• <rp id="e6d4k"><meter id="e6d4k"><acronym id="e6d4k"></acronym></meter></rp>

   1. <strong id="e6d4k"></strong>
    <tt id="e6d4k"><noscript id="e6d4k"><delect id="e6d4k"></delect></noscript></tt>
   2. 小學生作文大全 -> 三年級作文 -> 旅游

    旅游

   3.  
   4.  
   5. yóu
   6.  旅游
   7.  
   8.  
   9. zhè
   10. jiāng
   11. shěng
   12. píng
   13. shì
   14. zhà
   15. zhèn
   16. zhōng
   17. xīn
   18. xiǎo
   19. xué
   20. sān
   21.  
   22.    
   23.  
   24. bān
   25. wáng
   26.  浙江省平湖市乍浦鎮中心小學三(1)班王
   27. xīn
   28. yuán
   29. jīn
   30. tiān
   31.  
   32. yáng
   33. guāng
   34. càn
   35. làn
   36.  
   37. wàn
   38. kōng
   39.  
   40. dòng
   41. xué
   42. xiào
   43. 欣媛今天,陽光燦爛,萬里碧空,動物學校里
   44. chuán
   45. lái
   46. zhèn
   47. zhèn
   48. huān
   49. xiào
   50. shēng
   51.  
   52. yuán
   53. lái
   54. men
   55. jīn
   56. tiān
   57. yào
   58. dào
   59. běi
   60. jīng
   61.  
   62. 傳來一陣陣歡笑聲,原來他們今天要到北京、
   63. háng
   64. zhōu
   65. yóu
   66.  
   67. xiǎo
   68. bái
   69. xiào
   70. zhǎng
   71. dài
   72. zhe
   73. dòng
   74. xué
   75. shēng
   76. lǎo
   77. shī
   78. 杭州去旅游。小白兔校長帶著動物學生和老師
   79. lái
   80. dào
   81. fēi
   82. chǎng
   83.  
   84. zuò
   85. shàng
   86. le
   87. fēi
   88.  
   89. fēi
   90. fēi
   91. le
   92.  
   93. xué
   94. 來到飛機場,坐上了飛機。飛機起飛了,離學
   95. xiào
   96. yuè
   97. lái
   98. yuè
   99. yuǎn
   100.  
   101. dòng
   102. men
   103. kàn
   104. xià
   105. xué
   106. xiào
   107. xiàng
   108.  
   109. huì
   110. 校越來越遠,動物們看下去學校像螞蟻。一會
   111. ér
   112. gōng
   113. běi
   114. jīng
   115. dào
   116. le
   117.  
   118. xiǎo
   119. dòng
   120. men
   121. dōu
   122. xià
   123. le
   124. fēi
   125.  
   126.  
   127. wa
   128. 兒工夫北京到了,小動物們都下了飛機,“哇
   129.  
   130. zhè
   131. me
   132. piāo
   133. liàng
   134.  
   135.  
   136. xiǎo
   137. dòng
   138. men
   139. kǒu
   140. tóng
   141. shēng
   142. shuō
   143.  
   144. xiǎo
   145. bái
   146. ,這么漂亮!”小動物們異口同聲地說。小白
   147. xiào
   148. zhǎng
   149. lǐng
   150. zhe
   151. dòng
   152. xué
   153. shēng
   154. lái
   155. dào
   156. gōng
   157.  
   158.  
   159. hǎo
   160. měi
   161. de
   162. fáng
   163. 兔校長領著動物學生來到故宮,“好美的房子
   164.  
   165.  
   166. xiǎo
   167. bái
   168. shuō
   169.  
   170.  
   171. shì
   172. gōng
   173.  
   174. hěn
   175. jiǔ
   176. qián
   177. míng
   178. cháo
   179. huáng
   180. ”,小白兔說:“那是故宮,很久以前明朝皇
   181. zhù
   182. de
   183. gōng
   184. diàn
   185.  
   186.  
   187. xiǎo
   188. dòng
   189. men
   190. tīng
   191. le
   192. dōu
   193. hěn
   194. xiàn
   195.  
   196. men
   197. 帝住的宮殿。”小動物們聽了都很羨慕。他們
   198. cān
   199. guān
   200. le
   201. jiān
   202. jiān
   203. fáng
   204.  
   205. xiǎo
   206. bái
   207. yòu
   208. dài
   209. zhe
   210. jiā
   211. lái
   212. dào
   213. běi
   214. 參觀了一間間房子,小白兔又帶著大家來到北
   215. hǎi
   216.  
   217. jiè
   218. shào
   219. shuō
   220.  
   221.  
   222. běi
   223. hǎi
   224. shì
   225. hěn
   226. de
   227. hǎi
   228.  
   229. wén
   230. míng
   231. zhōng
   232. wài
   233. 海,她介紹說:“北海是很大的海,聞名中外
   234.  
   235.  
   236. xiǎo
   237. bái
   238. men
   239. yòu
   240. lái
   241. dào
   242. tiān
   243. ān
   244. mén
   245. guǎng
   246. chǎng
   247.  
   248. jiè
   249. shào
   250. dào
   251. 。”小白兔他們又來到天安門廣場,她介紹道
   252.  
   253.  
   254. zhè
   255. shì
   256. xióng
   257. wěi
   258. de
   259. tiān
   260. mén
   261. chéng
   262. lóu
   263.  
   264. zhè
   265. shì
   266. jīn
   267. shuǐ
   268. qiáo
   269.  
   270. zhè
   271. shì
   272. :“這是雄偉的天門城樓,這是金水橋,這是
   273. zhōng
   274. guó
   275. shǐ
   276. guǎn
   277.  
   278. zhè
   279. shì
   280.  
   281.  
   282.  
   283.  
   284. xiǎo
   285. bái
   286. yòu
   287. dài
   288. zhe
   289. 中國歷史博物館,這是……”。小白兔又帶著
   290. dòng
   291. men
   292. lái
   293. dào
   294. háng
   295. zhōu
   296.  
   297. zuì
   298. xiān
   299. lái
   300. dào
   301. de
   302. shì
   303.  
   304. xiǎo
   305. bái
   306. 動物們來到杭州,最先來到的是西湖。小白兔
   307. shuō
   308.  
   309.  
   310. gěi
   311. jiā
   312. jiǎng
   313. chuán
   314. shuō
   315.  
   316. hěn
   317. jiǔ
   318. hěn
   319. jiǔ
   320. qián
   321.  
   322. 說:“我給大家講個傳說,很久很久以前,女
   323. niáng
   324. niáng
   325. yǒu
   326. míng
   327. zhū
   328. diào
   329. zài
   330. le
   331. háng
   332. zhōu
   333. de
   334. shàng
   335.  
   336. míng
   337. zhū
   338. 媧娘娘有一顆明珠掉在了杭州的馬路上,明珠
   339. shàng
   340. biàn
   341. chéng
   342. le
   343.  
   344. kàn
   345. shǒu
   346. míng
   347. zhū
   348. de
   349. liǎng
   350. wèi
   351. shén
   352. xiān
   353. gǎn
   354. miàn
   355. jiàn
   356. 馬上變成了湖,看守明珠的兩位神仙不敢面見
   357. niáng
   358. niáng
   359.  
   360. jiù
   361. biàn
   362. chéng
   363. le
   364. huáng
   365. shān
   366. fèng
   367. huáng
   368. shān
   369.  
   370. shǒu
   371. zài
   372. zhè
   373. 女媧娘娘,就變成了玉皇山和鳳凰山,守在這
   374. biān
   375.  
   376. chēng
   377. wéi
   378.  
   379.  
   380.  
   381.  
   382. xiǎo
   383. dòng
   384. men
   385. tīng
   386. le
   387. zhè
   388. 湖邊,此湖稱為‘西湖’”。小動物們聽了這
   389. chuán
   390. shuō
   391.  
   392. fēi
   393. cháng
   394. xiǎng
   395. dēng
   396. shàng
   397. huáng
   398. shān
   399. fèng
   400. huáng
   401. shān
   402.  
   403. zhè
   404. 個傳說,非常想登上玉皇山和鳳凰山。這次旅
   405. yóu
   406.  
   407. běi
   408. jīng
   409. háng
   410. zhōu
   411. qiān
   412. zhù
   413. le
   414. xiǎo
   415. dòng
   416.  
   417. qiān
   418. zhù
   419. le
   420. tiān
   421. 游,北京和杭州牽住了小動物,牽住了那一天
   422.  
   423. qiān
   424. zhù
   425. le
   426. tóng
   427. nián
   428. dòng
   429. men
   430. rén
   431. de
   432. wēi
   433. xiào
   434.  
   435. ,也牽住了童年和動物們迷人的微笑。
   436.  
   437.  
   438. zhǐ
   439. dǎo
   440. jiāo
   441. shī
   442.  
   443. féng
   444. chūn
   445. huá
   446. tuī
   447. jiàn
   448. gěi
   449. péng
   450. yǒu
   451. xiǎn
   452. shì
   453. yìn
   454.  指導教師:馮春華推薦給朋友顯示打印
     
    無注音版:旅游
     
     旅游
     浙江省平湖市乍浦鎮中心小學三(1)班王欣媛今天,陽光燦爛,萬里碧空,動物學校里傳來一陣陣歡笑聲,原來他們今天要到北京、杭州去旅游。小白兔校長帶著動物學生和老師來到飛機場,坐上了飛機。飛機起飛了,離學校越來越遠,動物們看下去學校像螞蟻。一會兒工夫北京到了,小動物們都下了飛機,“哇,這么漂亮!”小動物們異口同聲地說。小白兔校長領著動物學生來到故宮,“好美的房子”,小白兔說:“那是故宮,很久以前明朝皇帝住的宮殿。”小動物們聽了都很羨慕。他們參觀了一間間房子,小白兔又帶著大家來到北海,她介紹說:“北海是很大的海,聞名中外。”小白兔他們又來到天安門廣場,她介紹道:“這是雄偉的天門城樓,這是金水橋,這是中國歷史博物館,這是……”。小白兔又帶著動物們來到杭州,最先來到的是西湖。小白兔說:“我給大家講個傳說,很久很久以前,女媧娘娘有一顆明珠掉在了杭州的馬路上,明珠馬上變成了湖,看守明珠的兩位神仙不敢面見女媧娘娘,就變成了玉皇山和鳳凰山,守在這湖邊,此湖稱為‘西湖’”。小動物們聽了這個傳說,非常想登上玉皇山和鳳凰山。這次旅游,北京和杭州牽住了小動物,牽住了那一天,也牽住了童年和動物們迷人的微笑。
     指導教師:馮春華推薦給朋友顯示打印


    小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

    Powered by 小學生作文大全www.chian-ef.com© 2012 www.chian-ef.com Inc.
    Copyright © 2021 04-15 小學生作文大全


    梦幻分分彩 www.mfrzz.com:靖江市| www.gxyingjing.com:文昌市| www.the-green-find.com:辉县市| www.sincerely-0501.com:横山县| www.redrosemovie.com:柘荣县| www.hg43456.com:乌兰浩特市| www.tootoomarket.com:阳泉市| www.zzliyu.com:江口县| www.shahnawazenterprises.com:张家界市| www.023chbg.com:广安市| www.mt779.com:山西省| www.alldownloadstuff.com:金坛市| www.luo18.com:凭祥市| www.illusionsandreality.com:兰溪市| www.christoph-behrmann.com:连山| www.223980.com:凌源市| www.philjohannes.com:甘孜| www.idosurfbetter.com:日土县| www.satext.com:科技| www.sterlingsilvergifts.com:汤原县| www.americanestatebrokers.com:道孚县| www.potap-nastya.net:土默特左旗| www.wizard-from-oz.com:新乡县| www.dy-yey.com:瑞昌市| www.pornofilmid.net:鞍山市| www.tv680.com:石渠县| www.booksgratis.com:剑河县| www.shoottheliving.com:永定县| www.es5u.com:突泉县| www.instantasshole.com:洛隆县| www.j1wt.com:社会| www.bzwanhe.com:井冈山市| www.ipgtw.com:聂荣县| www.cillianmurphy.net:临猗县| www.woyoracing.com:得荣县| www.365zhy.com:吉木萨尔县| www.yulinbang.com:石狮市| www.auburnoysterbar.com:横山县| www.lebronsoldiershoes.com:呼玛县| www.tm046.com:镇赉县| www.liangjiangsihu.com:罗定市| www.crystec.cn:禹城市| www.ovomasturbador.com:宁津县| www.tootoomarket.com:罗源县| www.spiritspace.net:塔河县| www.mingyunjiaoxiangqu.com:松阳县| www.ningmengwl.com:淮南市| www.tw597.com:同江市| www.liangji88.com:应用必备| www.njsitong.com:庆城县| www.floridahospitaldls.com:澎湖县| www.kyxjw.cn:嘉善县| www.hnprn.cn:驻马店市| www.cfzqq.com:五河县| www.tekirotools.com:阿瓦提县| www.ccequinephotography.com:股票| www.608755.com:江华| www.275689.com:绍兴市| www.cp3380.com:商河县| www.tm046.com:博罗县| www.stlcardsnstuff.com:额敏县| www.lapakpoker.org:通化县| www.xianghongdian.com:阿鲁科尔沁旗| www.nbtbf.com:临汾市| www.arcondb.com:诏安县| www.zshxyl.com:石景山区| www.elipalteco.com:化德县| www.gazisozluk.org:鲜城| www.cs366.com:定陶县| www.topgunshops.com:宿松县| www.3883pj.com:容城县| www.geoeconomic.com:饶阳县| www.hiitblog.com:河南省| www.sgiphone.com:伊吾县| www.xchongqing.com:江西省| www.maranathawichita.com:林周县| www.whqc008.com:萝北县| www.cskurumsaltuketim.com:泸州市| www.gxunx.com:嘉黎县| www.nest180.com:沧源| www.gb-intercorp.com:秦皇岛市| www.7vwp.com:社会| www.prolongwin-handbagfactory.com:建昌县| www.flzco.com:玛多县|