• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 抓住你,別讓你走遠

    抓住你,別讓你走遠

   3.  
   4.  
   5.  
   6.  
   7.  
   8. lái
   9. shàng
   10. xué
   11. yǒu
   12. duàn
   13. le
   14.  
   15. tóng
   16. xué
   17. men
   18. duì
   19. de
   20. kàn
   21.  我來上學有一段日子了,同學們對我的看法
   22. yǒu
   23. suǒ
   24. hǎo
   25. zhuǎn
   26.  
   27. zài
   28. xiàng
   29. qián
   30. me
   31. shòu
   32. huān
   33. yíng
   34.  
   35. chén
   36. líng
   37. 有所好轉,我不再像以前那么不受歡迎,陳凌
   38. xuě
   39.  
   40. shàng
   41. xiǎo
   42. xué
   43. de
   44. hǎo
   45. péng
   46. yǒu
   47.  
   48. diū
   49. shī
   50. de
   51. 雪,我上小學的第一個好朋友,她把我丟失的
   52. zhī
   53. shuǐ
   54. jīng
   55. xié
   56. gěi
   57. zhǎo
   58. huí
   59. lái
   60. le
   61.  
   62. zài
   63. hài
   64. méi
   65. yǒu
   66. hǎo
   67. péng
   68. 一只水晶鞋給找回來了,我不再害怕沒有好朋
   69. yǒu
   70. de
   71. shí
   72. guāng
   73.  
   74. zài
   75. dān
   76.  
   77. yīn
   78. wéi
   79. yǒu
   80. sòng
   81. xiàng
   82. 友的時光,我不再孤單,因為我有一個送我項
   83. liàn
   84. de
   85. hǎo
   86. péng
   87. yǒu
   88.  
   89. zài
   90. shòu
   91. shāng
   92. shí
   93. zhào
   94. de
   95. hǎo
   96. péng
   97. yǒu
   98.  
   99. 鏈的好朋友、在我受傷時照顧我的好朋友,她
   100. jiù
   101. shì
   102. chén
   103. líng
   104. xuě
   105.  
   106. xiàng
   107. tiān
   108. shǐ
   109. yàng
   110. de
   111. hái
   112.  
   113. 就是陳凌雪,像天使一樣的女孩。
   114.  
   115.  
   116. xiàn
   117. zài
   118.  
   119. shàng
   120. xué
   121.  
   122. fàng
   123. xué
   124. dōu
   125. huì
   126. yǒu
   127. chén
   128. líng
   129. xuě
   130. péi
   131.  
   132.  現在,上學、放學都會有陳凌雪陪我。
   133.  
   134.  
   135. yǒu
   136. fàng
   137. xué
   138.  
   139. xiào
   140. mén
   141. wài
   142. xià
   143. zhe
   144. qīng
   145. pén
   146.  
   147.  記得有一次放學,校門外下著傾盆大雨,我
   148. zǎo
   149. jiù
   150. huí
   151. jiā
   152. le
   153.  
   154. de
   155. tóng
   156. xué
   157. dōu
   158. bèi
   159. jiē
   160. zǒu
   161. le
   162. 媽媽早就回家了,其他的同學都被父母接走了
   163.  
   164. xiào
   165. mén
   166. kǒu
   167. jiù
   168. zhī
   169. yǒu
   170. zhàn
   171. zhe
   172. xiǎo
   173. xué
   174. shēng
   175.  
   176. hǎo
   177. xiàng
   178. méi
   179. yǒu
   180. ,校門口就只有站著幾個小學生,雨好像沒有
   181. yào
   182. tíng
   183. de
   184. yàng
   185.  
   186. ér
   187. qiě
   188. yuè
   189. xià
   190. yuè
   191.  
   192. zhī
   193. jiàn
   194. chén
   195. líng
   196. xuě
   197. hòu
   198. 要停的樣子,而且越下越大。只見陳凌雪把厚
   199. hòu
   200. de
   201. wài
   202. tào
   203. tuō
   204. xià
   205. lái
   206. gài
   207. zài
   208. men
   209. liǎng
   210. tóu
   211. shàng
   212.  
   213. chén
   214. líng
   215. xuě
   216. pāi
   217. 厚的外套脫下來蓋在我們兩個頭上,陳凌雪拍
   218. le
   219. de
   220. xià
   221.  
   222. shuō
   223.  
   224.  
   225. zǒu
   226.  
   227. sòng
   228. huí
   229. jiā
   230. 了我的屁股一下,說:“走啦,我護送你回家
   231.  
   232.  
   233. lián
   234. máng
   235. shuō
   236.  
   237.  
   238. háng
   239.  
   240. tiān
   241. zhè
   242. me
   243. lěng
   244.  
   245. huì
   246. gǎn
   247. 。”我連忙說:“不行,天氣這么冷,你會感
   248. mào
   249. de
   250. ā
   251.  
   252.  
   253.  
   254. méi
   255. shì
   256.  
   257. zhù
   258.  
   259.  
   260. chén
   261. líng
   262. xuě
   263. pāi
   264. pāi
   265. 冒的啊!”“沒事,我抵得住!”陳凌雪拍拍
   266. de
   267. xiǎo
   268. xiōng
   269. táng
   270.  
   271.  
   272. kàn
   273.  
   274. qiáng
   275. zhuàng
   276. zhe
   277. ne
   278.  
   279. huì
   280. gǎn
   281. 自己的小胸唐,“你看,我強壯著呢!不會感
   282. mào
   283. de
   284.  
   285. jiù
   286. fàng
   287. xīn
   288. zǒu
   289. ba
   290.  
   291.  
   292. yóu
   293. jué
   294.  
   295. chén
   296. líng
   297. xuě
   298. 冒的,你就放心走吧。”我猶豫不決,陳凌雪
   299. jiù
   300. kòu
   301. zhe
   302. de
   303. jiān
   304. xiàng
   305. jiā
   306. de
   307. fāng
   308. xiàng
   309. zǒu
   310.  
   311. 就扣著我的肩向我家的方向走去。
   312.  
   313.  
   314. zài
   315. huí
   316. jiā
   317. de
   318. shàng
   319.  
   320. kàn
   321. dào
   322. chén
   323. líng
   324. xuě
   325. de
   326. liǎn
   327. jīng
   328. tōng
   329. hóng
   330.  在回家的路上,我看到陳凌雪的臉已經通紅
   331.  
   332. chǐ
   333. zài
   334. jià
   335.  
   336. měi
   337. yào
   338. pēn
   339.  
   340. dàn
   341. shì
   342. yòng
   343. ,牙齒在打架,每次她要打噴嚏,但是她用力
   344. zhǐ
   345. zhù
   346. biǎo
   347. xiàn
   348. chū
   349. lái
   350.  
   351. 止住不表現出來。
   352.  
   353.  
   354. de
   355. liǎn
   356. shàng
   357. shì
   358. guà
   359. shàng
   360. le
   361. shuǐ
   362.  
   363. hái
   364. shì
   365. lèi
   366. shuǐ
   367.  我的臉上是掛上了一顆雨水,還是一顆淚水
   368.  
   369.  
   370.  
   371. èr
   372. tiān
   373. shàng
   374. xué
   375.  
   376. méi
   377. yǒu
   378. kàn
   379. dào
   380. chén
   381. líng
   382. xuě
   383. lái
   384. dào
   385. jiāo
   386. shì
   387. shàng
   388.  第二天上學,我沒有看到陳凌雪來到教室上
   389.  
   390. lǎo
   391. shī
   392. gào
   393. men
   394. chén
   395. líng
   396. xuě
   397. gǎn
   398. mào
   399. le
   400.  
   401. suǒ
   402. méi
   403. lái
   404. 課,老師告訴我們陳凌雪她感冒了,所以沒來
   405. shàng
   406.  
   407. huà
   408. yīn
   409. gāng
   410. luò
   411.  
   412. jiù
   413. gǎn
   414. dào
   415. suān
   416. suān
   417. de
   418.  
   419. xiǎng
   420. 上課。話音剛落,我就感到鼻子酸酸的。我想
   421.  
   422. chén
   423. líng
   424. xuě
   425.  
   426. wéi
   427. shí
   428. me
   429. piàn
   430.  
   431. míng
   432. míng
   433. zài
   434. shàng
   435. jiù
   436. jīng
   437. ,陳凌雪,你為什么騙我!明明在路上就已經
   438. shēng
   439. bìng
   440. le
   441.  
   442. hái
   443. shuō
   444. hěn
   445. qiáng
   446. zhuàng
   447.  
   448. huì
   449. shēng
   450. bìng
   451.  
   452. chén
   453. líng
   454. xuě
   455. 生病了,還說自己很強壯,不會生病,陳凌雪
   456.  
   457. shì
   458. piàn
   459.  
   460. piàn
   461.  
   462. piàn
   463.  
   464.  
   465. zhī
   466. ,你是個大騙子!大騙子,大騙子……我不知
   467. jiào
   468. jiù
   469. le
   470. xià
   471. lái
   472.  
   473. xiǎng
   474. dào
   475. zài
   476. shòu
   477. shāng
   478. shí
   479. zhào
   480. 不覺就哭了下來,我想到她在我受傷時照顧我
   481.  
   482. zài
   483. jué
   484. wàng
   485. shí
   486. gěi
   487. yǒng
   488.  
   489. zài
   490. kùn
   491. nán
   492. shì
   493. bāng
   494. zhù
   495. ,在我絕望時給我勇氣,在我困難是幫助我度
   496. guò
   497. nán
   498. guān
   499.  
   500.  
   501. zhè
   502. xiē
   503. diǎn
   504. diǎn
   505. dōu
   506. huì
   507. wàng
   508.  
   509. zhè
   510. 過難關……這些點點滴滴我都不會忘記,這次
   511.  
   512. yòng
   513. hòu
   514. hòu
   515. de
   516. wài
   517. tào
   518. sòng
   519. huí
   520. jiā
   521.  
   522. miàn
   523. duì
   524. zhe
   525. ,她用她那厚厚的外套送我回家,自己面對著
   526. shēng
   527. bìng
   528. zhè
   529. liǎng
   530.  
   531. ràng
   532. de
   533. gǎn
   534. dòng
   535.  
   536. 生病這兩個字,讓我無比的感動。
   537.  
   538.  
   539. xià
   540. le
   541.  
   542. diàn
   543. huà
   544. gěi
   545. le
   546. chén
   547. líng
   548. xuě
   549.  
   550.    
   551.    
   552. diàn
   553.  下課了,我拿起電話打給了陳凌雪,吡~{
   554. huà
   555. shēng
   556.    
   557. nín
   558. hǎo
   559.  
   560. suǒ
   561. de
   562. diàn
   563. huà
   564. guān
   565.  
   566. qǐng
   567. shāo
   568. hòu
   569. zài
   570. 話聲}您好,你所撥打的電話已關機,請稍后再
   571.  
   572. 撥。
   573.  
   574.  
   575. diàn
   576. huà
   577. jiē
   578.  
   579. nán
   580. dào
   581. shì
   582. chū
   583. shì
   584. le
   585.  
   586. háng
   587. dìng
   588. yào
   589.  電話不接,難道是出事了?不行我一定要去
   590. zhǎo
   591.  
   592. zuì
   593. hòu
   594. jiē
   595. de
   596. shí
   597. jiān
   598.  
   599. měi
   600. fèn
   601. zhōng
   602. dōu
   603. hǎo
   604. xiàng
   605. 找她。最后一節課的時間,每一分鐘都好像拉
   606. chéng
   607. zhǎng
   608. biàn
   609. chéng
   610. le
   611. xiǎo
   612. shí
   613.  
   614. měi
   615. fèn
   616. zhōng
   617.  
   618. dōu
   619. shí
   620. fèn
   621. nán
   622. 成長變成了一個小時,每一分鐘,我都十分難
   623. guò
   624.  
   625. rán
   626. lǎo
   627. shī
   628. jiào
   629. dào
   630.  
   631.  
   632. jìng
   633. xián
   634. xiǎo
   635. tóng
   636. xué
   637.  
   638. qǐng
   639. shàng
   640. 過。突然老師叫到:“吳靜嫻小同學,請你上
   641. tái
   642. lái
   643. zuò
   644. dào
   645. gěi
   646. xiǎo
   647. tóng
   648. xué
   649. kàn
   650.  
   651.  
   652.  
   653. ò
   654.  
   655.  
   656. 臺來做一道題給其他小同學看。”“哦。”我
   657. shàng
   658. tái
   659. lái
   660. fěn
   661. shǒu
   662. zhí
   663. zài
   664. chàn
   665. dǒu
   666.  
   667.  
   668. fěn
   669. diào
   670. zài
   671. 上臺來拿起粉筆手一直在顫抖,啪,粉筆掉在
   672. le
   673. shàng
   674. chéng
   675. le
   676. liǎng
   677. bàn
   678.  
   679.  
   680. jìng
   681. xián
   682. xiǎo
   683. tóng
   684. xué
   685.  
   686. méi
   687. shì
   688. ba
   689. 了地上成了兩半。“吳靜嫻小同學,你沒事吧
   690.  
   691.  
   692.  
   693. méi
   694. shì
   695.  
   696. zhī
   697. shì
   698. shǒu
   699. yòng
   700. diǎn
   701. tòng
   702.  
   703. méi
   704. guān
   705. de
   706.  
   707.  
   708. ?”“沒事,只是手用一點痛,沒關系的。”
   709. bǎi
   710. bǎi
   711. shǒu
   712. shuō
   713. dào
   714.  
   715.  
   716. méi
   717. shì
   718. jiù
   719. hǎo
   720.  
   721.  
   722. lǎo
   723. shī
   724. tàn
   725. le
   726. kǒu
   727. 我擺擺手說道。“沒事就好。”老師嘆了一口
   728.  
   729.  
   730. xiān
   731. xià
   732. ba
   733.  
   734. jiào
   735. tóng
   736. xué
   737. shàng
   738. lái
   739. zuò
   740.  
   741. 氣,“那你先下去吧,我叫其他同學上來做。
   742.  
   743. diǎn
   744. diǎn
   745. tóu
   746.  
   747. huí
   748. dào
   749. zuò
   750. wèi
   751. shàng
   752.  
   753. ”我點點頭,回到座位上。
   754.  
   755.  
   756. jiē
   757. zǒu
   758. suàn
   759. guò
   760. wán
   761. le
   762.  
   763. chōng
   764. chū
   765. jiāo
   766. shì
   767.  
   768. wǎng
   769.  一節課走算過完了,我第一個沖出教室,往
   770. chén
   771. líng
   772. xuě
   773. de
   774. jiā
   775. pǎo
   776.  
   777. biān
   778. pǎo
   779. zuǐ
   780. biān
   781. shuō
   782.  
   783.  
   784. chén
   785. líng
   786. xuě
   787. 陳凌雪的家里跑去,邊跑嘴里邊說:“陳凌雪
   788.  
   789. qiān
   790. wàn
   791. bié
   792. chū
   793. shì
   794. ā
   795.  
   796.  
   797. ,你可千萬別出事啊!”
   798.  
   799.  
   800.  
     
    無注音版:抓住你,別讓你走遠
     
     我來上學有一段日子了,同學們對我的看法有所好轉,我不再像以前那么不受歡迎,陳凌雪,我上小學的第一個好朋友,她把我丟失的一只水晶鞋給找回來了,我不再害怕沒有好朋友的時光,我不再孤單,因為我有一個送我項鏈的好朋友、在我受傷時照顧我的好朋友,她就是陳凌雪,像天使一樣的女孩。
     現在,上學、放學都會有陳凌雪陪我。
     記得有一次放學,校門外下著傾盆大雨,我媽媽早就回家了,其他的同學都被父母接走了,校門口就只有站著幾個小學生,雨好像沒有要停的樣子,而且越下越大。只見陳凌雪把厚厚的外套脫下來蓋在我們兩個頭上,陳凌雪拍了我的屁股一下,說:“走啦,我護送你回家。”我連忙說:“不行,天氣這么冷,你會感冒的啊!”“沒事,我抵得住!”陳凌雪拍拍自己的小胸唐,“你看,我強壯著呢!不會感冒的,你就放心走吧。”我猶豫不決,陳凌雪就扣著我的肩向我家的方向走去。
     在回家的路上,我看到陳凌雪的臉已經通紅,牙齒在打架,每次她要打噴嚏,但是她用力止住不表現出來。
     我的臉上是掛上了一顆雨水,還是一顆淚水。
     第二天上學,我沒有看到陳凌雪來到教室上課,老師告訴我們陳凌雪她感冒了,所以沒來上課。話音剛落,我就感到鼻子酸酸的。我想,陳凌雪,你為什么騙我!明明在路上就已經生病了,還說自己很強壯,不會生病,陳凌雪,你是個大騙子!大騙子,大騙子……我不知不覺就哭了下來,我想到她在我受傷時照顧我,在我絕望時給我勇氣,在我困難是幫助我度過難關……這些點點滴滴我都不會忘記,這次,她用她那厚厚的外套送我回家,自己面對著生病這兩個字,讓我無比的感動。
     下課了,我拿起電話打給了陳凌雪,吡~{電話聲}您好,你所撥打的電話已關機,請稍后再撥。
     電話不接,難道是出事了?不行我一定要去找她。最后一節課的時間,每一分鐘都好像拉成長變成了一個小時,每一分鐘,我都十分難過。突然老師叫到:“吳靜嫻小同學,請你上臺來做一道題給其他小同學看。”“哦。”我上臺來拿起粉筆手一直在顫抖,啪,粉筆掉在了地上成了兩半。“吳靜嫻小同學,你沒事吧?”“沒事,只是手用一點痛,沒關系的。”我擺擺手說道。“沒事就好。”老師嘆了一口氣,“那你先下去吧,我叫其他同學上來做。”我點點頭,回到座位上。
     一節課走算過完了,我第一個沖出教室,往陳凌雪的家里跑去,邊跑嘴里邊說:“陳凌雪,你可千萬別出事啊!”
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.dalyanpatiohotel.com:宁国市| www.charlescountytoday.com:应用必备| www.tazouzart.com:岳池县| www.chinaghjy.com:南靖县| www.genericdrugonline.net:邹城市| www.commonelementllc.com:安顺市| www.qbjsc.com:宁强县| www.chery-ruixiang.com:抚宁县| www.5i7du.com:上蔡县| www.serrurier-houilles.net:汪清县| www.domshin.com:子长县| www.hellobuynow.com:漳平市| www.xinyuezuche.com:双柏县| www.beautifulhealthyliving.com:湘乡市| www.acdnq.com:宜良县| www.silverspoonhoney.com:调兵山市| www.iidcs.com:卢湾区| www.hzqbsjz.com:新沂市| www.mwakazi.com:桐庐县| www.alpacitnz.com:永新县| www.cyber-sst.com:绍兴市| www.dulqiuwangzhan678.com:黄石市| www.zjdgelectrical.com:阳江市| www.rs338.com:宁南县| www.cp7119.com:平潭县| www.cn-reiz.com:阿勒泰市| www.madisonkungfu.com:揭西县| www.lishanan.com:喀喇沁旗| www.qytchbjx.net.cn:米林县| www.cp0266.com:阳曲县| www.nexlinkz.com:杂多县| www.singaku-antenna.com:濮阳县| www.aaotimepasskarain.com:海晏县| www.n8387.com:分宜县| www.wangshangyouxi.com:阿克陶县| www.themufflerhouse.com:湘潭市| www.creantik.com:义马市| www.peregrinereads.org:会泽县| www.wangwangla.com:繁峙县| www.yijingdec.com:响水县| www.sqbaijiu.com:辽阳县| www.betonaburi.com:海宁市| www.itosee.com:八宿县| www.qhzxz.com:泸西县| www.gzdecen.com:南漳县| www.qunfengdesign.com:桦甸市| www.bozhce.com:宣威市| www.zhuanhuatong.com:荆州市| www.huangbaodi.com:循化| www.cnsc-cts.com:民丰县| www.bslhw.com:德令哈市| www.r-bowlder.com:邹城市| www.yfzs0615.com:延川县| www.jlzsd.cn:岫岩| www.thatspread.com:五河县| www.ryccc.com:双桥区| www.assamnaukri.com:长治市| www.haitaodu.com:如皋市| www.gordon-hippo.com:景德镇市| www.wqqnw.com:余姚市| www.kscww.cn:海兴县| www.zibohonglu.com:永嘉县| www.hmartusa.net:西青区| www.hibibhoora.com:兴义市| www.sckpw.cn:齐齐哈尔市| www.3883pj.com:富锦市| www.hitsandlyrics.com:卓资县| www.bionicandbiomech.com:定西市| www.dannyquattro.com:临洮县| www.ikanbawal.com:广饶县| www.xiduo520.com:乌鲁木齐市| www.dawntoner.com:灵宝市| www.alida-hisku.net:贵德县| www.synergistichealthgb.com:远安县| www.anhaohk.com:易门县| www.saftlaw.com:三都| www.shannonrenfrew.com:青浦区| www.hg43678.com:威远县| www.mortgagelenderchillicothe.com:广德县| www.steven-z.com:山东省| www.thecreditscholar.com:柳林县| www.tanyoo-net.com:体育| www.sc716.com:灵山县| www.lmfbw.cn:静乐县|