• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 四年級作文 -> zwm

    zwm

   3.  
   4.  
   5. tóng
   6. nián
   7. shì
   8.  童年趣事
   9.  
   10.  
   11. tóng
   12. nián
   13. xiàng
   14. tiáo
   15. yín
   16.  
   17. yòu
   18. lán
   19. yòu
   20. jìng
   21.  
   22. ér
   23. tóng
   24. nián
   25. zhōng
   26. de
   27.  童年像一條銀河,又藍又靜;而童年中的一
   28. jiàn
   29. jiàn
   30. shì
   31. shì
   32. míng
   33. liàng
   34. de
   35. xīng
   36. xīng
   37.  
   38. yín
   39. zhuāng
   40. 件件趣事則是那一顆顆明亮的星星,把銀河裝
   41. bàn
   42. de
   43. měi
   44.  
   45. de
   46. tóng
   47. nián
   48. zhōng
   49. zuì
   50. míng
   51. liàng
   52. de
   53. xīng
   54. xīng
   55. shì
   56. shí
   57. 扮的美麗。我的童年中最明亮的一顆星星是什
   58. me
   59. ne
   60.  
   61. jiù
   62. shì
   63. shāo
   64. lóng
   65. xiā
   66.  
   67. 么呢?那就是燒龍蝦。
   68.  
   69.  
   70.    
   71. shí
   72. liù
   73. suì
   74.  
   75. kàn
   76. zhe
   77. měi
   78. tiān
   79. jìn
   80. chú
   81. fáng
   82.  
   83. chū
   84. lái
   85.  那時我六歲,看著媽媽每天一進廚房,出來
   86. shí
   87.  
   88. jiù
   89. jīng
   90. shāo
   91. hǎo
   92. le
   93. zhuō
   94. xiāng
   95. pēn
   96. pēn
   97. de
   98. cài
   99.  
   100. de
   101. shǒu
   102. zhí
   103. 時,就已經燒好了一桌香噴噴的菜。我的手直
   104. yǎng
   105. yǎng
   106.  
   107. hěn
   108. xiǎng
   109. qīn
   110. shāo
   111. dào
   112. cài
   113.  
   114. zhè
   115. tiān
   116.  
   117. zǒu
   118. jìn
   119. chú
   120. 癢癢,很想親自燒一道菜。這一天,我走進廚
   121. fáng
   122.  
   123. kàn
   124. jiàn
   125. zhèng
   126. yào
   127. shāo
   128. lóng
   129. xiā
   130.  
   131. zǒu
   132. guò
   133.  
   134. běn
   135. zhèng
   136. 房,看見媽媽正要燒龍蝦,我走過去,一本正
   137. jīng
   138. duì
   139. shuō
   140.  
   141.  
   142.    
   143.    
   144. qǐng
   145. jiāo
   146. shāo
   147. lóng
   148. xiā
   149. ba
   150.  
   151. 經地對媽媽說:“媽媽, 請你教我燒龍蝦吧,
   152. rán
   153. děng
   154. zhǎng
   155. le
   156.  
   157. huì
   158. shāo
   159. cài
   160.  
   161. huì
   162. è
   163.  
   164. 不然等我長大了,不會燒菜,會餓肚子。爸爸
   165. lǎo
   166. le
   167.  
   168. néng
   169. shāo
   170. cài
   171. le
   172.  
   173. huì
   174. è
   175. de
   176.  
   177.  
   178.  
   179. 媽媽老了,不能燒菜了,也會餓肚子的。”“
   180. hǎo
   181. ba
   182.  
   183.  
   184. xiào
   185. zhe
   186. shuō
   187.  
   188.  
   189. xiān
   190. fàng
   191. bái
   192. kāi
   193. shuǐ
   194.  
   195. zài
   196. fàng
   197. yán
   198. 好吧。”媽媽笑著說,“先放白開水,再放鹽
   199. táng
   200.  
   201. zuì
   202. hòu
   203. jiā
   204. diǎn
   205.  
   206. děng
   207. lóng
   208. xiā
   209. biàn
   210. hóng
   211. le
   212.  
   213. jiā
   214. diǎn
   215. 和糖,最后加一點醋。等龍蝦變紅了,加一點
   216. wèi
   217. jīng
   218.  
   219. lóng
   220. xiā
   221. fàng
   222. zài
   223. pán
   224. jiù
   225. háng
   226. le
   227.  
   228.  
   229.  
   230. hǎo
   231. le
   232. 味精,把龍蝦放在盤子里就行了。”“好了我
   233. zhī
   234. dào
   235. le
   236.  
   237.  
   238. jīng
   239. dài
   240. xiǎng
   241. cháng
   242. shì
   243. le
   244.  
   245. àn
   246. 知道了。”我已經迫不及待想嘗試了。我按媽
   247. shuō
   248. de
   249. zuò
   250.  
   251. hěn
   252. kuài
   253. jiù
   254. shāo
   255. hǎo
   256. le
   257.  
   258. kàn
   259. zhe
   260. shāo
   261. hǎo
   262. de
   263. lóng
   264. 媽說的做,很快我就燒好了。我看著燒好的龍
   265. xiā
   266.  
   267. xīn
   268. xiǎng
   269.  
   270. yào
   271. shì
   272. lóng
   273. xiā
   274. zuò
   275. chéng
   276. le
   277. tāng
   278.  
   279. dìng
   280. 蝦,心想:要是我把龍蝦做成了湯,媽媽一定
   281. huì
   282. biǎo
   283. yáng
   284. de
   285.  
   286. shuō
   287. gàn
   288. jiù
   289. gàn
   290.  
   291. bái
   292. kāi
   293. shuǐ
   294. fàng
   295. jìn
   296.  
   297. 會表揚我的。我說干就干,把白開水放進去,
   298. zài
   299. shāo
   300.  
   301. fèn
   302. zhōng
   303. guò
   304. le
   305.  
   306. duì
   307. lái
   308. shuō
   309. hǎo
   310. xiàng
   311. tiān
   312.  
   313.  
   314. 再燒。一分鐘過去了,對我來說好像一天。“
   315. tài
   316. màn
   317. le
   318.  
   319.  
   320. bào
   321. yuàn
   322. dào
   323.  
   324.  
   325. hái
   326. shì
   327. huǒ
   328. kāi
   329. diǎn
   330. ba
   331.  
   332. 太慢了。”我抱怨道,“還是把火開大點吧。
   333.  
   334. huǒ
   335. kāi
   336. dào
   337. zuì
   338.  
   339. zhè
   340. shí
   341.  
   342. cóng
   343. guō
   344. chū
   345. shāo
   346. ”我把火開到最大。這時,從鍋里發出一股燒
   347. huài
   348. le
   349. de
   350. wèi
   351. dào
   352.  
   353. gǎn
   354. jǐn
   355. huǒ
   356. guān
   357. le
   358.  
   359. kāi
   360. guō
   361. kàn
   362.  
   363. 壞了的味道,我趕緊把火關了,打開鍋一看,
   364. tiān
   365.    
   366. shāo
   367. huài
   368. le
   369.  
   370. zhè
   371. xià
   372. yào
   373. le
   374.  
   375. 天哪!燒壞了!這下媽媽要罵我了。
   376.  
   377.  
   378.    
   379. xiǎng
   380. shāo
   381. lóng
   382. xiā
   383. zhè
   384. jiàn
   385. shì
   386.  
   387. zhēn
   388. shì
   389. lìng
   390. rén
   391. nán
   392. wàng
   393. ā
   394.    
   395.  想起燒龍蝦這件事,真是令人難忘啊!
   396.  
   397.  
   398.  
     
    無注音版:zwm
     童年趣事
     童年像一條銀河,又藍又靜;而童年中的一件件趣事則是那一顆顆明亮的星星,把銀河裝扮的美麗。我的童年中最明亮的一顆星星是什么呢?那就是燒龍蝦。
     那時我六歲,看著媽媽每天一進廚房,出來時,就已經燒好了一桌香噴噴的菜。我的手直癢癢,很想親自燒一道菜。這一天,我走進廚房,看見媽媽正要燒龍蝦,我走過去,一本正經地對媽媽說:“媽媽, 請你教我燒龍蝦吧,不然等我長大了,不會燒菜,會餓肚子。爸爸媽媽老了,不能燒菜了,也會餓肚子的。”“好吧。”媽媽笑著說,“先放白開水,再放鹽和糖,最后加一點醋。等龍蝦變紅了,加一點味精,把龍蝦放在盤子里就行了。”“好了我知道了。”我已經迫不及待想嘗試了。我按媽媽說的做,很快我就燒好了。我看著燒好的龍蝦,心想:要是我把龍蝦做成了湯,媽媽一定會表揚我的。我說干就干,把白開水放進去,再燒。一分鐘過去了,對我來說好像一天。“太慢了。”我抱怨道,“還是把火開大點吧。”我把火開到最大。這時,從鍋里發出一股燒壞了的味道,我趕緊把火關了,打開鍋一看,天哪!燒壞了!這下媽媽要罵我了。
     想起燒龍蝦這件事,真是令人難忘啊!
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.nigerianminers.org:个旧市| www.aircompressorhose.org:吉林市| www.ongkingartcenter.com:玉龙| www.217765.com:普兰县| www.elmasseker.com:图木舒克市| www.hollyflicks.com:吉水县| www.ny553.com:哈密市| www.dawdev.com:上思县| www.n5883.com:高清| www.2dfloorplan.com:三台县| www.044m.com:广宗县| www.netjetmarketing.com:吉木萨尔县| www.378dan.com:磐安县| www.alanseptictank.com:油尖旺区| www.jxzfhj.com:隆林| www.redstaterebels.org:夏津县| www.chinacheapshop.com:高碑店市| www.horseflyblog.com:长兴县| www.wenledu.com:沙洋县| www.blmkt-ae.com:万盛区| www.wfwcmm.com:罗山县| www.zk597.com:集贤县| www.adapir.com:陈巴尔虎旗| www.503sy.com:神农架林区| www.qz553.com:阿拉善左旗| www.gb-intercorp.com:康平县| www.thejoyryders.com:敦煌市| www.cw933.com:东明县| www.dizdiva.com:北票市| www.77neo.com:平阴县| www.breakfastbrampton.com:鄂尔多斯市| www.r7678.com:中西区| www.ugqwh.com:衡水市| www.elite-a.com:张家界市| www.77neo.com:永州市| www.calentopia.com:宜君县| www.devpsy2015.com:莆田市| www.xvideogaytube.com:澎湖县| www.informasijakarta.com:巢湖市| www.thevirginiainformer.com:临夏市| www.morethanmusichk.org:秦安县| www.ixdroid.com:红河县| www.hg45345.com:郴州市| www.cp9221.com:农安县| www.7mbct.com:博乐市| www.chinaaluminumcircle.com:新巴尔虎右旗| www.vsedolamp.com:磴口县| www.b-noy.com:乌拉特中旗| www.drugs-rx.com:瓮安县| www.fsbaohu.com:重庆市| www.010wg.com:永济市| www.mfbcg.com:封丘县| www.sxzyfsh.com:商洛市| www.hg85456.com:屯昌县| www.comtery.com:平遥县| www.woyoracing.com:凌云县| www.timphimhay.com:布拖县| www.netjetmarketing.com:收藏| www.klifang.com:德令哈市| www.lumicphoto.com:迭部县| www.brushhairandmakeup.com:常州市| www.mlrsyu.com:左权县| www.ph655.com:馆陶县| www.sofiamarket.net:平谷区| www.bestcasinoslot.net:吉木乃县| www.americanestatebrokers.com:和林格尔县| www.xybrw.cn:旌德县| www.xhttw.com:木里| www.youngwon1004.com:永兴县| www.pruebastf.com:庆元县| www.jl095.com:宁陕县| www.ehbermanlaw.com:滁州市| www.tjajd.com:灵宝市| www.hg97345.com:临泽县| www.arabianpunchfront.com:黄山市| www.jzdbzz.com:辉县市| www.gf665.com:墨玉县| www.firewateroside.com:清新县| www.tonivlee.com:拉萨市| www.zamack.com:华安县| www.maclilleyfarms.com:高淳县| www.pobohn.com:额尔古纳市| www.nmmialumni-abq.com:仪征市| www.xdemachinery.com:巴彦淖尔市|