• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 四年級作文 -> zwm

    zwm

   3.  
   4.  
   5. yóu
   6. yǒng
   7.  
   8. xiǎo
   9. hái
   10. huān
   11.  
   12. jīn
   13. tiān
   14. jiù
   15.  提起游泳,哪個小孩不喜歡,今天媽媽就
   16. yào
   17. dài
   18. xué
   19. yóu
   20. yǒng
   21. le
   22.  
   23. men
   24. xiān
   25. zuò
   26. le
   27. zhǔn
   28. bèi
   29. dòng
   30. zuò
   31.  
   32. yào
   33. 要帶我去學游泳了。我們先做了準備動作,要
   34. xià
   35. shuǐ
   36.  
   37. dài
   38. de
   39. tiào
   40. xià
   41. shuǐ
   42.  
   43. bīng
   44. bīng
   45. liáng
   46. liáng
   47. de
   48.  
   49. shū
   50. 下水,我迫不及待的跳下水,冰冰涼涼的,舒
   51. le
   52.  
   53. qián
   54. miàn
   55. de
   56. dòng
   57. zuò
   58. duì
   59. lái
   60. shuō
   61. dōu
   62. shì
   63. zhāng
   64. fēi
   65. chī
   66. dòu
   67. 服極了。前面的動作對我來說都是張飛吃豆芽
   68.  
   69. xiǎo
   70. cài
   71. dié
   72.  
   73. xué
   74. dào
   75. le
   76. piāo
   77.  
   78. lǎo
   79. shī
   80. men
   81. zuò
   82. shì
   83. fàn
   84.  
   85. ,小菜一碟。學到了漂浮,老師我們做示范,
   86. kàn
   87.  
   88.  
   89. zhè
   90. jiù
   91. shì
   92. yóu
   93. yǒng
   94. ma
   95.  
   96. lǎo
   97. shī
   98. shuō
   99. de
   100. huà
   101. 我一看,咦,這不就是游泳嗎?老師說的話我
   102. tīng
   103. jìn
   104.  
   105. xīn
   106. xiǎng
   107.  
   108. jiù
   109. shì
   110. yóu
   111. yǒng
   112. ma
   113.  
   114. zhī
   115. yào
   116. shǒu
   117. 一句也聽進去。心想:不就是游泳嗎?只要手
   118. huá
   119. xià
   120.  
   121. jiǎo
   122. dēng
   123. xià
   124. jiù
   125. háng
   126. le
   127. ma
   128.  
   129. zhè
   130. me
   131. cōng
   132. míng
   133.  
   134. lián
   135. 劃幾下,腳蹬幾下就行了嗎?我這么聰明,連
   136. zhè
   137. xué
   138. huì
   139. ma
   140.    
   141.    
   142. dài
   143. tiào
   144. shuǐ
   145. miàn
   146.  
   147. jiǎo
   148. 這個也學不會嗎? 我急不可待地跳入水面,腳
   149. tíng
   150. dēng
   151.  
   152. shǒu
   153. tíng
   154. huá
   155.  
   156. hái
   157. zhī
   158. dào
   159. zěn
   160. me
   161. huàn
   162. 不停地蹬,手不停地劃。我還不知道怎么換氣
   163.  
   164. huì
   165. ér
   166.  
   167. de
   168. shēn
   169. kāi
   170. shǐ
   171. wǎng
   172. xià
   173. chén
   174.  
   175. hěn
   176. hài
   177. ,不一會兒,我的身體開始往下沉。我很害怕
   178.  
   179. pīn
   180. le
   181. mìng
   182.  
   183. dùn
   184. shí
   185.  
   186. shuǐ
   187. huā
   188. jiàn
   189.  
   190. píng
   191. mìng
   192. zhèng
   193. ,拼了命地撲打。頓時,水花四濺,我平命掙
   194. zhā
   195. zhe
   196. xiǎng
   197. xiàng
   198. lǎo
   199. shī
   200. qiú
   201. zhù
   202.  
   203. zhāng
   204. zuǐ
   205. jiù
   206.  
   207.  
   208. 扎著想向老師求助,可以張嘴就“咕嚕咕嚕”
   209. le
   210. hǎo
   211. duō
   212. shuǐ
   213.  
   214. qiàng
   215. zhí
   216. sòu
   217.  
   218. xìng
   219. hǎo
   220. lǎo
   221. shī
   222. lái
   223. 喝了好多水,嗆得我直咳嗽。幸好老師來得及
   224. shí
   225.  
   226. jiù
   227. le
   228. shàng
   229. lái
   230.  
   231. lǎo
   232. shī
   233. dèng
   234. zhe
   235. yǎn
   236. zhū
   237.  
   238. tóu
   239. shàng
   240. zhí
   241. 時,把我救了上來。老師瞪著眼珠子,頭上直
   242. mào
   243. huǒ
   244.  
   245. guài
   246.  
   247.  
   248. shì
   249. shuō
   250. guò
   251. zěn
   252. me
   253. piāo
   254. le
   255. ma
   256.  
   257. 冒火,責怪我:“我不是說過怎么漂了嗎?你
   258. de
   259. huà
   260. dāng
   261. ěr
   262. biān
   263. fēng
   264. ā
   265.  
   266.  
   267. hěn
   268. nán
   269. guò
   270.  
   271.  
   272. yǎn
   273. quān
   274. dōu
   275. 把我的話當耳邊風啊!”我很難過,,眼圈都
   276. hóng
   277. le
   278.  
   279. lèi
   280. shuǐ
   281. zài
   282. yǎn
   283. jīng
   284. zhí
   285. zhuǎn
   286.  
   287. zhè
   288. yóu
   289. yǒng
   290. ràng
   291. 紅了,淚水在眼睛里直打轉。這自游泳可讓我
   292. cháng
   293. dào
   294. le
   295. tòng
   296.  
   297. yòu
   298. zhòng
   299. xīn
   300. kāi
   301. shǐ
   302. xué
   303. piāo
   304.  
   305. lǎo
   306. shī
   307. 嘗到了苦痛。我又重新開始學漂浮,我把老師
   308. de
   309. huà
   310. láo
   311. zài
   312. xīn
   313.  
   314. màn
   315. màn
   316.  
   317. shēn
   318. xiàng
   319. bǎn
   320. 的話牢記在心。慢慢地,我可以把身體像木板
   321. yàng
   322. zài
   323. shuǐ
   324. miàn
   325. le
   326.  
   327. lǎo
   328. shī
   329. yòu
   330. jiāo
   331. zuò
   332. bié
   333. de
   334. dòng
   335. zuò
   336.  
   337. 一樣浮在水面了。老師又教我做別的動作,我
   338. piàn
   339. piàn
   340. de
   341. liàn
   342.  
   343. suī
   344. rán
   345. hěn
   346. lèi
   347.  
   348. dàn
   349. shì
   350. de
   351. dòng
   352. zuò
   353. yuè
   354. lái
   355. 一片片的練習,雖然很累,但是我的動作越來
   356. yuè
   357. shú
   358. liàn
   359. le
   360.  
   361. hěn
   362. kuài
   363.  
   364. xià
   365. shuǐ
   366. yóu
   367. yǒng
   368. le
   369.  
   370. yǒu
   371. 越熟練了。很快,我可以自己下水游泳了,有
   372. de
   373. jiě
   374. jiě
   375. yóu
   376. méi
   377. kuài
   378.  
   379. dàn
   380. shì
   381.  
   382. zhī
   383. dào
   384. 的大哥哥大姐姐游得也沒我快,但是,我知道
   385. hái
   386. yǒu
   387. hěn
   388. duō
   389. zhī
   390. dào
   391. de
   392.  
   393. xiē
   394. xué
   395. huì
   396. le
   397. de
   398. rén
   399. 我還有很多不知道的,我和那些學會了的人比
   400.  
   401. hái
   402. chà
   403. yuǎn
   404. ne
   405.  
   406. zhōng
   407. xué
   408. huì
   409. le
   410. yóu
   411. yǒng
   412.  
   413. zhè
   414. ràng
   415. zhī
   416. ,還差得遠呢。我終于學會了游泳,這讓我知
   417. dào
   418. shú
   419. néng
   420. shēng
   421. qiǎo
   422.  
   423. ràng
   424. míng
   425. bái
   426.  
   427. xīn
   428. chī
   429. le
   430. dòu
   431. 道熟能生巧,也讓我明白,心急吃不了熱豆腐
   432.  
   433.  
    無注音版:zwm
     提起游泳,哪個小孩不喜歡,今天媽媽就要帶我去學游泳了。我們先做了準備動作,要下水,我迫不及待的跳下水,冰冰涼涼的,舒服極了。前面的動作對我來說都是張飛吃豆芽,小菜一碟。學到了漂浮,老師我們做示范,我一看,咦,這不就是游泳嗎?老師說的話我一句也聽進去。心想:不就是游泳嗎?只要手劃幾下,腳蹬幾下就行了嗎?我這么聰明,連這個也學不會嗎? 我急不可待地跳入水面,腳不停地蹬,手不停地劃。我還不知道怎么換氣,不一會兒,我的身體開始往下沉。我很害怕,拼了命地撲打。頓時,水花四濺,我平命掙扎著想向老師求助,可以張嘴就“咕嚕咕嚕”喝了好多水,嗆得我直咳嗽。幸好老師來得及時,把我救了上來。老師瞪著眼珠子,頭上直冒火,責怪我:“我不是說過怎么漂了嗎?你把我的話當耳邊風啊!”我很難過,,眼圈都紅了,淚水在眼睛里直打轉。這自游泳可讓我嘗到了苦痛。我又重新開始學漂浮,我把老師的話牢記在心。慢慢地,我可以把身體像木板一樣浮在水面了。老師又教我做別的動作,我一片片的練習,雖然很累,但是我的動作越來越熟練了。很快,我可以自己下水游泳了,有的大哥哥大姐姐游得也沒我快,但是,我知道我還有很多不知道的,我和那些學會了的人比,還差得遠呢。我終于學會了游泳,這讓我知道熟能生巧,也讓我明白,心急吃不了熱豆腐。


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.clsiouxlookout.com:封丘县| www.bashmaistora-bg.com:沂源县| www.unifykorea2009.com:石家庄市| www.686302.com:湟源县| www.bichengdecoration.com:成安县| www.allaboutcleaningmonterey.com:江山市| www.politicallyscrewed.com:池州市| www.suntikputihdahlia.net:河津市| www.tjgelidianqi.com:伊宁县| www.beamourhair.com:许昌县| www.523962.com:韶关市| www.cancerdude.com:屯留县| www.cbearings.com:莆田市| www.al-khodair.com:莱州市| www.f5862.com:虞城县| www.madinafrica.com:大新县| www.wine2africa.com:黔西县| www.xianglinhe.com:昔阳县| www.eslglobal.org:青田县| www.gamelip.com:团风县| www.blackspaceidp.com:灵宝市| www.dbxing.com:长海县| www.szpuno.com:麻阳| www.ilmulangka.com:宜昌市| www.alamat-sekolah.com:颍上县| www.lianyunlipin.com:深泽县| www.ftechcomputers.com:伊吾县| www.guitarquest.net:新兴县| www.m8589.com:扎赉特旗| www.gzdecen.com:贺兰县| www.xkfan.com:兴城市| www.battleison.com:肃宁县| www.wwwxfplay.com:文山县| www.zzysww.com:巴林右旗| www.myoldagehome.com:襄樊市| www.birlacitywaterpark.com:民和| www.modernmosesclothingcompany.com:绥芬河市| www.3gsands.com:宝山区| www.hdy521.com:确山县| www.oversuns.com:绵阳市| www.miguelduhamel.com:定日县| www.150mee.com:郧西县| www.xinda-zq.com:休宁县| www.musicrepgroup.com:微山县| www.honoluluhawaiiairportshuttle.com:东丽区| www.surfaudiovideo.com:温宿县| www.tradersofcamden.com:永宁县| www.otunetwork.com:蕲春县| www.fastdiethub.com:稷山县| www.coutdev.com:桂阳县| www.guitartrick.net:阿拉善右旗| www.vsassociatesbiz.com:阿克陶县| www.thejoyryders.com:万安县| www.bdkindustries.com:怀柔区| www.foorat.com:蒙阴县| www.yanasegal.com:梁平县| www.gfrpu.com:保山市| www.cp7273.com:鄂托克前旗| www.freebie-host.com:龙门县| www.tecnoconfundido.org:灵武市| www.medianewslive.com:台东县| www.nkshbd.com:铜川市| www.topgunshops.com:阿克陶县| www.cp5517.com:奎屯市| www.crystallinegm.com:仪征市| www.firmarehberisitesi.com:金华市| www.kagithanecicekci.com:临汾市| www.zckhw.cn:屏山县| www.chaobi123.com:梓潼县| www.threecrownsracing.com:梅州市| www.zen-moa-massage.com:福清市| www.chinawdtz.com:巴楚县| www.bd0404.com:宝兴县| www.coocooconcepts.com:嘉荫县| www.ynrlb.com:鄄城县| www.tradersofcamden.com:大兴区| www.suntikputihdahlia.net:兴山县| www.cnbpl.com:景洪市| www.chuanweimuye.com:西贡区| www.beijingxinxin.com:肇州县| www.wfwcmm.com:桐柏县| www.spec1als.com:大洼县| www.ilaoer.com:海淀区| www.hkbfw.cn:宜宾市|