
   487.    
   488. fǎn
   489. huí
   490.  上一封 下一封&#171; 返回
     
    無注音版:zwm
     雅林
     
     飛云的雅林,是一個美麗的現代農業園。
     
     走進大門,首先展現在我們眼前的是雅林歡迎你這幾個的大字。走進雅林的水培園,往右看,一片紅綠相間的景色,一個個紅生菜像一朵朵遲開的花朵。左邊綠油油的青菜地板鋪上了一條綠地毯。油麥菜們一個個精神抖擻,一片片菜葉好像從天飄落的綠色羽毛,聽說它還有鳳尾之稱。往前走,鐵架上西紅柿上結著大大小小的果實,紅的,綠的,黃的,遠遠望去,好像一個個燈籠。這么多的蔬菜,都是無土栽培的,多神奇呀!
     
     再來到熱帶果園,直走,就可以看見樹葡萄,樹葉在陽光下閃閃發光,猶如一塊塊翡翠,聽說他還是國家重點保護品種呢!接著就看見一片香蕉林,巨大的葉子掩映著綠油油的香蕉,一個個香蕉擁抱在一起,好像一群人,正在說悄悄話。
     
     走出熱帶果園,就來到了大廣場。現,廣場上的菊花,紅的,黃的,粉的,紫的,五彩繽紛,菊花散發出迷人的芳香,蝴蝶和蜜蜂連忙趕來,在花叢中不停忙碌。這些菊花,顏色不一樣,樣子也不一樣。有的如一位害羞的小姑娘,緊緊關好花瓣不肯開放;有的如天女散花一般把花瓣打開,好像天上的煙火;還有的把花心露出來,花瓣從深到淺慢慢張開來,真是美極了!這么多菊花,一朵朵各有千秋,看得我眼花繚亂。
     
     雅林處處有美麗的景色,真是說也說不完呀!
     
     
     
     上一封 下一封« 返回


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.vxaing1.com:通州区| www.doxycyclin.net:吴川市| www.inhouse-outhouse.com:长沙市| www.792642.com:沈丘县| www.chery-ruixiang.com:鲁山县| www.laithu.com:荆州市| www.encore-codastore.com:二连浩特市| www.cnbdjy.com:乌拉特前旗| www.pmw2bol.com:额济纳旗| www.pressplaycoach.com:广平县| www.yongchangtv.com:蓬溪县| www.gymdaisy.com:元氏县| www.jm88dz.com:舞钢市| www.procarpetcleaningservices.com:翁牛特旗| www.new-taxi.com:弥勒县| www.berraingenieros.com:金平| www.mugua668.com:宁武县| www.hkshengpingzhang.com:仪陇县| www.crg-x.com:加查县| www.wainini.com:永登县| www.wowgoldu.com:南通市| www.theonlynetwork.com:德州市| www.tssth.org:南平市| www.autoloisir4x4.com:鄂伦春自治旗| www.heritagehandbag.com:兰西县| www.streetpass.org:宜兰县| www.cw933.com:彭泽县| www.3gttw.com:宕昌县| www.agrinafta.com:武宁县| www.legion6.org:定日县| www.mu997.com:汉沽区| www.zybolimian888.com:曲麻莱县| www.xzjwgczw.com:甘南县| www.conceptmagicevents.com:砚山县| www.ft776.com:乌鲁木齐县| www.jfsjt.com:金华市| www.2828anime.com:百色市| www.actcci.com:大冶市| www.thewavesmalta.com:金川县| www.vmarketingblog.com:巴楚县| www.ikazlevhalari.net:兴安盟| www.karolak-k.com:闵行区| www.chengyuzs.com:化德县| www.91dudou.com:内丘县| www.lianyunlipin.com:大厂| www.jwnal.cn:赫章县| www.xwnkw.cn:大冶市| www.amummy.com:建昌县| www.elusiveo.com:五家渠市| www.51pag.com:霍邱县| www.mmbhd.com:松桃| www.primal2.com:富民县| www.024wanlikt.com:大名县| www.ysygs.com:德安县| www.cp3989.com:错那县| www.jpgdu.com:堆龙德庆县| www.southerncrossnat.com:上栗县| www.nishiyama-shotengai.net:师宗县| www.adonis-danieletto.com:若羌县| www.gayboyfetisch.net:万全县| www.lainiyin.com:迁西县| www.zhgtymodel.com:肇东市| www.bluefairyus.com:永春县| www.jimmysocks.com:鄢陵县| www.klifang.com:阜阳市| www.radiocachora.com:沛县| www.ysliangcheng.com:鹤山市| www.anastronaut.com:涡阳县| www.caboverdedesign.com:霸州市| www.ykfone.com:鲁山县| www.chinacheapshop.com:长沙县| www.yh9985.com:根河市| www.lsquaredsalon.com:张掖市| www.xinchenba.com:南通市| www.juandavidperafan.com:车险| www.kma209.com:荣成市| www.932361.com:施秉县| www.elmasseker.com:和政县| www.wrennak.com:江安县| www.szabo-enterprises.com:奉新县| www.vampiresathruz.com:文水县| www.sxzyfsh.com:呈贡县| www.letsbecomefit.com:吴川市| www.sljjpj.com:隆回县|