• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 三年級作文 -> 《吸血鬼》【第一集】

    《吸血鬼》【第一集】

   3.  
   4.  
   5. qián
   6. qíng
   7. yào
   8.  
   9.  
   10. nán
   11. dào
   12.  
   13. zhēn
   14. de
   15. shì
   16. xuè
   17. liè
   18. rén
   19. ma
   20.  
   21.  前情提要:“難道,我真的是血獵人嗎?
   22. de
   23. xiàng
   24. liàn
   25. wéi
   26. shí
   27. me
   28. shì
   29. lán
   30. de
   31.  
   32.  
   33. fēng
   34.  
   35.  
   36. róng
   37. 那我的項鏈為什么是藍色的?”余風。(慕容
   38. jié
   39. àn
   40. liàn
   41. zhě
   42.  
   43. 杰暗戀者)
   44.  
   45.  
   46.  
   47.  
   48.  
   49.    
   50.  
   51. xiǎo
   52.  
   53. zhēn
   54. de
   55. zuì
   56.  
   57.  
   58. xīng
   59.  
   60. xīng
   61. fēng
   62. xīng
   63. lóng
   64.  “小雨,你真的醉啦!”星雨、星風和星龍
   65. dōu
   66. zài
   67. lán
   68. gǎn
   69. biān
   70. jiǔ
   71.  
   72.  
   73. wèi
   74. xiǎo
   75. jiě
   76.  
   77. men
   78. hǎo
   79. ā
   80.  
   81.  
   82. 都在欄桿邊喝酒。“幾位小姐,你們好啊!”
   83. yǒu
   84. nán
   85. shēng
   86. zǒu
   87. guò
   88. lái
   89.  
   90.  
   91.  
   92.  
   93. men
   94. de
   95. yǎn
   96. jīng
   97. wéi
   98. shí
   99. 有幾個男生走過來。“你……你們的眼睛為什
   100. me
   101. huì
   102. guāng
   103.  
   104. bié
   105. guò
   106. lái
   107.  
   108.  
   109. ā
   110.  
   111. shì
   112. xuè
   113. guǐ
   114.  
   115. kuài
   116. pǎo
   117.  
   118. 么會發光?別過來……啊!是吸血鬼!快跑!
   119.  
   120. men
   121. hǎn
   122.  
   123. ”她們大喊。
   124.  
   125.  
   126.    
   127.  
   128. kuài
   129.  
   130. wéi
   131. lái
   132.  
   133.  
   134. xuè
   135. liè
   136. rén
   137.  
   138.    
   139.  
   140. è
   141.  
   142. pǎo
   143.  
   144.  “快!圍起來!”血獵人。 “可惡,跑!
   145.  
   146.    
   147.    
   148.    
   149.    
   150.    
   151.  
   152.    
   153.    
   154.    
   155.    
   156.  
   157. shēng
   158. qiāng
   159. shēng
   160. shè
   161. le
   162.    
   163. xuè
   164. guǐ
   165.  
   166. pongpong!幾聲槍聲射死了5個吸血鬼。
   167.  
   168. lǎo
   169.  
   170. pǎo
   171. le
   172. xuè
   173. guǐ
   174.  
   175.  
   176. róng
   177. jié
   178.  
   179. nán
   180. de
   181.  
   182. “老大,跑了一個吸血鬼。”慕容杰(男的)
   183.  
   184. ràng
   185. zǒu
   186. ba
   187.  
   188. fǎn
   189. zhèng
   190. men
   191. méi
   192. yǒu
   193. xuè
   194.  
   195.  
   196. xuè
   197. liè
   198. rén
   199. duì
   200. “讓他走吧,反正他們沒有吸血。”血獵人隊
   201. zhǎng
   202.  
   203. 長。
   204.  
   205.  
   206.  
   207.  
   208. gōng
   209. yuán
   210. zuì
   211. gāo
   212. céng
   213.  ——公園最高層
   214.  
   215.  
   216.    
   217.  
   218.  
   219.  
   220. xìng
   221. hǎo
   222. pǎo
   223. kuài
   224.  
   225.  
   226. táo
   227. zǒu
   228. de
   229. xuè
   230.  “呼!呼!幸好跑得快。”那個逃走的吸血
   231. guǐ
   232. zhí
   233. chuǎn
   234.  
   235.    
   236. rán
   237.  
   238. jiàn
   239. zài
   240. xuè
   241. guǐ
   242. de
   243. qián
   244. 鬼直喘氣。 突然,一把劍在吸血鬼的脖子前
   245. miàn
   246.  
   247.  
   248. shuō
   249.  
   250. fēng
   251. zài
   252.  
   253.  
   254. róng
   255. jié
   256.  
   257.    
   258.  
   259.  
   260.  
   261. zài
   262. 面:“說,余風在哪?”慕容杰。 “他……在
   263. jiā
   264.  
   265.  
   266. xuè
   267. guǐ
   268.  
   269.  
   270. xiàn
   271. zài
   272. shī
   273. le
   274.  
   275. guò
   276. 家里。”吸血鬼。“他現在失憶了,你過去也
   277. méi
   278. yòng
   279.  
   280.  
   281. 沒用。”
   282.  
   283.  
   284.    
   285.  
   286. róng
   287. jié
   288. jiàn
   289. chā
   290. jìn
   291. le
   292. xuè
   293. guǐ
   294. de
   295.  
   296.  
   297.  噗!慕容杰把劍插進了吸血鬼的脖子里。“
   298. hǎo
   299.  
   300. shā
   301. hǎo
   302.  
   303.  
   304. xià
   305. méi
   306. le
   307.  
   308.    
   309. néng
   310.  
   311. 好!殺得好!”他一下子沒了氣。 不可能,
   312. fēng
   313. huì
   314. shī
   315.  
   316. róng
   317. jié
   318. xiǎng
   319.  
   320.    
   321. dāng
   322. nián
   323. fēng
   324. gěi
   325. 余風他不會失憶。慕容杰想。 他把當年余風給
   326. de
   327. xuè
   328. jǐn
   329. náng
   330. de
   331. xuè
   332. dǎo
   333. jìn
   334. jiǔ
   335. bēi
   336.  
   337. 他的血錦囊的血倒進酒杯里。
   338.  
   339.  
   340.  
   341.  
   342. fēng
   343. jiā
   344.  ——余風家
   345.  
   346.  
   347.    
   348.  
   349.  
   350.  
   351. jìn
   352. lái
   353.  
   354.  
   355. fēng
   356.  
   357.    
   358.  
   359. fēng
   360.  
   361. gěi
   362.  咯咯!!“進來!”余風。 “余風,我給
   363. dǎo
   364. yǐn
   365. liào
   366. le
   367.  
   368.  
   369. róng
   370. jié
   371.  
   372.    
   373.  
   374. wéi
   375. shí
   376. me
   377.  
   378. de
   379. xiàng
   380. liàn
   381. 你倒飲料了。”慕容杰。 “為什么,我的項鏈
   382. shì
   383. lán
   384. de
   385.  
   386.  
   387. fēng
   388.  
   389.    
   390.  
   391. shì
   392. yīn
   393. wéi
   394. diào
   395. jìn
   396. hǎi
   397. guò
   398. 是藍色的?”余風。 “那是因為他掉進海過
   399.  
   400.  
   401. róng
   402. jié
   403. huí
   404. shuō
   405.  
   406. 。”慕容杰回答說。
   407.  
   408.  
   409.    
   410.  
   411. què
   412. dìng
   413.  
   414.  
   415. fēng
   416.  
   417.    
   418.  
   419. le
   420. zhè
   421. bēi
   422. xuè
   423. jiù
   424. zhī
   425.  “你確定?”余風。 “你喝了這杯血就知
   426. dào
   427. le
   428.  
   429.  
   430. 道了。”
   431.  
   432.  
   433.  
   434.  
   435.  
   436.    
   437. fēng
   438. huì
   439. diào
   440. róng
   441. jié
   442. gěi
   443. dǎo
   444. de
   445. xuè
   446. ma
   447.  
   448. xiàng
   449. liàn
   450. de
   451. biàn
   452.  余風會喝掉慕容杰給他倒的血嗎?項鏈的變
   453. yuán
   454. yīn
   455. fēng
   456. huì
   457. zhī
   458. dào
   459. ma
   460.  
   461. jìng
   462. qǐng
   463. dài
   464.  
   465. xuè
   466. guǐ
   467.  
   468.  
   469. 色原因余風會知道嗎?敬請期待《吸血鬼》【
   470. èr
   471.  
   472. 第二集】
     
    無注音版:《吸血鬼》【第一集】
     前情提要:“難道,我真的是血獵人嗎?那我的項鏈為什么是藍色的?”余風。(慕容杰暗戀者)
     
     “小雨,你真的醉啦!”星雨、星風和星龍都在欄桿邊喝酒。“幾位小姐,你們好啊!”有幾個男生走過來。“你……你們的眼睛為什么會發光?別過來……啊!是吸血鬼!快跑!”她們大喊。
     “快!圍起來!”血獵人。 “可惡,跑!” pong!pong!幾聲槍聲射死了5個吸血鬼。“老大,跑了一個吸血鬼。”慕容杰(男的)“讓他走吧,反正他們沒有吸血。”血獵人隊長。
     ——公園最高層
     “呼!呼!幸好跑得快。”那個逃走的吸血鬼直喘氣。 突然,一把劍在吸血鬼的脖子前面:“說,余風在哪?”慕容杰。 “他……在家里。”吸血鬼。“他現在失憶了,你過去也沒用。”
     噗!慕容杰把劍插進了吸血鬼的脖子里。“好!殺得好!”他一下子沒了氣。 不可能,余風他不會失憶。慕容杰想。 他把當年余風給他的血錦囊的血倒進酒杯里。
     ——余風家
     咯咯!!“進來!”余風。 “余風,我給你倒飲料了。”慕容杰。 “為什么,我的項鏈是藍色的?”余風。 “那是因為他掉進海過。”慕容杰回答說。
     “你確定?”余風。 “你喝了這杯血就知道了。”
     
     余風會喝掉慕容杰給他倒的血嗎?項鏈的變色原因余風會知道嗎?敬請期待《吸血鬼》【第二集】


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 01-16 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.ermanufacture.com:虹口区| www.debbiesellsredding.com:来安县| www.freemovieswatch.org:綦江县| www.suzsx.com:江安县| www.lgfyj.com:三河市| www.lavicardesigne.com:咸阳市| www.bjdkth.com:三原县| www.tv680.com:普兰店市| www.awov.org:湟源县| www.cxrzdz.com:和田市| www.gmbmw.com:双鸭山市| www.tgted.com:铜川市| www.harosta.com:仁寿县| www.telepoisson.com:东莞市| www.htjfbjlaw.com:阿尔山市| www.newclassicsingers.org:宜昌市| www.cp7330.com:新宁县| www.intdz.com:罗甸县| www.trade-perfect.com:潞西市| www.oversuns.com:高清| www.emploi-quebec-trousse.com:舒兰市| www.bjyxyrw.com:和龙市| www.thuebannhadat.net:彰武县| www.cp5339.com:社会| www.coolvier.com:五指山市| www.edongphoto.com:兰考县| www.farmaboti.com:襄汾县| www.680378.com:宁强县| www.banthuoconline.com:眉山市| www.suenoshumedos.com:灵丘县| www.bajukerenku.com:扶绥县| www.brushhairandmakeup.com:浦县| www.lowlf.com:井研县| www.maltavizesi.net:福清市| www.cm766.com:汽车| www.huaye-tj.com:尚志市| www.sufeautolights.com:兴化市| www.youjiataoci.com:益阳市| www.testsite03.com:丰城市| www.jxzfhj.com:习水县| www.yingjun888.com:金秀| www.inhouse-outhouse.com:明水县| www.nishiyama-shotengai.net:徐州市| www.crimson-room.net:顺义区| www.galynka.com:南部县| www.99069ff.com:西乌珠穆沁旗| www.0757xj.com:古交市| www.chinajx6688.com:仲巴县| www.qhzxz.com:兴山县| www.jvbkv.cn:宁河县| www.goglgg.com:沂源县| www.lnkqxx.com:库车县| www.hg51456.com:庐江县| www.dapinlv.com:汉源县| www.bjrichhome.com:辽阳县| www.guanglistone.com:渭南市| www.v3r7.com:军事| www.clonazepamsecurebuy.com:龙南县| www.ft677.com:江油市| www.headsion.cn:咸宁市| www.accountingspecialist.net:普格县| www.ther15.com:驻马店市| www.autapoleasingowe.net:泸定县| www.0573packages.com:永宁县| www.yh9987.com:云阳县| www.thailandelitevisa.org:二手房| www.reindeerrowe.com:中江县| www.cxpzc.cn:涟水县| www.bleed-x.com:鲜城| www.acehobbyaustralia.com:冕宁县| www.ybcxjt.com:健康| www.ym559.com:麻城市| www.crystallinegm.com:来安县| www.caboverdedesign.com:铁岭市| www.wxbqf.com:五常市| www.33335214.com:吉首市| www.alamtareque.com:化德县| www.dongfanghuojia.com:峨眉山市| www.myomahaphysicaltherapy.com:沛县| www.shaltiv.com:桐乡市| www.maritimelawyer-china.com:拉萨市| www.shuneiyi.com:遂宁市| www.lunarpaegs.com:泸溪县| www.iikkee.com:洛宁县|