• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 抓住你,不讓你走遠

    抓住你,不讓你走遠

   3.  
   4.  
   5.  
   6.  
   7.  
   8. huī
   9. niáng
   10. tōu
   11. tōu
   12. gēn
   13. zhe
   14. jiě
   15. jiě
   16. le
   17. huì
   18.  
   19. wáng
   20. zhí
   21.  灰姑娘偷偷地跟著姐姐去了舞會,王子一直
   22. huī
   23. niáng
   24. tiào
   25. tiào
   26. dào
   27. shēn
   28.    
   29.    
   30. diǎn
   31.  
   32. huī
   33. niáng
   34. huāng
   35. máng
   36. 和灰姑娘跳舞跳到深夜12點。灰姑娘慌忙地離
   37. kāi
   38. le
   39.  
   40. wáng
   41. lǐng
   42. duì
   43. rén
   44. zhuī
   45. le
   46. shàng
   47.  
   48.    
   49. shuǐ
   50. jīng
   51. 開了,王子率領大隊人馬追了上去,啪啪~水晶
   52. xié
   53. diào
   54. le
   55. zhī
   56.  
   57. huī
   58. niáng
   59. zuò
   60. shàng
   61. nán
   62. guā
   63. biàn
   64. chéng
   65. de
   66. chē
   67. táo
   68. zǒu
   69. 鞋掉了一只,灰姑娘坐上南瓜變成的馬車逃走
   70. le
   71.  
   72. zhī
   73. shèng
   74. xià
   75. wáng
   76. shì
   77. bīng
   78.  
   79. wáng
   80. shuǐ
   81. jīng
   82. xié
   83.  
   84. 了,只剩下王子和士兵,王子拿起水晶鞋。
   85.  
   86.  
   87. èr
   88. tiān
   89.  
   90. wáng
   91. dài
   92. zhe
   93. zhī
   94. shuǐ
   95. jīng
   96. xié
   97.  
   98. zhǎo
   99. le
   100. hǎo
   101. duō
   102.  第二天,王子帶著那只水晶鞋,找了好多戶
   103. rén
   104. jiā
   105.  
   106. cái
   107. zhǎo
   108. dào
   109. huī
   110. niáng
   111.  
   112. men
   113. jié
   114. le
   115. hūn
   116.  
   117. guò
   118. shàng
   119. le
   120. xìng
   121. 人家,才找到灰姑娘。他們結了婚,過上了幸
   122. de
   123. shēng
   124. huó
   125.  
   126. 福的生活。
   127.  
   128.  
   129. zài
   130. xiǎo
   131. de
   132. shí
   133. hòu
   134. jiù
   135. jīng
   136. cháng
   137. jiāng
   138. zhè
   139. shì
   140. jiǎng
   141. gěi
   142.  媽媽在我小的時候就經常將這個故事講給我
   143. tīng
   144.  
   145. suī
   146. rán
   147. zhī
   148. yǒu
   149. shì
   150. de
   151. sān
   152. fèn
   153. zhī
   154.  
   155. dàn
   156. huí
   157. xiǎng
   158. lái
   159. zhēn
   160. 聽,雖然只有故事的三分之一,但回想起來真
   161. de
   162. hěn
   163. měi
   164. hǎo
   165.  
   166. yuán
   167. běn
   168. suì
   169. de
   170. xiǎo
   171. hái
   172. biàn
   173. chéng
   174. shí
   175. suì
   176. de
   177. xiǎo
   178. 的很美好,原本五歲的小女孩變成十一歲的小
   179. xué
   180. shēng
   181. le
   182.  
   183. cháng
   184. cháng
   185. huàn
   186. xiǎng
   187. shì
   188. xìng
   189. de
   190. huī
   191. niáng
   192.  
   193. 學生了,我常常幻想自己是幸福的灰姑娘。
   194.  
   195.  
   196. guò
   197. zài
   198. nián
   199. de
   200. shí
   201. hòu
   202. jiù
   203. chéng
   204. le
   205. huī
   206. niáng
   207.  
   208.  不過我在一年級的時候就成了灰姑娘。
   209.  
   210.  
   211. cóng
   212. nián
   213. kāi
   214. shǐ
   215.  
   216. měi
   217. dāng
   218. lái
   219. dào
   220. xiǎo
   221. xiǎo
   222. de
   223. jiāo
   224. shì
   225.  
   226. jiù
   227.  從一年級開始,每當我來到小小的教室,就
   228. tóng
   229. jìn
   230. xiǎo
   231. xiǎo
   232. de
   233. tīng
   234.  
   235. gāng
   236. kāi
   237. xué
   238. hái
   239. hěn
   240. gāo
   241. xìng
   242. 如同進入一個小小的舞廳。剛開學我還很高興
   243.  
   244. hěn
   245. kāi
   246. xīn
   247. tiào
   248. zhe
   249.  
   250. guò
   251. hòu
   252. lái
   253. yīn
   254. wéi
   255. hěn
   256. ài
   257.  
   258. ,很開心地跳著舞,不過后來因為我很愛哭,
   259. méi
   260. yǒu
   261. rén
   262. yuàn
   263. gēn
   264. zuò
   265. péng
   266. yǒu
   267.  
   268. měi
   269. shàng
   270. xué
   271.  
   272. fàng
   273. xué
   274. 幾乎沒有人愿意跟我做朋友。每次上學、放學
   275. shí
   276.  
   277. bié
   278. de
   279. tóng
   280. xué
   281. dōu
   282. shǒu
   283. qiān
   284. zhe
   285. shǒu
   286.  
   287. zhī
   288. yǒu
   289. rén
   290. 時,別的同學都手牽著手,只有我一個人獨自
   291. háng
   292. zǒu
   293.  
   294. hěn
   295. shì
   296. dān
   297.  
   298. yīn
   299. wéi
   300. chéng
   301. hěn
   302. hǎo
   303.  
   304. lǎo
   305. shī
   306. men
   307. mǎn
   308. 行走,很是孤單。因為我成績很好,老師們滿
   309. guān
   310. zhù
   311. de
   312.  
   313. yīn
   314. wéi
   315. zhè
   316. diǎn
   317.  
   318. bié
   319. de
   320. tóng
   321. xué
   322. jiù
   323. gèng
   324. jiā
   325. 關注我的。也因為這一點,別的同學就更加不
   326. yuàn
   327. gēn
   328. zuò
   329. péng
   330. yǒu
   331. le
   332.  
   333. jīng
   334. cháng
   335. tīng
   336. dào
   337. bié
   338. de
   339. tóng
   340. xué
   341. zài
   342. bèi
   343. 愿意跟我做朋友了,我經常聽到別的同學在背
   344. hòu
   345. zhè
   346. men
   347. shuō
   348.  
   349. 后這們說我;
   350.  
   351.  
   352.    
   353.  
   354. bié
   355. wéi
   356. shì
   357. lǎo
   358. shī
   359. de
   360. ér
   361. jiù
   362. hěn
   363. le
   364. ā
   365.  
   366. chéng
   367.  “別以為是老師的女兒就很了不起啊!成績
   368. hǎo
   369. jiù
   370. xiāo
   371. zhāng
   372. ā
   373.  
   374. shuí
   375. ài
   376. gēn
   377. hǎo
   378. ā
   379.    
   380.  
   381.  
   382. 好就囂張啊!誰愛跟她好啊~!”
   383.  
   384.  
   385.    
   386.  
   387. jiù
   388. shì
   389. jiù
   390. shì
   391.  
   392.  
   393.  “就是就是!”
   394.  
   395.  
   396.    
   397.  
   398. ér
   399. qiě
   400. hái
   401. hěn
   402. ài
   403.  
   404. kàn
   405. dào
   406. jiù
   407. fán
   408.  
   409.  
   410.  “而且還很愛哭,看到就煩!”
   411.  
   412.  
   413.    
   414. āi
   415.  
   416. měi
   417. dāng
   418. tīng
   419. dào
   420. zhè
   421. yàng
   422. de
   423. huà
   424.  
   425. jiù
   426. gǎn
   427. jiào
   428. zhēn
   429. de
   430.  哎,每當聽到這樣的話,我就感覺自己真的
   431. shì
   432. huī
   433. niáng
   434. le
   435.  
   436. tóng
   437. xué
   438. men
   439. ài
   440. gēn
   441. hǎo
   442.  
   443. jiù
   444. tóng
   445. huà
   446. 是灰姑娘了,同學們不愛跟我好,就和童話故
   447. shì
   448. de
   449. hòu
   450. liǎng
   451. huài
   452. jiě
   453. jiě
   454. duì
   455. dài
   456. huī
   457. niáng
   458. yàng
   459.  
   460. měi
   461. 事里的后媽和兩個壞姐姐對待灰姑娘一樣,每
   462. jiù
   463. huì
   464. diào
   465. yǎn
   466. lèi
   467. méi
   468. yǒu
   469. rén
   470.  
   471. tóng
   472. xué
   473. men
   474. měi
   475. 次我就會默默地掉眼淚沒有人理我,同學們每
   476. kàn
   477. dào
   478. jiù
   479. huì
   480. kāi
   481.  
   482. yǒu
   483. de
   484. fān
   485. bái
   486. yǎn
   487.  
   488. yǒu
   489. 一個看到我就會故意避開我,有的翻白眼,有
   490. de
   491. jiān
   492. ér
   493. guò
   494.  
   495. rán
   496. hòu
   497. zài
   498. kǒu
   499. kǒu
   500. shuǐ
   501.  
   502. 的與我擦肩而過,然后再吐一口口水。
   503.  
   504.  
   505. zhè
   506.  
   507. zhuǎn
   508. yǎn
   509. jiù
   510. guò
   511. le
   512. nián
   513.  
   514. dào
   515. le
   516. èr
   517. nián
   518. de
   519.  這日子,一轉眼就過了一年。到了二年級的
   520. jiāo
   521. shì
   522.  
   523. hěn
   524. shī
   525. luò
   526.  
   527. dàn
   528. xiǎng
   529. biǎo
   530. xiàn
   531. chū
   532. lái
   533.  
   534. shì
   535. zhuāng
   536. 教室,我很失落,但不想表現出來,于是我裝
   537. zuò
   538. shí
   539. me
   540. dōu
   541. zhī
   542. dào
   543. de
   544. yàng
   545.  
   546. yīn
   547. wéi
   548. nián
   549. de
   550. tóng
   551. xué
   552. hái
   553. 做什么都不知道的樣子,因為一年級的同學還
   554. yǒu
   555. gēn
   556. tóng
   557. bān
   558.  
   559. men
   560. jiù
   561. gào
   562. xīn
   563. tóng
   564. xué
   565. men
   566. duì
   567. 有幾個跟我同班,他們就告訴新同學他們對我
   568. de
   569. kàn
   570.  
   571. xiàn
   572. zài
   573.  
   574. gèng
   575. méi
   576. yǒu
   577. rén
   578. le
   579.  
   580. zhí
   581. dào
   582. yǒu
   583. 的看法,現在,更沒有人理我了。直到有一次
   584. bān
   585. duì
   586. shàng
   587.  
   588.  
   589. 班隊課上……
   590.  
   591.  
   592. fāng
   593. lǎo
   594. shī
   595. jiǎng
   596.  
   597.  
   598. xiàn
   599. zài
   600. bān
   601. yǒu
   602. duō
   603. gōng
   604. píng
   605. de
   606. xiàn
   607. xiàng
   608.  方老師講:“現在班里有許多不公平的現象
   609.  
   610. lǎo
   611. shī
   612. suī
   613. rán
   614. zhī
   615. dào
   616.  
   617. gòu
   618. jiào
   619. gōng
   620. píng
   621. de
   622. tóng
   623. xué
   624. ,老師雖然不知道,不夠覺得不公平的同學可
   625. xiě
   626. xìn
   627. gěi
   628. fāng
   629. lǎo
   630. shī
   631.  
   632.  
   633. 以寫信給方老師。”
   634.  
   635.  
   636. zhè
   637. ràng
   638. xiǎo
   639. xiǎo
   640. de
   641. yǒu
   642. le
   643. wàng
   644.  
   645. guò
   646. bān
   647. duì
   648. guò
   649.  這讓小小的我有了一絲希望,不過班隊課過
   650. hòu
   651.  
   652. tóng
   653. xué
   654. men
   655. dōu
   656. wéi
   657. dào
   658. de
   659. zhuō
   660. biān
   661. lái
   662. wēi
   663. xié
   664.  
   665. shuō
   666.  
   667. 后,同學們都圍到我的桌子邊來威脅我,說:
   668.  
   669. yào
   670. shì
   671. gǎn
   672. gào
   673. lǎo
   674. shī
   675.  
   676. yǒu
   677. hǎo
   678. kàn
   679. de
   680.  
   681.  
   682. shuō
   683. wán
   684.  
   685. “你要是敢告訴老師,有你好看的!”說完,
   686. jiù
   687. wèi
   688. le
   689.  
   690. 各就各位了。
   691.  
   692.  
   693. zhè
   694. shí
   695.  
   696. de
   697. gǎn
   698. dào
   699. suān
   700. suān
   701. de
   702.  
   703. zhēng
   704. de
   705. yǎn
   706. lèi
   707.  這時,我的鼻子感到酸酸的,不爭氣的眼淚
   708. cóng
   709. yǎn
   710. jīng
   711. gǔn
   712. luò
   713. le
   714. xià
   715. lái
   716.  
   717. 從眼睛里滾落了下來。
   718.  
   719.  
   720. xiǎng
   721. le
   722. qīn
   723. gēn
   724. shuō
   725. de
   726. huà
   727.  
   728.  
   729. xián
   730.  
   731. yào
   732.  我想起了母親跟我說的一句話:“嫻,不要
   733. shī
   734. luò
   735.  
   736. yào
   737. shāng
   738. xīn
   739.  
   740. yīn
   741. wéi
   742. yǒu
   743. rén
   744. huì
   745. gēn
   746. fèn
   747. 失落,不要傷心,因為有一個人會跟你一起分
   748. dān
   749. zhè
   750. xiē
   751. tòng
   752.  
   753.  
   754. shì
   755.  
   756. zài
   757. nèi
   758. xīn
   759. duì
   760. shuō
   761.  
   762.  
   763. 擔這些痛苦。”于是,我在內心對自己說:“
   764. xián
   765.  
   766. zhèn
   767. zuò
   768. lái
   769.    
   770. yào
   771. zuò
   772. ài
   773. guǐ
   774.  
   775. bìng
   776. shì
   777. suǒ
   778. yǒu
   779. rén
   780. de
   781. 嫻,振作起來!不要做愛哭鬼,并不是所有人的
   782. zhè
   783. yàng
   784. kàn
   785. de
   786.  
   787. zhèn
   788. zuò
   789. lái
   790.  
   791.  
   792. tái
   793. tóu
   794. miàn
   795. duì
   796. 這樣看你的,振作起來!”我抬起頭繼續面對
   797. zhè
   798. shì
   799. jiè
   800.  
   801. 這個世界。
   802.  
   803.  
   804. ān
   805. wèi
   806. cóng
   807. tiān
   808. ér
   809. jiàng
   810.  
   811.  安慰從天而降。
   812.  
   813.  
   814. xīn
   815. líng
   816. zhī
   817. shén
   818. hǎo
   819. xiàng
   820. tīng
   821. dào
   822. le
   823. de
   824. yuàn
   825. wàng
   826.  
   827. èr
   828. tiān
   829. jiù
   830. lái
   831.  心靈之神好像聽到了我的愿望,第二天就來
   832. le
   833. xīn
   834. tóng
   835. xué
   836.  
   837. jiào
   838. chén
   839. líng
   840. xuě
   841.  
   842. tóu
   843. zhǎng
   844. zhǎng
   845. de
   846. hēi
   847. 了一個新同學,她叫陳凌雪,一頭長長的黑發
   848. zhí
   849. zhǎng
   850. dào
   851. tuǐ
   852.  
   853. shuǐ
   854. wāng
   855. wāng
   856. de
   857. yǎn
   858. jīng
   859. xià
   860. miàn
   861. zhǎng
   862. zhe
   863. 一直長到大腿,水汪汪的大眼睛下面長著一個
   864. xiǎo
   865. qiǎo
   866. líng
   867. lóng
   868. de
   869.  
   870. liǎng
   871. piàn
   872. báo
   873. báo
   874. de
   875. zuǐ
   876. chún
   877. shàn
   878. dòng
   879. zhe
   880.  
   881. 小巧玲瓏的鼻子,兩片薄薄的嘴唇扇動著,發
   882. chū
   883. měi
   884. miào
   885. de
   886. shēng
   887. yīn
   888.  
   889. 出美妙的聲音。
   890.  
   891.  
   892. yīn
   893. wéi
   894. gāo
   895.  
   896. lǎo
   897. shī
   898. jiào
   899. zuò
   900. zài
   901. zuì
   902. hòu
   903. wèi
   904.  因為我高個子,老師叫我坐在最后一個位子
   905.  
   906. rén
   907. zuò
   908.  
   909. lǎo
   910. shī
   911. kàn
   912. le
   913. kàn
   914.  
   915. shì
   916. chén
   917. líng
   918. xuě
   919. jiù
   920. gēn
   921. ,一個人坐,老師看了看,于是陳凌雪就跟我
   922. zuò
   923. le
   924.  
   925. 坐了。
   926.  
   927.  
   928. xià
   929. le
   930.  
   931. yǒu
   932. hěn
   933. duō
   934. tóng
   935. xué
   936. nán
   937. tóng
   938. xué
   939. yuē
   940. ér
   941. tóng
   942.  下課了,有很多女同學和男同學不約而同地
   943. yōng
   944. dào
   945. de
   946. zuò
   947. wèi
   948.  
   949. hěn
   950. qíng
   951. jiè
   952. shào
   953.  
   954. guò
   955. jiā
   956. 擁到我的座位,很熱情地自我介紹,不過大家
   957. dōu
   958. shì
   959. lái
   960. zhǎo
   961. chén
   962. líng
   963. xuě
   964. de
   965.  
   966. tóng
   967. xué
   968.  
   969. nán
   970. tóng
   971. xué
   972. shèn
   973. zhì
   974. 都是來找陳凌雪的,女同學罵我,男同學甚至
   975. dòng
   976. shǒu
   977. dòng
   978. jiǎo
   979. de
   980.  
   981. yǒu
   982. jiù
   983. yòng
   984. tuī
   985.  
   986. cóng
   987. 動手動腳的,有一個就用力把我一推,我從椅
   988. shàng
   989. shuāi
   990. le
   991. xià
   992.  
   993. shǒu
   994. pèng
   995. dào
   996. le
   997. zhuō
   998. jiǎo
   999.  
   1000. liú
   1001. le
   1002. xuè
   1003.  
   1004. 子上摔了下去,手碰到了桌角,流了血。
   1005.  
   1006.  
   1007. tóng
   1008. xué
   1009. men
   1010. jiàn
   1011. le
   1012.  
   1013. shuō
   1014.  
   1015.  
   1016. huó
   1017. gāi
   1018.  
   1019. huó
   1020. gāi
   1021.  
   1022.  
   1023. chén
   1024.  同學們見了,一起說:“活該!活該!”陳
   1025. líng
   1026. xuě
   1027. jiàn
   1028. le
   1029.  
   1030. lián
   1031. máng
   1032. cóng
   1033. zuò
   1034. wèi
   1035. shàng
   1036. wān
   1037. le
   1038. xià
   1039. lái
   1040.  
   1041. guān
   1042. qiē
   1043. wèn
   1044. 凌雪見了,連忙從座位上彎了下來,關切地問
   1045.  
   1046.  
   1047. zěn
   1048. me
   1049. le
   1050.  
   1051. méi
   1052. shì
   1053. ba
   1054.  
   1055.  
   1056. méi
   1057. yǒu
   1058. huí
   1059.  
   1060. zhī
   1061. shì
   1062. zhàn
   1063. :“怎么了?沒事吧?”我沒有回答,只是站
   1064. lái
   1065.  
   1066. quán
   1067. shēn
   1068. chàn
   1069. dǒu
   1070.  
   1071. yǎo
   1072. yǎo
   1073.  
   1074. qué
   1075. guǎi
   1076. zǒu
   1077. chū
   1078. le
   1079. jiāo
   1080. 起來,全身顫抖,咬咬牙,一瘸一拐走出了教
   1081. shì
   1082.  
   1083. lái
   1084. dào
   1085. zǒu
   1086. láng
   1087. dūn
   1088. le
   1089. xià
   1090. lái
   1091.  
   1092. liú
   1093. lèi
   1094.  
   1095. chuāng
   1096. shì
   1097. 室,來到走廊蹲了下來,默默地流淚。窗戶是
   1098. kāi
   1099. zhe
   1100. de
   1101.  
   1102. suǒ
   1103. jiāo
   1104. shī
   1105. miàn
   1106. de
   1107. huà
   1108.  
   1109. shì
   1110. tīng
   1111. shí
   1112. fèn
   1113. qīng
   1114. 開著的,所以教師里面的話,我是聽得十分清
   1115. chǔ
   1116.  
   1117. tīng
   1118. dào
   1119. chén
   1120. líng
   1121. xuě
   1122. duì
   1123. tóng
   1124. xué
   1125. dào
   1126.  
   1127.  
   1128. jiā
   1129. dōu
   1130. shì
   1131. tóng
   1132. 楚,聽到陳凌雪對同學大罵道:“大家都是同
   1133. xué
   1134.  
   1135. men
   1136. wéi
   1137. shí
   1138. me
   1139. zhè
   1140. yàng
   1141. zuò
   1142.  
   1143. men
   1144. nán
   1145. dào
   1146. dōu
   1147. méi
   1148. yǒu
   1149. xiǎng
   1150. guò
   1151. 學!你們為什么這樣做,你們難道都沒有想過
   1152. bié
   1153. rén
   1154. de
   1155. gǎn
   1156. shòu
   1157. ma
   1158.  
   1159. yào
   1160. shì
   1161. huàn
   1162. chéng
   1163.  
   1164. huì
   1165. zěn
   1166. me
   1167. yàng
   1168. ne
   1169.    
   1170. huí
   1171. 別人的感受嗎?要是換成你,你會怎么樣呢?
   1172.  
   1173.  
   1174. jiē
   1175. zhe
   1176.  
   1177. jiāo
   1178. shì
   1179. nèi
   1180. jiù
   1181. shì
   1182. piàn
   1183. chén
   1184.  
   1185.  
   1186. 答我!”接著,教室內就是一片沉默……
   1187.  
   1188.  
   1189. xiǎo
   1190. xīn
   1191. shǒu
   1192. pèng
   1193. dào
   1194. le
   1195. qiáng
   1196.  
   1197. xiān
   1198. xuè
   1199. zhī
   1200.  我一不小心把手碰到了墻壁,鮮血也不知不
   1201. jiào
   1202. zhān
   1203. dào
   1204. le
   1205. xuě
   1206. bái
   1207. de
   1208. lián
   1209. qún
   1210.  
   1211. zhè
   1212. shí
   1213.  
   1214. de
   1215. shǒu
   1216. hǎo
   1217. xiàng
   1218. 覺地沾到了雪白的連衣裙。這時,我的手好像
   1219. zài
   1220. téng
   1221. tòng
   1222.  
   1223. xīn
   1224. liú
   1225. zhe
   1226. nuǎn
   1227. liú
   1228.  
   1229. 不再疼痛,心里流著一絲暖流。
   1230.  
   1231.  
   1232. dāng
   1233. zài
   1234. huí
   1235. dào
   1236. bān
   1237.  
   1238. chén
   1239. líng
   1240. xuě
   1241. huí
   1242. guò
   1243. tóu
   1244.  
   1245. wàng
   1246. zhe
   1247.  當我再次回到班級,陳凌雪回過頭,望著我
   1248.  
   1249. kàn
   1250. dào
   1251. le
   1252. yǎn
   1253. jiǎo
   1254. guà
   1255. zhe
   1256. jīng
   1257. yíng
   1258. de
   1259. lèi
   1260. shuǐ
   1261.  
   1262. zài
   1263. ,我看到了她眼角里掛著一顆晶瑩的淚水,在
   1264. chén
   1265. líng
   1266. xuě
   1267. yàn
   1268. guà
   1269. zài
   1270. yǎn
   1271. jiǎo
   1272. de
   1273. lèi
   1274. shuǐ
   1275. diào
   1276. xià
   1277. lái
   1278. de
   1279. 陳凌雪燕掛在眼角的那一顆淚水掉下來的那一
   1280. shùn
   1281. jiān
   1282.  
   1283. de
   1284. shǒu
   1285. bèi
   1286. de
   1287. zhī
   1288. zuǒ
   1289. shǒu
   1290. qiān
   1291. zhù
   1292. le
   1293.  
   1294. 瞬間,我的手被媽媽的那只左手牽住了,媽媽
   1295. zhe
   1296. yuǎn
   1297. zǒu
   1298. yuè
   1299. yuǎn
   1300. zhú
   1301. jiàn
   1302. chén
   1303. líng
   1304. xuě
   1305. de
   1306. shēn
   1307. yǐng
   1308. kāi
   1309. le
   1310. de
   1311. 拉著我遠走越遠逐漸陳凌雪的身影離開了我的
   1312. shì
   1313. xiàn
   1314.  
   1315.  
   1316. 視線……
   1317.  
   1318.  
   1319. zhù
   1320. de
   1321. shì
   1322. zhī
   1323. wēn
   1324. nuǎn
   1325. de
   1326. shǒu
   1327.  握住的是一只溫暖的手
   1328.  
   1329.  
   1330. shǒu
   1331. shù
   1332. zuò
   1333. wán
   1334. de
   1335. shí
   1336. hòu
   1337.  
   1338. shì
   1339. bàng
   1340. wǎn
   1341. le
   1342.  
   1343. dàn
   1344. rán
   1345. kàn
   1346.  手術做完的時候,已是傍晚了,但我依然看
   1347. jiàn
   1348. guà
   1349. zài
   1350. yuàn
   1351. yáng
   1352. tái
   1353. de
   1354. jiàn
   1355. bèi
   1356. rǎn
   1357. hóng
   1358. de
   1359. lián
   1360. qún
   1361.  
   1362. 得見掛在醫院陽臺的那件被染紅的連衣裙,我
   1363. kàn
   1364. jiàn
   1365. de
   1366. rén
   1367. shì
   1368.  
   1369. shì
   1370. chén
   1371. líng
   1372. xuě
   1373.  
   1374. é
   1375. tóu
   1376. 看見的第一個人不是媽媽,是陳凌雪,她額頭
   1377. shàng
   1378. de
   1379. hàn
   1380. shuǐ
   1381. zài
   1382. le
   1383. de
   1384. shǒu
   1385. bèi
   1386. shàng
   1387.  
   1388. zhè
   1389. shì
   1390. cóng
   1391. wài
   1392. miàn
   1393. 上的汗水滴在了我的手背上,這是媽媽從外面
   1394. mǎi
   1395. lái
   1396. le
   1397. kuài
   1398. cān
   1399.  
   1400.  
   1401. xīn
   1402. le
   1403.  
   1404. chén
   1405. líng
   1406. xuě
   1407.  
   1408.  
   1409.  
   1410. huì
   1411. 買來了快餐,“辛苦你了,陳凌雪。”“不會
   1412.  
   1413. fǎn
   1414. zhèng
   1415. dōu
   1416. shì
   1417. tóng
   1418. xué
   1419. méi
   1420. shá
   1421. hǎo
   1422. de
   1423.  
   1424.  
   1425.  
   1426. ,反正都是同學沒啥不好意思的啦,嘻嘻。”
   1427.  
   1428.  
   1429.    
   1430. chén
   1431. líng
   1432. xuě
   1433. zhī
   1434. shǒu
   1435. zhù
   1436. de
   1437. shǒu
   1438.  
   1439. shuō
   1440.  
   1441.  
   1442. hǎo
   1443. hǎo
   1444. yǎng
   1445. shēn
   1446.  陳凌雪一只手握住我的手,說:“好好養身
   1447.  
   1448. xiān
   1449. zǒu
   1450.  
   1451. bài
   1452. bài
   1453.  
   1454.  
   1455. 體,我先走啦,拜拜!”
   1456.  
   1457.  
   1458.    
   1459. zǒu
   1460. le
   1461.  
   1462. de
   1463. shǒu
   1464. shàng
   1465. hái
   1466. cán
   1467. liú
   1468. zhe
   1469. de
   1470. wēn
   1471.  
   1472.  她走了,我的手上還殘留著她的體溫。我握
   1473. zhù
   1474. de
   1475. shì
   1476. zhī
   1477. wēn
   1478. nuǎn
   1479. de
   1480. shǒu
   1481.  
   1482. 住的是一只溫暖的手。
   1483.  
   1484.  
   1485. xīn
   1486. líng
   1487. de
   1488. yào
   1489. shí
   1490. suǒ
   1491.  心靈的鑰匙與鎖
   1492.  
   1493.  
   1494.    
   1495. de
   1496. shāng
   1497. hǎo
   1498. le
   1499.  
   1500. gāng
   1501. lái
   1502. dào
   1503. bān
   1504. chén
   1505. líng
   1506. xuě
   1507. pǎo
   1508. guò
   1509.  我的傷好了,剛來到班級陳凌雪第一個跑過
   1510. lái
   1511. sòng
   1512. tiáo
   1513. xīn
   1514. xíng
   1515. de
   1516. suǒ
   1517. xiàng
   1518. liàn
   1519.  
   1520. wèn
   1521.  
   1522.  
   1523. zhè
   1524. shì
   1525. shí
   1526. me
   1527. 來送我一條心形的鎖項鏈,我問:“這是什么
   1528.  
   1529.  
   1530. ?”
   1531.  
   1532.  
   1533. zhuǎn
   1534. guò
   1535. tóu
   1536. xiào
   1537. zhe
   1538. duì
   1539. shuō
   1540.  
   1541.  
   1542. zhè
   1543. jiào
   1544. yǒu
   1545. qíng
   1546. xiàng
   1547. liàn
   1548.  
   1549.  她轉過頭笑著對我說:“這叫友情項鏈,你
   1550. shì
   1551. suǒ
   1552.  
   1553. shì
   1554. yào
   1555. shí
   1556. gāng
   1557. hǎo
   1558. còu
   1559. chéng
   1560. duì
   1561.  
   1562. xiǎng
   1563. zuò
   1564. péng
   1565. 是鎖,我是鑰匙剛好湊成一對,我想和你做朋
   1566. yǒu
   1567.  
   1568. yuàn
   1569. ma
   1570.  
   1571.  
   1572. shǎ
   1573. shǎ
   1574. zhàn
   1575. zài
   1576. méi
   1577. yǒu
   1578. diǎn
   1579. tóu
   1580. 友!你愿意嗎?”我傻傻地站在那里沒有點頭
   1581. méi
   1582. yǒu
   1583. yáo
   1584. tóu
   1585.  
   1586.  
   1587. zhī
   1588. dào
   1589. shí
   1590. jiān
   1591. zuò
   1592. jué
   1593. dìng
   1594.  
   1595. 也沒有搖頭。“我知道你一時間無法做決定,
   1596. děng
   1597. xiǎng
   1598. dào
   1599. le
   1600.  
   1601. zài
   1602. gào
   1603. ba
   1604.  
   1605.  
   1606. kàn
   1607. zhe
   1608. shǒu
   1609. 我等你想到了,你再告訴我吧!”我看著我手
   1610. pěng
   1611. zhe
   1612. de
   1613. xiàng
   1614. liàn
   1615.  
   1616. hǎo
   1617. xiàng
   1618. pěng
   1619. zhe
   1620. wēn
   1621. nuǎn
   1622. de
   1623. xīn
   1624.  
   1625. 里捧著的項鏈,好像捧著一顆溫暖的心。
   1626.  
   1627.  
   1628.    
   1629. zhēn
   1630. xiǎng
   1631. gào
   1632.  
   1633. xiǎng
   1634.  
   1635. xiǎng
   1636. zuò
   1637. péng
   1638. yǒu
   1639.  
   1640. xiǎng
   1641.  我真想告訴她,我想,我想和你做朋友,想
   1642. zuò
   1643. duì
   1644. yǒng
   1645. yuǎn
   1646. de
   1647. yào
   1648. shí
   1649. suǒ
   1650.  
   1651. yǒng
   1652. yuǎn
   1653. yǒng
   1654. yuǎn
   1655.  
   1656.  
   1657. 和你做一對永遠的鑰匙和鎖,永遠永遠……我
   1658. kàn
   1659. zhe
   1660. chén
   1661. líng
   1662. xuě
   1663. fǎng
   1664. kàn
   1665. dào
   1666. le
   1667. de
   1668. xīn
   1669.  
   1670. yǒng
   1671. yuǎn
   1672. shǎn
   1673. yào
   1674. zhe
   1675. 看著陳凌雪我仿佛看到了她的心,永遠閃耀著
   1676. shèng
   1677. jié
   1678. de
   1679. guāng
   1680. huī
   1681.  
   1682. 圣潔的光輝。
   1683.  
   1684.  
   1685.  
     
    無注音版:抓住你,不讓你走遠
     
     灰姑娘偷偷地跟著姐姐去了舞會,王子一直和灰姑娘跳舞跳到深夜12點。灰姑娘慌忙地離開了,王子率領大隊人馬追了上去,啪啪~水晶鞋掉了一只,灰姑娘坐上南瓜變成的馬車逃走了,只剩下王子和士兵,王子拿起水晶鞋。
     第二天,王子帶著那只水晶鞋,找了好多戶人家,才找到灰姑娘。他們結了婚,過上了幸福的生活。
     媽媽在我小的時候就經常將這個故事講給我聽,雖然只有故事的三分之一,但回想起來真的很美好,原本五歲的小女孩變成十一歲的小學生了,我常常幻想自己是幸福的灰姑娘。
     不過我在一年級的時候就成了灰姑娘。
     從一年級開始,每當我來到小小的教室,就如同進入一個小小的舞廳。剛開學我還很高興,很開心地跳著舞,不過后來因為我很愛哭,幾乎沒有人愿意跟我做朋友。每次上學、放學時,別的同學都手牽著手,只有我一個人獨自行走,很是孤單。因為我成績很好,老師們滿關注我的。也因為這一點,別的同學就更加不愿意跟我做朋友了,我經常聽到別的同學在背后這們說我;
     “別以為是老師的女兒就很了不起啊!成績好就囂張啊!誰愛跟她好啊~!”
     “就是就是!”
     “而且還很愛哭,看到就煩!”
     哎,每當聽到這樣的話,我就感覺自己真的是灰姑娘了,同學們不愛跟我好,就和童話故事里的后媽和兩個壞姐姐對待灰姑娘一樣,每次我就會默默地掉眼淚沒有人理我,同學們每一個看到我就會故意避開我,有的翻白眼,有的與我擦肩而過,然后再吐一口口水。
     這日子,一轉眼就過了一年。到了二年級的教室,我很失落,但不想表現出來,于是我裝做什么都不知道的樣子,因為一年級的同學還有幾個跟我同班,他們就告訴新同學他們對我的看法,現在,更沒有人理我了。直到有一次班隊課上……
     方老師講:“現在班里有許多不公平的現象,老師雖然不知道,不夠覺得不公平的同學可以寫信給方老師。”
     這讓小小的我有了一絲希望,不過班隊課過后,同學們都圍到我的桌子邊來威脅我,說:“你要是敢告訴老師,有你好看的!”說完,各就各位了。
     這時,我的鼻子感到酸酸的,不爭氣的眼淚從眼睛里滾落了下來。
     我想起了母親跟我說的一句話:“嫻,不要失落,不要傷心,因為有一個人會跟你一起分擔這些痛苦。”于是,我在內心對自己說:“嫻,振作起來!不要做愛哭鬼,并不是所有人的這樣看你的,振作起來!”我抬起頭繼續面對這個世界。
     安慰從天而降。
     心靈之神好像聽到了我的愿望,第二天就來了一個新同學,她叫陳凌雪,一頭長長的黑發一直長到大腿,水汪汪的大眼睛下面長著一個小巧玲瓏的鼻子,兩片薄薄的嘴唇扇動著,發出美妙的聲音。
     因為我高個子,老師叫我坐在最后一個位子,一個人坐,老師看了看,于是陳凌雪就跟我坐了。
     下課了,有很多女同學和男同學不約而同地擁到我的座位,很熱情地自我介紹,不過大家都是來找陳凌雪的,女同學罵我,男同學甚至動手動腳的,有一個就用力把我一推,我從椅子上摔了下去,手碰到了桌角,流了血。
     同學們見了,一起說:“活該!活該!”陳凌雪見了,連忙從座位上彎了下來,關切地問:“怎么了?沒事吧?”我沒有回答,只是站起來,全身顫抖,咬咬牙,一瘸一拐走出了教室,來到走廊蹲了下來,默默地流淚。窗戶是開著的,所以教師里面的話,我是聽得十分清楚,聽到陳凌雪對同學大罵道:“大家都是同學!你們為什么這樣做,你們難道都沒有想過別人的感受嗎?要是換成你,你會怎么樣呢?回答我!”接著,教室內就是一片沉默……
     我一不小心把手碰到了墻壁,鮮血也不知不覺地沾到了雪白的連衣裙。這時,我的手好像不再疼痛,心里流著一絲暖流。
     當我再次回到班級,陳凌雪回過頭,望著我,我看到了她眼角里掛著一顆晶瑩的淚水,在陳凌雪燕掛在眼角的那一顆淚水掉下來的那一瞬間,我的手被媽媽的那只左手牽住了,媽媽拉著我遠走越遠逐漸陳凌雪的身影離開了我的視線……
     握住的是一只溫暖的手
     手術做完的時候,已是傍晚了,但我依然看得見掛在醫院陽臺的那件被染紅的連衣裙,我看見的第一個人不是媽媽,是陳凌雪,她額頭上的汗水滴在了我的手背上,這是媽媽從外面買來了快餐,“辛苦你了,陳凌雪。”“不會,反正都是同學沒啥不好意思的啦,嘻嘻。”
     陳凌雪一只手握住我的手,說:“好好養身體,我先走啦,拜拜!”
     她走了,我的手上還殘留著她的體溫。我握住的是一只溫暖的手。
     心靈的鑰匙與鎖
     我的傷好了,剛來到班級陳凌雪第一個跑過來送我一條心形的鎖項鏈,我問:“這是什么?”
     她轉過頭笑著對我說:“這叫友情項鏈,你是鎖,我是鑰匙剛好湊成一對,我想和你做朋友!你愿意嗎?”我傻傻地站在那里沒有點頭也沒有搖頭。“我知道你一時間無法做決定,我等你想到了,你再告訴我吧!”我看著我手里捧著的項鏈,好像捧著一顆溫暖的心。
     我真想告訴她,我想,我想和你做朋友,想和你做一對永遠的鑰匙和鎖,永遠永遠……我看著陳凌雪我仿佛看到了她的心,永遠閃耀著圣潔的光輝。
     


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.bigideasgroup.org:焦作市| www.hyperprosales.com:边坝县| www.blackpigfestivalenniscrone.com:大安市| www.qxtongbeng.com:浦城县| www.schmitzfinefood.com:长汀县| www.istanbulzemin.net:蓝山县| www.meimeihaose.com:嵊泗县| www.troop199fishers.com:宣恩县| www.m2676.com:额济纳旗| www.prematureblog4u.com:柘荣县| www.cp9663.com:都江堰市| www.wedding-invites.net:疏附县| www.dghrx.com:东阿县| www.samo-eg.com:两当县| www.jackrabbitcreative.com:寿宁县| www.jy-zaoxing.com:聂荣县| www.messagefacts.org:凤山市| www.had-printing.com:晋城| www.yuanrongxing.com:黔南| www.coralgablesrealtor.com:历史| www.game-football.com:那曲县| www.123zph.com:冕宁县| www.apartemenkuningancity.com:民丰县| www.how2scuba.com:柞水县| www.giatlv.com:三门峡市| www.techintw.com:化州市| www.wgylj.cn:葫芦岛市| www.xawydz.com:含山县| www.dongfanghuojia.com:鹿泉市| www.phoenix-nr.com:泸水县| www.damnkidbrand.org:金湖县| www.my-name-is-sam.com:南丹县| www.q8685.com:蓬安县| www.wdxshop.com:大兴区| www.aapkanpur.com:历史| www.drjcdua.com:北京市| www.wapgdp.com:景泰县| www.chinese-india.com:寻甸| www.findadetoxnow.com:永胜县| www.fotoprincipediano.com:乳源| www.tc-punching.com:红桥区| www.tnfuli.com:宁南县| www.3883pj.com:齐齐哈尔市| www.tjszdec.com:涿州市| www.xzzygg.com:蒲江县| www.qilism.com:上虞市| www.hfrok.com:会宁县| www.rynhd.com:湖南省| www.3654388.com:宁河县| www.ps3usbjailbreak.com:澜沧| www.nba-sports.com:抚顺县| www.myomahaphysicaltherapy.com:中卫市| www.ostseeportal.org:开原市| www.carakesehatan.com:祁东县| www.stefanie-scott.org:康乐县| www.thelilydrone.com:宣武区| www.falsestop.com:嘉兴市| www.rr36365.com:南平市| www.zhfu8.com:洪江市| www.dementiaonourminds.com:普格县| www.jangsuchonaronia.com:石渠县| www.urbanistablog.com:石首市| www.krmbw.cn:射阳县| www.f9676.com:游戏| www.mariahturkiye.net:伊金霍洛旗| www.ovomasturbador.com:汤阴县| www.mfgjn.com:疏勒县| www.tm046.com:乡城县| www.rememberforeverphotography.com:哈巴河县| www.desiessence.com:房产| www.szeyong.com:金门县| www.sortpix.com:饶阳县| www.pouyateb.com:万安县| www.ef787.com:灌阳县| www.dannyquattro.com:沙雅县| www.suncity233.com:万荣县| www.91guntang.com:永兴县| www.hibiscus-cottages.com:托里县| www.weixinsem.com:万全县| www.esfhera.com:满城县| www.g9867.com:普兰店市| www.mindsonthemarkets.com:岗巴县| www.gxdz66.com:民乐县| www.b-noy.com:光泽县|